www.archive-hr-2014.com » HR » H » HUP

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1556 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Oglasi
  Descriptive info: A.. PRINT.. Konzultantske usluge.. Dan moderne logistike.. Dan moderne logistike tradicionalno se održava već treću godinu za redom i okuplja profesionalce u logistici i nabavi iz Hrvatske i cijele regije (Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije).. Znamo da je tanka granica između dobre investicije i bacanja novaca, stoga vas pozivamo da se prijavite na konferenciju 3.. Cilj konferencije je odgovoriti na važna i popularna logistička.. Tvrtka:.. LOGIKO.. Kontakt osoba:.. Antonio Zrilić.. Tel:.. 01 6602 557.. E-mail:.. info@logiko.. hr.. Nudimo.. Usluge.. Ostale usluge.. Informatičke usluge.. Edukacija..

  Original link path: /oglasi.aspx?category=1156020000006730513&type=1
  Open archive

 • Title: Vijesti
  Descriptive info: Vijesti.. 13.. „e-Trošarine“ od 1.. 9.. obavezno elektroničko podnošenje trošarinskih obrazaca.. Od 1.. rujna 2014.. godine stupaju na snagu odredbe Pravilnika o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka iz kojih proizlazi da su trošarinski obveznici kao i obveznici plaćanja posebnog poreza gotovo sve obrasce iz područja trošarina i posebnih oreza dužni podnositi isključivo elektroničkim putem.. Preduvjeti za elektroničko podnošenje obrazaca su posjdovanje digitalnog certifikata (pristupnog i potpisnog – izdaje FINA) te prijava u G2B servis Carinske uprave.. Više.. 01.. Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta.. Zakon objavljen je u Narodnim novinama br.. 93 od 30.. srpnja 2014.. g.. i stupa na snagu osam dana od objave.. Ukratko iz Zakona:.. Potpora za očuvanje radnih mjesta je potpora male vrijednosti, u smislu posebnog propisa, a može biti dodijeljena poslodavcu za radnika kao:.. potpora za skraćivanje punog radnog vremena radnika (u visini razmjernog dijela iznosa plaće za broj radnih sati za koje je radniku skraćeno radno vrijeme, a najviše do iznosa minimalne plaće prema posebnom propisu, može se koristiti najduže dvanaest mjeseci u razdoblju od tri godine, s tim da se ne moraju se koristiti u neprekinutom razdoblju niti u jednakoj visini) ili kao.. potpora za obrazovanje ili osposobljavanje radnika ( dodjeljuje se poslodavcu za radnika, u razdoblju tijekom kojeg radnik ne radi iz opravdanih razloga, u visini novčane pomoći koju nezaposlenoj osobi isplaćuje HZZ tijekom razdoblja provedenog na obrazovanju ili osposobljavanju prema posebnom propisu te naknade nastalih putnih troškova, u trajanju od najduže šest mjeseci.. 07.. Ukrajina: Europska Komisija donijela je zakonodavni prijedlog za uvođenje restriktivnih mjera.. U svom zaključku o Ukrajini od 22.. srpnja Vijeće za vanjske poslove zatražilo je da "Komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje zaključe pripremne radnje za moguće uvođenje ciljanih mjera i iznesu prijedloge djelovanja, uz ostalo u području pristupa tržištima kapitala, obrane, robe dvojne namjene te osjetljive tehnologije, uključujući sektor energetike.. 28.. Javni poziv za odabir članova šest sektorskih vijeća.. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta na svojim je mrežnim stranicama (http://public.. mzos.. hr/Default.. aspx?art=13316 sec=3393) objavilo javni poziv za predlaganje kandidata za imenovanje po osam sektorskih stručnjaka za svako od sljedećih sektorskih vijeća:.. I.. Poljoprivreda, prehrana i veterina.. II.. Šumarstvo i drvna tehnologija.. VI.. Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija.. VII.. Elektrotehnika i računarstvo.. X.. Turizam i ugostiteljstvo.. XXI.. Odgoj, obrazovanje i sport.. Za svako sektorsko vijeće odabrat će se osam sektorskih stručnjaka.. Rok za prijavu na javni poziv je 22.. godine.. Ostala sektorska vijeća bit će osnovana tijekom 2015.. godine, a podsjećamo da sudjelovanjem u našoj.. on-line anketi.. možete odabrati sektorska vijeća za koja smatrate da pripadaju sektorima od najvećega gospodarskog značaja za Republiku Hrvatsku.. Više informacije možete pronaći.. ovdje..  ...   razvoj društva“, istaknuo je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.. Idejna začetnica projekta i predsjednica Instituta Zaposlena mama koji provodi vrednovanje postojećih uvjeta rada u organizacijama i daje preporuke za poboljšanje, Dijana Kobas Dešković, izrazila je zadovoljstvo s uključenjem još jedne vodeće kompanije: „Drago nam je da je i tvrtka Coca Cola HBC Hrvatska prepoznala prednosti uključenja u MAMFORCE inicijativu te time dodatno potvrdila svoju lidersku poziciju u promjenama koje mijenjaju ustaljene obrasce ponašanja i donose boljitak, u ovom slučaju obiteljima i zdravlju, ali i time povezanoj produktivnosti kompanija “.. Proces certifikacije provodi se vanjskim vrednovanjem tvrtka pri kojemu se ocjenjuje mogućnost daljnjega usavršavanja i napredovanja, zastupljenost žena i muškaraca na najvišim upravljačkim položajima te radni uvjeti zaposlenika s posebnim naglaskom na njihovu prilagođenost roditeljima s malom djecom i mogućnost postupnoga vraćanja s rodiljnoga/roditeljskoga dopusta.. Coca-Cola HBC Hrvatska osigurava mnogobrojne pogodnosti prilagođene potrebama svojih zaposlenika.. Treba napomenuti da je riječ o različitim potrebama jer je broj zaposlenika velik, a jedan je od takvih primjera sustav brzoga nagrađivanja koji omogućuje rukovoditeljima nagrađivanje pojedinačnih doprinosa prilagodbom nagrade potrebama zaposlenika.. Također, unutrašnjim inicijativama poput Tjedna kretanja te obrazovnim radionicama nastoji se potaknuti zaposlenike da se češće kreću na radnome mjestu s namjerom da takve navike usvoje dugoročno radi poboljšanja zdravlja te podizanja razine zadovoljstva radom u tvrtki.. Coca-Cola HBC Hrvatska posebno je ponosna na zastupljenost žena u upravljačkim tijelima – čak 57 % članova tih tijela su žene, što je posljedica razvijene korporacijske kulture u kojoj je osigurana mogućnost ravnopravnoga stručnog usavršavanja i napredovanja.. „Coca-Cola HBC Hrvatska godinama je među najpoželjnijim poslodavcima u Republici Hrvatskoj te među vodećim tvrtkama u upravljanju ljudskim potencijalima.. Dodjelom prestižnoga prava korištenja znakom Mamforce Company potvrdili smo postojeće dobre prakse te se obvezali na daljnje prilagođavanje radnoga okružja roditeljima, osobito zaposlenim majkama.. Kao jedna od tvrtka predvodnica u uvođenju pozitivnih promjena želimo stvoriti nove i konkurentne prakse kako bismo omogućili još produktivnije radno okružje te dodatno povećali motiviranost zaposlenika.. Smatramo, naime, da tek s jednakim mogućnostima za sve te s odgovarajućom podrškom države i poslodavaca možemo omogućiti ostvarivanje punoga potencijala zaposlenih roditelja na radnome mjestu.. To je važno jer pridonosi povećanju učinkovitosti i produktivnosti, a time pozitivno utječe i na cjelokupno gospodarstvo“, izjavio je glavni direktor Coca-Cole HBC Hrvatska i Coca-Cole HBC B-H Sarajevo Mircea Draja.. Pokrovitelji projekta Mamforce Company su Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatska gospodarska komora i Svjetski sporazum Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj.. Za dodatne informacije obratite se Andrei Cimbal Matić na e-adresu andrea.. cimbal.. matic@spona.. hr.. 091/4663-678.. Prethodna stranica.. Sljedeća stranica.. 69.. Najave događanja.. HUP TREND.. DAN PODUZETNIKA 2014.. SAMIT100.. SAMIT100: 14.. -15.. srpnja u Hrvatskoj..

