www.archive-hr-2014.com » HR » F » FDZABOKY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 368 . Archive date: 2014-10.

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: .. Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok.. Aktualno.. O nama.. Statut.. Članovi.. Priznanja.. Vijesti.. Izložbe.. Katalog izdanja.. Glasilo.. Glasila.. Povjesnica.. Kontakt.. FILATEL.. PORTAL.. HFS - Hrvatski Filatelistički Savez.. HFD Zrinski.. KFD Koroško filatelistično društvo.. Obljetnica pošte u Loboru.. Objavljeno:.. 27.. 09.. 2014.. Filatelističko društvo Zaboky aktivno se uključilo u ovogodišnje 8.. dane Franje Horvata Kiša.. Opširnije.. FISUMLA 2014 Belec - Palmares.. 25.. OŠ Belec i Filatelističko društvo Zaboky organizirali su Filatelistički susret mladih.. ČakovecFila 2014.. 21.. U Centru za  ...   15.. 07.. 2008.. Sretan Božić 2012.. 24.. 12.. 2012.. Filatelistička izložba "Škola 2.. 0".. 20.. 03.. Filatelističko društvo Zaboky je priredilo izložbu u prostoru Područne škole Orehovica.. Kineska nova godina.. 10.. 02.. Primjer lunisolarnog kalendara je kineski kalendar.. Kineski kalendar koristi i većina zemalja.. CIA Invert.. Godine 1980.. izdano jeprigodno izdanje tradicionalnih američkih svjetiljki, a marka nominale 1$ prikazuje tradicionalni svijećnjak.. Status legende stekla je marka poznata pod imenom „.. CIA invert.. “.. Dizajn i programsko rješenje:.. ČuBraD..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: Afera Roth Eškenazi.. Ulomak iz Hrvatske filatelije, broj 4-8, travanj-kolovoz 1941.. Novine su 19.. lipnja 1941.. javile da..

