www.archive-hr-2014.com » HR » H » HUP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1556 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Tijela udruge
  Descriptive info: Tijela udruge.. A.. PRINT.. IZVRŠNI ODBOR UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA.. Romano Pičuljan, Brodogradnja Pičuljan - predsjednik.. Vicenco Blagaić, Profectus grupa d.. d.. - dopredsjednik.. Nenad Sušanj, AD Brodovi d.. - član.. Silvano Brečević, Almi d.. o.. Mario Knego, Euromarine d.. - član.. Braslav Karlić, Fabra d.. Neven  ...   d.. Dario Marjan, Nautika centar Nava d.. Nevenka Čalić, Navela d.. - članica.. Roko Vuletić, NCP Grupa d.. Goran Rešić, Remia-plast d.. Aktualno.. Kontakti.. Dokumenti Udruge.. Program rada Udruge.. Izvješće o stanju Hrvatske nautike.. Izvještaj o radu.. Memorandum UNS.. Najave arhiva.. Novosti o udruzi nautičkog sektora..

  Original link path: /tijela-udruge-13.aspx
  Open archive

 • Title: Aktualno
  Descriptive info: Aktualno.. 27.. 03.. „TURISTIČKE UDRUGE“ HUP-a O JAČANJU SURADNJE S MINISTARSTVOM TURIZMA.. Predstavnici dviju granskih udruga HUP-a iz turističkog sektora: Udruge ugostiteljstva i turizma i Udruge nautičkog sektora održali su 27.. 3.. u HUP-u u Zagrebu sastanak s čelnicima Ministarstva turizma s ciljem uspostave jače međusobne suradnje, te razmjene stavova i dobivanja informacija o ključnim promjenama koje se na području regulatornog okvira očekuju u ovom sektoru tijekom 2014.. godine.. Na sastanku su ispred Ministarstva turizma sudjelovali: Ratomir Ivičić, zamjenik ministra turizma, te Božica Lapić i Davor Ižaković, pomoćnici ministra turizma; a ispred Hrvatske udruge poslodavaca: Davor Majetić, glavni direktor HUP-a, Natali Komen Bujas, Vesna Ivić Šimetin i Lea Marcijuš; ispred Udruge ugostiteljstva i turizma HUP-a: Jako Andabak, predsjednik, Vlado Lučić, Ivan Gadže i Milan Jukić ispred KUH-a; te ispred Udruge nautičkog sektora HUP-a: Romano Pičuljan, predsjednik i Nevenka Poropat i Silvano Brečević.. Naime, u ovoj se godini planiraju cjelovite izmjene za turistički sektor najvažnijih zakona: Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o pružanju usluga u turizmu, seta zakona o turističkim zajednicama i izmjene i dopune Zakona o turističkom zemljištu, a s obzirom na ulogu HUP-a kao socijalnog partnera u definiranju uvjeta poslovanja izrazito je važno aktivno se uključiti i dati podršku zakonodavcu u dobivanju što  ...   više reda u luke i na pomorsko dobro te olakšati ulaganja u te zone.. 07.. 2013.. Obračun PDV-a na uslugu smještaja na plovnom objektu.. Plovni objekti za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter), iako nisu izrijekom navedeni u Zakonu i Pravilniku, na uslugu smještaja na takvom plovilu PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 10%.. Navedeno se primjenjuje i na jahte na kojima se prema posebnim propisima mogu obavljati usluge smještaja.. Udruga nautičkog sektora u očekivanju prijedloga nacrta Zakona o pomorskom dobru.. Na svojoj srpanjskoj sjednici, Izvršni odbor Udruge nautičkog sektora raspravljao je o predstojećem Nacrtu Zakona o pomorskom dobru, problematici nedostatnog broja vezova za čarter, učincima sastanaka koje je udruga održala u protekla dva mjeseca, poput sastanaka u Ministarstvima poduzetništva i obrta te Ministarstvu turizma i sastanka u Hrvatskoj turističkoj zajednici te tekućim aktivnostima.. Ministar Darko Lorencin primio izaslanstvo Udruge nautičkog sektora.. U Ministarstvu turizma je održan sastanak čija je tema bila inicijativa Udruge nautičkog sektora za obnovu čarter flote i ostalih plovila u funkciji nautičkog turizma i turizma općenito, plovilima iz domaće proizvodnje.. Od strane Ministarstva turizma sastanku su prisustvovali Ministar turizma Darko Lorencin, zamjenik ministra Ratomir Ivičić, savjetnik ministra Ivo Bašić te pomoćnik ministra Robert Pende.. Prethodna stranica.. Sljedeća stranica.. 6..

  Original link path: /aktualno-16.aspx
  Open archive

 • Title: Kontakti
  Descriptive info: Vesna Ivić Šimetin, direktorica Udruge nautičkog sektora.. e-mail:.. vesna.. simetin@hup.. hr.. Tel: +385 21 368 288.. Fax: +385 21 368 212.. Žana Plazibat, stručna suradnica.. Tel: +385 21 368 296.. E-mail:.. zana.. plazibat@hup.. HUP-Regionalni ured u Splitu.. Bernardinova 1.. 21000 Split..