  Original link path: /vijesti.aspx?page=2
  Open archive

 • Title: Vijesti
  Descriptive info: 21.. UPUTA ZA PRIJAVU NA HZZO/HZMO.. Poštovani članovi,.. kako smo vas već izvijestili Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) u suradnji s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (dalje: HZMO) definirao je novi poslovni proces, kojim podnesena prijava na mirovinsko osiguranje, elektronskom razmjenom s HZMO-om ujedno predstavlja i prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje.. U suradnji s HZZO-om šaljemo vam i daljnje upute:.. Ovim novim poslovnim procesom radno aktivni osiguranici (kao što je prošle godine omogućeno svim korisnicima mirovine) neće trebati dolaziti na šaltere HZZO-a kako bi regulirali svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju.. Prijava na mirovinsko osiguranje pri HZMO-u sadrži sve podatke potrebne za prijavu na zdravstveno osiguranje te se osnovom dostavljenih podataka od HZMO-a od 16.. godine automatski provodi prijava na obvezno zdravstveno osiguranje.. HZZO svakodnevno informatički preuzima podatke o novo prijavljenim/odjavljenim radno aktivnim osobama iz HZMO-a u svoj informatički sustav te se provjerom preuzetih podatka provodi prijava/odjava na obvezno zdravstveno osiguranje.. Poslodavcima koji su od ranije evidentirani u sustavu e-Prijave, HZZO-a elektronskom poštom šalje tiskanice prijave/odjave na obvezno zdravstveno osiguranje u pdf obliku.. Ako poslodavac nije evidentiran u sustavu e-Prijave HZZO-a, može se registrirati slanjem Pristupnog lista na mail adresu.. prijava@hzzo.. te će mu se tim putem dostaviti obavijest o prijavi/odjavi, odnosno prema zahtjevu i tiskanica prijava/odjava.. Tiskanica Pristupni list nalazi se na web stranici HZZO-a.. http://www.. hzzo.. hr/e-zdravstveno/kako-postati-korisnik-usluge.. Osigurana osoba može dobiti tiskanicu provedene i obrađene prijave/odjave dolaskom na šalter HZZO-a, a također svaka osigurana osoba prema OIB-u ili MBO-u može na stranici www.. hr provjeriti svoj status u obveznom zdravstvenom osiguranju.. Ako podnositelj prijave/odjave na obvezno zdravstveno osiguranje osobno podnese dokumentaciju u regionalni ured odnosno područnu službu HZZO-a, u slučaju da je u sustavu prijava/odjava već provedena, primjerak prijave/odjave bit će ovjeren i uručen podnositelju.. Ako prijava/odjava nije provedena, HZZO će ju provesti na uobičajeni način.. Članovi obitelji osiguranika (djeca mlađa od 18  ...   Udruga je osnovana s ciljem kvalitetnijeg organiziranja na tržištu, zaštite prava i interesa tvrtki iz područja nakladničkog i tiskarskog poslovanja, ali i jače artikulacije interesa i problema djelatnosti pred relevantnim institucijama u Hrvatskoj i na razini EU.. Prihvaćen prijedlog HUP-a na Ovršni zakon.. Ministarstvo pravosuđa prihvatilo je prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca i Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je usvojen na sjednici Hrvatskog sabora 15.. g.. oslobodilo poslodavce koji isplaćuju plaće na račun kod banaka obveze provedbe ovrhe na plaćama radnika.. Prihvaćanjem argumentacije koju je iznosio HUP tijekom rada radne skupine za izmjene i dopune ovog zakona, rasteretit će se poslodavci obveze za koju su bili odgovorni, a koja im je stvarala velike teškoće i troškove.. Ovršni zakon preuzmite.. OVDJE.. 16.. Od 17.. prijava na mirovinsko osiguranje ujedno je i prijava na obvezno zdravstveno osiguranje!.. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) uspostavili su razmjenu podataka u elektroničkom obliku, koji se odnose na činjenice o radnopravnom statusu osiguranika, odnosno o statusu osiguranja i za one koji u obveznom mirovinskom osiguranju nisu na temelju radnog odnosa.. Povezivanjem sustava HZMO-a i HZZO-a, te preuzimanjem podataka, olakšava se postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da.. obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva sustava, nego samo jednu prijavu u mirovinski sustav.. 14.. Održana prezentacija projekata STUDENT BUSINESS ACADEMY Ekonomskog fakulteta Split.. U prostorijama Ekonomskog fakulteta Split, održana je prezentacija projekata Student Business Academy.. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, putem svog Centra za cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih, osmislio je program cjeloživotnog obrazovanja Student Business Academy.. U okviru programa, studenti stječu konkretne vještine poduzetničkog planiranja iz područja marketinga, menadžmenta i financija te procjene rizika pri pokretanju novog poduzeća.. Praktični dio programa uključuje timski rad na izradi relevantnog poslovnog plana za otvaranje novog poduzetničkog poduhvata, u realnim okolnostima uz primjenu stečenih teorijskih znanja..

