www.archive-hr-2014.com » HR » G » GDI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 407 . Archive date: 2014-06.

 • Title: gdi.hr - Lentismed kateteri
  Descriptive info: Pošaljite ovo eMail-om.. E-mail primatelja:.. Vaše Ime:.. Vaš E-mail:.. Naslov:..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=emailform&id=283&itemid=23
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Đurđevac ima najbolje sportaše s tjelesnim invaliditetom na Županiji
  Descriptive info: Đurđevac ima najbolje sportaše s tjelesnim invaliditetom na Županiji.. Friday, 22 February 2013.. Đurđevački sportaši s tjelesnim invaliditetom dominiraju svojim radom i rezultatima ne samo na gradskoj, nego i na županijskoj razini.. Njihovi vrhunski rezultati i na državnoj razini bili su presudni da profesionalna i sportska javnost odluči da je najbolja sportašica s invaliditetom Koprivničko-križevačke županije, državna prvakinja u visećoj kuglani i najbolja đurđevačka sportašica s invaliditetom za 2012.. , dugogodišnja sportašica s invaliditetom Božica Markovica.. Najbolja ženska sportska ekipa  ...   tu titulu dobila i u Đurđevcu, dok je na području Koprivničko–križevaka županije najbolja muška ekipa osoba s invaliditetom također iz Grada Picoka, Kuglački klub osoba s invaliditetom „Đurđevac“.. Đurđevački sportski laureati najboljima za prošlu godinu proglašeni su u Koprivnici, gdje je u organizaciji Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije obavljena svečanost proglašenja najboljih sportaša, sportašica i sportskih klubova Županije.. Sportaše i goste u uvodnom su dijelu uz župana Darka Korena pozdravili i predsjednik Zajednice Stanislav Lovković kao i gradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=282&pop=1&page=0&Itemid=23
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Đurđevac ima najbolje sportaše s tjelesnim invaliditetom na Županiji
  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=emailform&id=282&itemid=23
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)
 •  

 • Title: gdi.hr - Uzorne seoske žene darivale tisuću kuna
  Descriptive info: Uzorne seoske žene darivale tisuću kuna.. Tuesday, 12 February 2013.. ĐURĐEVAC - Udruga uzorne hrvatske seoske žene uručila je tisuću kuna Gradskom društvu invalida Đurđevac.. Potaknute činjenicom da su Gradskom društvu invalida Đurđevac smanjene potpore iz državnog proračuna članice Udruge su prodajom svojih uradaka prikupile novac koji će olakšati provođenje planiranih aktivnosti osobama s invaliditetom.. -  ...   Društva, pretprošle je godine bila prva pratilja najuzornije seoske žene i upoznate smo s aktivnostima koje Društvo provodi i koje su nužne za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom te se nadamo da će im naša potpora biti od pomoći rekla je Željkica Golubić, predsjednica Udruge uzorne hrvatske seoske žene.. (db).. Objavljeno u Podravskom listu, br.. 552..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=279&pop=1&page=0&Itemid=23
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Uzorne seoske žene darivale tisuću kuna
  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=emailform&id=279&itemid=23
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: gdi.hr - 17.02 Oslobođenje od plaćanja participacije
  Descriptive info: Monday, 22 September 2008.. Temeljem članka 18.. Zakona o zdravstvenom osiguranju donijeti su dodatni propisi - Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (NN 32/02.. ) i Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja te sadržaju i obliku potvrde kojom se to pravo dokazuje (NN 44/02.. ) - kojima su precizirani uvjeti i način stjecanja prava na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (participacije).. To pravo imaju:.. djeca do 18.. godine života, što dokazuju iskaznicom zdravstveno osigurane osobe Zavoda,.. osobe s invaliditetom i druge osobe s priznatim pravom na pomoć i njegu druge osobe,  ...   ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini po članu obitelji mjesečno nije bio veći od 40% (za osiguranika samca 52%) od proračunske osnovice (za 2002.. iznosi 3.. 326 kuna), što dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće, potvrdom HZMO o visini mirovine ili poslovne banke ako mirovinu ostvaruju u inozemstvu, potvrdom Porezne uprave o ostvarenom dohotku, potvrdom o naknadi za nezaposlenost, te potvrdama nadležnih tijela za druge primitke ostvarene prema propisima o socijalnoj skrbi, mirovinskom osiguranju, pravima hrvatskih branitelja, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te o zdravstvenom osiguranju.. Tim dokazima ponekad će biti potrebno dodati i potvrdu o prebivalištu, te potvrde iz matičnih knjiga rođenih i vjenčanih i slično..