  Original link path: /?p=pocetna&m=p&f=index&i=201&
  Open archive

 • Title: O Filatelističkom Društvu Zaboky - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: O Filatelističkom Društvu Zaboky.. Događaji koji su predhodili proglašenju neovisnosti Republike Hrvatske, kao i pojava prvih poštanskih maraka nove države, bili su poticajni motiv mnogih „starih“ filatelista, ali i brojnih novih zaljubljenika skupljanja maraka diljem naše domovine da počnu sustavno – od početka – skupljati poštanske marke naše nove države – kao svojevrsnu objektivnu dokumentaciju i svjedočanstvo burnih događaja tih dana!.. A gdje bi se mogli naći ljudi takvih razmišljanja i takvih sklonosti? Jasno, na poštanskim šalterima gdje se mogu nabaviti nove marke, koverte prvog dana, prospekti i planovi izdavanja novih maraka!To se dogodilo i u Zaboku.. Stari i novi zaljubljenici u poštanske marke prvo su se našli i upoznali na šalterima zabočke pošte.. Nakon površnog upoznavanja, razmjene informacija pa i razgledavanja pojedinih zbirki maraka, uskoro se rodila ideja o zajedničkim druženjem i sastancima na kojim bi se razmjenjivala iskustva, uspoređivalezbirke maraka, upotpunjavale serije, razmjenjivali duplikati, koristili katalozi.. Dana 16.. 1993.. održana je Inicijativna skupština za osnivanje filatelističkog društva u Zaboku u dvorani Vatrogasnog doma.. Prisutni su bili: Hrvoje Bučar, Željko Bukvić, dr.. Nenad Juranić, Ivan Komar, Vladimir Kovačiček, Darko Mađar, Suzana Polanović, Mirko Tarade, Ivan Tršinski i Jadranka Vukić.. Dogovoreno je da mu ime bude: Filatelističko društvo „Zaboky“ – Zabok, izabran je odbor koji je imao zadaću da stupi u kontakt s Hrvatskim filatelističkim savezom, Direkcijom pošta HPT-a, izradi statut Društva i ishodi kod nadležnog sekretarijata upis našeg društva u Registar društvenih organizacija.. Izvršene su sve nužne predradnje te je 18.. 01.. 1994.. izdano Rješenje Sekretarijata za upravno-pravne, opće i inspekcijske poslove Županijskog ureda u Zaboku o upisu našeg filatelističkog društva u registar Društvenih organizacija.. Time je Filatelističko društvo „Zaboky“ – Zabok službeno steklo svojstvo pravne osobe i počelo funkcionirati.. U rješenju su navedeni ciljevi i zadaci Društva: okupljanje građana, osobito mladeži,širenje i razvijanje aktivnosti filatelije kao korisnog čimbenika kulturnog, humanističkog i rodoljubnog odgoja, organizacija filatelističkih izložbi i sudjelovanje na izložbama drugih društava, istraživanje i proučavanje filatelističkog materijala i dr.. Na skupštini Društva imenovan je Upravni odbor u kojeg su ušli: dr.. Nenad Juranić, Ivan Komar, Vladimir Kovačićek, Darko Mađar i Mirko Tarade.. Za predsjednika Društva izabran je dr.. Nenad Juranić, a za zamjenika Mirko Tarade.. Najveći problem s kojim se Društvo od svog osnutka borilo bilo je pronalaženje prostorija za sastanke i rad.. Osim dvorane Vatrogasnog doma u Zaboku korištene su, uslužnošću i dobrom voljom ravnatelja, prostorijama Osnovne škole u Zaboku, Gradske knjižnice, a u nekoliko navrata prostorije pojedinih ugostiteljskih radnji u Zaboku.. Nakon  ...   izložbi sjeverozapadne Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem „KRAPINAPHILA 2007“ sudjelovalo je 35 izlagača (od kojih je 28 iz regionale ili 80%), koji su izložili ukupno 55 filatelističkih izložaka (od kojih je 46 iz regionale ili 83,6%).. Sav filatelistički materijal izložen je u 84 izložbene vitrine (od toga 66 iz regionale ili 78,6%) i prikazan na 1.. 049 izložbenih listova (od kojih je 812 iz regionale ili 77,4%).. Iduće godine tijekom trajanja Svibanjskih svečanosti povodom mjeseca Grada Zaboka organiziralo je Drugu regionalnu natjecateljsku filatelističku izložba ZABOKPHILA 2008, koja se održavala u Zaboku, od 8 - 22.. svibnja 2008.. godine u Dvorani HEP-ODS d.. o.. ELEKTRA Zabok, Matije Gupca 57.. Na izložbi su pored ostalih sudjelovali članovi filatelističkih društava i klubova s registriranim djelovanjem na području regije sjeverozapadna Hrvatske, i to: Varaždinski klub kolekcionara, Ivanečki klub kolekcionara, Hrvatsko filatelističko društvo „Zrinski“ Čakovec, Filatelistički klub „Marija Hunjak“ Čakovec, Klub mladih filatelista „Trakošćan“ Bednja, Filatelističko društvo „Zaboky“.. Sudjelovao je 50 izlagač (od kojih je 9 (18%) iz Županije, a 24 (47%) iz regionale), koji su izložili ukupno 67 filatelističkih izložaka (od kojih je 21 (31%) iz Županije, a 33 (49%) iz regionale).. Sav filatelistički materijal bio je izložen u 110 izložbenih vitrina (od toga 43 (39%) iz Županije, a 61 (55%) iz regionale) i prikazan na 1374 izložbenih listova (od kojih je 521 (38%) iz Županije, a 704 (51%) iz regionale).. Filatelističko društvo Zaboky Zabok organiziralo je od 8.. do 15.. srpnja 2009.. Nacionalnu filatelističku izložbu CROATICA 2009 KRAPINA u sportskoj dvorani Osnovne škole Ljudevita Gaja.. Izložba je bila postavljena u dva dijela, na 146 izložbenih vitrina bilo je izloženo 133 izloška na ukupno 3 462 izložbena lista.. Prvi postav je bio izložen od 8.. do 11.. srpnja, a drugi od 11.. srpnja.. 2009.. Nacionalna filatelistička izložba CROATICA 2009 KRAPINA bila jezamišljena je kao središnji događaj obilježavanja 200.. obljetnice rođenja Ljudevita Gaja, hrvatskog političara, jezikoslovca, ideologa, novinara i književnika, središnje osobe Hrvatskog narodnog preporoda ili Ilirskog preporoda.. Pored navedenog Filatelističko društvo Zaboky Zabok je organiziralo i niz filatelističkih izložbi diljem Krapinsko – zagorske županije i izvan nje.. Za svoj dosadašnji rad Društvo je prema kriterijima HFS-a za 2007.. vrednovano 3.. mjestom, dok je u 2008.. i 2009.. godini bilo najaktivnije filatelističko društvo u Republici Hrvatskoj.. U 2010.. prema vrednovanju rada članice HFS-a osvojili smo 2.. mjesto.. Najbolje društvo u 2010, godini,.. Klub mladih filatelista Trakošćan,.. također dolazi s područja Hrvatskog zagorja m.. A dalje? Bume videli.. Pridružite nam se jer volje mamo!..