  Original link path: /vijesti.aspx?page=3
  Open archive
 •  

 • Title: Vijesti
  Descriptive info: 11.. Ustavni sud ponovno ocijenio ustavnost retroaktivnog oporezivanja dividendi i udjela u dobiti.. Zagreb, 04.. Ustavni sud Republike Hrvatske je na prijedlog HUP-a pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.. Sukladno tome Ustavni je sud ukinuo sporne članke 6.. i 8.. ovoga Zakona koji se odnose na oporezivanje dividende i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu.. Ustavni sud je u rujnu prošle godine već donio odluku o ukidanju članka 16.. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak iz ožujka 2012.. kojim je ponovno uvedeno oporezivanje udjela u dobiti i dividendi.. Takvu je odluku Ustavni sud obrazložio činjenicom da se njime dovodilo u neravnopravan položaj obveznike poreza na dohodak kojima dividenda ili udio u dobiti na temelju udjela u kapitalu nisu isplaćeni do 1.. ožujka 2012.. u odnosu prema onima kojima su isplaćeni iako su ostvareni po istoj pravnoj osnovi u razdoblju između 1.. siječnja 2005.. i 1.. u kojem nije bilo obveze plaćanja poreza na dividende i udjele u dobiti.. Nakon ove odluke Ustavnog suda zakonodavac je novim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak na utvrđenu neustavnost reagirao tako da je poreznu obvezu vezao uz trenutak donošenja odluke o isplati dividende i udjela u dobiti.. Smatrajući da se time samo produbljuje već utvrđena neustavnost, HUP je zatražio ocjenu suglasnosti s Ustavom i posljednjeg Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.. HUP-ovo je mišljenje da je u svakoj varijanti retroaktivno oporezivanje nedopustivo i u suprotnosti s Ustavom.. 10.. Vodič za poduzetnike - temeljna pravila i ograničenja tržišnog natjecanja.. Praksa provođenja propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u Hrvatskoj je pokazala da, unatoč tome što je riječ o prisilnim propisima, do njihove povrede vrlo često dolazi zbog neznanja zaposlenika i njihove neupućenosti u propise.. Kako bi mogli prepoznati situacije u kojima se mogu povrijediti propisi iz područja zaštite tržišnog natjecanja zaposlenike je potrebno educirati.. Edukacija uključuje i edukaciju rukovoditelja na svim razinama budući da oni moraju preuzeti potpunu odgovornost za vlastito, ali i postupanje njihovih zaposlenika u skladu s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.. Educirani rukovoditelji i zaposlenici ključni su preduvjet u izbjegavanju potencijalno opasnih situacija odnosno u postizanju usklađenosti vlastitog i postupanja zaposlenika kojima rukovode s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.. Veliki poduzetnici, osobito oni koji posluju na više različitih tržišta, uglavnom imaju i provode neki oblik programa u svrhu usklađenosti njihova postupanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja odnosno imaju svoj interni „kodeks ponašanja“.. Kod srednjih i malih poduzetnika takav je pristup uglavnom rijetkost i to najčešće zbog nedostatka financijskih i kadrovskih resursa.. S ciljem pomoći svim poduzetnicima, kako velikima, a osobito srednjima i malima, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je priredila praktične upute za pomoć pri izradi i provođenju programa usklađenosti poslovanja poduzetnika s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja.. Upute je moguće prilagoditi poslovanju svakog poduzetnika neovisno o djelatnosti i tržištima na kojima posluje.. Primjerak vodiča možete pogledati ovdje:.. VODIČ ZA PODUZETNIKE.. 09.. Prijavite se za HUP-ovu nagradu za DOP! Prijave se primaju do 18.. 7.. Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) provodi projekt “Društveno odgovorno poslovanje za sve” u suradnji s poslodavačkim organizacijama iz Crne Gore, Makedonije, Rumunjske i Turske, a uz podršku Međunarodne organizacije poslodavaca (IOE).. U sklopu ovog projekta dodjeljujemo “HUP-ovu nagradu za primjer dobre prakse DOP-a”.. Natječaj je otvoren od 18.. lipnja do 18.. Cilj je nagrade promoviranje primjera dobre prakse DOP-a na području RH, kao i poduzetnika koji ih osmišljavaju i primjenjuju.. Nagrade:.. Bit će dodijeljeno ukupno 10 nagrada u sljedećim kategorijama:.. briga za zaposlenike,.. briga za okoliš i.. briga za zajednicu.. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije poslodavaca:.. mali (do 50 zaposlenika).. srednji (do 250 zaposlenika).. veliki poduzetnici (preko 250 zaposlenika).. Velika nagrada za poduzeće koje je  ...   prakse?.. • Na što ste posebno ponosni?.. • Koji su bili ključni faktori uspjeha projekta?.. • Koji su bili izazovi i kako su oni prevladati?.. • Kada biste ponovili ovu inicijativu/projekt, što biste napravili drugačije?.. • Opisati kako je ova DOP inicijativa/projekta usklađena s općom strategijom tvrtke i kako je DOP ugrađen u poslovanje.. Kontakt podaci.. Molimo navedite ime kontakt osobe/voditelja projekta koji može pružiti dodatne informacije o projektu i odgovoriti na dodatna pitanja.. • Ime i pozicija.. • Telefonski broj.. • E-mail adresu.. • Ime i adresa tvrtke, odnosno dijela tvrtke koji provodi projekt i.. • Kategorija u kojoj se natječe (mali, srednji, veliki).. Prateća dokumentacija.. Molimo da nam pošaljete svu raspoloživu popratnu dokumentaciju o DOP inicijativi/ projektu, kao što su:.. • brošure, publikacije i materijali, linkovi na web stranice.. • fotografije.. • svjedočanstva dionika.. • informacije o misiji Vaše tvrtke i njezinim temeljnim vrijednostima.. Molimo poslati opis inicijative/projekta - maksimalno 1000 riječi, koje pokrivaju gore navedena pitanja.. Prateća dokumentacija može biti poslana u bilo kojem dostupnom formatu.. Pošaljite nam svoje primjere najbolje prakse, najkasnije do 18.. srpnja 2014 na e-mail:.. nagrada.. dop@hup.. Obrazac za prijave nalazi se u privitku, ili ga možete ispuniti ovdje:.. OBRAZAC ZA PRIJAVE.. Ako imate poteškoća s prikazom ili slanjem ovog obrasca, možete ga ispuniti na internetu:.. https://docs.. google.. com/forms/d/1NokRXUV1TtkcJSpp1_VEu310uJmsn_EVe1SUm7F4_7E/viewform?c=0 w=1 usp=mail_form_link.. Proces evaluacije:.. Od pristiglih primjera dobrih DOP praksi, Evaluacijski odbor će izabrati najbolje u svakoj kategoriji tema (briga za zaposlenike, briga za okoliš, briga za zajednicu) i u svakoj kategoriji poslodavaca (mali, srednji, veliki).. Evaluacijski odbor se sastoji od predstavnika poslodavaca, sindikata, civilnog društva, akademske zajednice i medija.. Glavni kriteriji na osnovi kojih će se nagrade dodjeljivati su: održivost, inovativnost, te ostvareni utjecaj na dionike.. “HUP-ova nagrada za primjer dobre prakse DOP-a” bit će dodijeljena u tjednu od 15.. -19.. tijekom Nacionalne konferencije DOP-a.. Svečanost dodjele nagrada DOP-a u svim državama koje sudjeluju u projektu održat će se u tjednu od 15.. do 19.. , kao Tjednu nagrade DOP-a Jugoistočne Europe.. Za detaljne informacije o projektu:.. Biserka Sladović, Odjel za politike EU i međunarodne poslove.. E-mail:.. biserka.. sladovic@hup.. Web adresa projekta:.. www.. csrforall.. eu.. 08.. HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske održali zajednički konferenciju za tisak.. „Fer cijene u građevinarstvu, sigurna radna mjesta, osigurana budućnost graditeljstva“- tema koja nije zainteresirala javna tijela.. Hrvatska udruga poslodavaca – Udruga poslodavaca graditeljstva i Sindikat graditeljstva Hrvatske održali su 07.. srpnja zajedničku konferenciju za tisak u Radničkom domu kako bi informirali javnost o rezultatima akcije vezano za inicijativu „Fer cijene u građevinarstvu, sigurna radna mjesta, osigurana budućnost graditeljstva“.. Tek nekoliko odgovora je stiglo od dvjestotinjak poslanih dopisa - i ovaj put izostaje zainteresiranost trećeg socijalnog partnera - države.. Svečana dodjela Nagrade ključnarazlika – nagrada za raznolikost ljudskih potencijala.. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca 8.. pod pokroviteljstvom Ministarstva rada i mirovinskog sustava, održana je svečana dodjela Nagrade ključnarazlika – nagrada za raznolikost ljudskih potencijala.. Nagrade su dodijeljene u 4 kategorije, a dobitnici su PLIVA Hrvatska d.. osvojila je Nagradu u kategoriji opće ravnopravnosti odnosno poticanju raznolikosti zaposlenih, ACT Konto d.. , osvojio je nagradu u kategoriji ravnopravnosti osoba s invaliditetom, Ernst Young d.. , osvojio je Nagradu u kategoriji ravnopravnosti spolova i CIKLOPEA d.. osvojila je nagradu u kategoriji dobne ravnopravnosti.. Dodjelu nagrada otvorio je ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić, koji je istaknuo da su tijekom 2013.. godine zaposlene 1744 osobe s invaliditetom, što je najviše do sada u jednoj godini.. „Ponekad smo suočeni s predrasudama da netko ne može nešto napraviti – ono što je jedino sigurno je da pojedincu uvijek treba dati priliku da dokaže kako može napraviti sve isto kao i oni koji tu razliku nemaju“, istaknuo je Mrsić te dodao kako unutar društveno odgovorne poslovne politike treba svakodnevno promovirati i ravnopravnost žena..

