www.archive-hr-2014.com » HR » G » GDI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 407 . Archive date: 2014-06.

 • Title: gdi.hr
  Descriptive info: Božićna čestitka.. Friday, 26 December 2008.. Opširnije.. [ Natrag ]..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=archivecategory&year=2008&month=12&module=1
  Open archive

 • Title: gdi.hr
  Descriptive info: Novosti.. Thursday, 21 September 2006..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=archivecategory&year=2006&month=09&module=1
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Strateški plan
  Descriptive info: Gostiju online: 2..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=285&Itemid=1
  Open archive
 •  

 • Title: gdi.hr - Radionica programa JAKO
  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=284&Itemid=23
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: gdi.hr - Lentismed kateteri
  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=283&Itemid=23
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: gdi.hr - Đurđevac ima najbolje sportaše s tjelesnim invaliditetom na Županiji
  Descriptive info: Đurđevac ima najbolje sportaše s tjelesnim invaliditetom na Županiji.. Friday, 22 February 2013.. Đurđevački sportaši s tjelesnim invaliditetom dominiraju svojim radom i rezultatima ne samo na gradskoj, nego i na županijskoj razini.. Njihovi vrhunski rezultati i na državnoj razini bili su presudni da profesionalna i sportska javnost odluči da je najbolja sportašica s invaliditetom Koprivničko-križevačke županije, državna prvakinja u visećoj kuglani i najbolja đurđevačka sportašica s invaliditetom za 2012.. , dugogodišnja sportašica s invaliditetom Božica Markovica.. Najbolja ženska sportska ekipa  ...   tu titulu dobila i u Đurđevcu, dok je na području Koprivničko–križevaka županije najbolja muška ekipa osoba s invaliditetom također iz Grada Picoka, Kuglački klub osoba s invaliditetom „Đurđevac“.. Đurđevački sportski laureati najboljima za prošlu godinu proglašeni su u Koprivnici, gdje je u organizaciji Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije obavljena svečanost proglašenja najboljih sportaša, sportašica i sportskih klubova Županije.. Sportaše i goste u uvodnom su dijelu uz župana Darka Korena pozdravili i predsjednik Zajednice Stanislav Lovković kao i gradonačelnica Koprivnice Vesna Želježnjak..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=282&Itemid=23
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Uzorne seoske žene darivale tisuću kuna
  Descriptive info: Uzorne seoske žene darivale tisuću kuna.. Tuesday, 12 February 2013.. ĐURĐEVAC - Udruga uzorne hrvatske seoske žene uručila je tisuću kuna Gradskom društvu invalida Đurđevac.. Potaknute činjenicom da su Gradskom društvu invalida Đurđevac smanjene potpore iz državnog proračuna članice Udruge su prodajom svojih uradaka prikupile novac koji će olakšati provođenje planiranih aktivnosti osobama s invaliditetom.. -  ...   Društva, pretprošle je godine bila prva pratilja najuzornije seoske žene i upoznate smo s aktivnostima koje Društvo provodi i koje su nužne za poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom te se nadamo da će im naša potpora biti od pomoći rekla je Željkica Golubić, predsjednica Udruge uzorne hrvatske seoske žene.. (db).. Objavljeno u Podravskom listu, br.. 552..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=23
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 17.02 Oslobođenje od plaćanja participacije
  Descriptive info: Monday, 22 September 2008.. Temeljem članka 18.. Zakona o zdravstvenom osiguranju donijeti su dodatni propisi - Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (NN 32/02.. ) i Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja te sadržaju i obliku potvrde kojom se to pravo dokazuje (NN 44/02.. ) - kojima su precizirani uvjeti i način stjecanja prava na oslobađanje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (participacije).. To pravo imaju:.. djeca do 18.. godine života, što dokazuju iskaznicom zdravstveno osigurane osobe Zavoda,.. osobe s invaliditetom i druge osobe s priznatim pravom na pomoć i njegu druge osobe,  ...   ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini po članu obitelji mjesečno nije bio veći od 40% (za osiguranika samca 52%) od proračunske osnovice (za 2002.. iznosi 3.. 326 kuna), što dokazuju potvrdom poslodavca o visini plaće, potvrdom HZMO o visini mirovine ili poslovne banke ako mirovinu ostvaruju u inozemstvu, potvrdom Porezne uprave o ostvarenom dohotku, potvrdom o naknadi za nezaposlenost, te potvrdama nadležnih tijela za druge primitke ostvarene prema propisima o socijalnoj skrbi, mirovinskom osiguranju, pravima hrvatskih branitelja, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te o zdravstvenom osiguranju.. Tim dokazima ponekad će biti potrebno dodati i potvrdu o prebivalištu, te potvrde iz matičnih knjiga rođenih i vjenčanih i slično..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - Zaposlenici i volonteri
