www.archive-hr-2014.com » HR » C » CENTAROPTIMUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 34 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Optimum
  Descriptive info: .. Optimum.. edukacijsko savjetodavni centar optimum.. rješenja za osobni i organizacijski razvoj.. S.. V.. Čiče 7, HR-51000 Rijeka.. T +385 (0)51 323 448, F 323 447.. optimum@centaroptimum.. hr.. Kadrovski poslovi (HRM).. Kadrovski poslovi.. Profesionalna selekcija.. Edukacije i coaching.. Rukovodne vještine i psihologija vođenja.. Prodajne vještine.. Suočavanje s poslovnim izazovima.. Psihoterapija i savjetovanje.. Početna.. O nama.. Događanja.. Kontakt.. donosi suvremena znanja o ljudima u posebno zahtjevne poslovne i osobne situacije.. Ako osjećate da vam treba stručna pomoć kako bi razumjeli i unaprijedili vlastito funkcioniranje  ...   bi osmislili način kako da vam najbolje pomognemo.. Print.. Vrh.. Upit.. Trebate pomoć ili dodatne informacije.. Newsletter.. Budite u toku i prijavite se na naš newsletter.. Copyright 2014.. , Sva prava pridržana,.. Mapa weba.. |.. web dizajn.. :.. ::.. design project.. ::.. web dizajn studio.. web design studio.. izrada web stranica.. izrada stranica.. web design rijeka.. web studio.. web studio rijeka.. web dizajn rijeka.. web dizajn zagreb.. web hosting.. hosting.. web studio zagreb.. Izrada web stranica by web design studio i hosting design project..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Kadrovski poslovi (HRM) | Optimum
  Descriptive info: Kadrovski poslovi i administracija.. Vaše ime:.. *.. E-mail:.. Telefon:.. Poruka:.. Security code:.. *obavezna polja..

  Original link path: /kadrovski-poslovi-hr
  Open archive

 • Title: Kadrovski poslovi | Optimum
  Descriptive info: Najbolje osmišljena strategija, najbolje osmišljena organizacija, najsavršeniji procesi bezvrijedni su ako nema ljudi koji ih mogu kvalitetno izvoditi.. Procesi i sustavikoji nam osiguravaju da na raspolaganju imamo ljude s potrebnim znanjima i vještinama, vrijednostima i motivacijom zbog toga moraju biti vrlo dobro organizirani i sustavno osmišljeni.. Specijalisti iz ovog područja trebaju dobro poznavati ljudsku prirodu i principe njihovog djelovanja, ali i principe po kojima funkcioniraju ostali aspekti organizacije.. Tek su tada u stanju povezati svoje metode s potrebama i strategijom razvoja te tijesno surađivati s rukovoditeljima.. Zbog brzog razvoja ovog područja korištenje vanjskih stručnjaka ili edukacija vlastitih nužni su za podizanje ovih funkcija na razinu  ...   i srednja poduzeća koja nemaju vlastitu kadrovsku službu.. Od sada sve kadrovske poslove možete povjeriti nama i posvetiti se svojim klijentima i poslovanju.. Nudimo brigu o svim kadrovskim pitanjima od traženja i zapošljavanja zaposlenika pa sve do trenutka napuštanja poduzeća.. Selekcija i pribavljanje kadrova.. Ugovori o radu.. Prijave i odjave na zdravstveno i mirovinsko.. Evidencija radnog vremena.. Obračun plaća.. Savjetovanje vezano za uvođenje i razvoj zaposlenika, rješavanje disciplinskih situacija.. Povoljne cijene i pouzdana usluga prilagođeni su vašim potrebama.. Ured u centru grada i dolazak u vaš prostor prema potrebi štede vrijeme.. Naplata paušalno ili po obavljenim poslovima kako bi što manje i pravednije opteretili Vaš budžet..

  Original link path: /kadrovski-poslovi-hr/kadrovski-poslovi
  Open archive
 •  

 • Title: Profesionalna selekcija | Optimum
  Descriptive info: Selekcija kvalitetnih ljudi jedno je od najvažnijih područja menadžmenta ljudskih potencijala.. Njezina važnost prioizlazi iz činjenice da sve kasnije aktivnosti i ukupna uspješnost ovise o tome kakve smo ljude odabrali za organizaciju.. Selekcija je postupak kojim se primjenom unaprijed utvrđenih i standardiziranih metoda i tehnika za određeni posao izabiru oni kandidati koji najbolje dogovaraju zahtjevima posla.. To je proces objektivne i relevantne evaluacije kandidata i prognoziranje njihove buduće radne uspješnosti na temelju procjene njihove sukladnosti s poslom.. Cilj je maksimizirati radnu uspješnost zaposlenika i cijele organizacije.. Preduvjet za uspješnu selekciju temeljita je analiza posla i intervju s poslodavcem gdje utvrđujemo zahtjeve i specifičnosti posla i organizacije.. Tome se prilagođavaju metode i tehnike koje se koriste pri selekciji, a temelje se na standardizirnim testovima ličnosti, sposobnosti, interesa te intervjuima.. Na taj način poduzeče osigurava da će odabrati najbolje kandidate koji če se brzo uklopiti u radnu okolinu i u najkraćem roku preuzeti zadatke i odgovornosti radnog mjesta te na taj način početi organizaciji donositi dobit.. Uobic ajeni postupak selekcije prema metodologiji Edukacijsko savjetodavnog centra Optimum obuhvac a dolje navedene faze.. Nudimo struc nu pomoc ili kompletno izvođenje svake od njih.. 1.. Analiza i definiranje zahtjeva posla.. Na temelju razgovora s naruc iteljem definira se opis posla i zadataka buduc eg zaposlenika.. Definiraju se znanja, vjes tine i sposobnosti potrebne za uspjes no obavljanje posla.. Posebna se paz nja posvec uje osobinama lic nosti.. Zahtjevi posla temelj su za oblikovanje daljnjih faza.. 2.. Osmis ljavanje i grafic ko oblikovanje oglasa.. Optimum moz e sugerirati sadrz aj teksta oglasa koji c e privuc i kvalitetne kandidate.. Uz pomoc nas ih suradnika oblikujemo oglas koji c e privuc i paz nju, ali i predstaviti tvrtku na najbolji moguc i nac in.. 3.. Obrada i selekcija prijava.. Predlaz emo da u oglasu bude nas a adresa radi jednostavnosti i smanjivanja broja intervencija za zapos ljavanje.. Obrada prijava ukljuc uje: c itanje, formiranje popisa, preporuku kandidata za daljnju selekciju, eventualno dodatno reduciranje na limitirani broj, slanje odbijenica (pisma zahvale i odbijanja), planiranje rasporeda za prvi razgovor i telefonsko pozivanje  ...   Na drugom se razgovoru detaljno ispituju vrijednosti i stavovi kandidata, vjerojatni nac ini reagiranja u radnim situacijama i zakljuc uje procjena komplementarnosti sa zahtjevima radnog mjesta.. Trajanje drugog razgovora je pribliz no 45 min.. Na razgovoru je preporuc eno sudjelovanje savjetnika Optimuma i buduc eg neposredno nadređenog ili dvoje savjetnika.. Rezultat ovog koraka je izvjes taj o obavljenom postupku sa razlozima za diskvalifikaciju svih koji su pozvani na razgovor te detaljnim mis ljenjem o kandidatima za koje je procijenjeno da zadovoljavaju uvjete.. Nakon toga predstavnik naruc itelja provodi razgovor u kojem odabire svojeg favorita i uz konzultacije sa savjetnicima koji su provodili selekciju odabire osobu ili osobe koje c e zaposliti.. Usluga ukljuc uje: pripremu i vođenje strukturiranog razgovora, analizu motivacije, dublju provjeru sukladnosti kandidata sa zahtjevima posla i slanje odbijenica.. 7.. Izrada plana za uvođenje u posao te prac enja i mjerenja radne uspjes nosti tijekom probnog roka.. Ovom fazom zapravo zavrs ava selekcija s obzirom da je probni rok najpouzdanija selekcijska metoda pod uvjetom da je pravilno osmis ljen.. Uvođenje u posao ukljuc uje definiranje ciljeva i kljuc nih podruc ja rada za novog zaposlenika, asistiranje kod prezentiranja oc ekivanja koja organizacija ima prema njemu i dogovaranja akcijskog plana za njihovo ostvarenje.. Na osnovu unaprijed dogovorenih ciljeva moguc e je mjeriti koliko kandidat uspijeva udovoljiti zahtjevima koji se pred njega postavljaju s to daje objektivnu osnovu za odluku o stalnom zaposlenju ili prekidu radnog odnosa.. Ovakvim postupkom olaks ava se kandidatu kojemu je jasno s to se od njega oc ekuje, ali i nadređenom koji ima jasne i objektivne kriterije za svoju zavrs nu ocjenu.. Usluga ukljuc uje: suradnju sa nadređenim u osmis ljavanju radnog mjesta, ispunjavanje obrasca za sustavni dogovor, asistenciju pri dogovoru.. Nudimo i uslugu definiranja nultog razgovora za uvođenje novog zaposlenika u posao, pomoc pri izradi plana uvođenja i definiranje kriterija za mjerenje njegove radne uspjes nosti s to omoguc uje da probni rok bude relevantna selekcijska metoda.. Na taj nam nac in daje osnovu za procjenu u kojoj mjeri kandidat zadovoljava ili ne zadovoljava nakon isteka probnog roka..

