www.archive-hr-2014.com » HR » G » GDI

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 407 . Archive date: 2014-06.

 • Title: gdi.hr - 21.4 Poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom
  Descriptive info: 21.. 4 Poticaji za zapošljavanje osoba s invaliditetom.. Tuesday, 23 September 2008.. Prema članku 17.. Zakona o porezu na dobit (NN 127/00.. ) i članka 43.. Zakona o porezu na dohodak - poslodavci koji zaposle osobe s invaliditetom imaju pravo na poreznu olakšicu u obliku umanjivanja osnovice poreza na dobit, odnosno osnovice poreza na dohodak za iznos plaće s  ...   godine od dana zaposlenja.. Umanjenje porezne osnovice po ovoj osnovi uvjetovano je zahtjevom da poslodavac u tom razdoblju ni iz kojeg razloga ne smanji broj zaposlenih.. Ako se broj zaposlenih smanji - smanjuje se i olakšica za iznos plaća i doprinosa na plaće koje bi u istom razdoblju bile isplaćene radnicima kojima je prestao radni odnos.. [ Natrag ]..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 21.5 Olakšice u plaćanju poreza i doprinosa
  Descriptive info: 5 Olakšice u plaćanju poreza i doprinosa.. Tvrtke registrirane za zapošljavanje osoba s invaliditetom imaju olakšice u plaćanju poreza na dobit.. Prema članku 18.. Zakona o porezu na dobit porezni obveznici koji su po posebnim propisima osnovani radi obavljanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom plaćaju porez na dobit u visini od 25% propisane stope.. Kako je propisana stopa 20%, to  ...   po stopi od 5%.. Uz to te tvrtke imaju pravo na olakšice u plaćanju doprinosa za zaposlene osobe s invaliditetom.. Naime, za takve zaposlene osobe tvrtka je oslobođena od plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje po stopi od 8,75% i za osnovno zdravstveno osiguranje po stopi od 7%, te posebnog doprinosa za osiguranje od nesreće na poslu i profesionalne bolesti po stopi od 0,47%..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 21.6 PDV od 0% za pomagala
  Descriptive info: 6 PDV od 0% za pomagala.. Na temelju članka 10a.. Zakona o porezu na dodanu vrijednosti (NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00.. i 73/00.. ) i članka 57.. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00.. i 54/01.. ) - porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 0% na implantate prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo, te ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka iz Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=25
  Open archive
 •  

