www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: /.. IPARD - Mjera 101.. i 103.. IPARD Mjera 101.. (IPARD i EU fondovi).. Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101.. i Mjeru 103.. te ostalih kandidata za projekte u poljoprivredi i ribarstvu koji se sufinanciraju sredstvima iz EU fondova.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. 1.. Korisnici kredita.. Korisnici kredita su:.. fizičke i pravne osobe (OPG-i u sustavu PDV-a, obrti, trgovačka društva, zadruge), u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna EUR s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe koje su sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa ili ostalih fondova EU.. Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnijeti zahtjev za kredit u HBOR ili poslovnu banku odmah nakon predaje natječajne dokumentacije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a kao dokaz se dostavlja preslika povratnice sa pečatom Agencije.. 2.. Namjena kredita.. Financirat će se ulaganja u proizvodne i prerađivačke sektore sukladno investiciji koja se prijavljuje na pojedinu mjeru IPARD natječaja u okviru Pravilnika o provedbi Mjere 101.. i Pravilnika o provedbi Mjere 103.. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).. Financirat će se ulaganja sukladno Pravilniku kako slijedi:.. Mjera 101.. sektor mljekarstva,.. sektor govedarstva,.. sektor svinjogojstva,.. sektor peradarstva,.. sektor jaja,.. sektor voća i povrća,.. sektor žitarica i uljarica.. Mjera 103.. sektor mlijeka i mljekarstva,.. sektor prerade mesa,.. sektor ribarstva,.. sektor prerade voća i povrća,.. sektor vinarstva,.. sektor maslinovog ulja.. Krediti u okviru Programa kreditiranja namijenjeni su za ulaganja u:.. I Osnovna sredstva:.. izgradnja/rekonstrukcija građevinskih objekata, staklenika, plastenika, objekata za skladištenje voća i povrća (uključujući i gljive i ljekovito bilje), hladnjača (uključujući ULO kapacitete),.. izgradnja i opremanje bioplinskih postrojenja,.. mehanizacija, oprema i uređaji,.. računalna oprema uključujući i softver,.. specijalna vozila za prijevoz mlijeka i gnojiva,.. podizanje novih ili restrukturiranje postojećih nasada voća i  ...   godišnje.. fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malih i srednjih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda.. pravne osobe u rangu velikih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu.. 4% godišnje.. svi ostali gospodarski subjekti.. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.. 6.. Naknada za obradu zahtjeva.. 0,8% j.. ednokratno na iznos odobrenog kredita.. 7.. Naknada za rezervaciju sredstava.. 0,25%.. godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. 8.. Osiguranje.. HBOR prihvaća:.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,.. Jamstvo HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a,.. ostali instrumenti osiguranja prihvatljivi HBOR-u.. U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te brisanja i povrata provedenih osiguranja snosi korisnik kredita.. 9.. Poslovne banke uključene u suradnju na Programu kreditiranja.. Croatia banka d.. , Zagreb.. Erste Steiermärkische bank d.. , Rijeka.. Hrvatska poštanska banka d.. Hypo Alpe-Adria-Bank d.. Istarska kreditna banka Umag d.. , Umag.. Kreditna banka Zagreb d.. OTP banka Hrvatska d.. , Zadar.. Podravska banka d.. , Koprivnica.. Privredna banka Zagreb d.. Raiffeisenbank Austria d.. Sberbank d.. Slatinska banka d.. , Slatina.. Societe Generale - Splitska banka d.. , Split.. Štedbanka d.. Vaba d.. banka Varaždin, Varaždin.. Veneto banka d.. Zagrebačka banka d.. 10.. Rok primjene.. Ukoliko se prema ovom programu kreditiranja financiraju korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih mogu odobriti zaključno do 30.. 06.. 2016.. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.. Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:.. HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb.. telefon: 01 / 4597 818, 01 / 4591 751.. e-mail:.. poljoprivreda@hbor.. hr.. Ispis.. Cjeloviti tekst programa.. Dokumentacija za izravno kreditiranje.. Dokumentacija za kreditiranje putem poslovne banke.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika VP..