  Original link path: /kadrovski-poslovi-hr/profesionalna-selekcija
  Open archive

 • Title: Optimum
  Descriptive info: Optimumovi predavači održali su veliki broj edukacija za poduzeća različitih veličina i iz različitih sektora, a kroz naše otvorene seminare prošlo je nekoliko stotina polaznika od Istre i Primorja pa sve do Makedonije.. Uspješno surađujemo s raznim partnerima kao što su Narodno učilište iz Rijeke, Hrvatska udruga poslodavaca (projekt PUMA), Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Rijeka i Pula.. Već niz godina surađujemo i s riječkim fakultetima tako da smo održali niz predavanja na radne teme studentima Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Tehničkog fakulteta.. Od prve smo generacije uključeni u Poslovnu školu za studente koju organizira HUP Rijeka i Primorsko Goranska Županija i  ...   ocjenjivani kao vrlo pristupačni, a teme kao provokativne i vrlo primjenjive.. Edukacije su dostupne u obliku otvorenih seminara, internih seminara i treninga te osobnog coachinga.. Suvremeno rukovođenje zahtjeva ovladavanje širokim spektrom znanja i vještina.. Od svih resursa i procesa kojima jedan rukovoditelj treba upravljati ljudi su najsloženiji i najmanje predvidiv.. Ta činjenica postavlja psihologiju na listu temeljnih znanja potrebnih za.. opširnije.. Zbog velike konkurencije sve je teže zadržati kupce, a privlačenje novih putem propagande ili akcijskih ponuda izrazito je skupo.. Klasične metode prodaje bazirane su na vjerovanju da je sve moguće prodati svakome i uključuju mnogo nagovaranja i manipuliranja.. Većina postupaka..

  Original link path: /edukacije-i-treninzi
  Open archive

 • Title: Rukovodne vještine i psihologija vođenja | Optimum
  Descriptive info: Ta činjenica postavlja psihologiju na listu temeljnih znanja potrebnih za uspješno upravljanje.. Suradnja rukovoditelja i njegovih ljudi na određenom poslu uključuje mnoštvo kompleksnih odnosa.. Njihovo razumijevanje i ovladavanje osnovnim rukovodnim vještinamaključno je za usklađen rad tima i organizacije, a time i ostvarivanje željenih rezultata.. Naše će vam edukacije pomoći da razumijete uzroke ponašanja svojih suradnika, predvidite njihove reakcije i odaberete najefikasniji način vođenja i suradnje.. Neke od ekukacija//treninga u ponudi Optimuma:.. Motivacija za rad.. Komunikacija.. Vođenje tima i timski rad.. Rješavanje konflikata.. Vođenje sastanaka.. Organizacija vremena.. Donošenje odluka i rješavanje problema.. Uspješna prezentacija.. Odabir i razvoj kadrova..

  Original link path: /edukacije-i-treninzi/rukovodne-vjestine-i-psihologija-vodenja
  Open archive

 • Title: Prodajne vještine | Optimum
  Descriptive info: Većina postupaka slući tome da povećaju vjerojatnost da kupac kupi ono što mi prodajemo uz malo brige o tome treba li mu to zaista ili ne.. Ovakav pristup kod kupaca dovodi do osjećaja prevarenosti i ruši povjerenje koje je ključno za dugoročne odnose.. Današnji trenutak traži promjenu paradigme u prodaji.. Svrha  ...   donijeti pravu odluku o kupovini.. Odnos povjerenja između tvrtke i njezinih klijenata važniji je od kratkoročnih prodajnih rezultata.. Naše edukacije razvijene su na osnovu dubinskog razumijevanja procesa kupovanjai najefikasnijih pristupa prodaji usmjerenih na stvaranje odnosa povjerenja.. Novi pristup prodaji dovodi do smanjenja troškova, ovećanja prodajnih rezultata te zadovoljstva kupca i prodavača ostvarenim..

