www.archive-hr-2014.com » HR » C » CEDRA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 220 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Početna .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: .. Facebook.. LinkedIn.. YouTube.. Skype.. CEDRA - CLUSTER ZA EKO-DRUŠTVENE INOVACIJE I RAZVOJ HR.. O nama.. Cluster.. Regionalni centri.. Za vas.. Cjenik.. Usluge.. Resursi.. Znanja.. Konzulanti/ice.. Reference.. Izdavaštvo.. Knjižnica.. Kontakt.. Najnovije vijesti.. Arhiva.. Tri milijuna i 680 tisuća kuna za jačanje turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.. Ministarstvo turizma kroz program dodjele bespovratnih potpora pod nazivom ''Konkurentnost turističkog gospodarstva'', između ostalog, financira i razvoj turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.. Ove je godine spomenuto ministarstvo odobrilo financiranje 83 projekta u ukupnoj vrijednosti od 3 milijuna i.. Datum.. 07/08/2014.. Autor.. Tea Plenar.. Odgovoreno na pitanja potencijalnih prijavitelja na projekte ESF.. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je odgovore na pitanja potencijalnih prijavitelja na Pozive na dostavu projektnih prijedloga Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga i Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilno.. 04/08/2014.. Info radionica odgovorila na mnoga pitanja potencijalnih prijavitelja na natječaje ESF-a.. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizirao je 29.. srpnja 2014.. godine informativnu radionicu za potencijalne prijavitelje na dva natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava koji su objavljeni u okviru Operativnog programa ''Razvoj ljudskih potencijala'' 2007.. – 2013.. , te financirani iz Europskog socijalnog.. 31/07/2014.. Objavljen natječaj ''Obrazovanje za poduzetništvo i obrt'' u sklopu ESF-a.. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je natječaj pod nazivom ''Obrazovanje za poduzetništvo i obrt'' koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.. -2013.. Ovaj poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u sklopu Prioritetne osi 1 ''Po.. Kalendar događanja.. Svi događaji.. Filtriraj.. CEDRA HR.. Osijek.. Čakovec.. Rijeka.. Split.. Dubrovnik.. Donatori.. Karta centara podrške u Hrvatskoj.. Saznajte više.. Analiza stanja i potreba.. Svaki posao, ali i razvojni iskorak počinje od ljudi s idejom, voljom i ustrajnošću.. Da bi se novi ili postojeći posao na načelima trostruke bilance, odnosno ekonomske, ekološke i socijalne koristi učinio uspješnim, potrebna je kvalitetna analiza stanja i potreba, ali i ciljeva i očekivanja.. CEDRA model savjetovanja stoga počinje neobvezujućim razgovorom s ključnim pokretačima ili odgovornim osobama u kojem se brzim postupkom internog i eksternog skeniranja definiraju poslovni i razvojni potencijali, potrebe, prilike i rizici.. Temeljem ove analize, moguće je donijeti odluku o potrebi i mogućnostima eventualne stručne i  ...   eko-društvenom poduzetništvu i projektima održivog razvoja na načelima trostruke bilance.. Sustav podrški uključuje pojedinačna i grupna savjetovanja, treninge i mentorstvo pojedinaca, timova i organizacija koristeći najsuvremenije metode, ali i tehnologije, uključivo i Internet alate.. Podršku razvoju pružaju stručni timovi koji koriste sinergiju znanja, resursa i mogućnosti junior, senior i ključnih eksperata, odnosno optimalno korištenje lokalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnjaka.. Osnovni cilj je razvijati lokalne i interne ljudske potencijale koji mogu što više ekonomizirati cijeli proces poslovanja i razvoja.. Ovo u konačnici ima za posljedicu ekonomičnost, osiguranje optimalne kakvoće, ali i dostupnosti podrški, a istodobno predstavlja doprinos izgradnji lokalnih razvojnih kapaciteta i širenju mreže znanja i resursa.. Evaluacija učinka.. CEDRA sustav podrške utemeljen je na višegodišnjem iskustvu i brojnim referencama.. Ipak, to ne znači da smatramo da je sustav ili njegovi elementi savršeni.. Upravo zbog toga, stalno praćenje učinaka podrške strateški je cilj CEDRA clustera.. Naime, cilj pružanja podrške je mjerljiv i održiv razvoj poduzetničkih i projektnih inicijativa, odnosno zadovoljstvo korisnika.. Upravo zato, CEDRA model podrške uključuje interni sustav kontrole kvalitete, odnosno monitoring i evaluacijski sustav koji svaku uslugu podrške vrednuje sa stajališta korisnika, pružatelja usluge i samog clustera.. Osnovna namjera ovoga je stalno unapređivanje i optimiranje sustava podrške kako u smislu kakvoće, tako i u smislu ekonomičnosti i održivosti modela poslovne suradnje.. Stoga, CEDRA sustav podrške je istodobno i sustav stalnog rasta i učenja svih sudionika procesa čime se omogućava dodatna dobrobit za sve uključene strane.. A:.. Vlaška 40, 10000 Zagreb.. T:.. +385 91 155 77 17.. E:.. info@cedra.. hr.. W:.. http://www.. cedra.. OIB: 98500655227.. ŽIRO RAČUN: 2360000-1102344380.. SWIFT: ZABAHR2X.. IBAN: HR5823600001102344380.. Radno vrijeme:.. Ponedjeljak-petak: 9-17 h.. Javite nam se.. Pošalji.. CEDRA Osijek.. Lorenza Jagera 6/3, 31000 Osijek.. +385 31 213 556.. F:.. +385 31 213 557.. osijek@cedra.. CEDRA Čakovec.. Dr.. Ivana Novaka 38, 40000 Čakovec.. +385 98 819 674.. +385 40 390 048.. cakovec@cedra.. CEDRA Rijeka.. Školjić 5d, 51000 Rijeka.. +385 51 327 185.. +385 51 338 531.. rijeka@cedra.. CEDRA Split.. Ruđera Boškovića 20, 21000 Split.. +385 21 566 864.. +385 21 566 869.. split@cedra.. CEDRA Dubrovnik.. Frana Supila 8, 20000 Dubrovnik.. +385 20 420 145.. +385 20 311 625.. dubrovnik@cedra.. Copyright CEDRA © 2013.. Sva prava pridržana..