  Original link path: /kontakti-17.aspx
  Open archive
 •  

 • Title: Statut UNS
  Descriptive info: Na temelju članka 43.. i 59.. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/01-pročišćeni tekst, 55/01), te članka 233.. Zakona o radu ("Narodne novine" broj 149/09), Skupština HUP- Udruge nautičkog sektora na Skupštini održanoj u Splitu, dana 19.. 2010.. donijela je sljedeći.. S T A T U T.. HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA-.. UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA.. Opće odredbe.. Članak 1.. (1) Ovim Statutom utvrđuje se svrha, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja, znak, tijela, način izbora i opoziva tijela, ovlaštenja tijela, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način donošenja i izmjene statuta i drugih općih akata, prestanak rada i druga pitanja značajna za rad Udruge nautičkog sektora.. Svrha Udruge.. Članak 2.. (1) Udruga je dobrovoljna, neovisna i neprofitna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova, naročito na području:.. poduzetničkih prava i sloboda,.. zastupa interese poslodavaca u odnosima sa sindikatima,.. kolektivnog pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora, radnih sporova i sl.. zaštite privatnog vlasništva,.. razvoja konkurentnosti i povoljne poduzetničke klime i uređivanja uvjeta poslovanja,.. odnosa s tijelima državne vlasti i tijelima područne i lokalne samouprave,radnog i socijalnog te gospodarskog zakonodavstva, u nastupanju prema trećima, nastupa s pozicije jednakosti i ravnopravnosti svih članica.. 7.. drugih pitanja važnih za gospodarski i socijalni položaj poslodavaca pri čemu je isključen bilo koji oblik stranačke političke djelatnosti.. (2) Ustroj, djelovanje i Statut Udruge temelje se na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog očitovanja volje poslodavaca - članova Udruge.. (3) U svojem djelovanju Udruga promiče ideje slobode poduzetništva i socijalne pravde.. (4) Udruga je socijalni partner i protuteža udrugama radnika u sklopu slobodnog gospodarskog i demokratskog društvenog sustava.. (5) U odnosu sa sindikatima i drugim udrugama radnika, Udruga radi na ostvarenju trajnih i stabilnih dobrih odnosa, utemeljenih na uzajamnom uvažavanju interesa i poštivanju prava.. (6) Udruga radi na uspostavljanju i očuvanju socijalnog mira, kao trajne pretpostavke stabilnih uvjeta poslovanja, a u slučaju kolektivnih radnih sporova, napose štrajka i isključenja s rada, osigurava solidarnost i uzajamnu pomoć članovima Udruge.. Djelatnosti Udruge.. Članak 3.. (1) Udruga priprema i ostvaruje programe i projekte:.. praćenja i izučavanja gospodarskih tokova u djelatnosti,.. programe i projekte obrazovanja, osposobljavanja,.. zajedničkog tržišnog i poslovnog nastupanja,.. okupljanja radi razvoja i promicanja odnosa u poslovanju, izražavanja posebnosti interesa privatnog vlasništva,.. razvoja i poticanja poštovanja primjene etičkih načela struke,.. poticanja suradnje s drugim strukovnim organizacijama,.. zastupanja interesa članova pri Vladi, Ministarstvima i drugim tijelima državne, županijske i lokalne vlasti,.. 8.. uključivanje putem zakonom dozvoljenih postupaka i razvojem suradnje s nadležnim tijelima u postupcima donošenja zakonskih i podzakonskih akata i akata jedinica lokalne uprave i županije u svezi s djelatnošću, te drugih djelatnosti od interesa za svoje članove.. (2) Udruga kolektivno pregovara s udrugama radnika, te sudjeluje u sklapanju kolektivnih ugovora kojima se uređuju pitanja iz radnih odnosa i u svezi s radnim odnosima.. (3) Udruga osigurava savjetodavnu i drugu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju njihovih prava i interesa.. (4) Udruga može u radnim sporovima pred sudom, arbitražom, udrugama radnika i državnim tijelima zastupati svoje članove.. Samostalnost i neovisnost Udruge.. Članak 4.. (1) Tijela i zastupnici Udruge nadležni za određivanje ciljeva i poduzimanje djelatnosti Udruge moraju stvarno i nedvojbeno biti samostalni i slobodni od svakog, pa i posrednog, utjecaja radnika i njihovih udruga.. (2) Tijela i zastupnici Udruge iz stavka 1.. ovoga članka moraju stvarno i nedvojbeno biti samostalni i slobodni od svakog, pa i posrednog, utjecaja tijela državne vlasti.. (3) U tijela Udruge mogu biti birane samo osobe koje ispunjavaju uvjete određene ovim Statutom.. (4) U tijela Udruge ne mogu biti birane osobe koje su članovi udruga radnika koje su stranke kolektivnih ugovora.. Naziv Udruge.. Članak 5.. (1) Naziv Udruge je: HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA NAUTIČKOG SEKTORA.. (2) Skraćeni naziv Udruge je HUP-UNS.. (3) Naziv Udruge na engleskom jeziku je: CROATIAN EMPLOYERS’ ASSOCIATION –ASSOCIATION OF NAUTICAL SECTOR.. (4) Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je CEA-ANS.. Sjedište Udruge.. Članak 6.. (1) Sjedište Udruge je u Splitu, Bernardinova 1.. (2) Sjedište Udruge može biti promijenjeno odlukom Izvršnog odbora Udruge.. Područje djelovanja Udruge.. Članak 7.. (1) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.. Pravna osobnost Udruge.. Članak 8.. (1) Udruga je pravna osoba.. Zastupanje Udruge.. Članak 9.. (1) Predsjednik, dopredsjednici Izvršnog odbora Udruge i glavni direktor HUP-a samostalno zastupaju, predstavljaju i potpisuju Udrugu.. (2) Izvršni odbor posebnom odlukom može ovlastiti i druge članove Udruge za zastupanje udruge u pojedinim prilikama od specifičnog interesa.. Znak Udruge.. Članak 10.. (1) Znak Udruge su dvije karike lanca dijagonalno položene na kvadratu plave boje.. Karike i kvadrat obrubljeni su srebrnom bojom.. Uz znak obvezno stoji i naziv Udruge.. (2) Znak Udruge simbolizira povezanost, solidarnost i čvrstinu članova Udruge.. Pečat Udruge.. Članak 11.. (1) Udruga ima pečat četvrtastog oblika, veličine 2 x 4 centimetara, s upisanim tekstom: Hrvatska udruga poslodavaca Udruga nautičkog sektora (UNS).. Povezivanje s drugim udrugama.. Članak 12.. (1) Udruga je dio Hrvatske udruge poslodavaca.. (2) Udruga se može učlaniti, udružiti ili na drugi odgovarajući način povezati s domaćom ili međunarodnom udrugom ili organizacijom kojoj je cilj zaštita i promicanje prava i interesa poslodavaca ili gospodarstva.. (3) O učlanjivanju ili povezivanju Udruge s drugom udrugom ili organizacijom odlučuje Skupština Udruge, uz prethodnu suglasnost Vijeća članova HUP-a.. (4) Sve pojedinosti vezane uz promjene iz prethodnog stavka, kao i druge statusne promjene, obvezno se uređuju kao predmet posebnog sporazuma Hrvatske udruge poslodavaca i Udruge.. (5) O odluci iz stavka 3.. ovoga članka Izvršni odbor Udruge je dužan podnijeti izvješće Skupštini Udruge na prvom slijedećem zasjedanju.. Javnost rada Udruge.. Članak 13.. (1) Rad Udruge je javan.. (2) Predsjednik i dopredsjednici pravodobno i istinito izvješćuju putem sredstava javnog priopćavanja, časopisa Udruge i prigodnih publikacija, članove i javnost o ciljevima i djelatnosti Udruge, te na drugi prikladan način osiguravaju javnost rada Udruge.. Utemeljenje drugih pravnih osoba.. Članak 14.. (1) Udruga može radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka predviđenih odredbama ovoga Statuta, utemeljiti drugu pravnu osobu u skladu s posebnim propisima.. (2) Odluku o utemeljenju pravne osobe iz stavka 1.. ovoga članka donosi Izvršni odbor Udruge.. Poslovna godina.. Članak 15.. (1) Poslovna godina Udruge je kalendarska godina.. Članstvo u Udruzi.. Članovi Udruge.. Članak 16.. (1) Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.. (2) Član Udruge ujedno je i član Hrvatske udruge poslodavaca.. (3) Član Udruge može biti poslodavac koji ima sjedište u Republici Hrvatskoj, te ima pretežito područje poslovanja iz članka 1.. ovog Statuta.. Ukoliko obavlja djelatnosti iz stavka 1.. ovoga članka, član Udruge može biti i strani poslodavac koji u Republici Hrvatskoj ima podružnicu ili na drugi način obavlja svoju djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske u skladu s važećim propisima.. (4) Pod poslodavcem - članom Udruge podrazumijeva se fizička ili pravna osoba koja obavlja djelatnost navedenu u stavku 1.. ovog članka, a koja zapošljava jednog ili više radnika.. (5) Pridruženi član može postati i organizacija koja nema poduzetnički karakter, ali želi postati član, a njeno članstvo je Udruzi korisno (kao visoke i stručne škole, instituti, zavodi i sl.. ).. (6) Pridruženi član može postati i svaki poslodavac iz druge djelatnosti, ali bez prava glasa.. Članak 17.. (1) Zahtjevi za prijam u članstvo Udruge podnosi se pisanim putem stručnim službama Hrvatske udruge poslodavaca.. (2) Prilikom učlanjenja poslodavac treba ispuniti pristupnicu, potpisati izjavu kojom prihvaća Statut i Etički kodeks Udruge.. (3) Poslodavac koji postane član jedne od granskih udruga pri učlanjenju će prenijeti svoje ovlasti pregovaranja i potpisivanja kolektivnih ugovora na nacionalnoj razini na Udrugu.. Poslodavac je dužan poštivati kolektivne ugovore na nacionalnoj razini koje je sklopila Udruga.. Prestanak članstva u Udruzi.. Članak 18.. (1) Članstvo u Udruzi prestaje:.. dobrovoljnim istupanjem na temelju izjave o istupanju,.. odlukom Skupštine Udruge o prestanku djelovanja Udruge,.. stečajem Udruge,.. prestankom obaljanja djelatnosti, stečajem ili likvidacijom člana Udruge,.. isključenjem člana iz Udruge,.. smrću člana - fizičke osobe.. (2) Članovima kojima je članstvo prestalo sukladno odredbama ovoga Statuta ne pripada pravo na povrat članarine.. Istupanje iz članstva.. Članak 19.. (1) Svaki član može dobrovoljno istupiti iz članstva.. (2) Izjava o istupanju iz članstva podnosi se stručnim službama Hrvatske udruge poslodavaca preporučenim pismom.. (3) Istup iz članstva moguć je uz otkazni rok od tri mjeseca, uz uvjet da su podmirena sva davanja po osnovu članarine do dana podnošenja zahtjeva za istupanjem iz članstva.. Otkazivanje članu i isključenje iz članstva.. Članak 20..  ...   nazočnih članova Skupštine Udruge, a sve ostale odluke donose se običnom većinom glasova nazočnih članova Skupštine Udruge.. Zapisnik o sjednici Skupštine Udruge.. Članak 33.. (1) Na sjednici Skupštine Udruge vodi se zapisnik, u koji se moraju zabilježiti doneseni zaključci, odluke i rezultati izbora.. (2) Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruge potpisuju Predsjednik Udruge, dva (2) ovjerovitelja i zapisničar.. (3) Zapisnik sa sjednice Skupštine Udruge zajedno sa zaključcima i odlukama dostavlja se svim članovima Udruge.. 2.. Izvršni odbor Udruge.. Ovlasti Izvršnog odbora Udruge.. Članak 34.. (1) Izvršni odbor je kolektivno tijelo upravljanja svakodnevnim radom i poslovanjem Udruge.. (2) Izvršni odbor među svojim članovima izabranim na Skupštini Udruge, bira predsjednika i dva dopredsjednika Udruge.. (3) Izvršni odbor koordinira i provodi program rada Skupštine između dvije sjednice Skupštine.. (4) Izvršni odbor Udruge posebice je ovlašten:.. imenovati i opozvati vještake i zastupnike,.. nadzirati rad koordinacija Udruge,.. odlučiti o isključenju s rada ili o drugoj industrijskoj akciji,.. donositi odluke u svezi s kolektivnim pregovaranjem i mirnim rješavanjem sporova,.. imenovati, savjetovati i nadzirati osobe ovlaštene za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, te verificirati rezultate pregovora,.. prenijeti ovlast za sklapanje kolektivnog ugovora na Hrvatsku udrugu poslodavaca.. (5) Ako kolektivni pregovori i postupak mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova nisu uspjeli, odluku iz alineje e) stavka 2.. ovoga članka Izvršni odbor donosi samostalno ili na prijedlog ravnatelja ili osoba iz alineje g) stavka 2.. ovoga članka.. (6) Izvršni odbor Udruge rješava sva pitanja koja nisu stavljena u djelokrug kojem drugom tijelu Udruge.. Sastav Izvršnog odbora Udruge.. Članak 35.. (1) Izvršni odbor Udruge sastoji se od predsjednika, dva dopredsjednika i članova, koje bira Skupština Udruge.. Izvršni odbor može imati najviše 13 članova.. (2) Predsjednik Udruge je po funkciji predsjednik Izvršnog odbora Udruge.. (3) Mandat svih članova Izvršnog odbora traje 2 godine.. (4) Predsjednik i dopredsjednici Izvršnog odbora mogu obavljati ove funkcije najviše dva mandata uzastopno, osim ako drugačije ne odluči Skupština udruge.. (5) Izvršni odbor ostaje na dužnosti do izbora novog Izvršnog odbora.. (6) Dužnost člana Izvršnog odbora je počasna.. (7) Tijekom mandatnog razdoblja Izvršni odbor Udruge može izabrati za člana Izvršnog odbora najviše 2 dodatna člana Udruge te zamjenske članove Izvršnog odbora ako netko od dotadašnjih članova istupi iz Izvršnog odbora.. (8) Izbor članova Izvršnog odbora, predviđen u stavku 7.. ovoga članka mora potvrditi Skupština Udruge na prvoj idućoj sjednici.. (9) Za članove Izvršnog odbora Udruge mogu biti izabrani samo poslodavci fizičke osobe koje obavljaju djelatnost sukladno odredbama zakona, te vlasnici, direktori, ravnatelji ili prokuristi trgovačkih društava.. (10) U slučaju da osoba koja zastupa člana Udruge u Izvršnom odboru izgubi status iz stavka 8.. ovoga članka, član Udruge dužan je pisanim putem izvijestiti Izvršni odbor o navedenoj činjenici i osobi koja će ga zastupati u Izvršnom odboru.. Ako je osoba koja predstavlja člana bila izabrana za predsjednika ili dopredsjednika Izvršnog odbora, osoba koja će umjesto njega zastupati člana u Izvršnom odboru ne može preuzeti te funkcije.. Ako se radilo o predsjedniku Izvršnog odbora Udruge, njegove ovlasti preuzima jedan od dopredsjednika ili jedan od članova Izvršnog odbora kojeg odredi sam Izvršni odbor.. (11) Za članove Izvršnog odbora ne može se izabrati više osoba koje zastupaju istog člana Udruge.. Sjednice Izvršnog odbora Udruge.. Članak 36.. (1) Predsjednik Izvršnog odbora Udruge može u svako doba sazvati Izvršni odbor.. (2) Izvršni odbor sastaje se na poziv predsjednika Udruge na redovite sjednice najmanje jednom u dva mjeseca.. (3) Izvanredna sjednica mora se sazvati ako to pisano zatraži jedna trećina (1/3) članova Izvršnog odbora, ili glavni direktor HUP-a, navodeći pitanja koja je potrebno riješiti.. U tom slučaju predsjednik Udruge dužan je najkasnije u roku od osam (8) dana sazvati Izvršni odbor.. (4) U pozivu za sjednice mora biti naznačeno mjesto i vrijeme održavanja te dnevni red sjednice.. (5) Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je sjednici nazočna većina članova Izvršnog odbora.. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, ako ovim Statutom ili drugim općim aktom donesenim na temelju ovoga Statuta nije drugačije određeno.. (6) Izvršni odbor može donijeti Poslovnik o svome radu.. Predsjednik Udruge.. Članak 37.. (1) Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu, vodi i nadzire poslovanje, saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora te im predsjeda, provodi odluke i zaključke tijela Udruge i odgovoran je za zakonitost rada Udruge.. (2) Za svoj rad Predsjednik i dopredsjednici Udruge odgovaraju Skupštini Udruge.. Članak 38.. (1) Predsjednika i dopredsjednike Udruge bira Izvršni odbor iz reda svojih članova izabranih na Skupštini, na vrijeme od 2 godine.. Ista osoba može biti izabrana za predsjednika odnosno dopredsjednika Udruge najviše dva puta uzastopno.. Članak 39.. (1) Spriječenog predsjednika ili dopredsjednika Udruge zamjenjuje s istim ovlastima jedan od dopredsjednika Udruge kojeg odredi Predsjednik Udruge.. 4.. Koordinacije.. Članak 40.. (1) Radi zaštite specifičnih interesa članovi Udruge mogu osnovati Koordinacije.. (2) Koordinacije se bave pitanjima od zajedničkog interesa za obavljanje, unapređivanje i promoviranje neke djelatnosti unutar Udruge, te se osnivaju radi lakšeg rješavanja određene problematike i razmjene iskustava s određenog područja.. (3) Koordinacija dostavlja prijedloge, zaključke i mišljenja drugim tijelima Udruge, a može nastupati i prema vani putem za to ovlaštenih osoba Udruge ili Hrvatske udruge poslodavaca.. (4) Koordinaciju čini najmanje tri (3) člana Udruge.. (5) Izvješće o osnivanju Koordinacije dostavlja se Izvršnom odboru Udruge.. (6) Radom Koordinacije rukovodi voditelj kojeg između sebe biraju članovi Koordinacije.. 5.. Stručna služba.. Članak 41.. (1) Stručne, administrativne, pomoćne i druge poslove Udruge obavlja stručna služba Hrvatske udruge poslodavaca.. (2) Stručnu službu Hrvatske udruge poslodavaca čini glavni direktor i potreban broj stručnih radnika radnih u središnjem uredu i u regionalnom uredu Split.. Arbitraža.. Članak 42.. (1) Sporovi u koji u svezi s članstvom i djelovanjem Udruge nastanu između članova Udruge i Udruge, te između pojedinih članova Udruge izuzimaju se iz sudske nadležnosti te o njima odlučuje arbitraža utemeljena u skladu s odredbama ovoga Statuta.. (2) Svaka stranka u sporu ovlaštena je odrediti jednog arbitra.. (3) Ako jedna od stranaka u sporu ne odredi arbitra u roku od osam (8) dana od primitka priopćenja druge stranke o imenovanju arbitra, pravo imenovanja i drugog arbitra prelazi na drugu stranu.. (4) Arbitri imenovani na način iz stavka 2.. i stavka 3.. ovoga članka imenuju predsjednika arbitraže koji mora udovoljavati uvjetima za izbor suca.. (5) Ako se arbitri iz stavka 4.. ovoga članaka ne mogu u roku od osam (8) dana sporazumjeti o imenovanju predsjednika arbitraže, jedna od stranaka u sporu može zamoliti predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske da imenuje predsjednika arbitraže.. (6) Rok iz stavka 5.. ovoga članka teče od dana dostave drugom arbitru odluke o njegovom imenovanju.. Pohrana spisa.. Članak 43.. (1) Upisnici i spisi koji se odnose na članove udruge čuvaju se trajno, dok se ostali spisi čuvaju deset (10) godina.. (2) Izvršni odbor može donijeti posebnu odluku o pohrani spisa Udruge.. Donošenje i izmjena Statuta Udruge.. Članak 44.. (1) Donošenje novog ili izmjenu postojećeg Statuta Udruge može zahtijevati Izvršni odbor Udruge iIi najmanje jedna petina članova Skupštine Udruge.. (2) Zahtjev za donošenje novog ili izmjenu postojećeg Statuta mora se u pisanom obliku dostaviti Izvršnom odboru Udruge.. (3) Zahtjev za donošenje novog ili izmjenu postojećeg Statuta Udruge mora se uvrstiti u poziv za sjednicu Skupštine Udruge, a uz poziv se mora dostaviti i tekst prijedloga novog Statuta ili predloženih izmjena Statuta.. (4) Odluku o dnonošenju novog ili izmjeni postojećeg Statuta Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova članova iIi zastupnika članova nazočnih sjednici Skupštine.. Prestanak djelovanja Udruge.. Članak 45.. (1) Udruga prestaje djelovati:.. - odlukom Skupštine Udruge,.. - ako je od održavanja Skupštine Udruge proteklo dvostruko duže vrijeme od vremena određenog člankom 29.. ovoga Statuta u kojem se sjednica Skupštine mora održati,.. - odlukom Vijeća članova Hrvatske udruge poslodavaca,.. - ako se broj članova Udruge smanji ispod broja određenog zakonom za utemeljenje Udruge,.. - ako prestane osnov na temelju kojega je Vijeće članova HUP-a donijelo odluku o osnivanju ili priključivanju Udruge,.. - odlukom nadležnog tijela o zabrani djelovanja Udruge.. (2) U slučaju prestanka djelovanja Udruge imovina Udruge se prenosi u vlasništvo Hrvatske udruge poslodavaca.. (3) Sve radnje u svezi s prestankom djelovanja Udruge provodi Izvršni odbor Udruge koji je imao posljednji mandat.. Završne odredbe.. Članak 46.. (1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.. U Splitu, 19.. Predsjednik HUP.. Udruge nautičkog sektora.. Romano Pičuljan..