  Original link path: /?p=tekst&m=p&f=index&i=312&
  Open archive
 •  

 • Title: STATUT FILATELISTIČKOG DRUŠTVA ZABOKY - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: >>.. STATUT FILATELISTIČKOG DRUŠTVA ZABOKY.. Na temelju čl.. 11 Zakona o udrugama (NN 70/97) filatelističko društvo „Zaboky“ Zabok, na redovnoj skupštini održanoj 07.. 1998.. godine, donosi slijedeći:.. STATUT.. FILATELISTIČKOG DRUŠTVA – „ZABOKY“ – Zabok.. I.. OPĆE ODREDBE.. Član 1.. Filatelističko društvo „Zaboky“ (u daljnjem tekstu: Društvo) je u smislu zakona o udrugama (NN 70/97) udruga građana koja na dobrovoljnoj osnovi okuplja ljubitelje filatelije i numezmatike.. Naziv je društva Filatelističko društvo „Zaboky“ – Zabok.. Društvo djeluje na području Županije Krapinsko - Zagorske i grada Zaboka.. Sjedište društva je u Zaboku, ulica Kumrovečka 1.. Član 2.. Društvo ima svojstvo pravne osobe, koja stječe danom upisa u registar udruga.. Društvo zastupa predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, odnosno član Upravnog odbora kojega za to ovlasti Upravni odbor.. Član 3.. Rad društva je javan.. Za javnost rada brinu se svi članovi društva a posebno organi upravljanja.. Sjednice svih organa Društva otvorene su svim zainteresiranima.. Član 4.. Društvo ima svoj žig i znak.. Žig Društva ima okrugli oblik s tekstom.. Filatelističko društvo „Zaboky“ – Zabok.. U sredini žiga je stilizirano malo slovo „z“.. Promjer žiga je 30 mm.. Znak društva je stilizirano malo slovo „z“.. II.. CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA KOJIMA SE CILJEVI OSTVARUJU.. Član 5.. Cilj rada Društva je bavljenje svim granama filatelističke djelatnosti, a osnovni je smjer stručno istraživački rad na filatelističkim materijalima europskih zemalja.. Članovi Društva koji za to pokazuju interes, Društvo omogućuje bavljenje i usavršavanje i u numizmatici.. Član 6.. Na temelju postavljenih ciljeva rada zadaci Društva su slijedeći:.. a).. stalna i sustavna briga za učlanjivanje u Društvo što većeg broja ljubitelja filatelije i numezmatike;.. b).. širenje filatelije među omladinom, okupljanje u Društvo putem propagadnih akcija u školama, općinama i drugdje;.. c).. održavanje vlastitih filatelističkih izložbi i sudjelovanje na filatelističkim izložbama drugih društava;.. d).. izdavanje spomen omotnice idrugih filatelističkih edicija, aktivnosti vezane uz upotrebu prigodnih poštanskih žigova, sudjelovanje u stručno – filatelističkom tisku, organiziranje predavanje sa temom filatelije i ostale filatelističke društvene aktivnosti;.. e).. vezivanje filatelističkih aktivnosti uz značajne kulturne, sportske i ostale društveno značajne događaje;.. f).. istraživanje i proučavanje filatelističkog materijala posebice vezano za područje europskih zemalja, Republike Hrvatske kao i za grad Zabok;.. g).. aktivnosti na razvoju filatelije kao korisnog faktora kulturnog, humanističkog i patriotskog odgoja;.. h).. obavljanje poslova od zajedničkog interesa za članove Društva.. Član 7.. Radi ostvarivanja ciljevai zadataka Društvo:.. -.. surađuje sa drugim filatelističkim organizacijama i društvima bilo izravno, bilo putem udruženih organizacija (Hrvatski filatelistički savez i dr.. ) a prema načelu dobrovoljnosti, jednakih prava i obaveza, te pune samostalnosti Društva;.. surađuje sa radnim organizacijama HPT prometa na planu izdavanja i nabave prigodnih i ostalih poštanskih maraka i drugog filatelističkog materijala,.. daje prijedloge HPT-u za izradu i upotrebu prigodnih poštanskih žigova, izdaje i koristi poštanske žigove na osnovi postojećih propisa,.. izdaje prigodne omotnice i karte u povodu značajnih obljetnica i događaja,.. surađuje sa školama i drugim odgojnim i prosvjetnim organizacijama radi propagiranja i širenje