  Original link path: /Sec1661
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: IPARD - razvoj infrastrukture (Mjera 301.. ).. IPARD – RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE.. Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 301.. Cilj Programa kreditiranja.. Sukladno Pravilniku o provedbi Mjere 301.. „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa financiraju se:.. Ulaganja u sektor sustava kanalizacija i pročišćavanja otpadnih voda.. Ulaganja u sektor lokalnih nerazvrstanih cesta.. Ulaganja u sektor toplana.. Ulaganja u sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta.. Krajnji korisnici kredita.. Jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.. 000 stanovnika) sukladno Prilogu V.. Pravilnika o provedbi Mjere 301.. „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ unutar IPARD programa.. Korisnici mogu biti jedinice lokalne samouprave koje su sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava  ...   osiguranja.. HBOR kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.. do 5 godina.. do 15 godina, uključujući i poček.. Kamate.. 4% godišnje, fiksna.. Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom, a kamate za vrijeme korištenja kredita (interkalarne kamate) obračunavaju se na iskorišteni dio kredita u visini redovne kamate i naplaćuju kvartalno.. 1,0 % jednokratno.. na iznos odobrenog kredita.. 0,25% godišnje.. na iznos odobrenih, a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. Za osiguranje urednog izvršenja obveza po kreditima, HBOR će prihvaćati:.. mjenice i zadužnice jedinica lokalne samouprave,.. druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.. BKS Bank d.. Banka Kovanica d.. , Varaždin.. Partner banka d.. telefon: 01 / 4597 817, 01 / 4591 618.. infrastruktura@hbor..

  Original link path: /Sec1644
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: IPARD - ruralni razvoj (Mjera 302.. IPARD - razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti.. Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302.. Korisnici kredita za ulaganja u okviru Mjere 302.. su fizičke i pravne osobe, u rangu mikro subjekata u sustavu PDV-a, i to:.. do 10 zaposlenih, i.. vrijednost aktive do 2,0 milijuna EUR ili godišnji promet do 2,0 milijuna EUR, i.. 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe koje su sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa.. Financirat će se ulaganja u sektore sukladno investiciji koja se prijavljuje na pojedinu mjeru IPARD natječaja u okviru Pravilnika o provedbi Mjere 302.. Sektor ruralnog turizma.. Sektor tradicijskih obrta.. Sektor izravne prodaje.. Sektor slatkovodne akvakulture.. Sektor usluga.. Sektor prerade  ...   2 godine.. do 14 godina uključujući poček za financiranje izgradnje/opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.. Iznimno, u slučajevima kreditiranja projekata obnovljivih izvora energije, pri čemu nositelji projekta imaju status povlaštenog proizvođača električne energije, kamatna stopa se odobrava isključivo na razini opće kamatne stope temeljene na referentnoj kamatnoj stopi, a najmanje na razini kamatne stope propisane programom kreditiranja.. U slučajevima kreditiranja projekata obnovljivih izvora energije po modelu podjele rizika, pri čemu nositelji projekta imaju status povlaštenog proizvođača električne energije, kamatna stopa se može odobriti i na razini kamatne stope poslovne banke.. Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom, a kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.. 0,8% jednokratno.. na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. telefon: 01 / 4597 838, 01 / 4597 818..