  Original link path: /hr/pocetna
  Open archive

 • Title: Nacionalni cluster .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: Početna.. Nacionalni cluster.. O NAMA.. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj ili kraće CEDRA HR je mreža centara podrške za postojeće i potencijalne društvene poduzetnike.. Umrežuje civilne, privatne i javne gospodarske, razvojno istraživačke, znanstvene subjekte iz područja eko-društvenog razvoja te stvara okvir za trajnu, poticajnu i ekonomičnu međusobnu suradnju i razmjenu, odnosno zajednički nastup na lokalnom, nacionalnom i globalnom tržištu proizvoda i usluga eko-društvene ekonomije.. CEDRA HR stvara i povezuje sustave podrške i izgradnje kapaciteta za eko-društveni razvoj.. Cluster je u neformalnom obliku počeo djelovati još krajem 2011.. , kada je pokrenut od strane nekoliko ključnih udruga i organizacija s dugogodišnjim iskustvom u promicanju društvenog poduzetništva.. 20.. prosinca 2012.. održana je osnivačka skupština koja je rezultirala osnivanjem udruge CEDRA HR sa sjedištem u Zagrebu.. CEDRA HR trenutačno povezuje 40-tak stručnjaka konzultanata/trenera u šest regionalnih centara podrške koji su u različitom stupnju razvoja i različitih funkcionalnosti.. Ovi centri su abecednim redom: Čakovec, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Split i Zagreb (u osnivanju).. Svaki regionalni centar objedinjuje i nudi usluge cijele hrvatske mreže, ali ima i specifične lokalne kapacitete i usmjerenja.. Svi regionalni centri, međutim, dijele istu viziju, misiju, vrijednosti te najvećim dijelom i strateške ciljeve.. Regionalni centri su ravnopravni i nezavisni članovi nacionalne mreže, neki registrirani kao samostalne pravne osobnosti (zadruga, udruga), a neki djeluju kao programi unutar postojećih organizacija.. Ideja je kroz raznovrsnost pristupa ponuditi i različite mogućnosti, kapacitete i perspektive razvoju eko-društvenih inovacija, poduzetništva i razvoja sukladno lokalnim i regionalnim potrebama i mogućnostima, ali i istražiti, testirati i razvijati modele najbolje prakse.. Upravo razmjenom iskustava, modela i rješenja, postiže se optimalna sinergija u razvoju regionalnih centara, kao i nacionalnog sustava kao cjeline.. CEDRA HR pruža usluge informiranja, edukacije, savjetovanja, povezivanja i umrežavanja ljudi, organizacija, institucija i zajednica oko istih ili komplementarnih ciljeva, vrijednosti i nastojanja.. Usluge uključuju izradu investicijskih studija, studija (pred)izvodljivosti i studija troškova i koristi, izradu poslovnih planova, izradu i reviziju strategija, razvojnih i operativnih planova, podršku lokalnim akcijskim grupama, lokalnim partnerstvima za zapošljavanje, ali i start‐up i projektnu inkubacijsku podršku, uključivo pripremu i izradu projektnih prijedloga, marketinške i branding usluge, istraživanje tržišta, edukacijske i savjetodavne programe osobnog, organizacijskog i institucionalnog razvoja,  ...   