www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Područni ured za Dalmaciju.. Split, Matice hrvatske 31.. Mira Krneta.. , voditeljica Ureda.. email:.. hbor-split@hbor.. hr.. radno vrijeme ureda: ponedjeljak-petak od 8-16.. tel: 021 430 732.. fax: 021 430 733.. Molimo najavite svoj dolazak.. Ispis..

  Original link path: /art815
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Područni ured za Istru.. Pula, Mletačka 12.. Cinzia Zubin.. , voditeljica Ureda.. hbor-pula@hbor.. tel 1: 052 219 218.. centrala: 052 381 900.. fax: 052 219 217.. Molim najavite svoj dolazak..

  Original link path: /art817
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Područni ured za Liku.. Gospić, Kaniška 4.. Draženka Draženović Kostelac.. hbor-gospic@hbor.. radno vrijeme ureda: ponedjeljak-petak od 7:30 - 15:30.. tel 1: 053 676 313.. centrala: 053 561 532.. fax: 053 676 313.. mob: 098 983 2847..

  Original link path: /art813
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Područni ured za Primorje i Gorski kotar.. Rijeka, Frana Kurelca 8.. Vesna Bartolović.. hbor-rijeka@hbor.. tel: 051 206 508,.. fax: 051 321 476..

  Original link path: /art812
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Područni ured za Slavoniju i Baranju.. Osijek, Tehnologijsko razvojni centar, Gajev trg 6.. Boris Čagalj.. , voditelj Ureda.. hbor-osijek@hbor.. tel: 031 251 015.. fax: 031 251 015..

  Original link path: /art814
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Ispiši ovu stranicu.. Hrvatska banka za obnovu i razvitak / Croatian Bank for Reconstruction and Development.. Strossmayerov trg 9.. 10000 Zagreb.. Matični broj / Registration number: 3929370.. OIB/PIN: 26702280390.. PDV identifikacijski broj/ VAT Identification Number: HR26702280390.. SWIFT: HKBOHR2X.. IBAN: HR4224930031011111116.. Kontakti:.. Centrala / Phone (switchboard).. tel: +385 1 4591 666.. fax: +385 1 4591 721.. e-mail za upite / General inquiry e-mail:.. hbor@hbor.. Sektor kreditiranja / Credit Division.. Ivanka Maričković Putrić,.. izvršna direktorica / Senior Executive Director.. Strossmayerov trg 9, Zagreb, tel:+385 1 4591 534, fax:+385 1 4597 831,.. iputric@hbor.. Hrvoje Galičić,.. direktor / Executive Director.. Strossmayerov trg 9, Zagreb, tel:+385 1 4591 728, fax:+385 1 4597 831,.. hgalicic@hbor.. Direkcija kreditiranja velikog gospodarstva / Industry Department.. Nikola Ključariček,.. rukovoditelj / Managing Director.. Strossmayerov trg 9, Zagreb, tel:+385 1 4591 537, fax:+385 1 4922 533,.. nkljucaricek@hbor.. Odjel velikog gospodarstva / Industry Unit.. Odjel infrastrukture i zaštite okoliša / Infrastructure and environmental Protection Unit.. Projekt obnovljivih izvora energije / Renewable Energy Resources Project.. Direkcija kreditiranja malog i srednjeg gospodarstva / SME Department.. Jadranka Mršić Hebrang,.. rukovoditeljica / Managing Director.. Strossmayerov trg 9, Zagreb, tel:+385 1 4591 746, fax:+385 1 4922 533,.. jmrsic@hbor.. Odjel malog i srednjeg gospodarstva / SME Unit.. Odjel poljoprivrede / Agriculture Unit.. Direkcija izvoza i turizma / Export and Tourism Department.. Mario Perić,.. Strossmayerov trg 9, Zagreb, tel:+385 1 4591 536, fax:+385 1 4597 831,.. Odjel kratkoročnog financiranja izvoza i turizma / Short-Term Finance Unit.. Odjel dugoročnog financiranja izvoza  ...   / Executive Director.. +385 1 4591 584, fax:+385 1 4591 696,.. mtopic@hbor.. Direkcija pravnih poslova / Legal Affairs.. Nenad Kalajdžić,.. +385 1 4591 637, fax:+385 1 4591 696,.. nkalajdzic@hbor.. Direkcija nabave i općih poslova / General Affairs.. Maja Jurić,.. rukovoditeljica Direkcije nabave i općih poslova / Managing Director – general affairs.. Gajeva 33, Zagreb, tel.. +385 1 4591 750, fax:+385 1 4591 696,.. mjuric@hbor.. Sektor analiza / Analysis Division.. Ante Artuković,.. Gajeva 33, Zagreb, tel:+385 1 4591 514, fax:+385 1 4591 510,.. aartukovic@hbor.. Sektor sredstava / Fund Managing Division.. Marijana Kolić,.. direktorica Sektora / Executive Director.. Zelinska 3, Zagreb, tel: +385 1 4591 625, fax +385 1 4597 979,.. mkolic@hbor.. Direkcija riznice / Treasury Department.. Direkcija korespondentnih odnosa / Correspondent Relations Department.. Direkcija financiranja / Funding Department.. Sektor računovodstva / Accounting Division.. Irena Adžić-Jagodić,.. direktorica Sektora / Executive Director.. Zelinska 3, Zagreb, tel:+385 1 4591 684, fax:+385 1 4591 600,.. iadzic-jagodic@hbor.. Sektor informacijskih tehnologija / IT Division.. Marija Božičev,.. Zelinska 3, Zagreb, tel:+385 1 4591 673, fax:+385 1 4597 984,.. mbozicev@hbor.. Kontrola i revizija / Control and Audit.. Marina Zobundžija.. , rukovoditeljica / Managing Director.. Zelinska 3, Zagreb, tel: +385 1 4597 874, fax.. mzobundzija@hbor.. Upravljanje rizicima / Risk Management.. Sanja Gorup Šklebar.. Gajeva 33, Zagreb, tel: +385 1 4591 580, fax.. +385 1 4591 540,.. sgorup@hbor.. Ljudski potencijali / Human Resources.. Petar Mandić,.. Strossmayerov trg 9, Zagreb, tel:+385 1 4591 581, fax:+385 1 4591 583,.. pmandic@hbor.. Posljednja izmjena:.. 3..