  Original link path: /edukacije-i-treninzi/prodajne-vjestine
  Open archive

 • Title: Suočavanje s poslovnim izazovima | Optimum
  Descriptive info: Pronađite svoj Optimum na radnom mjestu.. Funkcionirati na poslu postaje sve zahtjevnije i mnogi od nas teško izlaze na kraj s izazovima koje susreću na radnom mjestu.. Mnogi smatraju kako oni nisu dovoljno dobri ili sposobni za ono što se od njih na poslu očekuje i boje se hoće li opravdati odgovornost koja˙im je povjerena.. Radi se zapravo o neizbježnim posljedicama današnjeg načina poslovanja, upravljanja poduzećima i stanja u gospodarstvu.. Najčešći problemi koje imaju.. menadžeri.. , naročito.. poduzetnici.. :.. Neprestano moram donositi odluke, a ne mogu predvidjeti kako će se stvari razvijati i što će biti sutra,.. Osjećam prevelik teret odgovornosti za dobro poslovanje i opstanak poduzeća,.. Ako pogriješim neću ugroziti samo sebe, nego i svoje zaposlenike i njihove obitelji,.. Puno radim i puno žrtvujem, a rezultati svejedno nisu kakvi bi trebali biti,.. Osjećam se nedovoljno pametnim za snalaženje u ovakvoj situaciji,.. Moram donijeti teške i nepopularne odluke,.. Ne mogu održati dobre i prijateljske odnose sa svojim ljudima, često mi se čine nezahvalni, ne vide ono što je teško u mojoj poziciji, već samo moje privilegije,.. Oblije me hladan znoj kad znam da moram stati pred ljude i objasniti im svoje odluke,.. Ne uspijevam pronaći ili razviti nasljednike koji bi pouzdano preuzeli dio odgovornosti,.. Obitelj nema razumijevanja za ono što prolazim već me dodatno opterećuje,.. Osjećam se umorno i bezvoljno,  ...   da nikad neću biti uspješan,.. Od mene se traži da činim stvari koje su suprotne onome u što ja vjerujem,.. Ne uspijevam pronaći zajednički jezik s kolegama, oni mi se čine jako drugačijim od mene,.. Neprestano sam zabrinut, ni kod kuće ne mogu prestati misliti na probleme na poslu, ne mogu se opustiti,.. Muči me neizvjesnost posla i egzistencije,.. Osjećam se jadno i bespomoćno.. Zbog zabrinutosti i opterećenosti poslom narušio sam odnose s obitelji i prijateljima,.. Muče me razne kronične fizičke tegobe poput bolova u kičmi, glavobolja, bolova u želucu, liječnici ne znaju uzrok i ne mogu pomoći osim privremeno.. Ako ste se prepoznali u jednom ili više (možda i svim) simptomima to znači da s je.. s vama SVE U REDU.. ! Vaš je problem da načini kojima se pokušavate nositi sa svakodnevnim zahtjevima više nisu efikasni i umjesto toga tr.. ebate početi djelovati i razmišljati na bolji način.. Poznato je da iste situacije neke ljude mogu uništiti dok će drugi kroz njih proći hladne glave i izvući iz njih najbolje za sebe.. Optimum Vam pomaže da naučite upravo to.. Naši iskusni savjetnici pružit će Vam stručnu i ljudsku podršku, pomoći Vam da razumijete što vam uzrokuje poteškoće i naučiti Vas boljim načinima kako da i s naizgled neizdrživim i nerješivim situacijama izađete na kraj očuvanog razuma, odnosa i zdravlja..

  Original link path: /suocavanje-s-poslovnim-izazovima
  Open archive

 • Title: Psihoterapija i savjetovanje | Optimum
  Descriptive info: Kada zaglavimo u životu.. Svi se ponekad osjećamo.. tužno, razočarano, zabrinuto ili neuspješno.. Ovo su normalne emocije i osjećanja koja nam govore koliko smo blizu ili daleko od života kakav bismo htjeli voditi.. Međutim, većina ljudi u nekom periodu života nađe se u situaciji da.. ove emocije jednostavno ne žele otići.. , preokupiraju nas kroz duži period i vidimo kako nam ne.. omogućavaju da vodimo ispunjen i kvalitetan život.. Narušavaju naše odnose s bitnim ljudima, mogu nam otežati obavljanje poslovnih ili školskih zadataka.. Kako bi se s time nosili često posegnemo za taktikama koje nam daju samo kratkotrajno olakšanje, ali nam dugoročno mogu ugroziti zdravlje.. Ako odlučimo prespavati teška vremena, osjećat ćemo se fizički loše i sve manje spremni da krenemo dalje.. Ako posegnemo za pićem, cigaretama, ljekovima ili nekom ilegalnom drogom to će nas smiriti i opustiti, ali će stvoriti ovisnost i narušiti nam zdravlje ponovno nam otežavajući da vodimo ispunjen i kvalitetan život.. Život se tada čini.. poput živog pjeska.. u koji smo upali i što se više trudimo popraviti stvari naše koprcanje vuče nas dublje i dublje i.. jedva držimo glavu iznad vode.. Mnogi se iz toga ne izvuku godinama ako nemaju nekoga tko će im pružiti ruku i izvući ih na čvrsto tlo.. Alen i Barbara  ...   koje život stavlja pred njih kao i onima koji.. žele više naučiti o vlastitoj psihi.. i načinu kako izaći na kraj sa neefikasnim načinima kako ona ponekad funkcionira i na taj način.. potpunije živjeti ispunjen i kvalitetan život.. U svom radu primjenjujemo suvremeni pristup nazvan.. ACT.. (ili u prijevodu.. Terapija prihvaćanjem i posvećenošću.. ) koji nas uči kako da ponovno pronađemo i osvjestimo što nam je bitno u životu i kakav život želimo voditi te da pronađemo način kako prevladati prepreke koje nam stoje na putu.. Mnogi koji pate u stalnoj su borbi da se te patnje oslobode, da je pobijede ili pobjegnu od nje.. U toj borbi i bijegu.. zaboravimo što zapravo želimo od svog života.. jer nam se čini da o tome ni.. ne možemo razmišljati dok ne pobijedimo.. depresivne osjećaje, strahove ili ovisnosti.. će vam pomoći da se posvetite onome što vam je zaista bitno unatoč svim negativnim osjećajima koji to prate.. Alen Marot.. prvi je u Hrvatskoj.. koji u svom radu primjenjuje ovaj pristup koji se smatra jednim od najznačajnijih dostignuća u psihoterapiji 21.. stoljeća.. Pročitajte više na.. Wikipediji.. (engleski).. Na ovaj se način razvija.. Psihološka fleksibilnost.. o čemu više možete pročitati na našoj stranici posvećenoj upravo tome području našeg rada.. Da bi došli tamo kliknite.. ovdje..

