www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: /.. Priprema turističke sezone.. PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE.. Program kreditiranja pripreme turističke sezone.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. 1.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva, obrtnici.. ustanove.. 2.. Namjena kredita.. Nabava roba i usluga u cilju pripreme turističke sezone radi kvalitetnog pružanja usluga turistima.. Navedeno uključuje nabavu hrane, pića, sitnog inventara, troškove tekućeg održavanja, troškove plaća i režijske troškove.. 3.. Način kreditiranja.. putem poslovnih banaka.. Iznos kredita, rok korištenja i otplata.. Iznos kredita.. najniži iznos 80.. 000,00 kn, a najviši iznos, u pravilu, 10.. 000.. 000,00 kn godišnje.. krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.. Rok korištenja.. od 15.. prosinca do 30.. lipnja sljedeće godine.. korištenje kredita moguće je i ranije sukladno odluci nadležnog tijela HBOR-a.. Otplata.. u 2 jednake rate koje dospijevaju 15.. listopada i 15.. studenog tekuće godine.. 5.. Kamata za krajnje korisnike.. promjenjiva, tromjesečni EURIBOR+3,75% godišnje.. 6.. Naknada za obradu zahtjeva.. 0,8%.. jednokratno na  ...   instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. 9.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. Banco Popolare Croatia d.. , Zagreb.. Banka Kovanica d.. , Varaždin.. Croatia banka d.. Erste Steiermärkische bank d.. , Rijeka.. Hrvatska poštanska banka d.. Hypo Alpe-Adria-Bank d.. Zagreb.. Imex banka d.. , Split.. Istarska kreditna banka Umag d.. , Umag.. Jadranska banka d.. , Šibenik.. Kreditna banka Zagreb d.. OTP banka Hrvatska d.. , Zadar.. Partner banka d.. Podravska banka d.. , Koprivnica.. Privredna banka Zagreb d.. Raiffeisenbank Austria d.. Slatinska banka d.. , Slatina.. Societe Generale - Splitska banka d.. Štedbanka d.. Zagrebačka banka d.. , Zagreb.. Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:.. HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb.. telefon: 01 / 4591 538, 01 / 4597 814.. e-mail:.. turizam@hbor.. hr.. Ispis.. Cjeloviti tekst programa.. Dokumentacija za kreditiranje putem poslovne banke..

  Original link path: /sec1394
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Turizam - IBRD.. Program kreditiranja izvoznika u turističkom sektoru iz sredstava IBRD-a.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva, obrtnici koji imaju status izvoznika i u pretežnom su privatnom vlasništvu.. Krajnji korisnici kredita moraju imati maksimalni omjer obveza i kapitala od 85:15 (po primitku sredstava kredita i tijekom prve tri godine za pojedinačni kredit € 1.. 000, po primitku sredstava kredita i tijekom prve godine za kredit ≤ € 1.. 000).. Nakon primitka sredstava kredita, krajnji korisnici trebaju generirati dovoljnu količinu gotovine tijekom razdoblja otplate kredita da održe omjer dobiti iz poslovne aktivnosti i financijskih rashoda od najmanje 1,1:1 (po primitku sredstava kredita i tijekom prve tri godine za kredit € 1.. 000, po primitku sredstava kredita i tijekom prve godine za svaki pojedinačni kredit ≤ € 1.. I.. Osnovna sredstva:.. osnivačka ulaganja,.. zemljište, građevinski objekti,.. oprema i uređaji.. II.. Trajna obrtna sredstva (do 15% ukupnog iznosa kredita).. Napomena: u cjelovitom tekstu programa naveden je popis investicija koje se NE kreditiraju po ovom programu.. Način kreditiranja.. Putem poslovnih banaka.. Iznos kredita, rok korištenja i otplata.. ukupno zaduženje pojedinom krajnjem  ...   otplate.. do 25 godina, uključujući i poček.. Kamatna stopa za krajnje korisnike.. Kamate za vrijeme korištenja kredita (interkalarne kamate), do prijenosa kredita u otplatu, obračunavaju se na iskorišteni iznos kredita u visini redovne kamate i naplaćuju kvartalno.. Kamatnu stopu za krajnjeg korisnika, sukladno smjernicama IBRD-a,utvrđuje poslovna banka ovisno o procjeni rizika krajnjeg korisnika i kvaliteti instrumenata osiguranja, o čemu je dužna izvijestiti HBOR kod podnošenja zahtjeva za kredit.. Najniža kamatna stopa za krajnjeg korisnika je kamatna stopa koju plaća poslovna banka HBOR-u, a ista iznosi šestomjesečni 6M EURIBOR uvećan za maržu od 195 bb.. Naknada za obradu zahtjeva i rezervaciju sredstava.. Visinu naknade za obradu zahtjeva i rezervaciju sredstava za krajnjeg korisnika utvrđuje poslovna banka, o čemu je dužna izvijestiti HBOR kod podnošenja zahtjeva za kredit.. , Rijeka.. , Split.. telefon: 01 / 45 91 611, 01 / 4591 738, 01 / 4591 524.. Procedure zaštite okoliša (hrv.. verzija).. Procedure zaštite okoliša (eng.. PUO naslovna TRAFOSTANICA AT.. Plan upravljanja okolišem TRAFOSTANICA AT.. PUO naslovna ARENATURIST.. Plan upravljanja okolišem belvedere.. Financijski izvještaji projekta „Kreditni program financiranja izvoza“ na 31..