  Original link path: /art1194?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Lokacije u Zagrebu..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1374
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: /.. Kreditiranje dobavljača.. KREDIT DOBAVLJAČA.. Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. 1.. Korisnik kredita.. izvoznik hrvatske robe, radova ili usluga (u daljnjem tekstu: dobavljač) koji s kupcem u inozemstvu zaključuje izvozni ugovor.. 2.. Namjena kredita.. kreditiranje izvoza hrvatskih roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.. Način kreditiranja.. Izravno kreditiranje.. Iznos kredita, rok korištenja i otplata.. Iznos kredita.. do 100% vrijednosti izvoznog ugovora za rokove otplate do dvije godine,.. do 85% iznosa izvoznog ugovora za rokove otplate duže od dvije godine.. krediti se ugovaraju u valuti izvoznog ugovora.. Rok korištenja.. sukladno rokovima i uvjetima izvoznog ugovora.. Rok otplate.. od 180 dana do 10 godina ovisno o vrsti robe i/ili usluga koje se izvoze.. iznimno do 15 godina za financiranje izgradnje hidro i termo elektrana, projekte na bazi energije vjetra, geotermalne, solarne i bioenergetske projekte, projekte plimnih elektrana te projekte za pitku vodu i odvodnje.. Prva rata dospijeva 1, 3, 6  ...   dobavljača, kupca, izvoznom poslu, zemlji izvoza i roku otplate.. Varijabilna kamatna stopa.. LIBOR/EURIBOR + marža.. Visina marže ovisi o bonitetu dobavljača, kupca, izvoznom poslu, zemlji izvoza i roku otplate.. 6.. Naknada za obradu zahtjeva.. do 1% jednokratno na iznos odobrenog kredita.. 7.. Naknada za rezervaciju sredstava.. do 1% godišnje na neiskorišteni iznos kredita.. 8.. Osiguranje.. polica osiguranja izravnih isporuka roba i usluga asignirana u korist HBOR-a.. prijenos potraživanja po izvoznom ugovoru.. druga prihvatljiva osiguranja.. 9.. Shema.. Dobavljač zaključuje s kupcem u inozemstvu izvozni ugovor o kupnji robe, radova ili usluga na kredit.. Kredit se isplaćuje izravno na račun dobavljača u valuti izvoznog ugovora.. Kupac u inozemstvu otplaćuje kredit dobavljaču, a dobavljač otplaćuje kredit HBOR-u.. Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:.. HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb.. telefon: 01 / 4591 524, 01 / 4591 781, 01 / 4591 683.. e-mail:.. izvoz@hbor.. Najčešća pitanja.. Podrška izvozu - brošura.. Cjeloviti tekst programa.. Dokumentacija za izravno kreditiranje..