  Original link path: /vijesti.aspx?page=4
  Open archive

 • Title: Vijesti
  Descriptive info: 07.. BESPLATNE SAVJETODAVNE USLUGE ZA POSLODAVCE O ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM.. KOMPAS je jedinstvena i inovativna BESPLATNA profesionalna usluga za poslodavce i posloprimce kao podrška u cjelokupnom procesu potrage, zapošljavanja i uvođenja na radno mjesto osobe s invaliditetom.. BESPLATNE USLUGE do kraja 2014.. godine:.. Informiranje i savjetovanje – možete li i kako zaposliti osobu s invaliditetom?.. Analiza postojećeg radnog mjesta – za utvrđivanje mogućnosti zapošljavanja OSI.. Uvođenje u posao – osoba s invaliditetom i radnog kolektiva.. Prilagodba radnog mjesta i besplatna posudba asistivne tehnologije.. Korištenje subvencija – koje i kako do njih?.. Integracija OSI u radno okruženje – stalni helpdesk i praktični alati.. Stručnu pomoć i podršku ili samo informaciju možete dobiti od KOMPAS tima prijavom putem obrasca koji možete otvoriti.. EU Direktiva o potrošačkim pravima.. Nova EU Direktiva o potrošačkim pravima primjenjuje se od 13.. lipnja 2014.. te usklađuje prava potrošača u svim državama Europske unije u nekoliko važnih područja, a osobito kod kupovine sredstvima daljinske komunikacije (kao što su internet i elektronička pošta) te kod kupovine izvan poslovnih prostorija trgovca.. Kako bi pomogli trgovcima u poslovanju u tim oblicima trgovine da pravilno primijene ključne odredbe Zakona o zaštiti potrošača koje su u cijelosti prenijele predmetnu Direktivu, u Ministarstvu gospodarstva izrađen je mini vodič za poslovne subjekte koji trgovinu obavljaju sredstvima daljinske komunikacije i izvan poslovnih prostorija.. Vodič je dostupan putem linka.. mingo.. hr/page/kategorija/vodic-za-trgovce.. 20..  ...   prakse na području društveno odgovornog poslovanja (DOP) u okviru projekta “DOP za SVE” (CSR for ALL, www.. eu).. Cilj je nagrade promoviranje primjera dobre prakse DOP-a, kao i poduzetnika koji ih osmišljavaju i primjenjuju.. Bit će dodijeljeno ukupno 10 nagrada u sljedećim kategorijama: briga za zaposlenike, briga za okoliš i briga za zajednicu.. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije poslodavaca: mali (do 50 zaposlenika), srednji (do 250 zaposlenika), veliki poduzetnici (preko 250 zaposlenika), te velika nagrada za poduzeće koje je najbolje inkorporiralo DOP u svoje poslovanje u (svim) navedenim kategorijama.. Krajnji rok za prijave poduzetnika je 18.. Više detalja o samom natječaju za Nagradu DOP-a pogledajte u dokumentu:.. HUP nagrada DOP-a - FINAL.. doc.. Za detaljne informacije o projektu kontaktirati gđu Biserku Sladović, Odjel za politike EU i međunarodne poslove putem e-maila na:.. , a dokumente slati na.. WORD OBRAZAC ZA PRIJAVU.. U Slavonskom Brodu održan specijalistički seminar iz trgovačkog prava.. Dana 17.. godine, na traženje članica, HUP Osijek je u sklopu PUMA programa organizirao specijalistički seminar na temu pravnih i ekonomskih aspekata imovine i temeljnog kapitala poslovnih subjekata.. Seminar je održao mr.. sc.. Boris Vuković – Predsjednik odjela sudskog registra Trgovačkog suda u Osijeku koji je tijekom predavanja analizirao konkretne slučajeve iz prakse i odgovarao na mnogobrojna pitanja sudionika, a sve u cilju smanjenja praktičnih pogrešaka koje nastaju pri unosu imovine i kapitala u poslovne subjekte..