energije) i ostali društveni poduzetnici koji djeluju na različitim područjima kroz inovativna socijalna/društvena poduzeća, zadruge, organizacije civilnog društva.. DJELATNOSTI CEDRAe.. • Promicanje vrijednosti i prakse eko-društvenih inovacija i razvoja u Hrvatskoj i globalno, te širenje svijesti o važnosti i mogućnostima eko-društvene ekonomije kao razvojne poluge i modela postizanja osobne, organizacijske, institucionalne i društveno-gospodarske održivosti kroz informativne, odgojno-obrazovne, promotivne i pokazne inicijative, akcije, projekte i programe,.. • Poticanje, promicanje, organiziranje, praćenje i evaluacija učinaka lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne suradnje,.. • Pomaganje eko-društvenim poduzetnicima u osiguranju razvoja i kvalitete poslovanja te razvoja, osiguranja kvalitete i učinkovitog plasmana njihovih proizvoda i usluga na nacionalnom i globalnom tržištu,.. • Uspostava i potpora sustava tehničkih, financijskih i drugih potpora i razvojnih usluga zainteresiranim dionicima eko-društvenih inovacija i razvoja na lokalnim i regionalnim, te poticanje razvoja i umrežavanja, odnosno replikacije istih na nacionalnoj i međunarodnoj razini,.. • Osmišljavanje, provedba i prikupljanje sredstava za potrebe razvojnih i eksperimentalnih projekata eko-društvene ekonomije u suradnji s dionicima na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim razinama,.. • Provođenje i poticanje istraživačkih inicijativa,.. • Izgradnja partnerskih odnosa sa svim dionicima eko-društvenih inovacija i razvoja iz svih sektora u cilju što kvalitetnijeg korištenja njihovih mogućnosti,.. • Unaprjeđenje i koordinacija strukovnih aktivnosti dionika eko-društvene ekonomije,.. • Izgradnja zajedničkih sustava brandinga, standardizacije, certifikacije, praćenja kvalitete, marketinga, distribucije, nabave i prodaje ključnih proizvoda i usluga sukladno potrebama i interesima dionika eko-društvenih inovacija i razvoja,.. • Organizacija zajedničkih nastupa na sajmovima u zemlji i inozemstvu, te organizacija vlastitih sajmova i promotivnih događanja,.. • Organiziranje i provedba znanstvenih i stručnih seminara i suradnje u razmjeni znanja, iskustava i modela dobre prakse,.. • Suradnja s akademskom zajednicom,.. • Stručno savjetovanje članova i zainteresiranih sadašnjih ili potencijalnih dionika eko-društvenih inovacija i razvoja, te davanje stručnih mišljenja za projekte iz područja,.. • Transfer rezultata znanstvenih, stručnih i marketinških istraživanja i tehnologije kao i objavljivanje navedenih istraživanja,.. • Unaprijeđenje pozitivnih spoznaja o eko-društvenim inovacijama i razvoju, odnosno proizvodnom i uslužnom sektoru eko-društvene ekonomije kao inovativnoj i pokretačkoj industriji kroz aktivni izdavački rad, odnose s javnošću i vlastite medije (npr.. internet, tiskani mediji, dokumentarne audio i video produkcije, te druga tiskana, multimedijalna i elektronička izdanja)..