  Original link path: /sec1555
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Kreditiranje kupaca.. KREDIT KUPCU.. Program kreditiranja kupaca ili banaka u inozemstvu.. Korisnici kredita.. kupac u inozemstvu uz prihvatljivo osiguranje ili.. poslovna banka kupca u inozemstvu s kojim je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (izvoznik) zaključila izvozni ugovor.. kreditiranje izvoza hrvatskih roba i usluga osim potrošnih dobara sukladno pravilima utvrđenim OECD konsenzusom.. Prednosti za izvoznika.. Naplata izvoznog posla hrvatskom izvozniku odmah po isporuci.. Isplata na račun izvoznika u valuti izvoznog ugovora.. Kredit otplaćuje banka/kupac u inozemstvu.. Povećanje likvidnosti izvoznika.. Izbjegavanje rizika naplate izvoznog posla.. Način kreditiranja.. sufinanciranje izvoznih poslova zajedno s drugim bankama,.. samostalno kreditiranje banke ili kupca u inozemstvu..  ...   15 godina za financiranje izgradnje hidro i termo elektrana, projekte na bazi energije vjetra, geotermalne, solarne i bioenergetske projekte, projekte plimnih elektrana te projekte za pitku vodu i odvodnju.. Kamatna stopa ovisi o bonitetu banke, državi izvoza i izvoznom poslu, a može biti fiksna ili varijabilna.. Marža na CIRR kreće se od 0,2 – 2 %, ovisi o bonitetu kupca/banke, zemlji izvoza i roku otplate.. Visina marže ovisi o bonitetu kupca/banke, zemlji izvoza i roku otplate.. polica osiguranja kredita od političkih i komercijalnih rizika Republike Hrvatske.. Cjeloviti program kreditiranja kupaca / banaka u inozemstvu-ruski.. Cjeloviti program kreditiranja kupaca / banaka u inozemstvu-francuski..

  Original link path: /Sec1552
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Priprema izvoza.. PRIPREMA IZVOZA.. Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva, obrtnici.. zadruge.. Obrtna sredstva:.. priprema proizvodnje za izvoz,.. izvoz roba,.. cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova.. putem poslovnih banaka.. Iznos kredita i rok otplate.. nije ograničen, a ovisi o mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, proračunu potrebnih obrtnih sredstava, ostvarenoj visini izvoznih poslova te vrsti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.. kredit se odobrava u kunama.. do godine dana od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem, uz šestomjesečno usklađenje razine kredita u otplati.. Iznimno, može se odobriti dulji rok otplate kredita s dospijećem u razdoblju od 31.. 2016.. do 30.. 04.. 2017.. godine prema posebnim uvjetima za poslovne banke.. Ovo je mjera privremenog produljenja roka otplate kredita koja se primjenjuje na zahtjeve za odobrenje kredita zaprimljene u HBOR-u do 30.. 06.. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava HBOR-a za provedbu mjere.. Kredite odobrene prema mjeri privremenog produljenja roka otplate kredita nije moguće obnoviti odnosno produljiti ugovoreni rok dospijeća kredita.. Kamata za krajnje korisnike.. Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita se utvrđuje na temelju osnovne stope i marže koja se utvrđuje ovisno o kreditnom rangu krajnjeg korisnika kredita i ponuđenim instrumentima osiguranja.. Osnovnu stopu utvrđuje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.. Visina nominalne kamatne stope prema kreditnom rangu i ponuđenim instrumentima osiguranja (kolateralizaciji) bila bi kako slijedi:.. I.. Za kredite koji se odobravaju na rok do jedne godine i za kredite kojima se produljuje ugovoreni rok dospijeća:.. Visina kamatne stope za krajnjeg korisnika kredita*.. Kreditni rang.. Kolateralizacija (osiguranje).. Visoka.. Normalna.. Niska.. Jak (AAA-A).. 4,0%.. Dobar (BBB).. Zadovoljavajući (BB).. 4,4%.. Slab (B).. 6,7%.. Loš / financijske teškoće.. (CCC i niže).. 9,9%.. *efektivna kamatna stopa kreće se u rasponu od 5,19% do 11,58% godišnje.. II.. Za kredite koji se odobravaju prema mjeri privremenog produljenja roka otplate kredita s dospijećem u razdoblju od 31.. godine:..  ...   počevši od datuma od kojeg poslovna banka može početi koristiti kredit.. Osiguranje.. HBOR prihvaća:.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarska jamstva i.. druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. Pravdanje stanja kredita.. Nakon 6 mjeseci.. od datuma kada je kredit raspoloživ za korištenje ili kraće ukoliko je kredit odobren na kraći rok od godinu dana, sukladno dinamici koja će biti definirana ugovorom o kreditu.. Pravdanje se vrši novim ugovorom, narudžbom, pismom namjere za konkretan izvozni posao.. 10.. Pravdanje namjenskog korištenja.. Jednom godišnje dostavom carinskih deklaracija poslovnoj banci ili sukladno ugovoru o kreditu kada se kredit odobrava na rok kraći od godinu dana.. 11.. Produžetak ugovora.. Za.. jednu godinu.. ili kraće na temelju zahtjeva banke (izvoznika), a ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, zaključit će se dodatak postojećeg ugovora.. Ako poslovna banka podnosi zahtjev za produžetak ugovora podnosi ga na temelju zahtjeva izvoznika uz obrazloženje i to najkasnije 15 radnih dana prije dospijeća kredita.. Poslovna banka naplaćuje krajnjem korisniku naknadu od najviše 1,0% na iznos obnovljenog okvira.. 12.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. Banco Popolare Croatia d.. , Zagreb.. Banka Kovanica d.. , Varaždin.. BKS Bank d.. , Rijeka.. Croatia banka d.. Erste Steiermärkische bank d.. Hrvatska poštanska banka d.. Hypo Alpe-Adria-Bank d.. Imex banka d.. , Split.. Istarska kreditna banka Umag d.. , Umag.. Jadranska banka d.. , Šibenik.. Kentbank d.. , Zagreb.. Kreditna banka Zagreb d.. OTP banka Hrvatska d.. , Zadar.. Partner banka d.. Podravska banka d.. , Koprivnica.. Privredna banka Zagreb d.. Raiffeisenbank Austria d.. Zagreb.. Samoborska banka d.. , Samobor.. Sberbank d.. Slatinska banka d.. , Slatina.. Societe Generale – Splitska banka d.. Vaba d.. banka Varaždin.. Veneto banka d.. Zagrebačka banka d.. telefon: 01 / 4591 538, 01 / 4597 814.. Dokumentacija za kreditiranje putem poslovne banke..