  Original link path: /psihoterapija
  Open archive

 • Title: O nama | Optimum
  Descriptive info: Savjetnici.. Edukacijsko savjetodavni centar Optimum osnovan je 2005.. godine s namjerom da.. prenošenjem i primjenom suvremenog znanja iz područja psihologije i upravljanja ljudskim resursima omogući organizacijama u regiji da optimiziraju ljudski aspekt poslovanja.. Pomagali smo poslodavcima da bolje razumiju kakve ljude trebaju, pomagali smo im da ih privuku i prepoznaju, pomagali smo menedžerima da se prema njima odnose na način da iz njih izvuku maksimum, na obostrano zadovoljstvo.. Pomagali smo prodavačima i uslužnom osoblju da što bolje razumiju svoje kupce i korisnike i ponude im najbolje rješenje, ponovno na obostrano zadovoljstvo.. Duboko vjerujemo kako samo odnosi zasnovani na zadovoljstvu svih uključenih mogu dati dugoročno održive rezultate.. Na našu sreću i mnoge od najuspješnijih svjetskih organizacija razmišljaju na isti način pa je niz metoda koje mi primjenjujemo i teorija na kojima zasnivamo svoj rad nastalo ili je dokazano u praksi.. Deseci poduzeća s kojima smo surađivali i stotine pojedinaca koji su prošli neki od naših programa uvijek su jako visoko ocjenjivali kvalitetu naše usluge i naš odnos prema klijentima i prema poslu.. Da bi osoba bila uspješna u nekom poslu potrebno je da ima potrebna.. znanja i vještine.. , ali i određene.. predispozicije.. za daljnji razvoj te.. interes za taj posao.. kako bi motivacija ostala visokom.. Što je točno potrebno za uspješno obavljanje  ...   usluge te kako mogu to najbolje pružiti kako bi si osigurali zadovoljne i vjerne kupce.. Rukovoditelji.. su u pravilu oni koji su se pokazali dobri u svom poslu.. Rijetko tko od njih zna.. kako treba pristupiti timu ljudi.. i pružiti im ono što im treba od strane šefa da bi bili efikasni i uspješni u ostvarivanju rezultata.. Naročito je ovaj posao zahtjevan ako nam je potrebna.. suradnja.. između njih i.. timski rad.. Kao odgovor na sve ove izazove osmislili smo.. niz interaktivnih radionica iz područja Prodaje, Kvalitete usluge i Rukovođenja.. Mnoge organizacije i pojedinci prolaskom kroz njih već su povećali svoje sposobnosti, rezultate i zadovoljstvo u poslu.. Kadrovska administracija.. je zadatak koji oduzima mnogo vremena manjim i srednjim firmama.. Da bi im omogućili da kvalitetno brinu o svojim ljudima i na ovaj način, a bez zapošljavanja osobe za te poslove, nudimo kompletnu uslugu Kadrovske evidencije i administracije koja uključuje sve prijave i odjave, ugovore o radu pa i isplatu plaća.. Sada se možete ponovno posvetiti svom poslu bez brige hoće li ovaj dio poslovanja štimati.. Prepoznajući da su i rukovoditelji i zaposlenici suočeni sa sve većim izazovima koje poslovna okolina stavlja pred njih razvili smo uslugu pomoći pri suočavanju s poslovnim izazovima.. Više o samoj usluzi pročitajte.. Više informacija o našim savjetinicima pronađite..