  Original link path: /hr/o-nama/cluster
  Open archive

 • Title: Regionalni centri .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: CEDRA HR sastoji se od šest regionalnih centara koji su u različitom stupnju razvoja i različitih funkcionalnosti.. Ovi centri su abecednim redom: Čakovec, Dubrovnik, Osijek, Rijeka, Split i Zagreb..

  Original link path: /hr/o-nama/regionalni-centri
  Open archive
 •  

 • Title: Cjenik .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: Savjetodavne usluge / Edukacija.. Sat stručnjaka (STE) I.. 295,00/440,00 kn (Junior/Senior).. Dan stručnjaka (STE) I.. 2.. 000,00/3.. 000,00 kn (Junior/Senior).. Mjesec stručnjaka (LTE) I.. 23.. 540,00/35.. 175,00 kn (Junior/Senior).. Ostale usluge.. Izrada poslovnog plana, investicijske studije.. - prema dogovoru.. Lektura po kartici -.. 60,00 kn.. Lektura i korektura po kartici -.. 70,00 kn.. Prijevod po kartici (EN, DE, SLO -> HR) -.. 90,00 kn.. Napomena: Cijene su okvirne i ovise o poslu i mogućnostima obiju strana.. Ne uključuju troškove prjevoza, smještaja, materijala..

  Original link path: /hr/za-vas/cjenik
  Open archive

 • Title: Usluge CEDRA HR - popis svih usluga iz mreže .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: Usluge CEDRA HR - popis svih usluga iz mreže.. CEDRA HR pruža sljedeće usluge:.. • organizacija i provedba različitih edukacijskih programa (seminari, sajmovi, okrugli stolovi, predavanja, radionice o društvenom poduzetništvu, zadrugarstvu, suradnji i umrežavanju za razvoj zajednice, marketingu, UPC-u, EU fondovima, održivom razvoju).. • poslovno savjetovanje (coaching, mentoring, konzultacije).. • izrada investicijskih studija i poslovnih planova.. • izrada i revizija strategija, razvojnih (strateških) i operativnih planova.. • priprema i izrada projektnih prijedloga, praćenje provedbe projekta, evaluacija i izvještavanje.. • priprema i izrada projektnih prijedloga za financiranje iz EU i ostalih fondova.. • istraživanje tržišta.. • konzultacije i savjetovanje za društvene poduzetnike  ...   start‐up projektne inkubacijske podrške.. • rješavanje složenih društvenih i poslovnih problema putem facilitacije inovacijskih procesa, izgradnje timova i kapaciteta za društvene, organizacijske i institucionalne promjene.. • mjerenje društvenog učinka projekata i rada organizacija: SROI, društveno odgovorno računovodstvo i društvena revizija.. • javna nabava.. • marketinške i branding usluge.. • tržišna komunikacija (grafički i web dizajn, promo kampanje).. • odnosi s javnošću.. • društvena istraživanja.. • društveno odgovorno investiranje.. • lektura i korektura, prijevodi s engleskog, slovenskog i njemačkog jezika.. • organizacija javnih događanja, kampanja, studijskih putovanja i gospodarskih misija.. • prostor i infrastruktura za rad, druženje i razmjenu informacija i znanja..

  Original link path: /hr/za-vas/usluge
  Open archive

 • Title: Resursi .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: je svoj ured smjestila u samom centru Zagreba, nekoliko minuta hoda od Trga bana Jelačića i Zagrebačke katedrale, u Vlaškoj ulici na broju 40, u dvorišnoj zgradi na drugom katu.. Na istom katu se nalazi i prostorija u kojoj se, u prethodnu najavu, mogu organizirati sastanci za manji broj ljudi.. CEDRA HR putem svojih centara potpore nudi prostor i infrastrukturu za rad, druženje i razmjenu informacija i znanja..