  Original link path: /dokumenti-udruge.aspx
  Open archive

 • Title: Program rada Udruge
  Descriptive info: HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA NAUTIČKOG SEKTORA.. PROGRAM RADA ZA 2013.. GODINU.. Uvod.. U 2013.. godini, Udruga nautičkog sektora nastavit će razvijati aktivnosti koje su se pokazale uspješnima u zastupanju interesa poslodavaca u nautičkom sektoru.. Kao i do sada, fokus svih aktivnosti bit će usmjeren na komunikaciju prema općoj i stručnoj javnosti, članstvu, nečlanicama te institucijama u zemlji i inozemstvu.. Udruga će nastaviti suradnju sa lokalnim i državnim institucijama i direktnu komunikaciju sa različitim ministarstvima RH.. Rješenja i usluge za članove.. Udruga nautičkog sektora nastavit će pružati podršku projektima članova te i dalje biti prisutna na nautičkim sajmovima, forumima te ostalim događanjima važnim za sektor.. Udruga će svojim članovima pružati pravnu podršku u području radnog prava te u odnosu prema institucijama.. Po uzoru na prošlogodišnju suradnju sa Državnim inspektoratom u organizaciji prezentacije za članove, i u 2013.. ćemo raditi na sličnim događanjima sa državnim institucijama poput Carinske i Porezne uprave.. Odnosi i suradnja s tijelima državne vlasti, srodnim institucijama i drugim interesnim stranama.. Udruga će zastupati interese članova  ...   programa sufinanciranja obnove čarter flote u Hrvatskoj te na pokretanju projekta sufinanciranja razvoja novih proizvoda u domaćoj brodogradnji sa većim i značajnijim iznosima financiranja.. Udruga će od Hrvatske turističke zajednice tražiti bolju promociju nautičkog turizma jer je s obzirom na prihode koje HTZ dobiva od nautičkog sektora ona nesrazmjerno mala.. Zakonska regulativa.. Udruga će nastaviti raditi na izmjenama nepovoljne zakonodavne regulative.. Posebna pažnja obratit će se na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakon o koncesijama.. Odnosi s javnošću i članstvom.. Udruga će nastaviti Informirati članstvo o svim važnijim događanjima i aktualnim zakonodavnim promjenama kroz kontinuirane direktne kontakte, preko web stranice Udruge na HUP-ovom portalu, putem HUP Novosti, e-biltena i kroz tiskovne i elektronske medije.. Radit će na senzibiliziranju javnosti za probleme nautičkog sektora kroz prezentiranje svih značajnijih aktivnosti putem priopćenja, konferencija za tisak i intervjua.. Funkcioniranje granske udruge.. Udruga će u 2013.. godini raditi na jačanju članstva te povećanju prihoda.. Surađivat ćemo sa Udrugom ugostiteljstva i turizma u ispunjenju toga cilja te osnivati zajedničke koordinacije..

  Original link path: /program-rada-udruge.aspx
  Open archive

 • Title: Izvješće o stanju Hrvatske nautike
  Descriptive info: IZVJEŠĆE O STANJU HRVATSKE NAUTIKE 2011 GODINE.. Izvršni odbor Udruge nautičkog sektora - Hrvatska udruga poslodavaca.. Lipanj 2011.. Hrvatska nautika prožeta je dubinskim problemima koje izjedaju sam fundament na kojem leži cjelokupna ponuda ovog privrednog sektora.. Unatoč višegodišnjem strpljivom pregovaranju sa nadležnim institucijama u kojima smo pokušavali ukazati na nužnost rješavanja i mijenjanja pojedinih stvari, sve sa namjerom da se spriječi urušavanje i ovog segmenta hrvatskog gospodarstva, nismo postigli gotovo nikakav uspjeh.. Na stare boljke otvorile su se nove rane koje opasno narušavaju stabilnost sustava, čime su pojedine marine ne svojom greškom dovedene na rub propasti.. Uz bitnu opasku da se ovaj put ne možemo izvlačiti na „krizu izazvanu recesijom“ jer su marine gotovo netaknute prošle kroz recesiju, nego isključivo kroz pogreške koje su očito, ali uvijek sa dobrim namjerama ugrađene u sustav.. Tako da sada sa velikom žalošću moramo konstatirati da smo bili u pravu kad smo energično i pravično ustali protiv koncepta carinskog duga i mjenica koje smo bili prisiljeni polagati da bi mogli obavljati svoju djelatnost – sada Marina Tribunj grca po teretom prislilne naplate carinskog duga za plovila koja se i sada nalaze u marini.. Jer ti brodovi u trenutku nadzora nisu bili u marini, nego u plovidbi, a već istog dana vratili su se u marinu.. Tako da sada moramo konstatirati da smo bili u pravu kad smo upozoravali da zakon o pomorskom dobru mora rješiti problem ulaganja za vrijeme trajanja koncesije – sada je Ilirija d.. iz Biograda dovedena  ...   potiče plovidba i mala brodogradnja, a s druge strane ne dozvoli širenje marina koje bi tim istim nautičarima trebale pružiti smještaj plovila.. I cijelo vrijeme smo gledali kako oko nas niču raznorazna sportska društva i komunalne marine na koje se naravno ZOP ne odnosi, i u nepravičnoj tržišnoj utakmici (jer ne plaćaju ni Bogu ni caru) nagrizaju supstancu našeg poslovanja.. Bili smo u pravu kad smo tvrdili da je uvođenje trošarina na plovila nepromišljen čin koji može uništiti hrvatsku malu brodogradnju koja prehranjuje tisuće ljudi.. Unatoč tome trošarine su uvedene i doduše nakon određenog vremena umanjene, ali vrijeme u kojem su primjenjivane bilo je dovoljno dugo da se hrvatskoj maloj brodogradnji zada težak, gotovo smrtonosan udarac od kojeg se još nismo oporavili.. I vjerujte nam, bit ćemo u pravu kad tvrdimo da će se ulaskom Hrvatske u EU u našim marinama vijoriti bugarske, rumunjske, slovačke, mađarske ili čak malteške zastava umjesto hrvatskih, čime će hrvatska propustiti „povjesnu šansu“ na naplati par stotina milijuna eura od strane nautičara i to isključivo iz razloga što nećemo znati kako da se postavimo tržišno prema tim kupcima i stvorimo im povoljnije porezne uvjete nego u drugim evropskim državama.. Iz ovog stanja dubokog ogorčenja izvlači nas jedino stav da imamo kvalitetan i globalno konkurentan nautički proizvod, koji se srećom već pokazao kao vrlo žilav i otporan, te i dosad opstao unatoč svim administrativnim, birokratskim i ostalim iskušenjima koja su ga i u prošlosti pokušala satrti.. Izvršni odbor udruge nautičkog sektora HUP-a..