  Original link path: /Sec1645
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Kreditiranje IPA-e i Strukturnih instrumenata.. KREDITIRANJE IPA-e i STRUKTURNIH INSTRUMENATA.. (Program kreditiranja projekata kandidata za program IPA i Strukturne instrumente).. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te društva u većinskom vlasništvu JLPS-a ili Republike Hrvatske i.. svi ostali korisnici koji zadovoljavaju uvjete IPA programa.. Krediti su namijenjeni za financiranje troškova provedbe projekta koji obuhvaćaju:.. • dio Projekta koji će se kandidirati za IPA program - prihvatljivi izdaci sukladno uvjetima iz Poziva za dostavu prijedloga projekta,.. • izdatke koji su dio Projekta, a koje nije moguće kandidirati za IPA program prema uvjetima iz Poziva za dostavu prijedloga projekta.. HBOR ima mogućnost razmatranja korištenja dijela kredita za pokriće troškova pripreme projekta (refundacija za izradu dokumentacije, troškove dozvola i dr.. ) pod uvjetom da nositelj projekta osigura dokaze o nužnosti tih troškova za provedbu projekta.. putem poslovnih banaka.. izravno kreditiranje samo za Korisnike kredita iz  ...   (regionalne) samouprave HBOR može kreditirati do 100% predračunske vrijednosti investicije s PDV-om.. do 18 mjeseci.. do 3 godine.. do 15 godina uključujući poček.. Uvjete za sniženje kamatnih stopa možete pogledati.. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.. Kamatne stope koje HBOR izravno ili putem poslovnih banaka ponudi sukladno Zakonu o javnoj nabavi na javnim nadmetanjima za nabavku novčanih kredita mogu biti fiksne i nepromjenjive.. 0,8% jednokratno.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarske garancije,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a,.. jamstvo Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,.. jamstvo RH,.. ostale instrumente osiguranja prihvatljive za HBOR.. Popis poslovnih banaka uključenih u suradnju na provedbi Programa kreditiranja projekata kandidata za program IPA i Strukturne instrumente.. Banco Popolare Croatia d..

  Original link path: /kreditiranje-ipa-e
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Darovnica uz kredit za projekte energetske uč.. DAROVNICA UZ KREDIT ZA PROJEKTE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI.. (Programi Europske komisije - EEFF 2006 i EEFF 2007).. Korištenje sredstava Darovnice iz Programa Europske komisije – Energy Efficiency Finance Facility za 2006.. (ukupan iznos Darovnice od 1.. 800.. 000,00 EUR) i 2007.. (ukupan iznos Darovnice od 2.. 100.. 000,00 EUR) osmišljeno je i provodi se u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB).. Kako su sredstva Europske komisije ograničena, ovaj Program provodit će se do iskorištenja istih.. Sredstva Darovnice mogu se koristiti uz korištenje kreditnih sredstava iz izvora EIB-a, izravno putem HBOR-a ili preko poslovnih banaka s kojima HBOR ima uspostavljenu poslovnu suradnju.. Trgovačka društva, obrtnici i ostale pravne osobe.. Jedinice lokalne, područne i regionalne samouprave i društva u njihovu vlasništvu.. Pravne osobe u vlasništvu središnje države.. Krediti su namijenjeni za financiranje osnovnih sredstava u okviru ulaganja koja pridonose uštedi energije i/ili smanjenju emisije CO2, odnosno ulaganja kojima se povećava energetska učinkovitost objekata u zgradarstvu i industriji.. U sklopu Programa Europske komisije EEFF 2007, uz financiranje energetske učinkovitosti, moguće je financiranje osnovnih sredstava za ulaganja u projekte obnovljivih izvora energije.. Prihvatljiva ulaganja.. Prihvatljiva su ona ulaganja koja će po završetku investicije doprinijeti poboljšanju energetske učinkovitosti postojećih objekata(Ulaganja u izgradnju novih objekata nisu prihvatljiva za korištenje sredstava Darovnice.. ) i to na sljedeći način:.. sektor zgradarstva - projekti kojima se ostvaruje najmanje 30% uštede energije (izmjena fasada, prozora i vrata, poboljšanje sustava rasvjete, grijanja i hlađenja, uređenje kotlovnica, ugradnja solarnih sustava za grijanje tople vode i sl.. sektor industrije - projekti kojima se ostvaruje najmanje 20% uštede energije i/ili smanjenja ispuštanja CO2 (automatizacija  ...   zgradarstvu i industriji.. za projekte obnovljivih izvora energije.. do 5.. 000.. 000,00 EUR.. * Za projekte javnog sektora ukupan iznos kredita koji se alocira iz sredstava EIB-a ne može iznositi više od 50% ukupne predračunske vrijednosti projekta bez PDV-a.. Ostali uvjeti kredita.. Napominjemo kako su svi kreditni uvjeti koji nisu navedeni u ovom letku (kamatne stope, naknade, ročnost i sl.. ), određeni pojedinačnim programom kreditiranja HBOR-a u sklopu kojega se odobrava pojedini kredit, kao i uvjetima EIB-a (.. http://www.. hbor.. hr/Art1287.. ).. HBOR u sklopu raspoloživih sredstava EIB-a i Darovnica Europske komisije može razmatrati ulaganja koja se odnose isključivo na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, ali i ulaganja u kojima je energetska učinkovitost samo jedan dio ukupne investicije.. Za dio ulaganja koja HBOR može kreditirati, a ne odnosi se na energetsku učinkovitost ili obnovljive izvore energije ne može se ostvariti pravo na Darovnicu.. Korištenje sredstava darovnice iz Programa Europske komisije.. Darovnica namijenjena krajnjim korisnicima iznosi.. 15% od odobrenog iznosa kredita.. iz sredstava EIB-a i koristi se za umanjenje glavnice kredita.. Sredstva Darovnice raspoloživa su nakon ispunjenja uvjeta uštede energije i/ili smanjenja ispuštanja CO2 iz točke 3.. ovog Letka, odnosno po uspješno završenoj investiciji i ishođenju potrebnih dozvola, kada je riječ o ulaganjima u obnovljive izvore energije.. Uz navedenu mogućnost umanjenja glavnice kredita, u sklopu Darovnice osigurana je i pomoć konzultanata čija je zadaća procijeniti i potvrditi postignute razine uštede energije i/ili smanjenja ispuštanja CO2, odnosno potvrditi uspješnost ulaganja u obnovljive izvore energije.. Postupak odobrenja kredita i sredstava Darovnice.. Darovnica uz kredit za projekte energetske učinkovitosti.. Obrazac za prijavu - industrijski sektor.. Obrazac za prijavu - zgradarstvo..