filatelije,.. surađuje sa radnim organizacijama, kulturnim institucijama i društveno političkim zajednicama u cilju razvoja filatelije,.. redovito snabdjeva članstvo novim i starim izdanjima filatelističkih maraka i ostalog filatelističkog materijala,.. na temelju interesa članstva snabdjeva članstvo dostupnim numizmatičkim materijalom,.. organizira razmjenu maraka i numizmatičkog materijala sa članovima drugih društava i organizacija,.. priređuje opće i temetske filatelističke izložbe i smotre maraka,.. organizira i pomaže sudjelovanje svojih članova na filatelističkim izložbama i drugim filatelističkim manifestacijama drugih organizacija,.. organizira nacionalne i međunacionalne razmjenjivačke sastanke filatelista,.. izdaje značke, plakete, diplome i medalje za svoje zaslužne članove,.. u ovisnosti od financijskih mogućnosti nabavlja potrebnu stručnu filatelističko -numezmatičku literaturu i pomagala, organizira predavanja iz oblasti filatelije,.. organizira ekspertize i atestiranje maraka i ostalog filatelističkog materijala,.. organizira procjene, otkup i prodaju zbirki svojih članova i članova drugih filatelističkih organizacija,.. bavi se i drugim filatelističkim djelatnostima za koje postoji zanimanje članova.. III.. ČLANSTVO U DRUŠTVU I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA.. Član 8.. Članovima Društva su:.. redoviti.. počasni i.. podmladak.. Redoviti član.. Društva postaje svaki građanin na osnovu zahtjeva i izjave da će se pridržavati odredaba ovog Statuta i da će plaćati članarinu.. Počasni član.. može biti redoviti član kao i druge osobe koje imaju naročite zasluge za Društvo ili za razvitak filatelije uopće.. Odluke o imenovanju počasnih članova donosi skupština na prijedlog Predsjedništva.. Podmladak.. društva su osobe do navršene ili do navršene 25.. godine života ako se nalaze na redovitom školovanju ili studiju.. Član 9.. Redovni članovi Društva imaju pravo.. :.. prisustvovanja sjednicama svih organa Društva, priredbama i drugim akcijama,.. sudjelovanje na društvenim izložbama, priredbama i zajedničkim akcijama s drugim udruženjima,.. redovitog obavještavanja o radu, problemima i planovima Društva,.. da biraju i budu birani u sve organe Društva,.. da se koriste svim filatelističkim uslugama Društva,.. da se prema mogućnostima koriste numezmatičkim uslugama Društva.. Redoviti članovi.. imaju dužnosti.. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta,.. da rade na ostvarivanju zadataka Društva u skladu s odredbama ovog Statuta,.. da redovito plaćaju članarinu Društvu,.. da redovito izvršavaju svoje financijske obveze prema Društvu (za naručene poštanske marke, numezmatički i ostali materijal).. Član 10.. Počasni članovi.. imaju pravo na po jedan besplatni primjerak svih izdanja Društva.. Član 11.. Podmladak Društva ima ista prava i dužnosti redovitih članova Društva osim plaćanja članarine u punom iznosu.. Članarina za podmladak je simbolična, a određuje je Skupština ili Predsjedništvo po ovlašćenju Skupštine.. Član 12.. Članstvo u Društvu prestaje:.. istupom iz Društva,.. neplačanjem članarine za 12 mjeseci uzastopno i nakon pismenog upozorenja,.. isključenjem i.. smrću.. O isključenju iz članstva odlučuje Sud časti, odnosno Predsjedništvo ili Skupština u smislu odredaba ovog Statuta.. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Društva.. IV.. ORGANI DRUŠTVA.. Član 13.. Organi Društva su:.. Skupština Društva,.. Upravni odbor Skupštine Društva,.. Sud časti i.. Sekcije, radne grupe i komisije.. – 1.. SKUPŠTINA DRUŠTVA.. Član 14.. Skupština je.. najviši organ Društva, a sačinjavaju je svi članovi Društva.. Skupština.. može biti redovita i izvanredna.. Redovita Skupština.. održava se svake godine, najkasnije do kraja mjeseca veljače.. Saziva je Upravni odbor i to najmanje 30 dana prije održavanja.. Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu do kraja velječe, saziva je.. Nadzorni odbor.. Izvanredna Skupština održava se prema potrebi, saziva je Predsjedništvo  ...   skupština na dvije godine, s mogučnošću ponavljanja izbora.. rješava osporovima među članovima Društva kada se oni na drugi način nisu mogli izgladiti.. Raspravlja i o povredama društvenog morala i drugim nedoličnim postupcima članova Društva.. djeluje na zaštiti korektnih i prijateljskih filatelističkih odnosa među članovima a postupak počinje na pismeni zahtjev Upravnog odbora, Skupštine ili bilokojeg člana Društva te po vlastitoj inicijativi.. U svojem radu Sud časti rukovodi se načelom pravičnosti i željom dase sporovi među članovima izglade i usklade s uobičajnim prijateljskim odnosima i poštivanjem moralnih normi.. Član 30.. Svaku prijavu i sopr Sud Časti dužan je savjesno ispiteti i utvrditi činjenice te osigurati obranu okrivljenoga u skladu sa Zakonom.. Sud časti dužan je u svakom slučaju ocijeniti težinu povrede ponašanja te po potrebi izreći odgovarajuću disciplinsku mjeru.. Disciplinske mjere su:.. opomena;.. ukor i.. isključenje iz društva.. Odluke Suda časti donose se u pismenom obliku.. Protiv odluke Suda časti podnosi se žalba Upravnom odboru Društva u roku od 30 dana, odnosno narednoj Skupštini Društva.. Odluka Skupštine Društva je konačna.. – 5.. KOMISIJE, RADNE GRUPE I SEKCIJE.. Član 31.. Komisije i radne grupe.. su pomoćni organi društva koje imenuje Skupština ili Predstavništvo za obavljanje određenih zadataka.. Prilikom imenovanja pomoćnih organa Društva utvrđuje se njihov sastav i zadatak, te mandat koji može trajati najviše do naredne godišnje Skupštine Društva.. Pomoćni organi podnose izvještaj organu koji ihje imenovao.. Član 32.. Sportska sekcija bavi se problematikom sportske filatelije u skladu s ciljevima i zadacima iz II.. glave ovog statuta.. Na čelu sportske sekcijee je pročelnik kojeg imenuje Predsjedništvo.. ZAJEDNIČKE ODREDBE.. Član 33.. Upravni odbor Društva, Nadzorni odbor i Sud časti mogu samostalno popunjavati ispražnjena ili nepopunjena mjesta novim članovima i to jedne trećine sastava izabranog na Skupštini Društva.. Član 34.. Svi organi društva rade na sjednicama kolektivno.. Na sjednicama se vode zapisnici u koje se upisuju zaključci i odluke,te bitni dijelovi diskusije i izvještaja.. Zapisnik potpisuje zapisničar i predsjednik organa.. Zapisnici se obavezno verificiraju na slijedećoj sjednici.. Zapisnike arhivira tajnik Društva.. Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora obavezno se dostavljaju Nadzornom odboru, a po potrebi i ostalim organima i članstvu Društva.. Zaključci organa Društva su punovažni ako im prisustvuje većina članova, te ako je za njh glasala većina od prisutnih članova.. V.. PRIZNANJE DRUŠTVA.. Član 35.. Članovima Društva i osobama koje su se istaknule i pomogle u radu Društva te doprinjele općem napretku društvene filatelije mogu se dodijeliti slijedeća priznanja:.. Pohvala Društva,.. Diploma Društva,.. Brončana plaketa Društva,.. Srebrna plaketa Društva,.. Zlatna plaketa Društva.. Priznanja Društva dodijeluje Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili pojedinih članova u skladu s Pravilnikom zadodjelu priznanja.. VI.. FINANCIJSKO – MATERIJALNO POSLOVANJE.. Član 36.. IMOVINA DRUŠTVA I NAČIN STJECANJA IMOVINE.. Imovina Društva sastoji se od novčanih sredstava, zbirki maraka, omotnica,prigodnih karata, inventara i ostale imovine.. Društvo ostvaruje financijska sredstva iz slijedećih izvora:.. upisnina i dio članarine,.. provizija od prodaje maraka u pretplati članovima Društva, kao i provizija drugog filatelističkog