  Original link path: /izvjesce-o-stanju-hrvatske-nautike.aspx
  Open archive

 • Title: Izvještaj o radu
  Descriptive info: Izvješće o radu Hrvatske udruge poslodavaca.. Udruge nautičkog sektora 2011.. – listopad 2012.. UVOD.. Kao i prethodne godine, fokus aktivnosti Udruge nautičkog sektora bio je na lobiranju na izmjenama zakonodavstva te ukidanju zakonskih propisa koji loše utječu na djelatnosti u nautičkom sektoru.. U tom smislu, 2012.. godina bila je izuzetno uspješna za udrugu, jer su napori uloženi u protekle 2 godine konačno urodili plodom.. Održana je i Izborna Skupština koja je potvrdila kontinuitet u radu Izvršnog odbora i njegovih članova.. AKTIVNOSTI.. ZAŠTITA INTERESA TE RAD NA IZMJENAMA ZAKONODAVSTVA VAŽNOG ZA NAUTIČKI SEKTOR.. Aktivnost članova Udruge, ponajviše članova Izvršnog odbora, najvećim se dijelom očitovala zajedničkim akcijama pripremljenim na sjednicama Izvršnog odbora koje su bile usmjerene na izmjene zakonskih propisa koji utječu na uvjete poslovanja u nautičkom sektoru.. Članovi Izvršnog odbora Udruge bili su imenovani u različite radne skupine za izradu zakona i podzakonskih akata pri ministarstvima i tijelima lokalne vlasti.. Kroz aktivnosti koje je Udruga kroz promatrano razdoblje razvijala, uspostavljali su se komunikacijski kanali sa relevantnim tijelima državne vlasti te nadležnim ministarstvima.. Od važnijih sastanaka treba spomenuti vrlo uspješnu sjednicu Saborskog odbora za turizam na kojoj je Udruga nautičkog sektora zajedno sa srodnim udruženjima pri HGK prezentirala problematiku nautičkog sektora te predložila različite mjere za unapređenje statusa nautičkog turizma..  ...   prezentacija „Pružanje usluga u turizmu s naglaskom na nautički turizam“.. Interesi nautičkog sektora su promicani i kroz sudjelovanje u izradi Županijskih strategija.. SKUPŠTINA I RAD IZVRŠNOG ODBORA.. godini održana je izborna Skupština udruge, a Izvršni odbor Udruge održao je sedam redovnih sjednica te više neformalnih sastanaka.. Sa članovima Izvršnog odbora redovito se komuniciralo telefonom i putem e-maila.. Članovi Izvršnog odbora započeli su inicijativu kojom se traži da se državne potpore i sredstva namjenski usmjere uz multiplicirajući efekt.. U tom pravcu ide i Projekt obnove i brendiranja hrvatske čarter flote, na kojem se kontinuirano radi.. ODNOSI S ČLANOVIMA I JAVNOŠĆU.. godini podržali smo i bili prisutni na četiri sajma nautike svojih članova te sudjelovali na Nautičarskim forumima istih sajmova.. Udruga je redovito informirala javnost i članstvo o važnim aktivnostima udruge putem svih HUP-ovih medija i ostalih pisanih i elektronskih medija.. godini poslana su 2 elektronska newslettera udruge čiji je cilj, osim izvještavanja o radu same udruge, poslovno povezivanje te najava događanja i sajmova samih članova.. Održana je konferencija za novinare s temom: Problemi u nautičkom sektoru i dalje neriješeni.. Kako dalje?.. STANJE ČLANSTVA I PRIHODI.. godini nije bilo značajnih odmaka u broju članstva, a prihodi udruge su povećani.. Stoga se može konstatirati da su članstvo i prihodi Udruge stabilni..

  Original link path: /izvjestaj-o-radu.aspx
  Open archive

 • Title: Memorandum UNS
  Descriptive info: MEMORANDUM UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA O PROBLEMIMA RAZVOJA NAUTIČKOG SEKTORA U HRVATSKOJ.. Hrvatski nautički sektor, u razdoblju od 1995.. do 2008.. , bio je jedan od najpropulzivnijih u državi.. Djelatnosti marina, čartera, gradnje i prodaje brodova, servisa i održavanja, osiguranja, registra i ostalih, prema podacima iz Strategije razvoja nautičkog turizma RH, ostvarile su u 2007.. godini ukupan promet od 700.. 000.. 000 eura.. Valja napomenuti da ta statistika ne uključuje mnoge stvarne prihode koji se ostvaruju u nautičkom sektoru pa se cijeni da je ukupan promet sektora iznosio oko 850.. Od druge polovice 2008.. godine nautički sektor stagnira, umjesto da nastavi sa snažnim razvojem i bude jedna od ključnih poluga za izlazak iz recesije i krize.. Njegova stagnacija bila je tek manjim dijelom uvjetovana posljedicama krize, a znatno većim politikom i propisima koji su se donosili u Hrvatskoj.. To najbolje potvrđuju kretanja u 2100 godini, kad u čitavom nautičkom sektoru u Europi nastupa oporavak, dok se kod nas nastavljaju negativni trendovi pa i u najvećem dijelu 2011.. godine kad je došlo do blagog oporavka djelatnosti čartera, umjesto da se vratimo visokim stopama rasta između 15 i 20% godišnje i tako u slijedećih 5 godina gotovo udvostručimo promet sektora.. Kakve bi to pozitivne efekte moglo imati po novostvorenu vrijednost, novo zapošljavanje i na koncu po državni proračun ne treba niti spominjati.. Ovdje je važno kazati da je u drugoj polovici 2011 godine, nakon blagog oporavka, ponovo došlo do produbljivanja krize kod brodograditelja u Europi i da većina proizvođača brodica i jahti ponovo bilježi pad proizvodnje i narudžbi osobito u posljednjem kvartalu.. No upravo takvo stanje Hrvatskoj pruža i šansu jer Hrvatska svoju snagu i prilike crpi iz činjenica da je naša obala jedno od najkvalitetnijih odredišta za plovidbu ne samo na Mediteranu nego i u svijetu, da je Europi najbliže toplo more te da kod najbližih susjeda dolazi do porezne presije prema vlasnicima jahti.. Bez obzira na ogroman pad potražnje za novim jahtama i brodicama postojeće nastavljaju ploviti i održavati se a potražnja u čarteru blago raste.. Te okolnosti moraju biti osnovom budućeg rasta, a glavni cilj mora biti privlačenje što većeg broja jahti na stalni vez u Hrvatskoj.. Pri tomu važnu ulogu može igrati i ulazak Hrvatske u punopravno članstvo EU.. O čemu ovisi rast.. Dvije su osnove rasta nautičkog sektora.. Prva je gradnja vezova, a druga gradnja i prodaja, a potom i upotreba brodica i jahti.. U Hrvatskoj se novi vezovi praktički ne grade.. U posljednjih šest godina sagrađeno je samo 6 marina sa oko 1000 vezova, od toga tri sa neriješenom dokumentacijom.. Od donošenja strategije razvoja nautičkog sektora koja u sljedećih 10 godina predviđa gradnju 15 000 vezova, prošle su pune tri godine a u tom razdoblju izgradila se samo jedna i to napravljena bez sve potrebne dokumentacije pa je jedno vrijeme bila i zatvorena.. Trenutno su u gradnji ili pri samom završetku jedna marina za megajahte sa 60 vezova, jedna manja marina od pedesetak klasičnih vezova i jedna marina sa četrdesetak vezova bez potpune dokumentacije.. Dodijeljena je koncesija za jednu marinu (Tisno), raspisani su natječaji i predane ponude za dvije nove marine (Dubrovnik i Pula) dok je jedan natječaj raspisan za novog koncesionara za marinu koja je u stečaju (Bunarina).. Istodobno, kroz protekle tri godine prodaja plovila u Hrvatskoj (građanima Hrvatske i strancima, državljanima koji brodove drže pod hrvatskom zastavom), pala je za 90%.. Jasno je da u takvim uvjetima razvoja ne može biti.. Što je prouzročilo stagnaciju.. Kod gradnje marina i dolaska potencijalnih greenfield investitora, dva su temeljna razloga njihovom izostanku:.. Prvi je nepotpuna planska dokumentacija.. Još uvijek se ne zna točno koje su lokacije za gradnju novih vezova, nisu pripremljeni svi provedbeno-planski dokumenti i susrećemo se s našom uobičajenom birokratskom aljkavošću.. Praktično, u ovome času gotove su pripreme za gradnju samo dvije marine.. S druge strane, nameti su preveliki.. Porez na dodanu vrijednost na cijenu veza iznosi 23%, za razliku od 10% u turističkoj djelatnosti.. Koncesionar plaća preskupu koncesiju (varijabilni i fiksni dio), pa opada interes potencijalnih investitora.. Posebni problem stvaraju kontroverze oko varijabilnog dijela odnosno stalna pitanja na koje se sve prihode on odnosi.. Uz to, predugo traje donošenje novog Zakona o pomorskom dobru, a rješenja predviđena tim zakonom koja se tiču valorizacije ulaganja koncesionara koji izgubi koncesiju nisu stimulativna za ulaganja, osobito pred kraj korištenja koncesije.. Posljedica – izostanak investicija i izostanak gradnje pratećih sadržaja ekskluzivnog turizma koji se uz marine svugdje u svijetu razvija (hoteli, apartmani, rezidencijalni centri najviše kvalitete).. A samo ulaganja u 10000 vezova u moru te minimalnu prateću infrastrukturu iznosila bi 550.. Ne treba zaboraviti na činjenicu da već tri veza u marini generiraju jedno radno mjesto te da se uz marine grade i brojni  ...   30000 plovila pod stranom zastavom na koja nije plaćen porez u niti jednoj zemlji EU.. Hrvatska je za njih praktično porezna oaza.. Ulaskom u EU, vlasnici tih plovila ih moraju odvesti iz Hrvatske, odnosno platiti porez na dodanu vrijednost u jednoj od zemalja EU.. Kako je hrvatski PDV viši od ostalih, oni ga neće platiti kod nas.. Kako se procjenjuje da otprilike pola tih brodova ima tržišnu vrijednost od oko 100.. 000 eura, riječ je o ukupnoj vrijednosti plovila od oko 1.. 500.. 000 eura na koju se treba jednokratno naplatiti PDV.. Poznat je primjer Malte koja je prilikom svog ulaska u Uniju osigurala privremeni privilegirani status sa PDV-om na plovila u iznosu od 6%.. Posljedica je bila da su svi građani EU koji su imali brodove na Malti stavili plovila pod maltešku zastavu i platili PDV na Malti.. Mnogi koji nisu imali brodove na Malti, otišli su ih tamo registrirati.. Ukoliko bi Hrvatska osigurala takvu poziciju sa PDV-om na plovila u iznosu od 10% to bi moglo značiti jednokratni prihod državnog proračuna od 150.. Naša je Udruga poduzimala brojne inicijative da se pokuša ostvariti takav ili sličan prijedlog tijekom pristupnih pregovora, međutim one nisu prihvaćene.. Držimo da i dalje nisu izgubljene sve prilike da se pronađe način da se ovoj kategoriji stranih vlasnika brodica i jahti u Hrvatskoj pruže takvi uvjeti plaćanja PDV-a koji bi ih stimulirali da svoja plovila registriraju u Hrvatskoj nakon njenog ulaska u EU.. Procjena šansi u ovome času.. Temeljno ograničenje razvoju nautičkog sektora je zastoj u gradnji infrastrukture te promjena porezne politike.. Bez novih vezova i povoljnijeg poreznog tretmana neće biti bitnog rasta cjelovitog sektora.. Hrvatska, osobito kao članica EU ima veliku priliku privući znatno veći, pa i 50% veći broj brodova na stalnom vezu ukoliko se ostvare ciljevi Strategije razvoja nautičkog turizma.. To praktično znači za 50% povećanje svih djelatnosti sektora osim gradnje novih brodova.. A širenjem lepeze usluga to povećanje može biti i znatno veće.. S obzirom na činjenicu da u Hrvatskoj postoji oko 2700 čarter plovila od kojih bi se barem 10% trebalo godišnje obnavljati veliki dio mogućnosti rasta u segmentu proizvodnje plovila mogao bi se rješavati ukoliko bi se pronašao efikasan model implementacije domaćih plovila u čarter flote.. Proizvodnju manjih plovila moguće je poticati ukidanjem trošarina i sustavom poticaja.. Što predlažemo.. Nautički sektor Hrvatske, okupljen u Udruzi nautičkog sektora HUP-a predlaže hitan rad na pronalaženju najboljih mjera koje će otkloniti kočnice razvoja nautičkog sektora, potaknuti rast i time dovesti do boljitka za sve koji u njemu rade, a naravno i Hrvatsku u cjelini.. U tu svrhu predlažemo slijedeće žurne mjere:.. Hitno oživotvorene Strategije razvoja nautičkog sektora u Hrvatskoj, posebno u dijelu koji se odnosi na stvaranje pretpostavki za gradnju novih vezova; Hrvatska mora izgraditi image yachting friendly države i na posve nov način se promovirati.. Hitno donošenje Zakona o pomorskom dobru uz usvajanje niza sugestija iznesenih u javnoj raspravi od strane nautičkog sektora.. Ukidanje trošarina na plovila koja se pokazala neučinkovitom i kočnicom bilo kakvog poslovanja osobito u okolnostima povećanja stope PDV-a.. Djelatnost smještaja plovila u moru i na kopnu u lukama nautičkog turizma oporezovati PDV-om jednakim onom koji se odnosi na turističku djelatnost.. Prilikom uvođenja najavljenog poreza na imovinu voditi računa da porezne stope budu umjerene, da potiču plaćanje a ne poreznu evaziju i da se primjenjuju na stvarnu, tržišnu vrijednost plovila.. Izmijeniti Zakon o porezu na dobit na način da se odredba o 7% ostvarenog prometa broda u gospodarskoj djelatnosti primjenjuje na revaloriziranu vrijednost plovila, a kod čarter kompanija na ukupnu flotu, a ne na svako pojedinačno plovilo;.. Omogućiti ukrcaj tax free goriva za velike jahte pod stranom zastavom i u tranzitu.. Obraditi i objaviti podatke o stvarno ubranoj trošarini na plovila u razdoblju od 1.. 2010.. – 31.. 12.. 2011.. Razmotriti mogućnost prijelazne stope poreza na dodanu vrijednost na plovila prilikom ulaska u EU ili drugog oblika pogodovanja stranim državljanima da plovila registriraju u Hrvatskoj.. Posebno je važno stvoriti uvjete za podizanje kvalitete usluga u marinama i obogaćivanje sadržaja uz njih.. Pronalaženje modela za veću prisutnost domaćih plovila u čarter flotama ( prenamjena dosadašnjih poticaja).. Sa ranijom Vladom RH je postignut dogovor da se promjene zakona i drugih propisa, koje reguliraju nautičku djelatnost donose tek nakon što se rasprave sa predstavnicima i stručnjacima iz nautičkog sektora.. To se načelo u velikom broju slučajeva nije poštivalo.. Bilo bi poželjno sa novom Vladom RH uspostaviti tu praksu.. Kako bi se ostvarila efikasna suradnja predlažemo formiranje ekspertne skupine u kojoj bi bili predstavnici Vlade RH, nadležnih Ministarstava te predstavnici HUP-a, koja bi predložila skup mjera koje bi kao krajnji rezultat trebao imati ostvarenje stope rasta od 20% godišnje u slijedećih 5 godina.. U Zagrebu, 19.. 2012..