  Original link path: /o-nama
  Open archive

 • Title: Događanja | Optimum
  Descriptive info: Besplatni seminari.. S velikim Vas zadovoljstvom obavještavamo kako smo zahvaljujući sufinanciranju Ministarstvu poduzetništva i ove godine u mogućnosti ponuditi vam besplatne jednodnevne seminare iz područja rukovodnih vještina.. Pozivamo Vas da iskoristite ovu jedinstvenu priliku i prijavite se za sudjelovanje na jednom ili više seminara čim prije dok se mjesta ne popune.. Ne čekajte, broj mjesta je ograničen, a ovakva prilika se ne propušta!.. Seminari su namijenjeni svima koji na neki način vode projekte, timove ili se za to spremaju.. Održavat će se u prostorima Centra za tehničku kulturu CTK na Školjiću od listopada do prosinca od 9 do 16 sati.. Od rukovodnih tema na osnovu višegodišnjeg iskustva odabrali smo one za koje znamo da su najvažnije i najpotrebnije:.. 04.. 10.. 13.. što motivira, a što demotivira ljude da daju sve do sebe na poslu.. 11.. Formiranje i razvoj tima.. kako od grupe ljudi stvoriti visoko efikasan tim.. 25.. Upravljanje vremenom.. pobijedite kradljivce vremena i bolje iskoristite radni dan.. 08.. Učinkovito delegiranje.. kako prenijeti posao i osigurati da se dobro obavi.. 22.. Rješavanje konflikta.. što uzrokuje konflikte, kako ih izbjeći i kako ih razriješti tako da ne ometaju obavljanje posla.. 06.. 12.. Umijeće komuniciranja.. bolje se razumjeti da bi bolje surađivali.. Interes za pojedine teme iskažite kroz priloženi.. obrazac.. Na taj si način rezervirate mjesto, a konačno sudjelovanje potvrđujete prijavom tjedan dana prije održavanja na što ćemo Vas pravovremeno podsjetiti.. Za seminar iz Motivacije za rad potrebno je odmah ispuniti i konačnu.. prijavu.. slika preuzeta sa http://www.. freedigitalphotos.. net/, autor: Sujin Jetkasettakorn.. Umijeće komuniciranja - bolje se razumjeti da bi bolje surađivali.. CTK - Centar za tehničku kulturu Rijeka, Školjić 5d, 06.. 12.. 2013.. s početkom u 9 sati.. Kvalitetna komunikacija je ključan preduvjet za uspješno obavljanje gotovo svih poslova i zadataka rukovoditelja.. Međutim, često smo svjedoci kako je komunikacija među zaposlenicima u organizaciji daleko od željene.. Rukovoditelji vode različite tipove ljudi, uspostavljaju različite odnose, šalju i primaju najrazličitije poruke i održavanje kvalitetne komunikacije sa svima njima možda je i najveći izazov rukovodne pozicije.. Često veliki problemi i nesporazumi između rukovoditelja i zaposlenih, između zaposlenika ili s klijentima nastaju samo zato što se nismo dobro razumjeli, samo zato što naša komunikacija nije adekvatna.. Da bi se spriječilo tako velike i često skupe komplikacije i pogreške nekad je dovoljno usvojiti nekoliko jednostavnih pravila vezanih za efikasnu komunikaciju.. Prepoznajući tu potrebu pripremili smo za Vas seminar na kojemu obrađujemo neke od najznačajnijih tema iz područja organizacijske i interpersonalne komunikacije.. Sadržaj.. Važnost komunikacije za efikasno vođenje;.. Rukovoditelj kao komunikator; komunikacija i strateško planiranje u organizaciji.. Komunikacija kao proces.. Dijelovi procesa; što ometa komunikacijski proces; povratna informacija; važnost dvosmjerne komunikacije.. Što komuniciramo bez riječi.. Informacije i vrste komunikacije; neverbalna komunikacija; govor tijela; izrazi lica i emocije; rukovanje; što komuniciramo položajem tijela; udaljenost u prostoru i uspostavljanje odnosa; uređenje prostora.. Kako bolje slušati.. Svi su nas učili govoriti i argumentirati, a nitko slušati, iskustvo govori da je ključno shvatiti da bi bili shaćeni.. Dijalog ili diskusija.. Treba li u razgovoru uvijek netko pobijediti ili možemo pobjediti svi i učiti iz različitosti.. Seminar pruža znanja i alate rukovoditeljima koji žele unaprijediti vještinu komuniciranja i postići bolje razumijevanje želja i potreba svojih zaposlenih, ali isto tako žele svoje ideje i zahtjeve uspješnije prenijeti podređenima.. Primjena naučenog povećat će kvalitetu komunikacije, rukovoditelji će biti prepoznati kao osobe koje znaju jasno reći što očekuju te razumiju i uvažavaju svoje podređene.. Ovakva promjena povećati će i prihvaćanje rukovoditelja kao vođe, a time i pripadnost suradnika te njihovu efikasnost u izvršavanju zadataka.. Organizacija će povećati kvalitetu protoka informacija i unaprijediti međuljudske odnose.. Predavači:.. Alen i Barbara Marot diplomirani su psiholozi koji cijelu svoju karijeru rade u području poslovne psihologije.. U sklopu Edukacijsko savjetodavnog centra Optimum, ali i u organizacijama u kojima su prije radili, osmislili su i izveli niz edukacija iz područja prodaje, kvalitete usluge i vještina rukovođenja.. Uz to su vodili i brojne selekcijske postupke i pomogli različitim organizacijama da odaberu najbolje zaposlenike za najrazličitija radna mjesta.. Tijekom godina kroz njihove edukacije i treninge prošlo je nekoliko stotina polaznika koji su uvijek izražavali visoko zadovoljstvo načinom izlaganja i odabirom primjenjivih tema.. Rade i na unapređenju poslovanja i organizacije uz pomoć primjene Sistemskog razmišljanja u Hrvatskoj i Velikoj Britaniji.. Trajanje seminara:.. 09:00 do 16:00.. Seminar je sufinanciran od strane.. Ministarstva poduzetništva i obrta.. i.. Edukacijsko savjetodavnog centra Optimum.. i za sudionike je.. besplatan.. Način prijave:.. Molimo da svoj dolazak potvrdite.. prijavnicom.. na e-mail adresu optimum@centaroptimum.. hr ili faxom 051 323 447, najkasnije do srijede 04.. 11.. Image courtesy of David Castillo Dominici.. at FreeDigitalPhotos.. net.. Rješavanje konflikata - Što uzrokuje konflikte, kako ih izbjeći i kako ih razriješiti tako da ne ometaju obavljanje posla.. CTK - Centar za tahničku kulturu Rijeka, Školjić 5d, 22.. Nema organizacije u kojoj nema konflikta.. Oni nastaju iz brojnih razloga među kolegama, između podređenog i nadređenog, između klijenta i zaposlenika.. Istraživanja su pokazala da rukovoditelji u prosjeku 20% svoga vremena (jedan dan u tjednu!) utroše upravo na rješavanje konfliktnih situacija.. Konflikti često imaju negativne posljedice kao što su pogoršanje odnosa, pad kvalitete rada, odlazak kvalitetnih ljudi iz poduzeća, gubitak klijenata.. Upravo zbog toga većina rukovoditelja na konflikte gleda kao na nešto što bi pod svaku cijenu trebalo izbjeći.. Međutim, konflikti mogu imati i pozitivnih efekata.. Oni mogu biti pokretači promjena, prodrmati atmosferu i aktivirati ljude, mogu rezultirati novim i efektnijim načinima komuniciranja.. Sudionici u konfliktima mogu naučiti nove stvari o sebi, ljudima s kojima rade ili poslu.. Često nismo svjesni kako velik dio konflikata nastaje iz pogrešaka u organizacijskoj strukturi, nejasnih ovlasti i odgovornosti, a prije svega zbog loše međusobne komunikacije.. Dakle, stvari koje možemo promijeniti ili naučiti.. Efikasni rukovoditelji znaju iskoristiti pozitivne strane konflikta i voditi ga prema pozitivnim rezultatima.. Usvajanjem vještina upravljanja konfliktima uštedjet ćete vrijeme i povećati kvalitetu odnosa u svojoj okolini.. Sadržaj:.. Komunikacija - na što treba obraćati pažnju kako bismo kvalitetnije rješavali konflikte.. Emocije - nema konflikta u koji nisu uključene emocije naučite ih prepoznati kod sebe i kod drugih.. Samokontrola - način kako kontroliramo svoje emocije određuje kako pristupamo konfliktu.. Empatija - razumijevanje pozicije druge osobe ključno je za pozitivno rješavanje konflikta.. Slušanje - iznimno važna komunikacijska vještina kojoj se pridaje premalo pažnje.. Uzroci konflikta - što sve potiče konflikte i kako to otkloniti u organizaciji i u timu.. Vrste konflikta - različitim konfliktima treba pristupati na različit način.. Reagiranje na pritužbe - kako riješiti konflikt s klijentima na obostranu korist.. hr ili faxom 051 323 447, najkasnije do srijede 20.. Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.. CTK - Centar za tehničku kulturu Rijeka, Školjić 5d, 08.. Činjenica je da se rukovoditelja neće cijeniti po onome što on sam napravi već po onome što naprave njegovi ljudi.. To je sasvim nova situacija za one koji se nađu na rukovodnoj poziciji i kako bi u tome uspjeli moraju poznavati i poštivati određena pravila i zakonitosti.. U suprotnom ćete se naći u situaciji da radite i svoj posao i uz to posao podređenih, a možda i kolega.. Na ovom seminaru ćemo se upoznati s nekim od najučinkovitijih metoda i spoznaja koje olakšavaju prenošenje (delegiranje) zadataka podređenima.. Često su rukovoditelji u organizacijama preopterećeni brojnim poslovima i zbog toga ne stižu kvalitetno obavljati važne zadatke za koje su odgovorni.. U uspješnim organizacijama rukovoditelji ne troše vrijeme na poznate poslove koji ne predstavljaju nikakav rizik ili su ih oni prije radili već ih uspijevaju prepustiti (delegirati) svojim suradnicima i osigurati da ih oni uspješno obave.. Tada imaju vremena posvetiti se onim poslovima koje njihovi suradnici ne mogu obavljati, poslovima koji su prava odgovornost rukovoditelja: planiranje, organiziranje, motiviranje, upravljanje ljudskim i ostalim resursima, unapređivanje procesa rada.. Sadržaj seminara:.. Zašto smo preopterećeni.. Kako delegiranje unapređuje rukovođenje na svačiju korist.. Što delegirati, a što ne.. Kome delegirati.. Faze delegiranja.. Kako osigurati da se posao dobro obavi - praćenje.. Delegiranje odgovornosti umjesto delegiranja metode.. Stvaranje šire slike.. hr ili faxom 051 323 447, najkasnije do srijede 6.. Upravljanje vremenom.. Pobijedite kradljivce vremena i bolje iskoristite radni dan.. CTK - Centar za tehničku kulturu Rijeka, Školjić 5d, 25.. 10.. Prije nego pročitate ostatak poziva odgovorite na ova pitanja:.. Kao i mnogim zaposlenima i meni.. nedostaje vremena.. preopterećen.. sam poslom.. Često sam pod stresom.. Često moram istovremeno obavljati puno stvari.. Zbog visoke odgovornosti , enormne količine posla, često kratkih rokova, raznolikosti zadataka i drugih zahtjeva posla, dolazim u vremenski škripac i stresnu situaciju.. Često ne upravljam poslom već posao upravlja sa mnom.. Tada samo mogu reagirati umjesto da sam djelujem.. Neprestano sam zauzet klijentima, šefom, suradnicima, telefonskim pozivima, tako da samo letim naokolo.. Svoje stvarne poslove često obavljam tek nakon kraja radnog vremena.. Preko dana ih ne stignem napraviti, jer ima puno stvari koje me ometaju, a i sporedne aktivnosti mi odvlače pažnju.. Kod mene uvijek između rada i slobodnog vremena postoji konflikt.. Vrijeme koje odlazi na posao i prekovremeni rad ne mogu provesti s obitelji i prijateljima.. Ako ste samo na jedno od ovih pitanja potvrdno odgovorili ne morate čitati dalje.. Ako ste odgovorili na dva vjerojatno imate vremena da pročitate do kraja pa nastavite.. Ako imate tri ili više DA odgovora svakako pronađite vrijeme za pročitati ostatak poziva.. Ako u svojoj okolini prepoznajete nekog tko odgovara opisu, proslijedite mu ovaj poziv.. Gotovo svi rukovoditelji žale se na nedostatak vremena.. Gotovo svi se osjećaju preopterećeni poslom.. Mnogi zbog posla zapostavljaju obitelj.. Često se o poslu od rukovoditelja sluša kao o borbi i preživljavanju.. Rukovoditelji često ne mogu proći hodnikom, a da ih netko ne zaustavi i traži nešto od njih, a dobar rukovoditelj uvijek je spreman pomoći.. Kada odlaze doma rukovoditelji imaju osjećaj kako su odrađivali poslove s tuđe liste zadataka i da što više rade to manje naprave onoga što bi trebali: planiranja, osmišljavanja strategije, inoviranja, inspiriranja i vođenja drugih.. U ovom seminaru objasnit ćemo kako dolazi do preopterećenosti i kako dolazi do toga da preuzimamo obaveze koje bi trebali izvršavati naši ljudi.. Dati ćemo savjete i primjere kako se takva situacija može razriješiti i kako će to utjecati na kvalitetu Vašeg posla, ali i razvoj i zadovoljstvo Vaših suradnika.. Prepoznat ćemo najčešće kradljivce vremena i proučiti neke načine kako si odrediti prioritete.. Discipliniranom primjenom naučenog količina posla koji vas čeka za obaviti postupno će se početi smanjivati uz istovremeno veće zadovoljstvo vaših suradnika i bolje obavljen posao.. Prva generacija rukovoditelja.. Koji je uzrok preopterećenosti poslom.. Tri vrste organizacijskog vremena i njihovo uravnoteženje.. Kako osloboditi diskrecijsko vrijeme.. Što s diskrecijskim vremenom.. Seminar je namijenjen.. svim rukovoditeljima koji se susreću s ovakvim simptomima i osjećaju kako im uobičajeni postupci planiranja i organiziranja posla ne rješavaju problem.. Molimo da Vaš dolazak potvrdite.. hr ili faxom 051 323 447, najkasnije do srijede 23.. Detaljnije informacije:.. Edukacijsko savjetodavni centar Optimum.. tel: 051/ 323-448.. fax: 051/ 323-447.. mail: optimum@centaroptimum.. net/, autor: cooldesign.. Kako od grupe ljudi stvoriti visoko efikasan tim.. CTK - Centar za tehničku kulturu Rijeka, Školjić 5d, Petak 11.. U doba brzih socijalnih, tehnoloških i informacijskih promjena organizacije se ne mogu više oslanjati na nekoliko najboljih ljudi ukoliko žele biti među vodećima.. Nikad ranije u povijesti koncept timskog rada nije bio tako važan.. Međutim, mnogi su pokušali napraviti nešto timski i požalili što to nisu kao i do sada, učinili sami ili zadajući zadatke drugima.. Timovi mogu uništiti produktivnost ukoliko nisu dobro razvijani i vođeni.. S druge strane kada timovi efikasno djeluju bolje se rješavaju složeni problemi, donose se bolje odluke, oslobađa se više kreativnosti i učini puno više u usporedbi s djelovanjem svakog pojedinca zasebno.. Efikasni timovi razlikuju se od neefikasnih po tome što im je jasna svrha, članovi se osjećaju prihvaćeni i podržani, osjećaju da ih se cijeni i prepoznaje njihov doprinos, prilagodljivi su, komunikacija i odnosi su vrlo dobri, a kvaliteta i rezultati rada su visoki.. Na ovoj radionici sudionici će imat priliku naučiti koja je uloga vođe, a koja članova na putu prema visokoefikasnim timovima, saznat će što je potrebno činiti u pojedinim fazama razvoja tima te će naučeno imati prilike i primjeniti kroz primjere i vježbe.. Kada i zašto raditi timski.. Pozitivne i negativne posljedice timskog rada.. Karakteristike visokoproduktivnog tima.. Preduvjet za visokoefikasne timove.. Uloga i vještine efikasnog voditelja.. Kako prepoznati stupnjeve razvoja tima (dijagnoza i adekvatan stil rukovođenja).. Kako procijeniti kako vaš tim funkcionira i što mu nedostaje.. Procijenite svoj stil vođenja.. Koji su kritični momenti u timskom radu.. Ciljna skupina polaznika:.. seminar je namijenjen svima koji u nekom dijelu svog posla vode tim ljudi (direktori, rukovoditelji svih razina, project manageri) ili pomažu rukovoditeljima da budu uspješniji (savjetnici, HR manageri).. hr ili faxom 051 323 447, najkasnije do srijede 09.. net/, autor: Idea go.. Motivacija  ...   