  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=view&id=52&pop=1&page=0&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.02 Oslobođenje od plaćanja participacije
  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=emailform&id=52&itemid=25
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: gdi.hr - 17.01 Pravo na zdravstvenu zaštitu
  Descriptive info: 01 Pravo na zdravstvenu zaštitu.. Pravo na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja u utvrđenom opsegu obuhvaća primarnu, specijalističko-konzilijarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, zatim prava na lijekove s Liste lijekova HZZO, stomatološko-protetsku pomoć i nadomjestke, ortopedska i druga pomagala, te korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu.. Prema članku 17.. Zakona o zdravstvenom osiguranju - osiguranim osobama HZZO osigurava plaćanje zdravstvenih usluga dijelom u cijelosti, a dijelom u postotku od 15 do 75 posto i to prema odluci Vlade za svaku kalendarsku godinu.. Razliku do pune vrijednosti pružene usluge snosi osigurana osoba ukoliko nije ugovorila dopunsko zdravstveno osiguranje.. HZZO u cijelosti plaća usluge za preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu djece, učenika i studenata, preventivnu i kurativnu stomatološku zaštitu trudnica i djece do 18.. godine života, ortopedska i druga pomagala djeci do 18.. godine života, preventivnu i kurativnu zdravstvenu zaštitu odraslih osoba na razini primarne zdravstvene zaštite, zaštitu žena u svezi s praćenjem trudnoće i poroda, obvezno cijepljenje, laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, medicinski neophodnu bolničku zaštitu (osim smještaja i prehrane), troškove  ...   radu i profesionalne bolesti, te zdravstvenu njegu u kući bolesnika.. Najmanje 85% vrijednosti plaća specijalističko-.. konzilijarne.. usluge, uključivo i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate, specijalističku dijagnostiku, ortopedska i druga pomagala, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući bolesnika, liječenje u inozemstvu, te specijalističko-konzilijarnu stomatološku zaštitu odraslih osoba u parodontologiji i oralnoj kirurgiji.. Najmanje 75% vrijednosti Zavod plaća za usluge bolničkog liječenja kroničnih bolesti i stomatološke zdravstvene zaštite u mobilnoj i fiksnoj protetici za osobe iznad 70 godina, najmanje 70% za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji te za troškove smještaja i prehrane u bolnici za liječenje akutnih bolesti, a za stomatološku zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba Zavod podmiruje najmanje 50%.. l napokon - korištenje lijekova s Liste lijekova Zavod podmiruje u rasponu od 25% pa do pune cijene Prava i obveze iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja osiguranih osoba HZZO, te uvjeti i način njihovog ostvarivanja utvrđeni su Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja (NN 28/02.. i 33/02.. ).. [ Natrag ]..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Zaposlenici i volonteri
  Original link path: /index2.php?option=com_content&task=emailform&id=3&itemid=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: gdi.hr - Zaposlenici i volonteri
  Descriptive info: Zaposlenici i volonteri.. Sunday, 21 September 2008.. Sadržaj.. Stranica 2.. Stranica 3.. Stranica 4.. Stranica 5.. Stranica 2 od 5.. Barbara Fuček Leško dipl.. iur.. - PREDSJEDNICA.. Barbara Fuček Leško rođena je 28.. 11.. 1937.. u Đurđevcu, kao 100%-tni invalid, bez obje natkoljenice.. Redovno završava osnovnu školu u Đurđevcu, gimnaziju u Sisku, te Pravni fakultet u Zagrebu.. Odmah nakon diplomiranja zapošljava se u Đurđevcu kao sudac za prekršaje, gdje ostaje sve do odlaska u redovnu starosnu mirovinu.. Uviđa potrebu osoba s invaliditetom za organiziranim djelovanjem, te 1980.. godine sa grupom entuzijasta osniva  ...   je za svoj rad dobila i mnoga priznanja, kako za bivše države, tako i u neovisnoj Hrvatskoj.. Mnogim članovima naše udruge pomogla je kod zapošljavanja, dobivanja stanova, kao i u pitanjima ostvarivanja njihovih prava u svim segmentima života.. Za to vrijeme dobila je i tešku i dugotrajnu borbu protiv zloćudne bolesti, te su samo u tom periodu njen rad i borba za prava osoba s invaliditetom bili nešto manjeg intenziteta nego inače.. Iako nema vlastite djece, mnogi mladi ljudi kojima je pomogla s pravom ju nazivaju svojom drugom majkom.. -.. Gostiju online: 5..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=1&limit=1&limitstart=1
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Zaposlenici i volonteri
  Descriptive info: Stranica 3 od 5.. Mirjana Šandor - TAJNICA.. Mirjana Šandor rođena je 9.. 8.. 1973.. u Koprivnici.. U Đurđevcu završava osnovnu i srednju školu smjera opća elektronika.. Sa 18 godina stradava u teškoj prometnoj nesreći, gdje je zadobila napuknuće kičme i teži potres mozga.. Zbog boravka po bolnicama, pri dugotrajnom oporavku, nije uspjela upisati željeni fakultet defektologije, pa se nakon rehabilitacije zaposlila u tvornici obuće, a kasnije je godinama radila kao ugostiteljski radnik, sa 50%-tnim tjelesnim oštećenjem.. U međuvremenu se udala i rodila blizance, dječaka i djevojčicu, kojoj je, na žalost, zdravlje trajno oštećeno pri porodu.. Mirjana godinama volontira u GDIĐ, a prošle godine dobiva i stalno zaposlenje kao tajnica udruge.. Ova (relativno) mlada žena voli svoj posao, voli pomagati  ...   Beograd, gdje obolijeva od karcinoma koštane srži.. Zahvaljujući najboljim liječnicima u tadašnjoj Jugoslaviji spašava mu se život, ali po cijenu jedne noge.. Kao 100%-.. tni.. invalid upoznaje svoju buduću suprugu Barbaru i 1985.. seli u Đurđevac.. Dobiva posao na izradi ključeva, a kasnije se premješta u firmu.. Bilokalnik.. , gdje je osnovan zaštitni pogon u kojem su se zapošljavale osobe s invaliditetom.. U međuvremenu završava daktilografski i informatički tečaj i 1996.. počinje raditi u Gradskom društvu invalida kao administrator.. Na tom radnom mjestu ostaje punih 10 godina, i 2006.. odlazi u invalidsku mirovinu.. Bez obzira na to, Vladimir i dalje skoro svakodnevno obavlja svoje stare poslove u udruzi, ali sada besplatno.. Bez njegove pomoći i iskustva ne bismo mogli normalno funkcionirati..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=1&limit=1&limitstart=2
  Open archive •  


  Archived pages: 407