  Original link path: /memorandum-uns.aspx
  Open archive

 • Title: Najave
  Descriptive info: Najave za 2013 godinu.. Sastanak čarter djelatnosti u nautičkom sektoru.. 1 sastanak čarter djelatnosti u nautičkom sektoru će se održati u Splitu, u petak, 19.. travnja 2013.. na brodu Tirena, Croatia Boat Show, s početkom u 11,00 sati uz sljedeći dnevni red:.. Uvodna riječ – Udruga nautičkog sektora.. Neriješeni problemi charter djelatnosti..  ...   brodovima pod EU zastavom od 1.. Neujednačena postupanja carinskih nadzora.. Razno.. Sjednica Izvršnog odbora Udruge nautičkog sektora.. sjednica Izvršnog odbora Udruge nautičkog sektora će se održati u utorak, 22.. siječnja 2013.. godine s početkom u 11,00 sati, u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca, Pavla Hatza 12.. Dnevni red:.. Program rada za 2013..

  Original link path: /najave-4.aspx
  Open archive

 • Title: Najave arhiva
  Descriptive info: Na ovoj stranici možete pogledati najave događanja Udruge nautičkog sektora iz proteklog perioda.. sjednica Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora.. Održat će se u Zagrebu, u petak, 9.. studenog 2012.. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama tvrtke Navigo sistem d.. , Karlovačka c.. 4k, uz slijedeći dnevni red:.. Izbor 2 dopredsjednika Udruge.. Poslovnik o radu.. Program rada za 2013 - priprema.. Razno.. OBAVIJEST ZA ČLANOVE HUP UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA.. Poštovana/poštovani,.. obavještavam Vas da će se Izborna Skupština Udruge nautičkog sektora održati za vrijeme trajanja Biograd Boat Show-a, u petak, 26.. listopada 2012.. , s početkom u 15:00 sati u Kapetanskom klubu u marini Kornati.. S obzirom da će se na Skupštini izabrati članovi Izvršnog odbora za slijedeći mandat, pozivam sve one koji se žele aktivno uključiti u rad Izvršnog odbora te smatraju da mogu dati doprinos svojim angažmanom da se kandidiraju za članove Izvršnog odbora.. U prilogu Vam šaljem prijedlog izjave kojom se kandidirate i koju, popunjenu možete vratiti na e-mail adrese: vesna.. hr ili hup-split@hup.. hr.. Detaljan dnevni red Skupštine zajedno sa Izvješćem o radu, poslat ću vam 15 dana prije Skupštine.. Nadam se da ćete se odazvati našem pozivu i da ćemo se vidjeti na Skupštini u Biogradu.. Srdačan pozdrav,.. Vesna Ivić-Šimetin.. Direktorica HUP udruge nautičkog sektora.. 16.. Održat će se u Zagrebu, 13.. rujna 2012.. , četvrtak, u prostorijama HUP-a, Pavla Hatza 12, s početkom u 11:30 sati.. Uz sljedeći dnevni red:.. Plan aktivnosti za jesen 2012.. Rasprava o sudjelovanju udruge na sajmovima u RH.. Dani hrvatske male brodogradnje.. Od 26.. do 29.. travnja 2012.. javnosti će se predstaviti preko 60 plovila proizvedenih u svim krajevima Hrvatske.. Četvrto izdanje manifestacije Dani hrvatske male brodogradnje održati će se već tradicionalno u marini Lav hotela Le Meridien Lav u Podstrani pokraj Splita.. Prema riječima Branimira Matijace, jednog od organizatora ove jedinstvene izložbe plovila isključivo hrvatskih proizvođača, i ove godine je najavljeno izlaganje preko 60 plovila, čime je već sad osigurana razina popunjenosti iz 2011.. godine.. Kada se tome pridodaju ugovoreni izlagači nautičke i ribolovne opreme i proizvoda zbog čijeg će se interesa ponovno u Marini Lav, uz postojeće uredske prostore postaviti i dodatni izložbeni šator, jasno je kako DHMB organizacijski idu sigurnim i već uhodanim putevima uspjeha.. Između četrdesetak proizvođača plovila iz svih krajeva Hrvatske, prednjače proizvođači iz Zagrebačke i Splitsko- dalmatinske županije,a slijede ih proizvođači iz Istre i Primorsko Goranske županije, te Šibensko Kninske i Zadarske županije.. Što na suhom, što u moru, biti će predstavljeno i preko 10 premijera što je pokazatelj kako je ova grana hrvatskog gospodarstva unatoč svim problemima i nadalje stjegonoša poslovnog optimizma u ovim gospodarski turbulentnim vremenima.. Raduje što ova jedinstvena sajamska manifestacija i u svom 4.. izdanju organizacijski ostaje pri dva temeljna organizacijska principa, koje njeguje od prve godine svog postojanja.. Kao prvo, sva četiri dana ulaz na izložbu plovila i prateće nautičke i ribolovne opreme biti će besplatan za sve posjetitelje, a kao drugo i ove godine će svoja plovila izlagati isključivo hrvatski mali brodograditelji.. Ovi principi izdvajali su i isticali u javnosti ovu manifestaciju od samih početaka, u odnosu na sve ostale slične sajmove i izložbe.. Jednako tako, zahvaljujući aktivnoj suradnji s hrvatskim malim brodograditeljima na osmišljavanju i realizaciji ove manifestacije od prve godine organiziranja, DHMB su postali mjesto okupljanja  ...   jelena.. coso@profectus.. KONFERENCIJA ZA NOVINARE HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA.. Održat će se u Zagrebu, u srijedu, 22.. veljače 2012.. god.. s početkom u 13:00 sati na Zagrebačkom velesajmu,u dvorani Klub izlagača ( Južni ulaz, 1.. kat).. S temom: Problemi u nautičkom sektoru i dalje neriješeni.. Izvršni odbor Udruge nautičkog sektora Hrvatske udruge poslodavaca (od njenog osnivanja prije nešto više od dvije godine) ustrajno radi na kvalitetnoj promjeni uvjeta u kojima tvrtke ovoga sektora djeluju.. Nesporno je da je Hrvatska, kao jedna od najpoželjnijih nautičkih odredišta na svijetu, imala i ima veliku razvojnu šansu i u ovoj oblasti.. Nju je do sada samo djelomično iskoristila, a osnovnu prepreku predstavljali su i još uvijek predstavljaju nedorečeno, često zbunjujuće pa i destimulirajuće zakonodavstvo, birokratiziranje i pretjerano administriranje.. Radi toga je Hrvatska objektivno zaostajala za konkurencijom i susjedima i niti izdaleka nije uspjela ostvariti onakav razvoj i gospodarske učinke kakve je mogla.. Na konferenciji za novinare će o prijedlozima za rješavanje ključnih problema u nautičkom sektoru izlagati članovi Izvršnog odbora Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora.. 14.. održat će se u Zagrebu, u utorak, 21.. , s početkom u 16:00 sati, na Zagrebačkom velesajmu, u dvorani Klub izlagača ( Južni ulaz, 1.. Uz slijedeći dnevni red:.. Plan daljnjih aktivnosti vezano za Program rada i Memorandum udruge.. Dogovor o izlaganju na konferenciji za novinare.. PREZENTACIJA O BORAVKU I RADU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ.. Održat će se 26.. siječnja 2012.. ( četvrtak) u Splitu, u Hotelu Park, Hatzeov perivoj 3 s početkom u 12:00 sati.. Prezentacija Zakona o strancima obuhvaća : Ulazak i zakoniti boravak stranaca u Republici Hrvatskoj, te detaljno zakoniti rad stranaca u RH.. Tema zakonitog rada obuhvatiti će zapošljavanje stranaca kroz sustav godišnjih kvota i izvan godišnjih kvota, samozapošljavanje stranaca, te kratkotrajni rad uz prijavu.. Biti će objašnjeni uvjeti za ostvarivanje prava na boravak stranaca u svrhu rada, nadležnosti i procedure te pregled postupaka nakon stupanja RH u članstvo EU.. Prezentaciju će održati:.. DIANA JAKŠIĆ, dipl.. iur.. , načelnica Sektora upravnih i inspekcijskih poslova u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.. MIRA MUSLIM, dipl.. , načelnica Odjela upravnih poslova u Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj.. Molimo Vas da zbog ograničenog broja mjesta svoj dolazak potvrdite do utorka, 24.. siječnja,2012.. , na naše telefone 021/368-288, 021/368-296 ili na e-mail: hup-split@hup.. POZIV.. 13.. održat će se u Zagrebu, u četvrtak, 19.. s početkom u 11:00 sati u prostorijama HUP-a, Pavla Hatza 12.. Formiranje zahtjeva Udruge nautičkog sektora prema nadležnim ministarstvima (Ministarstvo financija, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo turizma, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture).. Definiranje dopisa i zahtjeva za sastanak ( ministarstva, osobe, institucije).. 12.. održat će se u Biogradu, u petak, 21.. listopada 2011.. s početkom u 11:00 sati u Kapetanskom klubu Marine Kornati, Šetalište Kneza Branimira 1.. Materijali za DORH - (primjedbe, komentari, finalna verzija).. Priprema za izlaganje na konferenciji za medije.. Konferencija za novinare Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora.. s početkom u 12:30 sati u Kapetanskom klubu Marine Kornati, Šetalište Kneza Branimira 1.. S temama:.. Neriješeni problemi u nautičkom sektoru.. HUP Udruga nautičkog sektora – tražimo konačno ukidanje posebnog poreza na plovila ( trošarine).. 11.. održat će se 25.. kolovoza 2011.. u Šibeniku s početkom u 11:00 sati u Upravnoj zgradi Nautičkog centra Prgin (NCP Grupa), Obala J.. Šižgorića 1.. Priprema aktivnosti za jesen ( prijedlozi).. Naplata koncesija za bove..