savjetodavni centar Optimum, Rijeka, žiro račun broj 2402006-1140062345, s naznakom Kotizacija za seminar Psihologija prodaje.. Datum prijave:.. hr ili faxom 051/216-033, najkasnije do 16.. Detaljnije informacije:.. Zahvaljujemo na interesu i veselimo se Vašem dolasku.. Image courtesy of pixtawan at FreeDigitalPhotos.. net.. Tijekom studenog i prosinca Optimum vam zahvaljujući poticajima Ministarstva poduzetništva i obrta donosi tri dvodnevna seminara.. Tako ćemo 8.. i 9.. studenog govoriti o.. Rješavanju problema i konfliktima.. , 27.. i 30.. studenog otkrivat ćemo.. Tko su vaši kupci i što žele.. , a početkom prosinca, točnije 6.. i 7.. govorit ćemo o.. Lideršipu.. Svi seminari održavaju se u prostoru poduzeća.. Orchestra d.. o.. na riječkom Korzu.. (nekadašnja Mladost, danas zgrada Sky Bara, 4.. kat).. Više o svakom seminaru pogledajte u nastavku.. Rješavanje problema i konflikata.. Vjerojatno su najstresniji trenuci u našem profesionalnom, ali i privatnom životu oni u kojima je potrebno donijeti važnu odluku.. Može se reći kako je sposobnost donošenja ispravnih odluka na ispravan način najveći test za svakog rukovoditelja.. Pogrešna odluka može dovesti do financijskih gubitaka, gubitka stručnog autoriteta te povjerenja i podrške suradnika i nadređenih.. Odluke se donose uglavnom kada postoji neki problem, situacija za koju ima nekoliko mogućih rješenja ili se ne vidi nijedno.. Neki su u donošenju odluka vrlo odlučni pa to rade brzo i često dok su drugi u tome pedantni i sistematični te stoga mogu djelovati neodlučno.. Neki rade prema intuiciji ili prema onome što su naučili da je najbolji način te su skloni slično reagirati u većini situacija.. Kao što smo svi toga svjedoci, to često nije najbolji pristup.. Nepoznavanje pravila i ispravnih metoda za rješavanje problema i donošenje te provođenje odluka povećava mogućnost pogrešnih odluka, ali i neprihvaćanja ispravnih odluka od strane onih koji ih trebaju izvršiti.. U svakom slučaju uzrokuje napetost i nesigurnost u to radimo li ispravno.. Pravilno definiranje i korištenje metoda razmišljanja razvijenih za efikasno rješavanje problema može bitno povećati njihovo razumijevanje i broj produciranih rješenja što u kombinaciji s pravilnim načinom donošenje odluka dovodi do sigurnijeg izlaza iz svake poslovne situacije.. Također, nema organizacije u kojoj nema konflikta.. Rješavanje problema:.. kako prepoznati i definirati što je zapravo problem.. kada je potrebno donijeti brzu odluku, a kada je dobro pričekati.. kada odluku donijeti sam, a kada uključiti druge.. kako voditi grupu u traženju rješenja i donošenju odluke.. kako potaknuti uključivanje i kreativno razmišljanje kod suradnika.. kako predstaviti odluku na način da ona bude prihvaćena i provedena.. Rješavanje konflikata:.. Vrste konflikta - različitim konfliktima treba pristupati na različit način.. Posredovanje - kako pomoći drugima da riješe međusobne konflikte.. Trajanje seminara: 2 dana, od 10-16 sati.. Alen Marot.. Barbara Marot.. Seminar će za polaznike biti besplatan, a bit će im osigurani materijali te osvježenje u pauzama.. Prijave do 6.. studenog na optimum@centaroptimum.. hr ili fax:.. 051 323 447 putem.. prijavnice.. Slika od 89studio preuzeta sa FreeDigitalPhotos.. Tko su naši kupci i što žele?.. Jedinstvena edukacija utemeljena na međunarodno priznatoj Vanguard metodi.. Situacija na tržištu je danas bitno drukčija od one prije nekoliko godina.. Činjenica je da na žalost ne opstaju svi.. Oni koji budu posao organizirali na bitno drugačiji način i vezali korisnike za sebe značajno povećavaju šanse za opstanak i uspješno poslovanje čak i u krizno vrijeme.. Ali kako u današnjim uvjetima vezati kupca uz sebe, ulagati u kvalitetu usluge i zadovoljstvo kupaca? Uobičajeno je vjerovanje da povećanje kvalitete usluge traži ulaganja.. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da su današnji kupci jako oprezni kada trebaju potrošiti svaku kunu, a neki od njih jako dobro iskorištavaju situaciju i zahtjevaju nemoguće ako će ostati vaši kupci.. Ispitivanje zadovoljstva korisnika najčešći je način na koji tvrtke nastoje saznati što je bitno njihovim korisnicima.. Najčešće te analize provode vanjske agencije što povećava troškove, a u pravilu ne daje previše korisne podatke.. Na temelju tih podataka možemo donositi zaključke koliko dobro radimo to što već radimo ili kako nas naši kupci doživljavaju u odnosi na konkurenciju.. Međutim, ne daju nam podatke što je bitno našim korisnicima i kakve bismo promjene trebali uvesti.. Spoznaja o tome što je korisnicima bitno osnova je koja nam omogućava da svoju organizaciju oblikujemo prema zahtjevima korisnika.. Tvrtke koje to ne čine riskiraju da cca.. 50% onoga što rade ne dodaje nikakvu vrijednost korisniku te se stoga može okarakterizirati kao čisti gubitak.. Znanje što je bitno našim kupcima omogućava nam da ostvarimo ogromne uštede i istovremeno izgradimo snažne odnose sa svojim kupcima na način da uslugu dizajniramo upravo prema njihovim potrebama i zahtjevima.. Obzirom da se zahtjevi korisnika u uslužnim organizacijama vrlo razlikuju izazov postaje dizajnirati sustav koji će moći apsorbirati različitosti.. Vanguard zna kako to riješiti.. Jasan model kako treba organizirati i voditi posao dopunjen je robusnom metodom za provođenje održive promjene.. 25 godina rada i stotine intervencija potvrdili su i usavršili Vanguard metodu.. Na ovom seminaru ćete saznati kako kontinuirano analizirati zahtjeve korisnika te kako ih iskoristiti za unapređenje usluge i značajno smanjenje troškova.. Što je Push , a što Pull razmišljanje i odakle proizlaze.. Kako saznati što je korisnicima bitno ?.. Slušati zahtjeve ili pitati korisnike?.. Kako analizirati i što možemo naučiti iz onog što smo dobili?.. Što su zahtjevi za vrijednost, a što zahtjevi zbog neuspjeha? I što s njima?.. Tko treba provoditi analizu: vanjska agencija, rukovodstvo ili oni koji pružaju uslugu?.. Jednom, povremeno ili stalno?.. Kako unaprijediti uslugu na temelju zahtjeva korisnika?.. Što je nominalna vrijednost?.. Zahtjevi korisnika kao osnova za definiranje.. svrhe organizacije,.. oblikovanje glavnih procesa,.. definiranje radnih mjesta.. te definiranje mjera za praćenje poslovanja.. Trajanje seminara: 2 dana, od 10 do 16 sati.. Između prvog i drugog dana biti će pauza tijekom koje će polaznici naučeno primijeniti u svojim organizacijama i na završni dan donijeti rezultate koji će se analizirati korištenjem Vanguard metode (ako to polaznici budu željeli).. Alen Marot i Barbara Marot.. , licencirani konzultanti Vanguard metode za regiju.. Seminar je financiran od strane Ministarstva poduzetništva i obrta i za polaznike besplatan, a bit će im osigurani materijali te osvježenje u pauzama.. Više o Vanguardu i Vanguard metodi pronađite na.. www.. vanguard-savjetovanje.. http://www.. systemsthinking.. co.. uk.. Prijave do 23.. Lideršip.. Ne tako davno posao menadžera bio je da osmisli posao, organizira posao, zada zadatke i prati