  Original link path: /hr/za-vas/resursi
  Open archive

 • Title: Konzulanti/ice .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: JANY HANSAL.. Ekonomistica u turizmu.. Predsjednica je udruge DEŠA – Dubrovnik već preko 20 godina te voditeljica obrazovnog centra DEŠA-Dubrovnik.. Posjeduje veliko iskustvo u koordiniranju, organiziranju i vođenju svih DEŠINIH aktivnosti, promidžbi DEŠINOG rada, kao i promidžbi civilnog sektora u regiji.. Veliko iskustvo u pisanju projekata i izvješća, koordiniranju događanja i volontera te odnosima s javnošću i medijima.. Sudjelovala u nizu edukacija, organizaciji studijskih putovanja, gospodarskih i drugih događanja, javnih rasprava i drugih događaja.. Aktivna u razvoju civilnog društva zajednice, osnivačica NVO Europski dom – Dubrovnik, Društvo prijatelja Mljeta, Allianse Francaise – Dubrovnik, Pavlovi baštinici- Otok Mljet, Dubrovačka naranča i volonter član upravnog odbora u Društvu distofičara – Dubrovnik, Lions- club – Dubrovnik.. Članica Savjeta za razvoj civilnog društva Vlade RH i članica Savjeta za razvoj civilnog društva Grada Dubrovnika.. OLIVERA STANIĆ.. Direktorica Centra tehničke kulture Rijeka i voditeljica stručne službe od 1993.. godine.. Tijekom svog djelovanja aktivno je razvijala Centar i civlno društvo na regionalnoj razini.. Od 2000.. godine, kroz Centar razvija društveno poduzetničku djelatnosti i gradi osnove za održivost CTK Rijeka ali utječe i na brojne druge udruge i pomaže u stvaranju preduvjeta za njihovu održivost.. Tijekom posljednjih pet godina, aktivno sudjeluje u razvoju društvenog poduzetništva na nacionalnom nivou te je aktivna članica Foruma socijalnog poduzetništva i direktorica CEDRA Rijeka.. Nakon dugogodišnjeg educiranja na području društveno poduzetništva, postala je trener i konzultant za društvene poduzetnike.. 2011.. godine postaje članica EUCLID Network – Međunarodne mreže menadžera u civilnom sektoru.. RANKO MILIĆ.. Direktor  ...   poticanje inovacija; promocija mikro poduzetništva; razvoj poduzetničkih vještina kod mladih i djece.. SONJA VUKOVIĆ.. Ekspert za društveno poduzetništvo kojim se bavi više od 20 godina, konzultantica za socijalno zapošljavanje i društveni razvoj, osnivačica udruge Slap za kreativni razvoj, pokretačica i koordinatorica Regionalnog foruma socijalnog poduzetništva, pokretačica i članica UO Hrvatske mreže za ruralni razvoj, stručna suradnica Social Enterprise Europe.. Posebna ekspertiza u području pripreme i izradi projektnih prijedloga, koordinaciji provedbe, izvještavanju, prikupljanju sredstava, financijskom managementu, upravljanju ljudskim resursima, razvoju organizacije i programa.. Ujedno je i trenerica koja je održala velik broj seminara i radionica na temu društvenog poduzetništva i PCM-a te predavač društvenog poduzetništva na VERN-u.. TEODOR PETRIČEVIĆ.. Nezavisni savjetnik, trener i društveni poduzetnik.. Osnivač/inicijator je nekoliko društvenih poduzeća, predsjednik Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj Hrvatska, predsjednik Skupštine Socijalne zadruge Humana Nova i CEDRA-e Čakovec.. Stručnjak je za eko-društveno poduzetništvo s više od deset godina poduzetničkog i predavačkog iskustva.. Posebna ekspertiza u području zakonodavstva vezanog uz zadrugarstvo, radnu integraciju marginaliziranih skupina i društveno poduzetništvo u Hrvatskoj i zemljama regije.. Ima višegodišnje iskustvo u prenošenju znanja u područjima: upravljanje projektnim ciklusom, EU fondovi, međusektorska suradnja, strateško planiranje i upravljanje, poslovno modeliranje i planiranje.. VERA GJOKAJ.. Izvšna direktorica CEDRAe HR.. Ima višegodišnje iskustvo u savjetovanju, razvoju i provedbi projekata u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru.. Posebna ekspertiza u područjima upravljanja organizacijom prikupljanju sredstava, financijskom menadžmentu i upravljanju ljudskim resursima.. Certificirani EU project manager.. Promicateljica eko-društvene ekonomije i održivog razvoja.. Posebno područje interesa waldorfska pedagogija..