  Original link path: /darovnica-uz-kredit-za-projekte-energetske-ucinkov
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Osiguranje od proizvodnje do izvoza.. Osiguranje kredita za pripremu izvoza.. Osiguranje šteta tijekom proizvodnje.. Najčešća pitanja.. Podrška izvozu - brošura.. Kontakti u Osiguranju izvoza.. Novosti u osiguranju izvoza..

  Original link path: /Sec1673
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: OSIGURANJE KREDITA ZA PRIPREMU IZVOZA.. Ciljnu skupinu ovog programa čine izvoznici koji su suočeni s nedostatkom obrtnog kapitala za pripremu izvoza u situaciji kada kreditorima ne mogu ponuditi uobičajene instrumente osiguranja kredita ili su isti nedostatni za ispunjenje uvjeta kredita.. Osiguranjem kredita za pripremu izvoza banka može zatražiti osiguranje glavnice i redovne kamate do najviše 80%.. Ovaj proizvod je  ...   ugovor o osiguranju.. Banka izvozniku odobrava kredit za pripremu izvoza.. Izvoznik izvozi proizvedenu robu stranom kupcu.. Strani kupac plaća izvozniku, a iz tih priljeva izvoznik plaća kredit.. Ako izvoznik ne bude vraćao kredit, iz razloga neplaćanja kupca ili njegove insolventnosti, HBOR banci isplaćuje odštetu.. Zahtjev za osiguranje kredita za pripremu izvoza.. Opći uvjeti osiguranja kredita za pripremu izvoza OU-KP-04-13..

  Original link path: /Sec1674
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: OSIGURANJE ŠTETA TIJEKOM PROIZVODNJE.. U okviru osiguranja naplate izvoznog ugovora moguće je zaštititi izvoznika od rizika raskida ugovora od strane kupca, odnosno rizika nemogućnosti izvršenja izvoza.. Policu osiguranja šteta tijekom proizvodnje moguće je ugovoriti kada se proizvodi roba po specijalnoj narudžbi i roba koju je nemoguće prodati nekom drugom kupcu.. Policom se osigurava se nemogućnost izvršenja komercijalnog ugovora radi raskida ugovora od strane kupca ili nastanka političkog rizika koji onemogućava  ...   izvozniku isplaćuje u visini stvarnih troškova nastalih u procesu proizvodnje određene robe, umanjenih za postotak samopridržaja odnosno ugovorenog udjela izvoznika u šteti.. Izvoznik s HBOR-om zaključuje ugovor o osiguranju i plaća premiju.. Izvoznik sa inozemnim kupcem zaključuje ugovor o prodaji roba i usluga.. Izvoznik isporučuje proizvedenu robu inozemnom kupcu.. Ako inozemni kupac raskine ugovor ili izvoznik nije u mogućnosti izvršiti ugovor, HBOR izvozniku isplaćuje odštetu.. Zahtjev za osiguranje šteta tijekom proizvodnje..