  Descriptive info: Zaposlenici i volonteri.. Sunday, 21 September 2008.. Sadržaj.. Stranica 2.. Stranica 3.. Stranica 4.. Stranica 5.. Stranica 1 od 5.. ZAPOSLENICI I VOLONTERI.. Od svog osnutka GDIĐ konstantno ima jednog stalno zaposlenog administratora, koji je uvijek bio osoba s invaliditetom.. Oni su se kroz godine izmjenjivali, a neki su i dočekali mirovinu kao djelatnici Gradskog društva invalida Đurđevac.. Trenutno zaposlena je Mirjana Šandor  ...   strogo volonterskoj bazi, želeći tako što više doprinjeti razvoju civilnog društva i poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom na području grada Đurđevca i sedam prigradskih općina, gdje udruga djeluje.. Ovim putem želimo zahvaliti svima njima na podršci i pomoći koju nam pružaju, a navest ćemo samo neke koji svakodnevno sudjeluju u radu udruge, poklanjajući nam svoje vrijeme i svoju stručnu pomoć.. Prethodna -..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=1
  Open archive

 • Title: gdi.hr - O nama
  Descriptive info: O nama.. Thursday, 18 September 2008.. Povijest društva:.. GDIĐ osnovano je 13.. 10.. 1980.. a registrirano je kao jedinstvena, dobrovoljna vanstranačka, neprofitna, interesna i humanitarna organizacija koja zastupa zajedničke interese osoba s invaliditetom u svim segmentima življenja i djelovanja u lokalnoj zajednici i šire.. GDIĐ djeluje na području grada Đurđevca i sedam prigradskih općina:.. Virja.. ,.. Molvi.. , Novog.. Ferdinandovca.. Kalinovca.. Kloštra Podravskog i Podravskih Sesveta, a okuplja na dobrovoljnoj osnovi sve kategorije osoba s invaliditetom bez obzira na starosnu dob, dijagnozu, uzrok i porijeklo invalidnosti, na rasu, spol, boju, vjeru, jezik, političko  ...   ljudskih prava i štiti građanske slobode čovjeka i građanina.. GDIĐ samoinicijativno sa još grupom entuzijasta osnovala je Barbara.. Fuček.. -.. Leško.. , diplomirana pravnica, osoba sa stopostotnim invaliditetom od rođenja i do danas je sa svojim timom provela niz programa i projekata za poboljšanje života osoba s invaliditetom i njihovo uključenje u zajednicu.. Najznačajniji projekti i programi GDIĐ provođeni su uvijek u suradnji sa lokalnom upravom i širom lokalnom zajednicom, u suradnji sa drugim srodnim udrugama, nekim institucijama i ministarstvima RH, pa i šire uz kontinuirano obavještavanje javnosti i velikim pozitivnim utjecajem u zajednici..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=1
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 25.1. Propisi kojima se uređuju prava osoba s invaliditetom
  Descriptive info: Wednesday, 24 September 2008.. STANDARDNA PRAVILA UJEDINJENIH NARODA.. Standardna pravila o izjednačavanju mogućnosti za osobe s invaliditetom UN (izdanja: Hrvatski savez gluhih i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži).. EVROPSKA SOCIJALNA POVELJA ( članak 15.. ).. Evropska povelja o osnovnim socijalnim pravima radnika.. (NN br.. 37/91).. Zakon o potvrđivanju Europske socijalne povelje, Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji, Protokol o izmjenama Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola Europskoj socijalnoj povelji kojim se uspostavlja sustav kolektivne žalbe (Dodatak NN - Međunarodni ugovori - br.. 15/02).. Međunarodna klasifikacija oštećenja, aktivnosti i sudjelovanja - ICIDH - 2 Svjetske zdravstvene organizacije (predstavljena u časopisu za pitanja mentalne retardacije.. Naš prijatelj ), važno zbog terminologije i socijalnog modela (napušta se zdravstveni model) USTAV REPUBLIKE HRVATSKE.. 5.. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90).. 6.. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.. (NN 13/91).. POVJERENSTVO ZA INVALIDE PRI VLADI REPUBLIKE HRVATSKE.. 7.. Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom (NN 47/05).. 8.. Nacionalni program za poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom (Izdanje: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži).. 9.. Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2002.. do 2006.. godine (NN br.. 13/0) - vidjeti Izdanje: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.. 