materijala,.. prihodi od organizacije komisione, aukcione i druge prodaje maraka članova Društva,.. prihodi od reklamnih poruka u svojim publikacijama,.. prihodi od filatelističkih izložbi i smotri,.. prihodi od prodaje publikacije, izdavanja prigodnih koverata, karata i drugih djelatnosti ove vrste,.. dobrovoljni prilozi članova Društva, građana i društvenih organizacija,.. dotacije društveno – političkih organizacija i fondova za financiranje usmjerenih akcija Društva,.. drugi prihodi u skladu s djelatnošću na osnovi Statuta i Zakonskih propisa.. Član 37.. Dio članarine Društva ustupa se ustupa Hrvatskom filatelističkom savezu za obavljanje poslova od interesa za sva društva.. Visina ili postotak ovih sredstava određuje se dogovorom s Hrvatskim filatelističkim savezom.. Član 38.. Financijska sredstva koriste se na osnovu financijskog plana kojega donosi Skupština.. Upravni odbor može odobriti rebalans financijskog plana o čemu se mora podnijeti izvještaj Skupštini Društva.. Član 39.. Materijalno – financijsko poslovanje vodi blagajnik Društva u skladu sa zakonskim propisima.. Prema propisima kojimase uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.. Kontrolu financijsko – materijalnog poslovanja obavlja Nadzorni odbor o čemu izvještava Upravni odbor i Skupštinu.. VII.. PRESTANAK RADA DRUŠTVA.. Član 40.. Društvo prestaje s radom po odluci Skupštine.. (1).. Tijelo državne uprave nadležno za registraciju udruge donijeti će rješenje o prestanku udruge:.. 1.. ako je nadležno tijelo udruge donijelo odluku oprestanku udruge,.. 2.. ako se utvrdi da je udruga prestala djelovati ili ako skupština nije održana najmanje dvije godine,.. 3.. ako se utvrdi da ststut nije u skladu sa Zakonom,.. 4.. ako se djeluje suprotno odredbama zakona i statuta,.. 5.. akose broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge,.. 6.. ako je njeno djelovanje pravomoćno zabranjeno,.. 7.. u slučaju stečaja.. (2).. Činjenice iz stavka 1.. ovog članka utvrđuje tijelo državne uprave nadležno za registraciju po službenoj dužnosti.. (3).. U slučaju iz točke 3.. stavka 1.. ovoga članka tijelo državne uprave nadležno za registraciju promijeniti će na odgovarajući način odredbe članka17.. stavka 2.. Zakona.. (4).. U rješenju o prestanku udruge tijelo nadležno za registraciju udruge radi provedbe postupka likvidacije udruge, postavit će udruzi povjerenika koji će odmah preuzeti upravljanje i zastupanje udruge.. Povjerenik udruge obavit će primopredaju imovine i arhive od dotadašnjih tijela udruge o čemu će se sastaviti posebni zapisnici.. Ako dotadašnja tijela udruge odbiju sudjelovati u primopredaji, odnosno ne odazoveju se pozivu povjerenika, povjerenik će sam sastaviti zapisnike o primopredaji imovine i arhiva.. Primjerak zapisnika o primopredaji odnosno preuzimanju dostavit će se tijelu nadležnom za registraciju udruge radi donošenja rješenja o zaključenju likvidacijskog postupka.. Član 41.. U slučaju prestanka rada Društva imovina pripada Gradu Zaboku.. VIII.. POSTUPAK ZA DONOŠENJE STATUTA.. Član 42.. Upravni odbor priprema i utvrđuje nacrt Statuta i upućuje ga na razmatranje članovima.. Rok trajanja rasprave je najmanje 30 (trideset) dana.. Upravni odbor razmatra primjedbe i prijedloge iz rasprave, zauzima svoj stav onjimai utvrđuje prijedlog Statuta.. Statut donosi Skupština.. Član 43.. Izmjene i dopune Statuta donose se na isti način i po postupku kao za njegovo donošenje.. IX.. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.. Član 44.. Za tumačenje odredaba ovog Statuta nadležna je Skupština Društva.. Član 45.. Statut stupa na snagu danom donošenja, te danom ovjere od strane Županijskog ureda za opću upravu.. Tajnik:.. Predsjednik:.. ing.. Ivan Komar.. dr.. Nenad Juranić..