  Original link path: /hr/znanja/konzulanti
  Open archive

 • Title: Reference .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: Lorem ipsum dolor sit amet nec velit arcu senectus, erat dapibus integer ut praesent feugiat sed scelerisque cras, risus vivamus venenatis vivamus ullamcorper sit tellus.. Rutrum nibh sit ipsum mi est metus lobortis, odio a donec tempus ultrices condimentum, netus platea luctus est quisque nostra.. Lorem venenatis risus inceptos placerat ac urna consequat vel, cubilia nulla nec magna libero facilisis tempus tristique orci, curabitur fusce donec pharetra per morbi integer.. Interdum volutpat primis sociosqu tincidunt nibh morbi dictumst eget condimentum, nisl scelerisque augue mattis feugiat ante lacus risus taciti, vestibulum mollis eros tempor risus cras ullamcorper tempor.. Pretium eros conubia pellentesque cursus augue vivamus sit, cursus quis lorem ullamcorper convallis torquent, himenaeos sagittis metus lorem lacus phasellus.. Diam convallis dictum ullamcorper faucibus bibendum eget curabitur aenean in velit, nibh hac proin vitae interdum est cras pulvinar.. Integer rutrum a posuere est eget ultrices est sociosqu, suspendisse dictumst sed himenaeos at justo libero velit aenean, urna integer posuere porttitor vulputate quis nulla.. Elit quam nisi orci ac risus, vivamus pharetra nisl vitae iaculis vestibulum, eget nostra ultrices pellentesque.. Conubia eleifend blandit quis elementum nulla condimentum himenaeos nostra, quis in ipsum morbi elit amet laoreet ipsum  ...   est adipiscing commodo eget tellus senectus cras at facilisis metus id molestie.. Condimentum adipiscing nulla at nullam luctus elit donec libero ultricies cursus turpis, nullam pulvinar magna tristique scelerisque mi accumsan lobortis lectus.. Erat faucibus ad augue id vehicula maecenas ut ullamcorper luctus, tristique quisque leo arcu eros nibh interdum lorem dictumst, cras bibendum curabitur iaculis primis duis odio vehicula.. Sem duis potenti urna nibh morbi nisl aenean eros, dapibus eu tellus mi sodales sociosqu condimentum turpis convallis, praesent pulvinar dictum id est orci cursus.. Maecenas eu viverra varius a diam id pretium sollicitudin erat sapien, fringilla taciti dolor feugiat non morbi habitasse amet aliquam, vitae quisque urna sed rhoncus dui laoreet suscipit litora.. Dolor enim nostra fusce tortor massa ultrices, odio id justo nostra purus.. Per augue leo consectetur molestie litora euismod phasellus donec elit orci consectetur tincidunt, leo maecenas id placerat ligula vehicula primis ullamcorper luctus suscipit feugiat et massa, metus turpis senectus condimentum eget cursus aptent sit potenti diam ullamcorper.. Suscipit porttitor in nec rutrum enim volutpat metus rhoncus, nec viverra imperdiet eu fusce quisque gravida, sagittis massa tortor quam nisi aenean urna.. Nec fringilla donec bibendum sem, leo aptent blandit..

  Original link path: /hr/znanja/reference
  Open archive

 • Title: Integer morbi eget pharetra amet, lorem primis. .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: Integer morbi eget pharetra amet, lorem primis.. Lorem ipsum dolor sit amet nibh cras libero maecenas inceptos, est mauris curabitur sapien at fames libero fringilla, metus sollicitudin phasellus suscipit odio dolor cras turpis.. Mauris volutpat venenatis senectus velit cubilia donec torquent duis mi lacus dapibus, habitasse rutrum ut velit eros fermentum pulvinar placerat aptent.. Orci elit eleifend suscipit quis litora potenti iaculis metus, interdum tristique nostra ipsum libero sem id viverra ante, rutrum blandit est id nunc augue justo at, pretium habitant nisl per elementum sapien iaculis.. Fames vulputate cubilia dapibus enim adipiscing rhoncus, morbi mi tortor aliquam facilisis ornare duis, netus cubilia fusce primis proin.. Potenti luctus lacinia lacus phasellus erat odio eu hac nunc, imperdiet pellentesque mollis mi fringilla cursus augue.. Hac maecenas tincidunt vestibulum gravida sodales sociosqu risus suscipit, est nec vehicula habitasse curabitur platea turpis auctor, nisl etiam aliquam risus rutrum ipsum quam.. Hac curabitur sit interdum lectus bibendum fringilla, ut augue arcu tristique egestas.. Felis rutrum sodales urna  ...   venenatis.. Pharetra semper cras torquent etiam donec curabitur, tincidunt ante massa lacinia dictum consequat facilisis, molestie aenean ligula senectus vitae.. Litora eget quisque malesuada dapibus at semper nunc, potenti molestie erat dictum duis class, et tortor nulla eu netus aliquam.. Dapibus blandit mollis porttitor convallis imperdiet commodo molestie varius, interdum suspendisse primis volutpat fames hendrerit ut sed, vehicula magna tincidunt augue mattis morbi rhoncus.. Faucibus ligula hac ut senectus egestas vel etiam, cursus vitae sit augue est integer mattis, fermentum adipiscing eu sed condimentum placerat.. Purus nulla torquent libero litora consectetur laoreet ultrices tristique a posuere proin, lectus curae non consectetur mollis sodales tellus platea odio.. Curae rhoncus in amet odio eget aliquet venenatis, fames volutpat enim sociosqu placerat integer, id ultrices in nunc aenean eu.. Venenatis eget enim in fringilla egestas lectus faucibus aenean, suspendisse felis vestibulum bibendum sem habitant luctus, porta amet condimentum primis lacinia suscipit adipiscing.. Metus felis aliquet at a sagittis convallis varius, aenean suspendisse mollis porttitor consectetur faucibus..