  Original link path: /turizam-ibrd01
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Poljoprivreda i ujednačeni razvoj.. POLJOPRIVREDA I UJEDNAČENI RAZVOJ.. Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi.. Krajnji korisnici kredita mogu biti mali i srednji poduzetnici:.. zadruge, ustanove.. obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ribari.. • osnivačka ulaganja,.. • zemljište,građevinski objekti,.. • oprema i uređaji,.. • osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada,.. • povrćarska i cvjećarska proizvodnja.. Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita).. Ne kreditira se:.. dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,.. benzinske postaje,.. kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,.. proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,.. prodajni i servisni auto saloni,.. izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,.. kupnja i izgradnja stambenih prostora radi njihova pretvaranja u poslovni prostor,.. nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba,.. prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu (kupnja kamiona, kranovi, dizalice, labudice i sl.. oprema),.. već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku te se neće financirati povrat već prethodno uloženih sredstava u investiciju (refundacije).. djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija  ...   ili brdsko-planinska područja ili otoke.. i.. koji su dokazali tržišnu konkurentnost uspješnom prodajom na domaćem i/ili inozemnom tržištu.. 4% godišnje.. svi ostali gospodarski subjekti koji ulažu na PPDS ili poljoprivredu ili ribarstvo ili brdsko-planinska područja ili otoke.. *PPDS- područja od posebne državne skrbi.. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.. 0,8% jednokratno.. na iznos odobrenog kredita.. 0,25% godišnje.. na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarska jamstva,.. jamstva HAMAG-BICRO-a i.. , Varaždin.. Istarska kreditna banka d.. , Umag.. , Šibenik.. Kentbank d.. , Zadar.. , Koprivnica.. Sberbank d.. , Slatina.. Société Générale-Splitska banka d.. Vaba d.. banka Varaždin.. Veneto banka d.. 10.. Rok primjene.. Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30.. lipnja 2016.. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.. telefon: 01 / 4597 838, 01 / 4597 815.. poljoprivreda@hbor.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP..

  Original link path: /Sec1594
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Priprema poljoprivredne proizvodnje.. KREDITIRANJE PRIPREME POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE.. Obrtna sredstva za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju.. Fizičke i pravne osobe (OPG-i u sustavu PDV-a, obrti, trgovačka društva, zadruge) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća.. Kreditiranje obrtnih sredstava potrebnih za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje i to:.. obrtna sredstva za tekuću proizvodnju (kupnja sirovina, repromaterijala i ostalog).. obrtna sredstva za otkup poljoprivrednih proizvoda.. putem poslovnih banaka.. Najmanji iznos kredita je 50.. Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a.. Kredit se odobrava u kunama, bez valutne klauzule.. HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja za pripremu poljoprivredne proizvodnje u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit u poslovnu banku.. do 3 mjeseca.. Način otplate.. u jednakim mjesečnim ili  ...   se obračunavanju i naplaćuju mjesečno ili tromjesečno na iskorišteni iznos kredita.. Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom.. jednokratno na iznos odobrenog kredita, a najmanje 500,00 (petsto) kuna.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom u okviru ugovaranja uobičajenih instrumenata osiguranja (mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini, bankarska jamstva te druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju).. Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te brisanja i povrata provedenih instrumenata osiguranja snosi korisnik kredita.. Poslovne banke uključene u suradnju na Programu kreditiranja.. Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30.. telefon: 01 / 4597 818, 01 / 4591 670..