  Original link path: /?p=tekst&m=p&f=index&i=318&
  Open archive

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: POPIS SADAŠNJIH ČLANOVA.. Dr.. Nenad Juranić (Predsjednik).. Željko Stefanović (Dopredsjednik).. Ivan Drašković (Tajnik).. Juraj Usmiani (Blagajnik).. Ivan Komar (Član UO).. Mirko Tarade (Rizničar).. Đorđije Popović (Predsjednik NO).. Ivan Đurkin Benkotić (Član NO).. Darko Mađar (Član NO).. Ivan Balija.. Maja Bunčec.. Ančica Capek.. Lari Coha.. Drago Cvijetić.. Andreja Drašković.. Rajko Fureš.. Jože Keber.. Vladimir Kovačićek.. Vlasta Krklec.. Davor Mađar.. Stjepo Musladin.. Branimir Pušćenik.. Hrvoje Trstenjak.. Vedran Saftić.. Ines Stefanović.. Katarina Drašković.. Udruga Mladih Angeljeki.. Dominik Habljak..

  Original link path: /?p=clan&m=p&f=index&i=317&
  Open archive

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: Vrednovanje rada članice HFS-a za 2009.. godinu.. Dobiveno:.. 08.. 04.. 2010.. Dobitnik:.. Društvo.. Vrednovanje rada članice HFS-a za 2008.. 2009.. CROATICA 2008 KARLOVAC.. 17.. Vrednovanje rada članice HFS-a za 2007..

  Original link path: /?p=priznanje&m=p&f=index&i=324&
  Open archive

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: , autor.. Ivan.. dane Franje Horvata Kiša u Loboru.. OŠ Belec i Filatelističko društvo Zaboky organizirali su Filatelistički susret mladih FISUMLA 2014 - BELEC, koja je održana od 16.. do 22.. godine.. godine održati će se Međunarodna filatelistička izložba pod nazivom „ČakovecFila 2014“.. Veliki susret filatelista u Zagrebu.. Veliki susret filatelista i numizmatičara.. u subotu 20.. FISUMLA 2014 Belec - otvorenje.. 06.. U periodu od 16.. do 21.. godine u prostorima OŠ Belec traju FIlatelistički SUsreti MLAdih FISUMLA 2014 BELEC.. Nadopuna programa izdanja Hrvatske pošte 11.. 6.. 05.. Hrvatska pošta pustit će u optjecaj 11.. lipnja 2014.. prigodnu poštansku marku 170 godina turizma u Opatiji nominalne vrijednosti 2,80 kn.. Dan škole Mače.. 01.. 8.. svibnja će u poštanskom uredu 49251 Mače u upotrebi biti prigodni poštanski žig "Dan škole".. GFUK u Krapini.. 26.. Filatelističko društvo Zaboky iz Zaboka u suradnji s Kulturnom udrugom „Glumački festival u Krapini“ organizira upotrebu prigodnog poštanskog žiga "Glumački Festival U Krapini" 30.. travnja 2014.. u Poštanskom uredu 49218 Pregrada.. Zagorski križni put - 7.. postaja.. 13.. Dana 18.. 4.. u Poštanskom uredu 49251 Mače biti će u upotrebi prigodni poštanski žig "ZAGORSKI KRIŽNI PUT – Isus pada drugiput pod križem".. FD Zaboky u FEPA News.. FEPA News, glasilo Federacije europskih filatelističkih  ...   na Bregu, Hrvatsko filatelističko društvo Zrinski iz Čakovca organizira 26.. Filatelistički seminar "Sveti Juraj na Bregu 2014".. Redovna marka PULA.. 05.. će 3.. ožujka 2014.. pustiti u optjecaj redovitu poštansku marku „Pula“.. SRETAN BOŽIĆ.. 23.. 2013.. Sretan i blagoslovljen Božić žele vam članovi Filatelističkog društva Zaboky.. PŠ Benkovo - naše aktivnosti.. Područna škola Benkovo u suradnji s Filatelističkim društvom Zaboky je priredila filatelističku izložbu u prostoru Osnovne škole Janka Leskovara.. Izložba je postavljena povodom obilježavanja rođena književnika Janka Leskovara.. NAŠ MALI PROJEKT – MOJE PRVO PISMO.. U petak 13.. 2013.. godine učenike 4.. razreda OŠ Belec i PŠ Petruševec posjetio je neobičan gost HP - Hrvatske pošte d.. - Marko Markica.. Pišem ti Pismo - Brestovec Orehovički 2014.. Marko Markica je posjetio OŠ Stjepan Radić u Brestovcu Orehovičkom i priskočio u pomoć učenicima 4.. razreda koji su 11.. Imali su obradu nastavne cjeline: Pišem ti pismo.. Baranja Fila 2013.. Filatelističke udruge iz Baranjinog Vrha i Darde u suradnji s Hrvatskim filatelističkim savezom i Centrom za kulturu Grada Belog Manastira organizirali su II.. filatelističku izložbu u Baranji.. XXXV.. Aukcija Barac - Pervan.. 02.. 11.. Aukcijska kuća Barac&Pervan organizira 07.. aukciju FILATELIJA I RAZGLEDNICE XXXV.. Aukcija će se održati u dvorani Katedrala, Vlaška 7/1 u Zagrebu.. Starije >..