  Original link path: /hr/znanja/knjiznica
  Open archive

 • Title: Kontakt .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: Cluster za eko-društveni razvoj i inovacije - CEDRA HR.. A: Vlaška 40, 10000 Zagreb.. T: +385 91 155 77 17.. E: info@cedra.. Centar za eko-društveni razvoj - CEDRA Čakovec.. A: Dr.. T: +385 98 819 674.. F: +385 40 390 048.. E: cakovec@cedra.. Cluster za eko-društveni razvoj i inovacije - CEDRA Split.. A: Ruđera Boškovića 20, 21000 Split.. T: +385 21  ...   Slap).. A: Lorenza Jagera 6/3, 31000 Osijek.. T: +385 31 213 556.. F: +385 31 213 557.. E: osijek@cedra.. CEDRA Rijeka (CTK Rijeka).. A: Školjić 5d, 51000 Rijeka.. T: +385 51 327 185.. F: +385 51 338 531.. E: rijeka@cedra.. CEDRA Dubrovnik (Udruga Deša).. A: Frana Supila 8, 20000 Dubrovnik.. T: +385 20 420 145.. F: +385 20 311 625.. E: dubrovnik@cedra..

  Original link path: /hr/kontakt
  Open archive

 • Title: Tri milijuna i 680 tisuća kuna za jačanje turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima .: CEDRA :. Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
  Descriptive info: Vijesti.. Ministarstvo turizma kroz program dodjele bespovratnih potpora pod nazivom.. ''Konkurentnost turističkog gospodarstva''.. , između ostalog, financira i razvoj turizma na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.. Ove je godine spomenuto ministarstvo odobrilo financiranje.. 83 projekta.. u ukupnoj vrijednosti od 3 milijuna i 680 tisuća kuna za OPG-ove diljem Hrvatske.. Prema odobrenim sredstvima, hrvatska turistička ponuda će biti bogatija za 20 novih kušaonica vina i maslinovog ulja na OPG-ovima, i to četiri iz Zadarske županije, tri iz Bjelovarsko-bilogorske, po dva  ...   županije.. Osim kušaonica vina i maslinovog ulja, među projektima za koja su odobrena sredstva Ministarstva turizma, nalaze se primjerice, i gradnja bazena u sklopu OPG-ova, ulaganje u uređenje izletišta, razvoj dodatnih sportsko-rekreativnih i kreativno-edukativnih sadržaja, rekonstrukcije kamenih mlinova, uređenje apartmana, izgradnja vidikovaca i vjetroelektrane i drugo.. Ukupan budžet programa ''Konkurentnost turističkog gospodarstva'' iznosio je 26,65 milijuna kuna, a na mjeru A3 koja se odnosi na OPG-ovce otpada gotovo 4 milijuna kuna.. Popis odobrenih projekata možete pogledati.. OVDJE.. Tagovi:..

  Original link path: /hr/vijesti/812/tri-milijuna-i-680-tisuca-kuna-za-jacanje-turizma-na-obiteljskim-poljoprivrednim-gospodarstvima
  Open archive •  


  Archived pages: 220