  Original link path: /Sec1663
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Zahtjev za kredit.. Izjava o državnim potporama.. Dopuna zahtjeva za kredit.. Dopuna zahtjeva za kredit – Regionalne potpore.. Dopuna zahtjeva za kredit – Potpore za male i srednje poduzetnike.. Zahtjev za povlačenje sredstava.. Povratak.. Dopuna zahtjeva za kredit.. Zahtjev za korištenje kredita.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika VP.. Zahtjev za kredit.. Zahtjev za kredit (izvor Banka i HBOR) – grupa programa.. Zahtjev za kredit (sve izvor HBOR) – grupa programa.. Dopuna zahtjeva za kredit – Regionalne potpore.. Dopuna zahtjeva za kredit – Potpore za male i srednje poduzetnike.. Zahtjev za korištenje kredita.. Zahtjev za korištenje kredita (izvor Banka i HBOR).. Zahtjev za istodobno korištenje tranši ukupnog kredita (sve izvor HBOR).. Veliki projekti u poljoprivredi.. GOSPODARSTVO.. Program kreditiranja gospodarstva.. oprema i uređaji,.. osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i  ...   televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao u uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću iz svih programa kreditiranja,.. kupnja udjela, dionica i ostalih vrijednosnih papira,.. poslovanje koje rezultira negativnim učincima na okoliš,.. najniži iznos 700.. 000,00 kn , a najviši iznos nije ograničen.. krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. do 12 godina, uključujući i poček.. U opravdanim slučajevima, kada investicijska studija ukazuje na potrebu za duljom ročnosti i počekom, rok otplate može biti do 17 godina uključujući do 4 počeka.. koji ulažu na PPDS* ili brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo.. koji ulažu na PPDS ili brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo.. ili.. ili.. koji su mali i srednji poduzetnici.. 6% godišnje.. svi ostali gospodarski subjekti.. bankarske garancije,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. BKS Bank d.. Erste Steiermärkische Bank d.. Volksbank d.. telefon: 01 / 4597 841.. gospodarstvo@hbor..

  Original link path: /Sec1391
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Original link path: /gospodarstvo
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Nova proizvodnja.. NOVA PROIZVODNJA.. Program kreditiranja nove proizvodnje.. trgovačka društva, obrtnici, zadruge sa sjedištem u RH koji:.. ulažu u nove ili razvijaju postojeće proizvode koji već posjeduju certifikate potrebne za prodaju na tržištu ili će ih sredstvima kredita ishoditi i koji.. koriste certificirane repromaterijale i sirovine koje udovoljavaju standardima kvalitete i sigurnosti.. troškovi ishođenja certifikata.. Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita ili više ukoliko korisnik kredita priloži dokaz o robnom kreditu kupcu).. poduzetnike u poteškoćama u skladu s odredbama propisa koji uređuju državne potpore.. dijelove investicije koji služe u osobne svrhe.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom.. kupovinu udjela u trgovačkim društvima.. ugostiteljske objekte koji isključivo  ...   nekretnina i pokretnina od povezanih osoba.. kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti.. oprema).. već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku.. djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao u uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću iz svih programa kreditiranja.. proizvodnja oružja i streljiva.. kupnja udjela, dionica i ostalih vrijednosnih papira.. kupnja osobnih automobila osim dostavnih vozila.. provođenje pokusa na životinjama.. poslovanje koje rezultira negativnim učincima na okoliš.. izravno.. najviši iznos nije ograničen.. HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. koji ulažu na PPDS* ili brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo.. 0,8%.. jamstvo HAMAG-BICRO i.. Dokumentacija za izravno kreditiranje..