  Original link path: /Sec1675
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Osiguranje od izvoza do naplate.. Kratkoročno osiguranje.. Srednjoročno - dugoročno osiguranje..

  Original link path: /Sec1676
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: OSIGURANJE NAPLATE KRATKOROČNIH IZVOZNIH POTRAŽIVANJA.. Ako ste izvoznik i ugovorili ste rokove plaćanja s inozemnim partnerom do 365 dana, iznimno do 2 godine, HBOR-ovom policom osiguranja naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja možete se zaštititi od komercijalnih i političkih rizika.. Komercijalni rizici su zakašnjenje u plaćanju inozemnog partnera ili stečaj inozemnog partnera.. Političke rizike predstavljaju rat, ratu slični događaji, pobuna ili revolucija te vladine mjere koje ograničavaju transfer ili slobodno raspolaganje plaćanjima.. HBOR, kao državna izvozno-kreditna agencija, osigurava naplatu kratkoročnih izvoznih potraživanja od neutrživih, odnosno privremeno neutrživih rizika, čime nadopunjava ponudu na hrvatskom tržištu izvozno-kreditnog osiguranja za sve one rizike koje na privatnom tržištu iz bilo kojeg razloga nije moguće osigurati.. Utrživi rizici su komercijalni i politički rizici prema dužnicima sa sjedištem u zemljama članicama EU ili OECD-a,  ...   usluga.. Više pročitajte.. ….. U HBOR-u možete osigurati naplatu potraživanja nastalih temeljem:.. Pojedine transakcije s inozemnim kupcem,.. Kontinuiranih isporuka roba i usluga prema jednom inozemnom kupcu,.. Kontinuiranih isporuka roba i usluga prema više inozemnih kupaca/prema svim kupcima iz inozemstva.. Korištenjem police osiguranja naplate potraživanja ostvarujete niz prednosti:.. zaštita poslovanja,.. mogućnost prodaje uz odgodu plaćanja,.. povećanje konkurentnosti i posljedično rast prodaje,.. lakši izlazak na nova tržišta,.. prijenos dijela rizika naplate na osiguratelja,.. lakši pristup izvorima financiranja.. Budući da je kupčevu nemogućnost podmirenja obveza teško unaprijed predvidjeti, osiguranje naplate kratkoročnih izvoznih potraživanja kod HBOR-a jedan je od vrlo učinkovitih načina za sprječavanje ili umanjenje nastanka štete.. Zahtjev za odobrenje osigurane svote.. Upitnik za osiguranje izvoza.. Program osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja KI-01-13.. Opći uvjeti osiguranja kratkoročnih izvoznih potraživanja OU-KI 01-13..

  Original link path: /Sec1677
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: SREDNJOROČNO – DUGOROČNO OSIGURANJE.. Proizvodi srednjoročno-dugoročnog osiguranja namijenjeni su poticanju izvoza roba i usluga veće vrijednosti, odnosno kapitalnih dobara, uz rokove plaćanja duže od jedne godine.. Ovi oblici osiguranja izvoznih poslova izuzetno su važni instrumenti zaštite poslovanja za izvoznike i njihove banke, jer pokrivaju komercijalne i političke rizike neplaćanja na stranim tržištima gdje su ti rizici teže sagledivi od onih s kojima se susreću na domaćem  ...   kredit kao temeljni uvjet sklapanja posla, što je obično slučaj kod izvoza kapitalnih dobara, opreme veće vrijednosti, građevinskih radova i slično.. *.. Srednjoročno – dugoročno osiguranje obuhvaća:.. Osiguranje izravnih isporuka/ kredita dobavljača.. Osiguranje kredita kupcu ili banci kupca.. *za ročnost kredita od 2 i više godina, primjenjuju se pravila i načela državnog osiguranja izvoza koji su definirani u.. Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Credit..

  Original link path: /Sec1678
  Open archive •  


  Archived pages: 1113