  Original link path: /vijesti.aspx?page=5
  Open archive

 • Title: Vijesti
  Descriptive info: ODLUKA O SPIN OFFu NEODGOVORNA JE PREMA SVIM POREZNIM OBVEZNICIMA.. Zagreb, 17.. - Hrvatska udruga poslodavaca neugodno je iznenađena odlukom Vlade o odustajanju od jedine ozbiljnije reforme u državnoj i javnoj upravi koju je najavljivala - izdvajanja uslužnih djelatnosti u javnom i državnom sektoru.. U HUP-u ocjenjujemo da je ovakva odluka donesena pod pritiskom partikularnih interesa nažalost, samo još jedan dokaz slabosti ove Vlade u provođenju nužnih reformi, što je duboko zabrinjavajuće kako za poslodavce tako i za sve građane Hrvatske koji priželjkuju da se hrabrim odlukama ekonomske politike konačno otvori perspektiva za bolju i izvjesniju budućnost ove zemlje.. Odluka o odustajanju od izdvajanja uslužnih djelatnosti i umjesto toga odabir modela „spin off-a“, odnosno osnivanje nove državne tvrtke, duboko je neodgovorna prema svim poreznim obveznicima, bili oni poslodavci ili zaposlenici u javnom ili privatnom sektoru.. Takva odluka nosi dugoročno nesagledive loše posljedice po domaće gospodarstvo.. Konferencija za medije Znanost i gospodarstvo – može li se uopće drugačije?.. Osigurana 54 mjesta za studentsku stručnu praksu.. U ponedjeljak 16.. godine u prostorijama HUP-a Osijek, održana je konferencija za medije pod nazivom Znanost i gospodarstvo – može li se uopće drugačije? na kojoj je predstavljen Natječaj za izbor studenata za obavljanje stručne prakse tijekom ljetnog semestra 2014.. godine u članicama Hrvatske udruge poslodavaca na području 5 županija Regije.. Natječaj je rezultat Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji sklopljenog u ožujku 2014.. godine između Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Hrvatske udruge poslodavaca, a čiji je osnovni smisao približavanje znanosti i gospodarstva.. Nadzor i kontrola zdravstvenih ustanova..  ...   provođenje ugovorene djelatnosti.. To znači da su sredstva ugovorena sa Zavodom strogo namjenska i moraju biti korištena za provođenje i unapređenje ugovorene zdravstvene zaštite naglasio je g.. Korotaj u svom izlaganju.. Veliki interes članova zdravstvenih udruga i brojna pitanja koja su postavili predstavnicima HZZO-a pokazatelj su važnosti kontinuirane komunikacije i dijaloga jer jedino na taj način možemo doprinijeti razvitku i unapređenju zdravstvenog sustava u RH na zadovoljstvo pacijenata, pružatelja usluga i HZZO-a.. 12.. Darija Dretar nova predsjednica HUP-ove Koordinacije za duhanske proizvode.. Koordinacija djeluje u okviru HUP-a i okuplja tvrtke koje se bave proizvodnjom, uvozom, distribucijom i prodajom duhanskih proizvoda.. Darija Dretar, voditeljica korporativnih poslova i komunikacija u Japan Tobacco Internationalu nova je predsjednica Koordinacije za duhanske proizvode koja djeluje pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca.. Održana radionica iz područja upravljanja ljudskim potencijalima.. Veliki interes za radionicu.. U srijedu 11.. godine u prostorijama HUP-a Osijek, (a nakon uspješno provedene radionice u Zagrebu), za članove je organizirana radionica iz područja ljudskih potencijala.. Radionica je namijenjena stručnjacima iz istog područja kao i onima koji to područje smatraju važnim za poslovanje te u njemu vide dodatnu vrijednost i temelj za dugoročni uspjeh.. HUP je radionicu organizirao u suradnji s Udrugom U4HR, a nazočnost 60-ak polaznika na radionici govori o potrebi za nastavkom educiranja poduzetnika u okviru iste tematike.. Dobar odaziv rezultat je djelovanja Klub HUP Osijek HR koji okuplja menadžere ljudskih potencijala iz članica HUP-a s područja Slavonije i Baranje, a za cilj ima međusobno povezivanje te razmjenu iskustva, znanja i dobrih praksi.. 6.. 7.. 8.. 9..

  Original link path: /vijesti.aspx?page=6
  Open archive

 • Title: Vijesti
  Descriptive info: 10.. 2012.. Ciklus „Novim znanjima i iskustvima bliže EU“: PERSPEKTIVA IRSKIH POSLODAVACA.. Brendan Butler, jedan od pet izvršnih direktora IBEC-a, najveće udruge poslodavaca u Irskoj bio je prvi gost edukativnog ciklusa „Novim znanjima i iskustvima bliže EU“ održanog u organizaciji Odjela politika EU i međunarodnih poslova HUP-a.. Prema Butlerovim riječima, budućnost poslodavaca nalazi se u pet sektora: hrani, medicini, informatičkoj industriji, farmaciji i financijama.. Jasnom državnom politikom određivanja strateških sektora, Irska je prerasla u ulagačku meku i postala most između SAD i Europe.. HUP-Udruga malih i srednjih poduzetnika sudjeluje u projektu EU PEGASE „Socijalni dijalog za mala i srednja poduzeća“.. U području socijalnog dijaloga mala i srednja poduzeća suočavaju se s poteškoćama na nacionalnoj razini što od njih zahtjeva intenzivniji angažman prilikom donošenja politika kojima se regulira njihovo poslovanje.. Zemlje članice EU imaju različite pravne i socijalne okvire koji definiraju sudjelovanje malih tvrtki u socijalnom dijalogu, zbog čega se one razlikuju i  ...   prvom u nizu ozbiljnih reformskih zakona koje je pripremilo Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, nego još više jer gospodarstvo već godinama očekuje promjene u sustavu visokog obrazovanja.. 15.. Prva sjednica Izvršnog odbora HUP-a u novom sazivu.. Na prvoj sjednici Izvršnog odbora održanoj 10.. listopada, Ivica Mudrinić, novi predsjednik HUP-a predstavio je područja rada i djelovanja HUP-a u narednom razdoblju.. Članovi Izvršnog odbora prihvatili su Poslovnik o radu Izvršnog odbora i razmatraju predložene strateške odrednice rada Izvršnog odbora u novom sazivu.. Trgovinska politika i jedinstveno tržište EU.. Na seminaru pod nazivom Trgovinska politika i jedinstveno tržište EU, Nikola Mikić, predsjednik HUP-Udruge tekstilne i odjevne industrije osvrnuo se na mogućnosti i prilike koje se otvaraju na jedinstvenom tržištu EU, ali i upozorio na problem sustava povlastica (GSP) koji se odnose na povlastice kojima razvijene zemlje odobravaju bescarinski uvoz ili smanjenje carina na uvoz iz zemalja u razvoju, ponajprije na industrijsku robu.. 66.. 67.. 68..