10.. Strategija razvitka Republike Hrvatske Hrvatska u 21.. stoljeću - Strategija razvitka mirovinskog sustava i socijalne skrbi (NN br.. 97/03).. 11.. Odluka o osnivanju povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom (24.. travnja 1997.. , NN 45/97, 47/97, 102/00.. i 6/01).. 12.. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva Vlade RH za osobe sa invaliditetom (NN br.. 167/03, vidjeti.. NN br.. 171/03).. POVJERENSTVO ZA UDRUGE PRI VLADI REPUBLIKE HRVATSKE.. 13.. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske (NN br.. 11/02).. 14.. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnog društva, te imenovanju predsjednika i članova Savjeta (NN br.. 111/03).. 15.. Odluka o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za RH i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračuna (NN 86 od 19.. lipnja 1998).. 16.. Odluka osnivanju i imenovanju supredsjednika i članova povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za udruge.. (NN 100 od 24.. srpnja 1998).. ZDRAVSTVENO OSIGURANJE.. Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN 1/97, 94/01, 88/02, 122/02, 149/02 i 117/03).. 18.. Zakon o zdravstvenoj zaštiti.. (NN 1/97, 111/97, 95/00, 129/00 i 121/03).. 19.. Zakon o oslobađanju od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite (NN 32/02 i 30/04).. 20.. Zakon o stopama doprinosa za zdravstveno osiguranje.. 54/00).. 21.. Zakon o plaćanju doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje u 2002.. godini (NN br.. 114/01).. 22.. Zakon o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofiji srodnih mišićnih i.. neuromišićnih.. bolesti kao i osoba oboljelih od multipleskleroze, mentalno nedovoljno razvijenih; osoba oštećena sluha,.. dijaliziranih.. bolesnika; invalida rada, civilnih invalida rata koje nisu u stanju da same osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnog individualnog ili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirođene ili stečene i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu.. 23.. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama.. (NN.. br.. 111/97, 128/99 i 79/02).. 24.. Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.. (NN 1/94).. Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za (NN 2/03).. 26.. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za provođenje zdravstvene njege u kući (NN br.. 76/02).. 27.. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (NN br.. 28/02,33/02 i 32/03).. 28.. Pravilnik o uspostavljanju i provođenju dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN br.. 47/02, 76/02 i 2/03).. 29.. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN br.. 28/02).. 30.. Pravilnik o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o.. vrsti bolesti (NN br.. 5/03).. 31.. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava osiguranih osoba.. Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na slobodan.. izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne.. zdravstvene zaštite (NN br.. 70/02).. 32.. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku.. ostvarivanja prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN.. 18/02).. 33.. Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku ostvarivanja prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br.. 29/02 i 32/02).. 34.. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (NN 2/96, 26/96, 140/97).. 35.. Pravilnik o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj (NN 3/92).. 36.. Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 4/94, 31/95, 57/96, 71/96, 108/96,79/97).. 37.. Pravilnik o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN br.. 38.. Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz.. osnovnog zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN br.. 32/03).. 39.. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima.. 63/00, 77/00, 85/00, 106/00, 131/00, 60/01, 71/01, 31/02, 76/02, 85/02, 117/02, 138/02, 32/03, 73/03, 93/03, 158/03, 25/05).. 40.. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom (NN 26/96, 79/97).. 41.. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom.. rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući (NN.. 26/96, 31/99 i 51/99).. 42.. Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe, te utvrđivanja statusa osigurane osobe iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (NN 57/94, 89/94).. 43.. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dogovornog zdravstvenog osiguranja (NN 36/94).. 44.. Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja privatnog zdravstvenog osiguranja (NN 36/94).. 45.. Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (NN 6/94, 87/96).. 46.. Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova (NN br.. 135/02).. 47.. Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN br.. 114/02).. 48.. Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN br.. 103/02).. 49.. Uredba o medicinskom vještačenju (NN br.. 52/99).. 50.. Uredba o opsegu i sadržaju medicinske dokumentacije.. 94/99).. 51.. Odluka o načinu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja dijela troškova zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te sadržaju i obliku potvrde kojom se to pravo dokazuje (NN br.. 44/02).. 52.. Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003.. godinu (NN br.. 155/02).. 53.. Odluka o sadržaju, obliku, izgledu i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN br.. 47/02).. 54.. Odluka o stalnoj svoti doprinosa osoba osiguranih u određenim okolnostima za slučaj invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti.. 25/02).. 55.. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (NN br.. 56.. Odluka o utvrđivanju cijene rada i materijala zubotehničara za izradu stomatološko-protetskih pomagala, ortopedskih uređaja, udlaga, resekcijskih proteza, epiteza i opturatora za osigurane osobe za razdoblje od 1.. srpnja do 31.. srpnja 2002.. 76/02, 85/02 i 88/02).. 57.. Odluka o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.. 65/01, 20/02, 44/02, 85/02 i 156/02).. 58.. Odluka o visini i cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN br.. 59.. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima (NN 124/97).. OBRAZOVANJE.. 60.. Zakon o osnovnom školstvu.. (NN 59/90, NN 27/93, 7/96, 59/01, i 69/03).. 61.. Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 23/91).. 62.. Pravilnik o financiranju projekata i programa studentskih udruga (NN br.. 70/03).. 63.. Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (NN 86/92).. 64.. Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika (NN br.. 65.. Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne obvezatne udžbenike i udžbenike uz popust (NN 65/94).. 66.. Zakon o srednjem školstvu.. 19/92, 27/93, 50/95, 59/01 i 69/03).. 67.. Pravilnik o načinu ostvarivanja programa naukovanja i osposobljavanja za razne obrte (NN 101/95).. 68.. Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1996.. (NN 26/96).. 69.. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN br.. 10/97).. 70.. Zakon o pučkim otvorenim sveučilištima (NN 54/97).. 71.. Pravilnik o ostvarivanju prava na besplatne obvezatne udžbenike uz popust (NN 65/94).. 72.. Pravilnik o uvjetima i načinu izvođenja srednjoškolskog obrazovanja odraslih (NN 14/93, 61/97).. 73.. Pravilnik o načinu organiziranja nastave u obrtničkim školama i praktične nastave u drugim strukovnim školama.. (NN 18/94).. 74.. Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku privremenog oslobađanja učenika obveza savladavanja pojedinih sadržaja iz programa usmjerenog obrazovanja koje zbog promjene zdravstvenog stanja u toku obrazovanja na mogu savladati.. (NN 55/86).. 75.. Zakon o dokazivanju stečene školske spreme (NN 27/76).. 76.. Odluka o elementima standarda i specifične potrebe djece s teškoćama u razvoju.. RADNI ODNOSI, ZAPOŠLJAVANJE.. 77.. Zakon o radu.. (NN 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01 i 114/03).. 78.. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN br.. 32/02 i 86/02).. 79.. Uredba o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN br.. 116/03).. 80.. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br.. 143/02).. 81.. Zakon o Fondu za razvoj i zapošljavanje (NN: br.. 107/01).. 82.. Osnovni nacionalni ugovor za gospodarstvo i javna poduzeća (NN 16/95) sa Aneksom III (NN 84/95).. 83.. Zakon o zapošljavanju (NN 59/96.. 82/01).. 84.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.. 114/03 i 151/03).. 85.. Zakon o izmjeni Zakona o zapošljavanju (NN br.. 114/03).. 86.. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96).. 87.. Zakon o izmjenama  ...   s oštećenjem u duševnom ili tjelesnom razvoju (NN 36/95).. 168.. Uredba o osnivanju Zavoda za rehabilitaciju Samaritanac u Splitu (NN 67/95).. 169.. Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija.. (NN 112/93 i 96/94).. 170.. Zakon o hrvatskom crvenom križu (NN br.. 92/01).. CARINE.. 171.. Carinski zakon sa izmjenama i dopunama (NN br.. 78/99, 94/99, 73/00, 92/01 i 47/03).. 172.. Zakon o carinskoj tarifi (NN br.. 61/00).. 173.. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe za provođenje Carinskog zakona (NN br.. 101/01).. 