izvedbu.. Zatim je tome dodano i motiviranje ljudi, najčešće kroz procjenu radne uspješnosti, i primjenu nagrade i kazne u nekom obliku.. Odnedavno se sve češće spominje kako se od menadžera, barem od neke razine naviše, očekuje da bude vođa, lider, a objašnjenja o tome što to znači vrlo su različita i često zbunjujuća.. I zaista, rijetki su poslovi u kojima će klasična uloga menadžera biti dovoljan ili uopće prihvaćena od strane podređenih.. A gotovo u svima će rezultati biti daleko veći ako je menadžer vješt u tome da uključi sve članove tima u promišljanje najboljeg načina rada dok on omogućava jasan osjećaj svrhe i smjera i na taj način održava entuzijazam i unutarnju motivaciju.. No, to nikako ne znači da je dovoljno samo svima dozvoliti da donose odluke i držati ih odgovornima.. Na taj će se način samo povećati vjerojatnost pogreške na što će većina menadžera ponovno preuzeti svu kontrolu u svoje ruke.. Iako to mnogi ne znaju novu ulogu vođe definirali su dalekoistočni proizvođači koji su novim pristupom oblikovanju i vođenju posla postizali rezultate kojima klasični zapadni menadžment nije mogao konkurirati.. U posljednjih dvadesetak godina zapad ubrzano pokušava uhvatiti korak i stvoriti vođe i sustave koji mogu odgovoriti izazovu.. Da bi se razumjelo koja je uloga vođe i koje vještine mora imati potrebno je shvatiti što je potrebno zaposlenicima da uspješno obavljaju svoj posao, a ne mogu to osigurati sami.. Jedna od važnih uloga vođe je i razvoj članova tima do razine kada oni mogu većinu poslova obavljati samostalno uz što manju pomoć od strane menadžera.. Takav će vođa moći više svog vremena posvetiti onome što će organizaciji osigurati uspješniju sadašnjost, ali i sigurniju budućnost.. Razumjeti zašto su vođe potrebni u suvremenim organizacijama, koje su im vještine potrebne i kako pristupiti različitim ljudima u timu kako bi ih razvili do razine samostalnosti koja će optimalna za organizaciju tema je ove radionice.. Uloga menadžera u organizaciji nekad i sad.. Što je potrebno organizaciji da bi bila uspješna i kako to vođa najbolje može isporučiti.. Kako pomoći svima u organizaciju da razumiju što je svrha organizacije, onoga što oni rade, što je bitno korisnicima sada i u budućnosti i kako im to isporučiti.. Kako osigurati prave mjere uspješnosti koje će svakom zaposleniku dati povratnu informaciju o onome što radi i kako to može stalno unapređivati.. Prepoznavanje stupnja razvoja zaposlenika.. Procjena vlastitog rukovodnog stila.. Razvoj zaposlenika kroz četiri stupnja primjenom različitih rukovodnih stilova.. Seminar je financiran od strane Ministarstva poduzetništva i obrta i za polaznike će biti besplatan, a bit će im osigurani materijali te osvježenje u pauzama.. Odsjek za razvoj ljudskih potencijala HGK ŽK Rijeka i Edukacijsko savjetodavni centar Optimum pozivaju Vas na seminar:.. Kako odabrati najboljeg kandidata.. Metode uspješnog selekcijskog postupka.. koji će se održati u četvrtak 18.. listopada 2012.. godine s početkom u 9 sati u HGK ŽK Rijeka , Bulevar oslobođenja 23.. Dali smo oglas za jedno radno mjesto i dobili na stotine molbi!!!.. Koga zaposliti? Kako naći i prepoznati kvalitetnog čovjeka? Kako oblikovati selekcijski postupak? Koliko to traje? Zaposliti nekoga tko je radio kod konkurencije ili ne? Kada pričati o plaći? O čemu razgovarati? Što, uopće, smijem pitati na razgovoru?Ovo su samo neka od pitanja s kojima se suočava onaj tko želi zaposliti novu osobu u svojoj organizaciji.. Situacija na tržištu rada danas je znatno drugačija nego prije nekoliko godina, puno je više ljudi koji traže posao i mnogi će reći da su poslodavci zbog toga danas u odličnom položaju.. Međutim, ako se nalazite među tvrtkama koje unatoč krizi imaju potrebu za zapošljavanjem, pred vama nije nimalo lak zadatak među velikim brojem kandidata prepoznati onog pravog.. Osim velikog broja prijava odabir nam dodatno kompliciraju i još neke okolnosti koje su danas posebno izražene: zahtjevi posla se sve češće mijenjaju, zaposlenici na istom radnom mjestu u različitim organizacijama trebaju vrlo različita znanja i vještine, a škole i fakulteti sve slabije prate zahtjeve tržišta rada.. Firmama je svaki radni sat dragocjen pa se često traži gotovog čovjeka koji će odmah početi raditi jer si ne možemo priuštiti da naši ljudi previše vremena troše na osposobljavanje novih ljudi.. Uz sve to pritisak povećava i ono što su mnogi naučili - pogrešna odluka može nas skupo stajati, prema nekim izračunima i do 200% godišnje plaće za to radno mjesto.. Sustavnim pristupom pribavljanju i selekciji kadrova moguće je bitno olakšati pronalaženje adekvatne osobe.. Dobrom analizom radnog mjesta, definiranjem zahtjeva posla i radnih vrijednosti organizacije postaje jasno kakvu osobu tražimo, što zapravo znači uobičajeni izraz kvalitetan zaposlenik.. Tek tada možemo znati gdje i na koji način trebamo tražiti ovakve osobe.. Nakon što privučemo odgovarajuće kandidate na osnovu profila idealnog kandidata odabiremo i oblikujemo postupke kojima ćemo otkriti koji od kandidata imaju potrebne osobine, znanja, sposobnosti koje će im omogućiti da brzo preuzmu povjerene zadatke i počnu donositi vrijednost organizaciji.. Teme seminara:.. važnost i svrha selekcijskog postupka.. preduvjeti za dobru selekciju.. opis radnog mjesta i zahtjevi posla.. oblikovanje selekcijskog postupka.. provođenje selekcije.. selekcija molbi.. intervjui.. psihologijsko testiranje.. provjera znanja i vještina.. uvođenje u posao i probni rok.. zakon o radu i zapošljavanje.. Što očekivati od seminara?.. Na ovom seminaru predavačica s desetogodišnjim iskustvom u selekcijskim postupcima pomoći će vam da prepoznate korake nužne da bi se pronašla i odabrala osoba koja će se najbolje uklopiti u vašu organizaciju i ostvarivati željene rezultate.. Imat ćete priliku isprobati neke od tehnika, a podijelit će s vama i niz alata koje koristi u svom radu.. Seminar je namijenjen svima koji sudjeluju u odabiru zaposlenika, rukovoditeljima svih razina, direktorima poduzeća, kadrovskim stručnjacima, savjetnicima.. Predavač.. Barbara Marot diplomirana je psihologinja i profesorica psihologije.. Već 10 godina tvrtkama u regiji pomaže u privlačenju i odabiru novih zaposlenika pa je imala prilike osmisliti i provesti procese privlačenja i odabira za vrlo različite tvrtke i različita radna mjesta.. Samo neka od njih su: komercijalisti, voditelji prodaje, prodavači, voditelji ureda, IT stručnjaci, financijski stručnjaci, inženjeri strojarstva i građevine, vatrogasci.. Jednako dugo iskustvo posjeduje i u prenošenju znanja.. Oblikovala je cikluse seminara iz Psihologije prodaje, Upravljanja ljudskim resursima, Rukovodnih vještina za različite tvrtke , ali i u suradnji s brojnim institucijama kao što su HGK ŽK Rijeka i Pula, HUP, RRA Porin, Narodno učilište u Rijeci.. Kontinuirano se usavršava kod nas i u Velikoj Britaniji.. 09:00 do 15:00.. Uplate: Edukacijsko savjetodavni centar Optimum, Rijeka.. s naznakom Kotizacija za seminar Kako odabrati najboljeg kandidata.. Veselimo se Vašem dolasku i lijepo Vas pozdravljamo.. Slika preuzeta s.. FreeDigitalPhotos.. net, autor:.. renjith krishnan..

  Original link path: /dogadanja
  Open archive •  


  Archived pages: 34