  Original link path: /?p=vijest&m=p&f=index&i=314&
  Open archive

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: Filatelističko društvo Zaboky je priredilo izložbu u prostoru Područne škole Orehovica povodom ulaska OŠ Stjepan Radić iz Brestovca Orehovičkog u malu ekipu “Škola 2.. 0” kao osma škola u Hrvatskoj i jedina u Zagorju.. Tu v Belcu sme doma.. Filatelističko društvo Zaboky se prigodnom filatelističkom izložbom pridružilo se ovogodišnjim Danima kajkavske kulture u Belcu.. Dan otvorenih vrata – naše aktivnosti.. 06.. Filatelističko društvo Zaboky je priredilo izložbu u prostoru Područne škole kojom je u sklopu Dana otvorenih vrata prezentiran rad s pučkoškolcima u školskoj godini 2012/13.. Dan Europe/Europe Day.. 09.. Filatelističko društvo Zaboky je u prostorima stare škole postavilo filatelističku izložbu pod nazivom "EU: od ideje do ulaska Hrvatske".. Koristeći filatelistički materijal predavanje o Europskoj  ...   koji je održan pod naslovom “140 godina školstva u srcu Zagorja”, Filatelističko društvo Zaboky je postavilo prigodnu filatelističku izložbu.. Umjetnički opus Zlatka Jakuša.. U prostoru Osnovne škole Stjepana Radića u Brestovcu Orehovičkom dana 26.. studenog 2012.. godine održana su dva predavanja učenicima i djelatnicima škole pod nazivom „Umjetničko putovanje Zlatka Jakuša“.. „Muzej krapinskih neandertalaca“.. Filatelističko društvo Zaboky se pridružilo promociji prigodnog poštanskog izdanja "Muzej krapinskih neandertalaca" postavljajući prigodnu filatelističku izložbu.. FISUMLA 2012.. Filatelističko društvo “Zaboky” u suradnji s klanječkim Kulturnim centrom, u okviru ovogodišnjih dana Antuna Mihanovića, organiziralo je 16.. lipnja 2012.. u Klanjcu, susret mladih ljubitelja filatelije iz Krapinsko – zagorske županije pod nazivom FISUMLA 2012.. [SVE GODINE].. 2014.. 2012.. 2011.. 2010.. 2008.. 2007..

  Original link path: /?p=izlozba&m=p&f=index&i=325&
  Open archive

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: 14.. godina škole u Orehovici.. Muzej krapinskih neandertalaca.. GFUK.. 28.. Zagorski križni put - 5.. 2006.. 2005.. 2004.. 2003..

  Original link path: /?p=izdanje&m=p&f=index&i=319&
  Open archive

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: 9..

  Original link path: /?p=glasilo&m=p&f=index&i=320&
  Open archive

 • Title: - Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok
  Descriptive info: ITALIA 2009.. 10.. HUNFILA 2009.. BULGARIA 2009.. 30.. NITRAFILA 2009.. CHINA 2009.. 16..

  Original link path: /?p=priznanje&m=p&f=index&i=327&
  Open archive •  


  Archived pages: 368