174.. Uredba o carinskoj tarifi za 2004.. 142/02, 150/02, 4/03, 31/03, 33/03, 34/03, 36/03, 58/03, 61/03, 71/03, 75/03, 83/03, 87/03, 102/03, 121/03, 142/03, 183/03, 184/03, 188/03, 189/03 i 197/03).. 175.. Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine (NN br.. 176.. Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine (NN 106/95 i 2/96).. 177.. Pravilnik o porezima i carinskim povlasticama na područjima posebne državne skrbi (NN 57/96).. 178.. Odluka o naknadi dijela sredstava pri uvozu osobnog automobila u visini plaćenog poreza na dodatnu vrijednost (NN.. 159/03).. 179.. Odluka o vrsti, količini i vrijednosti predmeta koji se uvoze uz primjenu carinskih povlastica (NN 91/95 i 142/97).. POREZI.. 180.. Opći porezni zakon (NN br.. 127/00, 86/01 i 150/02).. 181.. Zakon o porezu na dobit (NN br.. 127/00 i 163/03).. 182.. Zakon o porezu na dohodak (NN 109/93, 25/95 i 177/04).. 183.. Pravilnik o porezu na dohodak (NN 54/01 i 2/03).. 184.. Zakon o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (NN 139/97).. 185.. Zakon o porezu na dodanu vrijednost.. (NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00 i 73/00).. 186.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN br.. 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00 i 54/01).. 187.. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost.. (NN 60/96, 113/97).. 188.. Pravilnik o porezu na dobit (NN br.. 54/01).. DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE.. 189.. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998.. godinu sa izmjenama i dopunama (NN 141/97, NN 90/98).. 190.. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br.. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 150/02 i 147/03).. 191.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN.. Br.. 107/01, 117/01 i 147/03.. VOJNI l CIVILNI INVALIDI RATA.. 192.. Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN.. 64/01).. 193.. Zakon o Listi tjelesnih oštećenja (NN br.. 162/98).. 194.. Zakon o Listi profesionalnih bolesti (NN br.. 195.. Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br.. 86/92, 108/95 i 103/03).. 196.. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN br.. 197.. Pravilnik o obrascima za dostavljanje podataka Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN br.. 7/02).. 198.. Pravilnik o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN.. 199.. Pravilnik za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata (NN 62/92).. 200.. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe (NN 62/92).. 201.. Pravilnik o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni.. i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve (NN 29/92).. 202.. Zakon o obrani (NN 74/93).. 203.. Pravilnik o određivanju pravnih osoba i tijela u kojima se obavlja civilna služba u Republici Hrvatskoj (NN br.. 84/03).. 204.. Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za civilnu službu (NN br.. 205.. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i evidencije o obveznicima civilne službe te obrascima i sadržaju iskaznice (NN br.. 206.. Pravilnik o obuci, osposobljavanju i ispitima za pripadnike civilne zaštite (NN br.. 197/03).. 207.. Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 62/92).. 208.. Pravo na besplatne obvezatne udžbenike za potrebe.. redovnog školovanja u osnovnim, srednjim, višim i visokim školama odnosno fakultetima invalida rata (NN 58/93).. 209.. Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčane naknade zbog tjelesnih oštećenja od 1.. POSEBNA ZAŠTITA BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA.. 210.. Zakon o fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br.. 163/03).. 211.. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rala i članova njihovih obitelji (NN br.. 94/01 i 122/02).. 212.. Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u domovinskom ratu (NN 114/93).. 213.. Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima 100%.. grupe (NN 108/95).. 214.. Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim vojnim invalidima 100 % I.. 215.. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade ili prilagodbu stana za kretanje u kolicima za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata (NN 43/97).. 216.. Naredba o ostvarivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih prihoda od 1.. siječnja 1996.. godine (NN 5/97).. MOBILNOST-PROMET.. 217.. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN br.. 26/03).. 218.. Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera (NN 47/82).. 219.. Zakon o prostornom uređenju (NN 30/94).. 