  Original link path: /vijesti.aspx?page=69
  Open archive

 • Title: PROMJENA ZAKONA O RADU NUŽNA JE DA BI SE POTAKLO ZAPOŠLJAVANJE I SMANJIO BROJ NEZAPOSLENIH
  Descriptive info: PROMJENA ZAKONA O RADU NUŽNA JE DA BI SE POTAKLO ZAPOŠLJAVANJE I SMANJIO BROJ NEZAPOSLENIH.. 01.. Prijedlog novog Zakona o radu ne olakšava otpuštanja i ne povećava broj radnih sati.. Radnici će i dalje prosječno raditi 40 sati tjedno, odnosno, najviše 48 sati s prekovremenim satima.. siječnja 2014.. - Na konferenciji za medije, čelništvo HUP-a komentiralo je novi Prijedlog Zakona o radu i osvrnulo se na pozive za generalni štrajk od strane sindikalnih središnjica.. Predstavnici HUP-a još su jednom ponovili da je promjena Zakona o radu nužna za podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i poticanje zapošljavanja te podsjetili da osim njih na rigidnost hrvatskog Zakona o radu upozoravaju i brojne međunarodne institucije poput Svjetske banke, EBRD-a, MMF-a i rejting agencija.. - Na današnjoj konferenciji za medije, čelništvo HUP-a komentiralo je novi Prijedlog Zakona o radu i osvrnulo se na pozive za generalni štrajk od strane sindikalnih središnjica.. „Sindikati su u pravu kada govore da je hrvatski Zakon o radu usklađen s EU direktivama.. Međutim, ono što ne žele priznati jest da je to usklađivanje provedeno na način da smo u konačnici dobili jedan od najrigidnijih i najnefleksibilnijih zakona o radu u Europi i to je razlog zbog kojeg ga moramo mijenjati.. Ovakav kakav je, ZOR je skup i kompliciran u provedbi, osobito za male i srednje tvrtke koje čine najveći dio hrvatskog gospodarstva te je zbog toga i jedna od bitnih prepreka povećanju konkurentnosti i većem zapošljavanju.. Poslodavcima treba zakon koji će omogućiti veću fleksibilnost poslovanja jer je ona danas imperativ za opstanak i uspjeh na tržištu.. Promjena ZOR-a nije samo u interesu poslodavaca.. Ona je istinski interes i svih radnika te preko 370.. 000 nezaposlenih građana jer bez nje postaje sve teže održati poslovanje i očuvati postojeća, a osobito otvarati nova radna mjesta“, kazao je predsjednik HUP-a Ivica Mudrinić.. „Blokiranjem i najmanjih promjena ZOR-a kroz proteklih 10-ak godina sindikati su postali suodgovorni za situaciju u kojoj se nalazimo i  ...   prijedlogu novog Zakona o radu radnici prosječno raditi 40 sati tjedno odnosno najviše 48 sati s prekovremenim satima jer ukupan broj radnih sati, u referentnom razdoblju od četiri mjeseca, mora ostati isti.. Jedina je izmjena da će radnik unutar tog razdoblja od četiri mjeseca, ako se za tim ukaže potreba, u nekom tjednu moći raditi više od 48 sati, ali ne više od 56 sati.. U tom slučaju radnik neki drugi tjedan mora raditi manje od 40 sati.. Ovime se omogućava samo promjena dinamike radnog vremena unutar razdoblja od četiri mjeseca, ali ne i povećanje fonda radnih sati.. “, kazao je Majetić napominjući da je ova promjena osobito važna za mnogobrojne tvrtke koji rade na projektnoj osnovi ili pak imaju izraženu sezonalnost u poslovanju.. Poslodavci upozoravaju da je predloženim izmjenama od odredbi o otpuštanju radnika brisana jedino obveza traženja drugog posla za radnika kod poslovno i osobno uvjetovanog otkaza, odnosno, obveza obrazovanja za drugo radno mjesto.. Aktualni zakon navodi da je isto moguće ukoliko „poslodavac nema mogućnosti osposobiti radnika za drugi posao“.. Nadalje, poslodavac koji je poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, ni po novom prijedlogu ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku na istim poslovima zaposliti drugog radnika, odnosno koristiti rad ustupljenog radnika.. Ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem odnosno nepovoljnijem od plaće odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom.. Samo preko kolektivnog ugovora i uz suglasnost sindikata moguće je dogovoriti drugačije uvjete za radnike iz agencije.. Zbog svega navedenog, Hrvatska udruga poslodavaca smatra da višegodišnje blokiranje svake promjene ZOR-a utječe na dramatično povećanje broja nezaposlenih i tešku gospodarsku situaciju u zemlji te postavlja pitanje štite li sindikati blokiranjem i ovih izmjena ZOR-a zaista interese radnika i građana ili svoje partikularne interese.. prethodna novost.. sljedeća novost..

  Original link path: /promjena-zakona-o-radu-nuzna-je-da-bi-se-potaklo-zaposljavanje-i-smanjio-broj-nezaposlenih.aspx
  Open archive

 • Title: Prijedlog Zakona o radu usvojen na Vladi
  Descriptive info: Prijedlog Zakona o radu usvojen na Vladi.. 24.. 138.. sjednica Vlade: Hrvatskom saboru upućen Prijedlog zakona o radu.. Ministar rada i mirovinskoga sustava Mirando Mrsić, 138.. sjednici Vlade Republike Hrvatske predstavio je Prijedlog zakona o radu.. Cilj novog zakona je očuvati postojeća radna mjesta i otvoriti nova, potaknuti zapošljavanje te omogućiti brzu prilagodbu tržištu rada.. Ministar Mrsić pojasnio je da je se zakonom skratio i pojednostavio postupak kolektivnog zbrinjavanja viška radnika, istaknuvši da ovim zakonom nisu dirane otpremnine niti otkazni rokovi..  ...   u praksi.. „Rad radnika neće se intenzivirati“, naglasio je ministar Mrsić, pojasnivši da su jasnije postavljena ograničenja u trajanju rada radnika i to unutar tjedna (56/60 sati kroz KU) i u odnosu na ukupan fond sati koji će radnik u 4 uzastopna mjeseca smjeti odraditi (48 prosječno u 4 mjeseca).. Radnik će i dalje raditi 40 sati tjedno, a sve što odradi više od toga plaćat će se kao prekovremeni rad.. Dokumenti:.. Prijedlog Zakona o radu.. Prezentacija MRMS-a "Reforma radnog zakonodavstva"..