  Original link path: /najave-arhiva.aspx
  Open archive

 • Title: Novosti o udruzi nautičkog sektora
  Descriptive info: HRVATSKI ČARTER – Pozitivan primjer inicijative Udruge nautičkog sektora.. Početkom 2011.. g.. a u okviru sveukupnih nastojanja Udruge da se problematika nautičkog sektora približi nadležnim institucijama sa ciljem daljnjeg pokretanja razvoja istog i ostvarivanja njegovih potencijala, pokrenula sam Inicijativu obnove čarter flote prvenstveno plovilima domaće proizvodnje.. Formiran je tročlani radni tim koji je uključio perspektivne hrvatske proizvođače jedrilica i motornih plovila.. Prvobitni cilj bio je zainteresirati nadležne Institucije (Ministarstvo Mora, Turizma i Gospodarstva) i pridobiti njihovu podršku te utjecati na namjensko usmjeravanje poticajnih sredstava za dugoročnu dobrobit sektora i gospodarstva i održavanje postignutih rezultata u teškim uvjetima gospodarske krize.. Prvenstveno je sagledano stanje čartera i dokazana opravdanost inicijative za obnovom čarter flote sa ciljem bolje konkurentnosti a ujedno i brendiranja hrvatskog čartera plovilima iz domaće proizvodnje sa multiplikacijskim efektom (daljnji razvoj sektora u dijelu male brodogradnje, servisnih usluga i usluga opremanja, veće potrošnje u nautičkom turizmu, viših poreznih priljeva i zaposlenosti, poticanje stvaranja vlastite čarter flote kao zamjene za čarter „management“ u opadanju) sve temeljeno na snazi, mogućnostima i neiskorištenim prilikama hrvatskog nautičkog turizma imajući u vidu negativne posljedice koje prijete zastojem u razvoju.. Inicijativa je dobro prihvaćena i od strane Udruge čarteraša pri HGK, bilo je i zajedničkih aktivnosti.. Na žalost sa nadležnim Institucijama nismo uspjeli održati željenu dinamiku i kontinuitet u daljnjem razvoju Inicijative, tako da se sve svelo na samostalne aktivnosti Radnog tima Udruge prema čarterašima unutar raspoloživih okvira i mogućnosti, bez poticaja, isključivo upornošću, radom, razmjenom iskustva i saznanja te suradnjom članova Udruge.. Inicijativa je od strane jedinog hrvatskog proizvođača jedrilica, tvrtke AD Brodovi Solin personalizirana u projekt „Hrvatski brod za hrvatski čarter“ i već su ove nautičke sezone zaplovile prve dvije flote što je dokaz da se zajedničkim znanjem i upornošću može stići do rezultata i zaustaviti negativne trendove.. Izvršni odbor Udruge nautičkog sektora održao 15-tu sjednicu.. srpnja 2012.. Izvršni odbor Udruge nautičkog sektora održao je sjednicu u Zagrebu.. Na sjednici se razgovaralo o aktualnoj situaciji u nautičkom sektoru, zakonodavnim izmjenama koje su se dogodile, ali i o onima koje tek predstoje te o budućim aktivnostima udruge.. Udruga očekuje termin sastanka u Ministarstvu financija gdje bi zajedno sa Udrugom čartera pri HGK razgovarali o modelu oporezivanja usluga pružanja smještaja na plovilima ( čarter).. Čarter turizam u RH ima visoku važnost u ukupnoj turističkoj ponudi RH te utječe na čitav niz drugih djelatnosti u nautičkom sektoru poput marina, hrvatske male brodogradnje, servisnih djelatnosti,ugostiteljstva, leasing kuća, zastupnika i distributera plovila i rezervnih dijelova itd.. Naša konkurencija iz Europske unije pronašla je model oporezivanja kako bi zaštitila svoje čarter tvrtke.. Udruga nautičkog sektora smatra da i Hrvatska mora pronaći model kako bi se ta djelatnost oporezivala po smanjenoj stopi PDV-a.. Povišenje stope PDV- a na čarter bi imalo katastrofalne posljedice po tu uspješnu djelatnost.. Članovi Izvršnog odbora razgovarali su i o drugim ključnim temama poput Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.. Pozitivni pomaci u pozicioniranju udruge su postignuti, naši članovi imenovani su Radne skupine i stručna povjerenstva pa se udruga nada da će bar ubuduće moći utjecati i reagirati na zakonske izmjene.. U drugom dijelu sjednice razgovaralo se o pripremi Skupštine udruge na jesen.. TROŠARINE NA PLOVILA KONAČNO OTIŠLE U POVIJEST.. Udruga nautičkog sektora pri HUP-u je konačno dočekala jednu pozitivnu zakonsku promjenu: zloglasni Posebni porez na plovila, poznat u javnosti pod nazivom trošarine, konačno je ukinut.. Ovo je dobra vijest za cijeli nautički sektor, ali i pouka onima koji donose odluke o novim zakonima bez konzultacija sa strukovnim udrugama i bez prave studije o utjecaju na poslovni sektor i državne prihode.. Trošarine nisu donijele nikakvu korist državnoj blagajni, a s druge strane uništile su čitav niz malih brodograditelja i tvrtki u nautičkom sektoru.. Ne ponovilo se!.. Evo što su povodom ukidanja trošarina izjavili članovi Izvršnog odbora Udruge nautičkog sektora:.. Nevenka Čalić: Navella d.. „Nakon više od dvije godine upornog rada uz ostale kolege iz HUP-a, postigli smo ukidanje trošarina na plovila.. Međutim, to je svega jedna od sveukupno trinaest točaka-prijedloga kojima želimo stvoriti pozitivno poduzetničko okruženje za nautički sektor.. Sumnjam da će sam čin ukidanja trošarina u postojećim tržišnim uvjetima biti dovoljan za oporavak domaće male brodogradnje.. Bit će potrebna i dobro osmišljena daljnja strategija razvoja u sveukupnosti nautičkog sektora.. Bila bi velika šteta dozvoliti rasipanje akumuliranog znanja, iskustva, vještina, postignutih pozicija na globalnom tržištu u smislu hrvatskog brenda plovila i najbolje nautičke destinacije na Mediteranu.. Kao i do sada, nastavit ću rad na realizaciji postojećih zahtjeva i inicijativa usmjerenih na rast nautičkog sektora.. Smatram da raspolažemo prednostima koje još uvijek nismo dovoljno i smišljeno iskoristili.. “.. Neven Čolić, Navigo sistem d.. „ Nakon duge 3 godine, konačno je ispravljena nepravda i ukinute "sankcije" hrvatskoj maloj brodogradnji jer kako drugačije nazvati namet u obliku trošarina koje je uvela bivša vlada te tako vrlo efikasno uništila jedan cijeli proizvodni sektor koji je mogao poslužiti kao školski primjer "samoodrživosti".. Treba se nadati da je ovo kraj jedne stigmatizacije domaće nautike i domaćih nautičara.. Održana sjednica Odbora za turizam Hrvatskog sabora na temu "Prijedlozi i mjere unaprjeđenja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj".. Na inicijativu Odbora za turizam Hrvatskog Sabora, strukovnih udruženja iz nautičkog sektora pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora te drugih nacionalnih i regionalnih udruga, krajem travnja, održala se sjednica Odbora za turizam Hrvatskog sabora na temu „Prijedlozi i mjere unapređenja nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj.. Predsjednik saborskog Odbora Goran Beus Richembergh, u svom uvodnom izlaganju podsjetio je da je u Hrvatskoj strategija razvoja nautičkog turizma donesena još prije nekoliko godina, ali da je praksa na žalost pokazala da se od tada do danas u tom segmentu nije napravilo gotovo ništa, a Hrvatska je po toj strategiji trebala već biti prepoznata kao prva na Sredozemlju u nautičkom turizmu.. Na tematskoj sjednici izneseno je niz prijedloga za unapređenje nautičkog turizma u Hrvatskoj.. Prezentaciju o pomorskom dobru i nautičkom turizmu održao je Branko Kundih, suradnik HGK i stručnjak za pomorsko pravo koji smatra da je hitno donošenje novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ključni preduvjet da Hrvatska konačno počne planski gospodariti jednim od svojih najvrednijih resursa.. Kundih je upozorio kako bez pravne sigurnosti nema ulaganja u marine i druge objekte u morskim lukama te je predložio i osnivanje posebne institucije koja će se baviti upravljanjem i nadzorom pomorskog dobra.. Dopredsjednik Udruge nautičkog sektora Roko Vuletić prezentirao je Memorandum Udruge nautičkog sektora u kojem je detaljno opisana problematika nautičkog sektora, ali su ponuđena i rješenja.. „Uzroci stagnacije su mnogobrojni, a neki su od njih nepotpuna planska odnosno prostorna dokumentacija, sporost administracije, preskupa koncesija te PDV na cijenu veza koji iznosi 23 posto, dok za turističku djelatnost iznosi 10 posto.. “ kazao je Vuletić.. Naglasio je da je nužno ukidanje posebnog poreza na plovila, tzv.. trošarina.. Nautičari u HUP-u smatraju da u Hrvatskoj treba zadržati plovila pod stranom zastavom po ulasku Hrvatske u EU i osigurati im dodatne pogodnosti ako se registriraju u Hrvatskoj.. Ispred HGK, prezentaciju je održao Branimir Mađer, a nakon toga Saborskom odboru, predstavnicima ministarstava i medija obratili su se gotovo svi prisutni predstavnicu nautike u Hrvatskoj.. Dojmovi nautičara o samoj sjednici uglavnom su pozitivni jer se po prvi put nakon dugo vremena stvorila pozitivna atmosfera za promjene na bolje.. Predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture te Ministarstva turizma su podržali stavove predstavnika nautičkog sektora, a svi prijedlozi koji su izloženi upućeni su u više ministarstava, Vladi i drugim institucijama.. „Hoće li se nakon ove uspješne sjednice u nautičkom sektoru nešto promijeniti na bolje, vidjet ćemo“ kazao je Romano Pičuljan, predsjednik Udruge nautičkog sektora u HUP-u.. Predstavnici HUP-a Udruge nautičkog sektora na svečanom otvaranju Dana hrvatske male brodogradnje.. Dani hrvatske male brodogradnje jedinstveni su nautički sajam koji se po četvrti put za redom održava u marini hotela Le Meridien Lav u Splitu, ove godine u razdoblju od 26.. travnja.. Četverodnevnu manifestaciju svečano je otvorio dožupan Splitsko-dalmatinske županije Visko Haladić koji je istaknuo važnost ovog sajma jer na njemu su predstavljeni proizvodi u koje je ugrađena hrvatska pamet i koji su dokaz žilavost hrvatskog gospodarstva.. Unatoč svim teškoćama a posebno trošarinama koje su ugrozile opstanak malih brodograditelja ova grana, prema riječima Haladića, ima veliku budućnost.. Sve prisutne u ime organizatora Udruge „ Dani hrvatske male brodogradnje“ pozdravio je njezin predsjednik Branimir Matijaca koji je kazao da na ovom sajmu pozitivna energija i poslovni optimizam koji dolazi iz domaćih škverova izraženiji nego na bilo kojoj sličnoj manifestaciji.. Jedan od razloga kontinuiranog rasta manifestacije Dani hrvatske male brodogradnje i dobrog odaziva vidi u zajedničkom cilju izlagača i organizatora da svakom potencijalnom kupcu ponude najbolje proizvode domaćih malih škverova, ali da pritom prepoznaju želje i sugestije koje im posjetitelji na ovoj izložbi rado upućuju.. Tako će na ovogodišnjem sajmu predstaviti 44 proizvođača plovila, odnosno 60% aktivnih proizvođača plovila u Hrvatskoj.. Organizatorima se i ove godine kao glavni partner pridružila Societe Generale - Splitska Banka i to posebnim kreditnim linijama za kupnju domaćih plovila.. Tim povodom Tomislav Aljinović, direktor odjela za malo poduzetništvo zaključio je da je segment male brodogradnje jedan od najvažnijih obilježja ovog kraja još od davnih vremena ali i poslovni segment s odličnom perspektivom.. I.. nicijativom HUP-a Udruge nautičkog sektora osnovano Stručno povjerenstvo za izradu teksta Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.. Nakon kontakata i sastanaka Udruge nautičkog sektora Hrvatske udruge poslodavaca Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture osnovalo je Stručno povjerenstvo za izradu teksta Nacrta prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.. U povjerenstvu se nalaze predstavnici različitih ministarstava, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore te predstavnici udruga, općina i gradova.. Ispred Hrvatske udruge poslodavaca Udruge nautičkog sektora povjerenstvo je imenovalo Romana Pičuljana , predsjednika Izvršnog odbora Udruge nautičkog sektora.. HUP Udruga nautičkog sektora na sastanku u Ministarstvu turizma.. Udruga zadovoljna sastankom.. u Zagrebu, održan je sastanak u Ministarstvu turizma na kojem su izaslanstvo HUP Udruge nautičkog sektora prImili zamjenik ministra turizma Oleg Valjalo i savjetnik ministra Davor Njirić.. U izaslanstvu su ispred udruge bili Romano Pičuljan, Roko Vuletić, Braslav Karlić i Mario Knego.. Na sastanku se razgovaralo o problemima u nautičkom sektoru koji su u ingerenciji Ministarstva turizma.. Tako je tema bila , između ostalog, i PDV za smještaj na plovila koji, sada više nema nikakve nedoumice, spada u turistički smještaj i iznosi 10%.. Tema sjednice bio je i rad Turističke zajednice koja od boravišne pristojbe u nautici godišnje uprihodi 23 milijuna kuna.. Udruga nautičkog sektora smatra da se dio tog prihoda treba i vratiti nautici i to najviše promocijom hrvatskog nautičkog turizma.. Također je potrebno da se na Vijeću turističke zajednice razgovara i o sajmovima koje nautičari drže značajnim, kao i regijama iz kojih dolazi najviše nautičara i u kojima je potrebno ojačati promidžbu.. Predstavnici Ministarstva su izvijestili prisutne članove udruge da će se zrakoplovni letovi u podsezoni sufinancirati, što je osobito važno za nautičare i sve koji od nautike žive.. Na sastanku se razgovaralo i o tome da je potrebno definirati uvjete pod kojima će strani nautičari ubuduće ploviti Jadranom, a da je to potrebno napraviti prije jeseni kada se održavaju veliki nautički sajmovi.. Dogovorena je i koordinacija Ministarstva i Udruge nautičkog sektora koja će se zalagati za rješavanje prioritetnih problema u nautičkom sektoru koji su vezani za turizam.. U tu svrhu će udruga Ministarstvu poslati svoj prijedlog redoslijeda prioriteta.. Izaslanstvo udruge, predvođeno Romanom Pičuljanom izrazilo je zadovoljstvo vrlo kvalitetnim i dobro pripremljenim sastankom.. „Nakon uspostavljenog prvog kontakta, nadamo se uspješnoj suradnji i partnerskom odnosu“ izjavio je Pičuljan.. Udruga nautičkog sektora Hrvatske udruge poslodavaca.. u  ...   