220.. Zakon o gradnji (NN.. 17/03).. 221.. Priručnik o projektima.. 222.. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 59/96, 105/04).. 223.. Pravilnik o znaku pristupačnosti (NN 16/05).. 224.. Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN br.. 97/00).. 225.. Zakon o javnim cestama.. (NN 42/90, 100/96, 112/97, 180/04).. 226.. Pravilnik o vozačkim dozvolama (NN 12/93).. 227.. Pravilnik o posebnom znaku za označavanje vozila invalida (NN.. 12/93,47/94).. 228.. Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN.. 14/01).. 229.. Pravilnik o posebnim uvjetima za parkiranje vozila (NN br.. 36/03).. 230.. Pravilnik o prometnim znakovima i signalizaciji na cesti (NN 59/00 i 34/03).. 231.. Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon (NN 89/94).. 232.. Uputstvo o postupcima pri prijevozu putnika i prtljage -željezničko.. Uputstvo.. 233.. Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu (NN 22/95, 33/97, 42/98).. 234.. Zakon o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putničkom prometu (NN 44/95).. 235.. Zakon o povlasticama slijepih osoba, osoba oboljelih od distrofiji srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti kao.. i osoba oboljelih od multipleskleroze, mentalno nedovoljno razvijenih; osoba oštećena sluha, dijaliziranih bolesnika; invalida rada, civilnih invalida rata koje nisu u stanju da same osiguraju u cijelosti ili djelomično potrebe normalnog individualnog ili društvenog života uslijed invalidnosti bilo prirođene ili stečene i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu (NN br.. 34/92).. 236.. Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastice slijepih osoba, osoba oboljelih od mišićne distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, osobe oboljele od.. multiple.. skleroze i njihovih pratilaca u unutarnjem putničkom prometu i načinu obračunavanja naknada za korištenje povlastice (NN 16/91).. 237.. Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu (NN 77/92,26/93 i 36/95).. 238.. Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1996.. OSNIVANJE l ORGANIZIRANJE UDRUGA.. 239.. Zakon o udrugama (NN 70/97).. 240.. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra udruga, postupku prijave osnivanja i djelovanja ustrojstvenih oblika udruga (NN 101/97).. 241.. Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN 6/95).. HUMANITARNA POMOĆ.. 242.. Zakon o humanitarnoj pomoći (NN 83/92 i 96/03).. 243.. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća (NN 10/93).. 244.. Odluka o osnivanju komisije za nadzor nad radom humanitarnih organizacija (NN 74/93.. IGRE NA SREĆU.. 245.. Zakon o prestanku važenja Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama (NN.. 117/01).. 246.. Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN.. 83/02.. i 149/02).. 247.. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (NN br.. 68/2003).. 248.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priređivanju zabavnih igara (NN.. 3/02).. 249.. Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (NN br.. 250.. Zakon o igrama na sreću (NN 36/98).. ŠPORT.. 251.. Zakon o športu (NN 111/97).. RAZNE PRISTOJBE.. 252.. Zakon o sudskim pristojbama (NN br.. 253.. Zakon o upravnim pristojbama (NN 97/93).. 254.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama (NN br.. 255.. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 35/99 i NN 30/99).. ZAKLADE.. 256.. Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva (NN.. 173/03).. 257.. 258.. Pravilnik o upisu u zakladni upisnik (NN 4/96).. RAZNO.. 259.. Zakon o javnom priopćavanju (NN br.. 69/03).. 260.. Zakon o pravobraniteljstvu za djecu (NN br.. 96/03).. 261.. Obiteljski zakon (NN br.. 262.. Zakon o ravnopravnosti spolova (NN br.. 263.. Zakon o istospolnim zajednicama (NN br.. 264.. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN br.. 265.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN.. 107/03 i 175/03).. 266.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN br.. 199/03).. 267.. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (NN 199/03).. 268.. Zakona o sustavu državne uprave (NN br.. 269.. Uredba o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2004.. godinu (NN.. 100/03).. 270.. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (NN br.. 271.. Pravilnik o radu povjerenstva za reviziju (NN br.. 272.. Pravilnik o metodologiji izrade Procjene ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih civilizacijskih katastrofa (NN br..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=25
  Open archive •  


  Archived pages: 407