 • Title: gdi.hr - 21.7 Oslobođenje od plaćanja carine
  Descriptive info: 7 Oslobođenje od plaćanja carine.. Za osobe s invaliditetom i njihove udruge malo je toga u važećem Carinskom zakonu što pobuđuje njihovo zanimanje.. Zanimljiv je jedino članak 187.. kojim se određuju robe i predmeti oslobođeni od plaćanja carine, a iskazane su u 18 točaka.. Navodimo neke od tih točaka: 2) roba nekomercijalne prirode koju putnici unose sa sobom iz inozemstva u propisanoj vrsti, vrijednosti i količini; 3) roba sadržana u pošiljkama koje besplatno šalju fizičke osobe iz inozemstva fizičkim osobama u RH pod uvjetom da te pošiljke nisu komercijalne naravi i da odgovaraju propisanoj vrsti, količini i vrijednosti; 5)  ...   humanitarne organizacije radi besplatne podjele ugroženim osobama i žrtvama prirodnih i drugih katastrofa; 6) humanitarne organizacije i udruženja slijepih i gluhih odnosno nagluhih osoba, te osoba oboljelih od mišićnih i neuromišićnih oboljenja - na specifičnu opremu, uređaje i instrumente, te rezervne dijelove i potrošni materijal za potrebe tih osoba koji se ne proizvode u zemlji; 13) predmeti koje su hrvatski državljani i strani državljani stalno nastanjeni u RH naslijedili u inozemstvu; 18) osobni automobil koji uvoze u svrhu osobne uporabe invalidne osobe sa 100% tjelesnog oštećenja ili s najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcija organa za kretanje razmjerno postotku tjelesnog oštećenja..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 21.8 Neplaćanje boravišne pristojbe
  Descriptive info: 8 Neplaćanje boravišne pristojbe.. Člankom 13.. Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 35/95.. i 30/99.. ) propisano je da boravišnu pristojbu ne plaćaju (između ostalih) slijepe i gluhe osobe i osobe s tjelesnim invaliditetom kada borave izvan mjesta svoga stalnog prebivališta.. Ovo se pravo može ostvariti  ...   članskom iskaznicom udruge invalida.. Prema stavku 1.. članka 11.. Zakona - boravišnu pristojbu naplaćuju pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu istodobno s naplatom pružene usluge, pa je potrebno na vrijeme upozoriti da ste kao osoba s invaliditetom oslobođeni plaćanja boravišne pristojbe..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 22.1 Telefonska pretplata
  Descriptive info: 22.. 1 Telefonska pretplata.. Tvrka Hrvatske telekomunikacije ustanovila je popust na cijenu telefonskih razgovora za hendikepirane osobe uz uvjet.. da su telefonski pretplatnici i da su članovi udruga osoba s invaliditetom.. Za slijepe osobe i osobe s oštećenim organima za kretanje stupanj oštećenja treba biti 80%.. Povlastica iznosi 50% pretplate i 20 kuna besplatnih telefonskih impulsa razgovora mjesečno.. Zahtjeve za priznavanje povlaštene telekomunikacijske usluge u ime svojih članova izrađuje Udruga i podnosi ga na odobrenje Telekomunikacijskom centru u Koprivnici..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 22.2 Televizijska pretplata
  Descriptive info: 2 Televizijska pretplata.. Na temelju odluke Upravnog odbora HRT - članovi udruga osoba s invaliditetom s odgovarajućim dijagnozama bolesti i stupnjem tjelesnog oštećenja imaju pravo na povlaštenu tarifu televizijske pretplate (oko 45%).. Tu povlasticu mogu ostvariti članovi Udruge ovih dijagnoza: mišićna distrofija, cerebralna paraliza, dječja paraliza, paraplegija, tetraplegija, skleroza multipla, amputacija donjih ekstremiteta i oštećenje organa za kretanje  ...   Zagrebu, Dežmanova 6, po zahtjevu TV pretplatnika svakih pet godina.. Zahtjevu se prilaže obrazac Liječnika svjedodžba kojeg ovjeravaju Udruga i izabrani liječnik uz obvezu upisa dijagnoze bolesti i stupnja tjelesnog oštećenja.. U tu svrhu tražitelj mora predočiti i liječniku i Udruzi vjerodostojne dokaze o uzroku invaliditeta i stupnju tjelesnog oštećenja.. Obrazac Liječnička svjedodžba može se dobiti u Udruzi..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 22.3 Članske pogodnosti u HAK-u
  Descriptive info: 3 Članske pogodnosti u HAK-u.. Hrvatski auto-klub odobrio je članovima udruga osoba s invaliditetom posebne članske pogodnosti.. Temeljem toga članovi Udruge kod učlanjenja u HAK plaćaju umanjenu članarinu (40 kuna), a po sniženoj cijeni (60 kuna) dobiju knjižicu Auto.. turing.. pomoć u RH.. Pravo na te pogodnosti imaju:.. osobe s tjelesnim oštećenjem od 40% i više koje same upravljaju vlastitim osobnim automobilom.. vlasnici osobnog automobila koji zbog svog tjelesnog oštećenja ne mogu upravljati vozilom,te.. roditelj ili skrbnik osobe s tjelesnim oštećenjem koji vlastito vozilo koristi za zadovoljavanje potreba osobe s invaliditetom.. Navedene pogodnosti mogu se ostvariti preko Udruge..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 22.4 Ostale usluge
  Descriptive info: 4 Ostale usluge.. Svojim članovima Udruga na različite načine pomaže u rješavanju njihovih osobnih potreba i teškoća.. To se najčešće čini putem pravnih i drugih savjeta, pisanja zamolbi i drugih podnesaka, posredovanja kod nadležnih upravnih i drugih tijela, upoznavanja javnosti s problemima i teškoćama članova, ovjeravanja doznaka za ortopedska i druga pomagala, obilazaka i upoznavanja životnih prilika članova, obavještavanja članova o novinama u propisima, znanosti i tehnologiji, priređivanja susreta i razgovora, organiziranja radionica i tome slično..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 23.1 OŠTEĆENJE. INVALIDITET l HENDIKEP
  Descriptive info: 23.. 1 OŠTEĆENJE.. INVALIDITET l HENDIKEP.. Priznavanje prava na osnovi invaliditeta uvjetovano je prethodnim utvrđivanjem invaliditeta, odnosno vrste i stupnja težine bolesti ili tjelesnog ili mentalnog oštećenja i njihovih posljedica na fizički i psihički život pojedinca..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=25
  Open archive

 • Title: gdi.hr - 23.2 Utvrđivanje tjelesnog oštećenja
  Descriptive info: 2 Utvrđivanje tjelesnog oštećenja.. Osobama s trajnim oštećenjem jednog ili više organa i njihovih funkcija (osobama s invaliditetom) nadležna upravna ili druga tijela priznat će zakonom propisana prava tek nakon što od ovlaštenih stručnih tijela dobiju nalaz i mišljenje o njihovoj: vrsti i stupnju težine bolesti ili tjelesnog ili mentalnog oštećenja; trajnim promjenama u zdravstvenom stanju-koje se ne mogu liječenjem otkloniti, potpunoj nesposobnosti za rad, preostaloj radnoj sposobnosti, postojanju mogućnosti osposobljavanja za samostalan život i rad, prijekoj potrebi pomoći i njege druge osobe i sličnim čimbenicima o stanju osobe.. Tako utvrđeno stanje i tjelesno oštećenje osnova je za stjecanje propisanih prava u sustavima mirovinskog  ...   želi ostvariti pravo po osnovi invaliditeta odnosno oštećenja.. Nalaze, ocjene i mišljenja o tjelesnom oštećenju u sustavu mirovinskog osiguranja daju vještaci u područnim službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i viši vještaci i Stručno povjerenstvo za reviziju u središnjici Zavoda u Zagrebu, a u sustavu socijalne skrbi nalaze i mišljenja daju prvostupanjska tijela vještačenja u centrima za socijalnu skrb i Drugostupanjsko tijelo vještačenje u Ministarstvu rada i socijalne skrbi.. U sustavu državne uprave spomenute nalaze i mišljenja daju prvostupanjske liječničke komisije i liječnička povjerenstva u jedinicama područne uprave, te Drugostupanjska liječnička komisija Ministarstva rada i socijalne skrbi, odnosno Liječničko povjerenstvo u Ministarstvu hrvatskih branitelja..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=25
  Open archive •  


  Archived pages: 407