  Original link path: /novaproizvodnja
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Brodarstvo.. BRODARSTVO.. Program kreditiranja brodarstva.. trgovačka društva registrirana u Republici Hrvatskoj;.. pravne osobe registrirane u trećim zemljama.. (posebice na području država tzv.. Zastava pogodnosti).. Krediti su namijenjeni za ulaganja u:.. modernizacija i obnova plovnih objekata.. kupnja novih plovnih objekata.. po modelu podjele rizika uz suradnju poslovnih banaka i HBOR-a.. na način da poslovna banka kreditira najmanje 50% iznosa ukupnog kredita (kredit poslovne banke), a HBOR kreditira do 50% iznosa ukupnog kredita (izravni kredit HBOR-a).. Iznos kredita i rok otplate.. Najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti (krajnjeg) korisnika kredita, te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.. Krediti se u pravilu odobravaju u kunama uz  ...   pravilu kreditira do 85% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. do 24 mjeseca.. do 6 mjeseci od primopredaje broda.. Ovisno o cijeni zaduženja HBOR-a, a najniže na razini opće kamatne stope temeljene na referentnoj kamatnoj stopi.. Po modelu podjele rizika uz kamatnu stopu koja može biti definirana u visini kamatne stope poslovne banke.. U slučaju kreditiranja u skladu s pravilima utvrđenim OECD konsenzusom, kamatna stopa u trenutku zaključenja ugovora o kreditu ne može biti niža od međunarodno propisane najniže kamatne stope – Komercijalna Referentna Kamatna Stopa (Commercial Interest Reference Rate - CIRR) za valutu izvoznog ugovora.. na neiskorišteni iznos kredita.. Instrumenti osiguranja.. bankarska jamstva, jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu:..

  Original link path: /brodarstvo
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Žene poduzetnice.. Program kreditiranja ženskog poduzetništva.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:.. koji imaju registriranu djelatnost u RH.. u kojima 1 ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice.. čiju upravu vodi žena.. Krediti su namijenjeni za ulaganja u:.. Osnovna sredstva:.. Materijalna imovina.. osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.. Nematerijalna imovina.. razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize.. Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.. dijelove investicije koji služe u osobne svrhe,.. ugostiteljske objekte koji isključivo pružaju usluge točenja pića,.. već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku,.. djelatnosti izdavanja novina  ...   kuna, a najviši iznos 700.. 000,00 kuna.. • krediti se ugovaraju u kunama.. HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. do 2 godine.. do 12 godina uključujući i poček.. na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. bankarska jamstva,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a,.. za kredite do 100.. 000,00 kuna koji su osigurani Jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika,.. za kredite do visine 100.. 000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i.. U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. Societe Generale – Splitska banka d.. Rok važenja programa.. Program kreditiranja provodi se do 31.. godine, kako odobravanjem novih zahtjeva, tako i reprograma (osim reprograma korisnicima u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva), uz mogućnost produljenja.. U slučaju produljenja primjene, korisnicima u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, novi zahtjevi za kredite, mogu se odobriti zaključno do 30.. 06.. 2016.. telefon: 01 / 4591 666.. msp@hbor..

  Original link path: /Sec1667
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Poduzetništvo mladih.. PODUZETNIŠTVO MLADIH.. Program kreditiranja poduzetništva mladih.. Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove koje:.. imaju registriranu djelatnost u RH,.. u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici.. i.. u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.. Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize).. dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe,.. djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću.. proizvodnja oružja i streljiva,.. provođenje pokusa na životinjama,.. kupnja udjela u drugim društvima, dionica i ostalih vrijednosnih papira.. putem poslovnih banaka koje su ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa.. izravnim kreditiranjem korisnika kredita..  ...   obrta subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, osim za ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo, te će se za postotak odobrene subvencije umanjiti kamatna stopa za korisnike kredita.. Mogućnost subvencije kamatne stope ovisi o raspoloživim sredstvima za subvencije Ministarstva poduzetništva i obrta.. Kamatna stopa za ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo iznosi 4% godišnje.. jednokratno na iznos odobrenog kredita,a najmanje 500,00 (petsto) kuna.. godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. HBOR prihvaća:.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.. jamstvo HAMAG-BICRO-a,.. Za kredite do visine 100.. 000,00 kuna HBOR za osiguranje može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca.. 000,00 kuna a koji su osigurani jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, HBOR za osiguranje može prihvatiti mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika kao i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika..

  Original link path: /novo-poduzetnistvo-mladih
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Početnici.. POČETNICI.. Program kreditiranja poduzetnika početnika.. Hrvatski državljani koji:.. po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo,.. imaju registriranu djelatnost,.. nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,.. su mlađi od 55 godina,.. nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta,.. nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,.. Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.. Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize).. Ovaj  ...   Program.. Zahtjevi za odobrenje izravnog kredita predaju se u poslovnice: Hrvatske poštanske banke d.. , Zagreb; Partner banke d.. , Zagreb i Privredne banke Zagreb d.. , Zagreb ili izravno u HBOR.. • najniži iznos 80.. 000,00 kuna, a najviši 1.. 800.. • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. Za kredite do 700.. 000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. do 14 godina uključujući i poček.. Samoborska banka d.. , Samobor..

  Original link path: /Sec1413
  Open archive •  


  Archived pages: 1113