  Original link path: /prijedlog-zakona-o-radu-usvojen-na-vladi.aspx
  Open archive

 • Title: Basic principles
  Descriptive info: Croatian Employers' Association.. home.. contact.. Members only.. Search.. CEA.. Services for our members.. Sectoral associations.. Regional offices.. International Affairs.. Laws and regulations.. CEA in press.. Navigation:.. Home.. Basic principles.. What we advocate for:.. Dynamic and sustainable growth of the Croatian economy generated by private sector’s activities.. Efficient and stimulative tax system facilitating economic growth.. The rule of law and the state based on justice principles.. Efficient public administration and public sector.. Protection of competitiveness and fair level playing field.. Flexible labour market and competent labour force.. Social capital development and corporate social responsibility.. Partnership in EU accession process.. Dynamic and sustainable growth.. We feel that development of infrastructure and networks of entrepreneurial and technology centers and industrial zones is needed in all the parts of the country.. Late payments should be eliminated, where public sector sets an example to the private sector.. We need available funds for loans and credits, state guarantees for SMEs which are innovative and ready to export.. Credits and other assistance forms to profitable companies and companies with a potential to export should be available.. We insist that the exchange rate of the HRK should be realistic and follow domestic prices growth and /or prices growth of industrial goods.. We advocate for a competitive tax system, based on good practices implemented in new MS, with thorough organizational restructuring, redefinition of the key business procedures and education and training of the tax office personnel.. Tax collection can be increased by fast and efficient breakthrough in the gray economy area and elimination of corruption.. We advocate redefinition of contributions related to salaries and wages, with a goal to reduce them in absolute and relative values.. The rule of law and efficient state based on justice principles.. Better and faster performance of Croatian courts and judiciary system, We advocate for mediation and out-of-court settlements.. CEA has  ...   reduction of GDP expenditures.. We advocate for fast and efficient privatization of all forms of property belonging to the public sector.. Promotion of fair level playing field and fighting monopolies is our priority.. We support protection of competitivness and fair play in the market.. There should be a register of publicly available data of all the subventions and aids and their users and conditions of use.. Public procurement should become more transparent and efficient, using good practice examples from other EU countries.. Introduction of systematic and operative criteria in the process of public procurement and significant improvement of transparency and efficiency is needed.. We wish to have the conditions for the SMEs to have access to tendering procedures.. We need labour law harmonized with the levels of protection of workers in the Labour Act as in the most developed the EU countries.. We promote competitiveness of labour costs and sustainability of employment based on competitiveness and contribution to the business goals of the company.. Continuous education of employees needed, investments in Long Life Learning should be increased.. Reforms of secondary education system and university education oriented towards acquiring adaptable skills is needed for future tasks at work.. We are partners in educational programmes of development of the key managing skills and know-how during whole professional career.. Corporate social responsibility is one of the principles we strongly support.. Croatian Employers’ Association is the representative of the UN Global compact initiative for Croatia.. The CEA has been preparing entrepreneurs for pre-accession and structural funds through seminars and specially designed projects.. The CEA has been a member of several EU associations at horizontal and sectorial level, therefore our European involvement precedes Croatia’s joining the Union.. About us.. Structure.. Contacts.. Sign up.. Social.. Follow us.. Share.. © Croatian Employers' Association 2014.. Web design of WEB Marketing.. Web site management EasyEdit CMS..