  Original link path: /Sec1551
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Program kreditiranja turističkog sektora.. TURIZAM.. trgovačka društva, obrtnici.. ustanove.. Osnovna sredstva:.. osnivačka ulaganja,.. zemljište, građevinski objekti,.. oprema i uređaji.. brodovi i drugi plovni objekti.. Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita).. Ne kreditira se:.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,.. ulaganje u objekte u svrhu korištenja istih kao vikend kuće ili apartmana za vlastite potrebe ili korištenja objekta za stanovanje ili davanja objekta u zakup drugom poduzetniku za pružanje usluga smještaja gostiju,.. kupovina, gradnja i opremanje soba za iznajmljivanje, apartmana kao vrste smještaja te kuća za odmor/vila (osim u poduzetničkim ulaganjima: a) ako se radi o tradicijskim objektima; b) objektima na područjima posebne državne skrbi i brdsko planinskim područjima; c) otocima prve skupine),.. ulaganje u nekretnine koje nisu u vlasništvu korisnika kredita, osim u slučaju kada se objekt nalazi na zemljištu koje se koristi temeljem ugovora o koncesiji, odnosno pravu građenja, zakupu ili najmu, s time da razdoblje koncesije, zakupa ili najma ne može biti kraće od roka otplate kredita,.. povrat odnosno refinanciranje postojećih kredita bez obzira na namjenu i ročnost istih,.. kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,.. izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,.. kupnja i izgradnja stambenih prostora radi njihova pretvaranja u poslovni prostor,.. nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba,.. kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na  ...   krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. do 12 mjeseci.. Poček.. do 4 godine.. do 17 godina, uključujući i poček.. Kamate za krajnje korisnike.. Uvjete za sniženje kamatnih stopa možete pogledati.. 2% godišnje.. koji ulažu na PPDS* ili brdsko planinska područja ili otoke.. i.. koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu.. 4% godišnje.. koji ulažu na PPDS ili brdsko planinska područja ili otoke.. ili.. koji su mali i srednji poduzetnici.. 6% godišnje.. svi ostali gospodarski subjekti.. *PPDS- područja od posebne državne skrbi.. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.. 0,8%.. godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarske garancije,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. , Varaždin.. Banka Splitsko-dalmatinska banka d.. , Split.. , Rijeka.. Zagreb.. , Umag.. , Šibenik.. , Zadar.. , Koprivnica.. , Slatina.. Societe Generale - Splitska banka d.. Štedbanka d.. telefon: 01 / 45 91 611, 01 / 4591 738, 01 / 4591 524.. turizam@hbor.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika VP..

  Original link path: /sec1393
  Open archive



 •  


  Archived pages: 1113