pomorsko dobro, problemima čartera, marina i investitora.. Neki pozitivni pomaci su napravljeni, poglavito u domeni servisnih i čarter djelatnosti.. Premda samim sastancima većina problema u sektoru nije riješena, dobro je da je uspostavljen jedan partnerski odnos i otvorena komunikacija.. Udruga nastavlja svoju borbu za ukidanje trošarina i rješavanje drugih problema nautičkog sektora.. Udruga nautičkog sektora u travnju održala 2 sjednice Izvršnog odbora.. Udruga nautičkog sektora je u travnju imala niz aktivnosti vezanih za probleme u nautičkom sektoru koji obrađuje ključni dokument udruge, Memorandum nautičkog sektora.. Održane su 2 sjednice Izvršnog odbora udruge na kojima je raspravljano o novom prijedlogu Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te nezadovoljstvu članova udruge činjenicom kako većinu prijedloga Udruge nautičkog sektora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije uvažilo.. Upućeni su dopisi Ministarstvu financija i ministrici Martini Dalić vezano za trošarine i prijedloge udruge za obračun PDV-a, poreze i probleme sa carinskim propisima te potpredsjedniku Vlade RH za investicije Domagoju Ivanu Miloševiću vezano za koncesije na pomorskom dobru i loše strane propisa koji koče investicije u nautičkom sektoru i turizmu.. Odgovor iz Ministarstva financija sa terminom sastanka je stigao, udruga čeka odgovor Miloševića.. UDRUGA NAUTIČKOG SEKTORA NA ADRIATIC BOAT SHOW-u U ŠIBENIKU.. NAUTIČKI FORUM - ZAŠTO STAGNIRA NAUTIČKI SEKTOR.. Predstavnici „proizvodnje“ odnosno svi oni koji rade u nautičkom sektoru pa u toj grani gospodarstva (pro)daju svoje usluge, na prvom hrvatskom Nautičkom forumu na Adriatic Boat Show-u u Šibeniku održanom 16.. rujna 2010.. , složni su u jednom: nautički sektor stagnira i to manjim dijelom zbog recesije a većim zbog državnih propisa, predugog administriranja, velikih nameta i sličnog.. Najizravnije o tome je progovorio Roko Vuletić dopredsjednik Udruge nautičkog sektora HUP-a koji tvrdi da je stagnacija počela s 2008.. godinom, umjesto da to danas bude jedna od ključnih hrvatskih poluga izlaska iz recesije.. Za rast nautičkog sektora potrebno je dvoje: vez i brod.. Iako je Strategija razvoja nautičkog turizma predvidjela izgradnju novih 15 tisuća vezova do 2018.. godine još se i ne zna na kojim sve lokacijama.. Do sada je sagrađeno tek 1000 vezova i samo jedna marina – i zatvorena jer nema potpunu dokumentaciju.. Što se tiče broda - prodaja u Hrvatskoj pala je za 90 posto“ - tvrdi Vuletić.. Stagnaciju uzrokuju preveliki nameti, PDV iznosi 23 posto za razliku od 10 posto u turističkoj djelatnosti, preskupe su koncesije.. Naša konkurencija u Italiji, Sloveniji, Crnoj Gori - kaže Vuletić, ponaša se skroz suprotno, intenzivno se grade marine praktički za naše goste, one koji će ploviti našim dijelom Jadrana, a zna se da najveći trošak rade tamo gdje im je vez, a ne tamo gdje plove.. Umjesto da ubiremo veliki novac, mi to prepuštamo drugima - izričit je bio Vuletić.. I još o plovilima: prodaja, pa tako i gradnja, pada, a razlog su bile najprije enormne trošarine a sada najava poreza na imovinu koji će se odnositi i na brodice i jahte.. Od jeseni, plovilo pod hrvatskom zastavom bit će opterećeno s najmanje tri, a možda i četiri poreza.. Štetu od poslovne politike koja udara ovakav tempo nautičkom sektoru u konačnici trpe svi.. Slabije rade domaća brodogradilišta, servisi, gube marine, ne obnavljaju se flote, gubi Registar brodova, osiguranja, nema gradnje novih vezova i zapošljavanja - kaže Roko Vuletić.. Poseban problem nastat će prilikom ulaska u EU.. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj ukupno 30 tisuća plovila pod stranom zastavom koja nisu platila porez niti u jednoj zemlji EU.. Hrvatska u ovom trenutku za njih porezna oaza.. Kad uđe u EU morat će platiti porez u nekoj od zemalja Unije - naravno da to neće biti Hrvatska u kojoj je PDV viši nego u drugim zemljama.. Vuletić potsjeća na primjer Malte koja je ulaskom u EU osigurala privremeni PDV za plovila u iznosu od 6 posto pa su svi građani EU koji su tamo imali brodove posegnuli za malteškom zastavom i tamo platili PDV.. Kad bi Hrvatska iskoristila tu mogućnost i to s PDV-om od 10 posto bio bi to jednokratni prihod od 150.. 000 eura u državni proračun.. Nautički sektor zbog ovih i još niza drugih problema koji koče njegov rast traži hitno oživotvorenje Strategije razvoja, promjenu porezne politike i hitne pripreme za ostvarenje prijelazne stope PDV-a prilikom ulaska u EU, obradu i objavu podataka o stvarno ubranoj trošarini u prvih 6 mjeseci 2010.. godine, a traže i striktnu primjenu zaključaka s dogovora rukovodstva HUP-a i premijerke Jadranke Kosor na kojem je jamčeno da se više niti jedna promjena zakona ili propisa iz domene nautičke djelatnosti neće dogoditi bez da se rasprave sa stručnjacima iz nautičkog sektora- što u cijelosti nije ispoštovano.. Udruga nautičkog sektora HUP-a, drugog dana sajma, 17.. , održala je i sjednicu Izvršnog odbora udruge.. Na sjednici su ponovljeni zahtjevi udruge upućeni Vladi o formiranju ekspertne skupine s predstavnicima Vlade, nadležnih ministarstava i HUP-a koji bi izradili prijedlog mjera s jednim ciljem: ostvariti stopu rasta od 20 posto u idućih 5 godina.. NA SAJMU NAUTIKE CROATIA BOAT SHOW ODRŽANA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA HUP UDRUGE NAUTIČKOG SEKTORA.. TRAŽI SE JEDINSTVENI NAPUTAK O PROVEDBI CARINSKIH PROPISA U RH.. travnja 2010.. , na sajmu nautike Croatia Boat Show, održana je sjednica Izvršnog odbora Udruge nautičkog sektora.. Glavna tema sjednice bila je inicijativa za donošenje jedinstvenog naputka o provedbi carinskih propisa u RH.. Članovi Izvršnog odbora udruge razgovarali su o problemima u vezi carinskih propisa na području RH.. Naime, zbog različitog tumačenja i provođenja pojedinih carinskih odredbi, poslovanje u Hrvatskoj je otežano.. Carinske ispostave u pojedinim gradovima tako od tvrtki nautičkog sektora traže različito postupanje za procedure koje bi trebale biti iste na svim područjima.. Stoga je zaključak Izvršnog odbora da će udruga tražiti sazivanje radnog sastanka sa Carinskom upravom RH na kojem će članovi delegacije udruge izložiti probleme i nedorečenosti zakonskih odredbi vezanih za carinske propise.. NA 1.. SKUPŠTINI UDRUGA PROMIJENILA NAZIV U HUP UDRUGA NAUTIČKOG SEKTORA.. IZVRŠNOM ODBORU POTVRĐEN MANDAT NA DVIJE GODINE.. ožujka 2010.. u hotelu Le Meridien Lav u u Podstrani održana je Skupština HUP Udruge male brodogradnje i nautičkog sektora.. Nakon uvodnog dijela u kojem su se Skupštini obratili Vesna Ivić-Šimetin, direktorica regionalnog ureda Split, Hrvoje Marušić, predsjednik Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija te Romano Pičuljan, predsjednik Udruge, Skupština je započela sa radom.. Usvojen je novi Statut udruge, a Skupština je jednoglasno usvojila prijedlog Izvršnog odbora o promjeni naziva udruge koja će se od sada zvati HUP Udruga nautičkog sektora.. Prije glasovanja o reizboru Izvršnog odbora udruge, Vesna Ivić Šimetin je podsjetila nazočne kako je na Osnivačkoj Skupštini Udruge izabran Izvršni odbor sastavljen od 11 predstavnika – zastupnika svih sektora i djelatnosti u nautičkom sektoru i maloj brodogradnji.. To su: predsjednik Romano Pičuljan, dopredsjednici Vicenco Blagajić i Roko Vuletić, te članovi: Nevenka Čalić, Braslav Karlić, Mario Knego, Ante Kovačević, Leo Lemešić, Dario Marjan, Denis Vidaković i Krešimir Žic.. S obzirom da je Izvršni odbor izabran na Osnivačkoj skupštini izradio Program rada Udruge, novi Statut te započeo sa dosta aktivnosti, primjerice, sudjeluje u zakonodavnim izmjenama vezanim za nautički sektor, logično je i da nastavi svoj rad na mandat od dvije godine.. Ivić-Šimetin je napomenula i kako su već ostvareni kontakti sa nadležnim ministarstvima te se očekuje da će se Izvršni odbor uspjeti izboriti za bolje uvjete poslovanja ovog sektora.. Skupština je potvrdila mandat na dvije godine cijelom Izvršnom odboru.. Kao predstavnici za Skupštinu HUP-a izabrani su Romano Pičuljan, predsjednik udruge i Roko Vuletić, dopredsjednik udruge.. Romano Pičuljan je ukratko izložio smjernice predloženog programa rada.. Isti je koncipiran u sedam cjelina, od kojih je najvažnija zakonska regulativa (carinska tarifa, protokol i sl.. Pičuljan je naglasio kako je vezano za pitanja trošarina, na sastanku s premijerkom Jadrankom Kosor kazao da je smanjenje trošarina s 15 na 5%, samo odškrinulo vrata proizvodnji brodica, ali to je malo jer je Hrvatska nekonkurentna ako se uspoređuje s mediteranskim zemljama koje nemaju namete koje opterećuju poslovanje.. „Prije svega, strance moramo uvjeriti da kupuju naše brodove, da čuvaju brodove kod nas i tek tada možemo plaćati trošarine.. Želimo se uspoređivati s Italijom i Francuskom koje su to pitanje riješile puno bolje.. Zalagat ćemo se da se zakonodavac savjetuje s nama prilikom donošenja propisa jer on, nemajući iskustva s terena, može uništiti sve što smo mi godinama gradili.. Udruga treba postati nezaobilazan partner kod donošenja i pripreme propisa te ćemo tražiti da nam se omogući sudjelovanje u pripremi izrade propisa kroz sastanke i druge kontakte.. “ kazao je Pičuljan.. Pozvao je prisutne da o problemima koji se pojave na terenu obavijeste direktoricu Udruge, nakon čega će Izvršni odbor to raspraviti te poduzeti potrebne korake.. Nakon otvorene rasprave na temu Programa rada udruge u koju su se aktivno uključili Ivan Soža, Roko Vuletić, Đek Šurija, Tomislav Akrap, Leo Lemešić, Ante Kovačević, Damir Skelin, Denis Vidaković , Braslav Karlić, Krešimir Žic i drugi članovi Skupštine, usvojen je i Program rada.. Skupština je završila s radom u 13:30 sati, nakon čega su predsjednik Izvršnog odbora HUP Udruge nautičkog sektora, Romano Pičuljan te pojedini članovi izvršnog odbora, odgovarali na pitanja novinara.. ODRŽANA OSNIVAČKA SKUPŠTINA HUP UDRUGE MALE BRODOGRADNJE I NAUTIČKOG SEKTORA.. Izabrano 11 članova Izvršnog odbora - predsjednik Romano Pičuljan, iz Brodogradnje Pičuljan d.. , dopredsjednici Vicenco Blagaić iz Profectus grupe d.. i Roko Vuletić iz NCP Grupe.. studenoga 2009.. , u u hotelu Le Meridien Lav, održana je osnivačka skupština HUP udruge male brodogradnje i nautičkog sektora.. Na Skupštini je prisustvovalo 115 predstavnika tvrtki iz djelatnosti male brodogradnje i nautičkog sektora.. Skupštinu je otvorila Vesna Ivić-Šimetin, direktorica regionalnog ureda Split koja je Skupštinu i vodila, a prigodnim riječima prisutnima se obratio Hrvoje Marušić, predsjednik Izvršnog odbora HUP-a Podružnice Dalmacija.. Nakon njega, prisutne je pozdravio i Damir Kuštrak, predsjednik Izvršnog odbora HUP-a čije je prisustvo izazvalo posebnu pažnju i odobravanje, jer je dokaz da Hrvatska udruga poslodavaca gleda na osnivanje ove udruge s posebnom pažnjom.. Inicijativni odbor nove udruge je na sjednici održanoj 23.. studenoga donio zaključak da će predstavnici svih tijela udruge koji budu izabrani na ovoj skupštini imati privremeni mandat do nove Izborne Skupštine predviđene za veljaču 2010.. što je najavljeno i na samoj Skupštini.. Od 22 kandidata za Izvršni odbor, članovi Skupštine izabrali su ukupno 11 članova Izvršnog odbora:.. Romano Pičuljan, Brodogradnja Pičuljan d.. , Dario Marjan, Nautika centar Nava d.. , Roko Vuletić, NCP Grupa d.. , Braslav Karlić, Fabra d.. - More, Leo Lemešić, Fortuna yachting d.. , Vicenco Blagaić, Profectus grupa d.. , Mario Knego, Euromarine d.. , Krešimir Žic, Marina Punat d.. , Denis Vidaković, Sas Vektor d.. , Ante Kovačević, Mechanic nautic d.. i Čalić Nevenka, Navella d.. Članovi su za predsjednika Izvršnog odbora koji je i na Skupštini dobio najveći broj glasova izabrali Romana Pičuljana.. Za dopredsjednike udruge izabrani su Vicenco Blagaić i Roko Vuletić.. Na Skupštini je izglasan Statut udruge, izabran je predstavnik za Skupštinu HUP-a te zastupnici udruge.. Na Skupštini je odlučeno da će predstavnici za razna tijela biti uvijek vezani za funkcije predsjednika i dva dopredsjednika.. Kao i članovi Izvršnog odbora, njihov mandat će biti privremen, do nove, Izborne Skupštine.. Novi Izvršni odbor će do nove Skupštine pripremiti Program rada udruge te odmah pristupiti aktivnostima za rješavanje zakonodavnih i ostalih problema koji muče malu brodogradnju i sve djelatnosti nautičkog sektora.. Udruga male brodogradnje i nautičkog sektora je prva udruga osnovana pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca čije će sjedište biti u Splitu, a područje djelovanja u cijeloj Hrvatskoj.. Nakon završene Skupštine, održana je konferencija za novinare na kojoj su se novoizabrani predstavnici Izvršnog odbora, uz predsjednika HUP-a Dalmacija Hrvoja Marušića te predsjednika HUP-a Damira Kuštraka predstavili javnosti..

  Original link path: /novosti-o-udruzi-nautickog-sektora.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 1556