  Original link path: /en/basic-principles.aspx
  Open archive

 • Title: Structure
  Descriptive info: CEA bodies:.. • Assembly.. • Council of Members.. • Advisory Board.. • Executive Board.. • Supervisory Board.. Regional offices:.. • Executive Board of the Regional Office in Osijek.. • Executive Board of the Regional Office in Rijeka.. • Executive Board of the Regional Office in Split.. Assembly.. 007 MILETIĆ k.. - Nediljko Miletić.. ADRIATICA NET d.. - Ivan Gadže.. AG Barešić sinovi d.. - Ante Barešić.. AGRIA d.. - Janoš Seleši.. AGROKOR d.. - Damir Kuštrak.. - Josip Zaher.. - Mirko Novosel.. - Ljerka Puljić.. - Gordan Radin.. - Ante Todorić.. ALGEBRA d.. - Hrvoje Balen.. ANTUNOVIĆ TA d.. - Tomislav Antunović.. APP - AUTOPROMETNO PODUZEĆE d.. - Branko Štivičić.. ARSENAL-IVEZIĆ k.. - Ilija Ivezić.. ASV MARKETING d.. - Stjepan Vučagić.. ATLANTIC GRUPA d.. - Ivan Mišetić.. AUTOKUĆA ŠTARKELJ d.. - Vladimir Štarkelj.. BCC SERVICES d.. - Hrvoje Sagrak.. BELUPO d.. - Hrvoje Kolarić.. BIOVEGA d.. - Jadranka Boban Pejić.. BKS - LEASING CROATIA d.. - Dubravko Orlovac.. BRODOGRADNJA PIČULJAN obrt - Romano Pičuljan.. CANDY HOOVER ZAGREB d.. - Barbara Sabljić.. CEESCA - Snježana Plukavec.. CEMEX HRVATSKA d.. - Merica Pletikosić.. CENTAR BANKA d.. - Ivo Markotić.. CHROMOS AGRO d.. - Krunoslav Čović.. CITYEX d.. - Dražen Breglec.. CROATIA osiguranje d.. - Zdravko Zrinušić.. DIGITEL KOMUNIKACIJE d.. - Violeta Colić.. DIZ-EKO d.. - Dražen Jakopec.. DM-DROGERIE-MARKT d.. - Mirko Mrakužić.. DOMUS GRADNJA d.. - Anđelko Vučko.. DUKAT d.. - Alen Fontana.. ELCON VARAŽDIN d.. - Ljubica Vugrek.. ENERGY PLUS d.. - Siniša Županić.. ERNST YOUNG d.. - Slaven Đuroković.. ESTARE CULTO d.. - Nikola Mikić.. EUROPA d.. - Vladimir Bitanga.. F.. O.. DEVELOPMENT d.. - Denis Čupić.. FARMAL d.. - Dubravko Mak.. FLIBA d.. - Slobodan Školnik.. HANA BREZNICA d.. - Pavao Buljanović.. HENA d.. - Silvano Vlačić.. HEP - OPSKRBA d.. - Vladimir Kurečić.. HOLCIM d.. - Žarko Horvat.. HP - HRVATSKA POŠTA d.. - Dražen Kobas.. - Alen Premužak.. HRVATSKA LUTRIJA d.. - Vesna Bakran.. HRVATSKA UDRUGA BANAKA udruga - Zoran Bohaček.. HSM INFORMATIKA d.. o.. - Blaženka Urbanke.. HT - HRVATSKI TELEKOM d.. - Ivica Mudrinić.. - Irena Jolić Šimović.. -Dino Dogan.. - Erika Kašpar.. - Siniša Đuranović.. INA - INDUSTRIJA NAFTE d.. - Tomislav Thür.. - Jelena Ricov.. - Tatjana Tafra.. - Željko Tremac.. - Boris Ljubešić.. INFODOM d.. - Slavko Vidović.. ISTRATURIST d.. - Željko Kukurin.. JADRANSKI GALENSKI LABORATORIJ d.. - Ivo Usmiani.. JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.. - Camilo Soza.. KADUS d.. -Petar Lovrić.. KARLOVAČKA BANKA d.. - Sandi Šola.. KNAUF d.. - Stjepan Rak.. KONZUM d.. - Darko Knez.. KRKA FARMA d.. - Hrvoje Hudiček.. KTC d.. - Ivan Katavić.. LANTEA d.. - Leo Mršić.. LIDER PRESS d.. - Željko Vukelić.. LJEKARNE ŠĆURIC ustanova - Dubravko Šćuric.. MEDICAL INTERTRADE d.. - Zyad Joukhadar.. MERKUR - SPLIT d.. - Nela Kovačević.. MESSER CROATIA PLIN d.. - Robert Mustač.. MOBIUS d.. - Alan Žepec.. NAVAL AGENT d.. - Josip Rupčić.. NCP GRUPA  ...   ZAGREB Neven Martić.. AŠ EUROPA Vladimir Bitanga.. Emil Tedeschi.. AUTO ZUBAK d.. Pavo Zubak.. Hrvoje Sagrak.. Hrvoje Kolarić.. BELJE d.. Goran Pajnić.. BLUE SUN HOTELS Jako Andabak.. BRODOGRADNJA PIČULJAN Romano Pičuljan.. CITY EX d.. Dražen Breglec.. CHROMOS - AGRO d.. Krunoslav Čović.. Stjepan Roglić.. DEMIN-KA d.. Mladen Džalto.. DIGITEL KOMUNIKACIJE Kristina Laco.. DRVNA INDUSTRIJA NOVOSELEC d.. Šime Svetina.. Siniša Županić.. ERICSSON NIKOLA TESLA Gordana Kovačević.. ESTARE CULTO-MODNA ODJEĆA d.. Nikola Mikić.. FAMI d.. Mirko Falamić.. Denis Ćupić.. HEP d.. Zlatko Koračević.. Žarko Horvat.. HRVATSKA POŠTA d.. Alen Premužak.. HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.. Ivica Mudrinić.. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.. Tomislav Thür.. JADRANSKI NAFTOVOD - JANAF d.. Dragan Kovačević.. Petar Lovrić.. Sandi Šola.. NEXE GRUPA Ivan Ergović.. OIKON d.. Dalibor Hatić.. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE DR.. BILOGLAV Damir Biloglav.. OSIJEK-KOTEKS d.. Hermann Molzbichler.. PRIMA PHARME d.. Zoran Maleš.. PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.. Božo Prka.. Ivan Funčić.. Tihomir Orešković.. Zvonimir Mršić.. Miroslav Habijanec.. SAPONIA d.. OSIJEK Damir Skender.. SPECIJALNA BOLNICA SVETA KATARINA Nevenka Kovač.. SPIN VALIS d.. Zdravko Jelčić.. SREDNJA ŠKOLA DENTAL CENTAR MARUŠIĆ, ustanova Hrvoje Marušić.. STYRIA d.. Boris Trupčević.. Gordana Deranja.. TŽV GREDELJ d.. Krešimir Kranjčec.. USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU I REHABILITACIJU Maša Smokrović.. Joško Mikulić.. VISOKA ŠKOLA ZA PRIMJENJENO RAČUNARSTVO Mislav Balković.. ZAGORJE d.. Miroslav Bunić.. Franjo Luković.. Robert Paj.. Advisory Board.. Ivica Todorić - Honourary President - AGROKOR d.. Franjo Luković - ZAGREBAČKA BANKA d.. Branko Roglić - ORBICO d.. Ivica Mudrinić - HRVATSKI TELEKOM d.. Emil Tedeschi - ATLANTIC GRUPA d.. Damir Kuštrak - AGROKOR d.. Ivan Ergović - NEXE GRUPA d.. Božo Prka - PRIVRDENA BANKA ZAGREB d.. Ante Vlahović - ADRIS GRUPA d.. Zvonimir Mršić - PODRAVKA d.. Tihomir Orešković - PLIVA d.. Executive Board.. Ivica Mudrinić, President.. INA d.. RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.. Zdenko Adrović.. ADRIS GRUPA Branko Zec.. VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.. Željko Zadro.. Gordana Deranja.. Petar Lovrić.. Executive Board of the Regional Office in Osijek.. FAMI Rakitovica Mirko Falamić, President.. KOŽUL Sl.. Brod Ivica Kožul.. AUTODOM VIDAKOVIĆ d.. Sl.. Brod Ankica Vidaković.. EURCO Vinkovci Željko Marić.. PAK KONSTRUKTOR Požega Antun Petrić.. SAPONIA Osijek Damir Skender.. VOSTRI Pakrac Dubravka Vostri.. VINKOPROM Vinkovci Vladimir Raguž.. Executive Board of the Regional Office in Rijeka.. Ivan Funčić, President.. Labin Silvano Vlačić, dopredsjednik.. ZU LJEKARNA JADRAN RIJEKA Silvana Jager, član.. CESTA d.. Pula Mirko Mirković, član.. MAGROS d.. Opatija Vladimir Lunaček, član.. MAGNUM OPATIJA d.. Loredana Perčić, član.. MGK-PACK d.. Kristian Krpan.. Executive Board of the Regional Office in Split.. DENTAL CENTAR MARUŠIĆ d.. Hrvoje Marušić (ST), President.. CEMEX Hrvatska d.. Trpimir Renić (ST).. NCP REMONTNO BRODOGRADILIŠTE d.. Goran Prgin (ŠBK).. AUTO CENTAR MITROVIĆ d.. Luka Mitrović (ZD).. UHY HB EKONOM d.. (ST) Helena Budiša.. POTESTAS d.. Hotel Park Joze Tomaš (ST).. TADI KLIMA d.. Nikša Prnjak (ST).. RAGUSA d.. Ivan Rudenjak (DU).. ELEKTA C d.. Mira Hajdić (ST).. Superyisory Board.. o , Predsident.. Boris Galić - ALLIANZ OSIGURANJE d.. Antun Petrić - PLUTO d..

  Original link path: /en/structure.aspx
  Open archive •  


  Archived pages: 1556