www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: /.. Program kreditiranja gospodarstva.. GOSPODARSTVO.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. 1.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva, obrtnici.. zadruge, ustanove.. 2.. Namjena kredita.. I.. Osnovna sredstva:.. osnivačka ulaganja,.. zemljište, građevinski objekti,.. oprema i uređaji,.. osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada.. II.. Trajna obrtna sredstva (do 15% ukupnog iznosa kredita).. Ne kreditira se:.. dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića,.. benzinske postaje,.. kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,.. proizvodnja i distribucija duhanskih proizvoda,.. prodajni i servisni auto saloni,.. izgradnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje,.. kupnja i izgradnja stambenih prostora radi njihova pretvaranja u poslovni prostor,.. nabavka nekretnina i pokretnina od povezanih osoba,.. kupnja, izgradnja, rekonstrukcija i opremanje poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti, osim na područjima od posebne državne skrbi, otocima i brdsko-planinskim područjima,.. prijevoznička djelatnost u cestovnom prometu (kupnja kamiona, kranovi, dizalice, labudice i sl.. oprema),.. već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku te se neće financirati povrat već prethodno uloženih sredstava u investiciju (refundacije),.. djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao u uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću iz svih programa kreditiranja,.. proizvodnja oružja i streljiva,.. kupnja udjela, dionica i ostalih vrijednosnih papira,.. kupnja osobnih automobila osim dostavnih vozila,.. provođenje pokusa na životinjama,.. poslovanje koje rezultira negativnim učincima na okoliš,.. javnobilježnička djelatnost.. 3.. Način kreditiranja.. putem poslovnih banaka.. Iznos kredita, rok korištenja i otplata.. Iznos kredita.. najniži iznos 700.. 000,00 kn , a najviši iznos nije ograničen.. krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR kreditira do  ...   sukladno Odluci o kamatnim stopama i Pravilniku o načinu i rokovima obračuna kamata.. 6.. Naknada za obradu zahtjeva.. 0,8%.. jednokratno na iznos odobrenog kredita.. 7.. Naknada za rezervaciju sredstava.. 0,25% godišnje.. na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. 8.. Osiguranje.. HBOR prihvaća:.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarske garancije,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. 9.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. Banco Popolare Croatia d.. , Zagreb.. Banka Kovanica d.. , Varaždin.. BKS Bank d.. , Rijeka.. Croatia banka d.. Erste Steiermärkische Bank d.. Hrvatska poštanska banka d.. Hypo Alpe-Adria-Bank d.. Imex banka d.. , Split.. Istarska kreditna banka Umag d.. , Umag.. Jadranska banka d.. , Šibenik.. Kentbank d.. Kreditna banka Zagreb d.. OTP banka Hrvatska d.. , Zadar.. Partner banka d.. Podravska banka d.. , Koprivnica.. Privredna banka Zagreb d.. Raiffeisenbank Austria d.. Sberbank d.. Slatinska banka d.. , Slatina.. Societe Generale - Splitska banka d.. Volksbank d.. Zagrebačka banka d.. 10.. Rok primjene.. Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30.. lipnja 2016.. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.. Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:.. HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb.. telefon: 01 / 4597 841.. e-mail:.. gospodarstvo@hbor.. hr.. Ispis.. Cjeloviti tekst programa.. Dokumentacija za kreditiranje putem poslovne banke.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika VP..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1728
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Ispiši ovu stranicu.. NOVA PROIZVODNJA.. Program kreditiranja nove proizvodnje.. trgovačka društva, obrtnici, zadruge sa sjedištem u RH koji:.. ulažu u nove ili razvijaju postojeće proizvode koji već posjeduju certifikate potrebne za prodaju na tržištu ili će ih sredstvima kredita ishoditi i koji.. koriste certificirane repromaterijale i sirovine koje udovoljavaju standardima kvalitete i sigurnosti.. troškovi ishođenja certifikata.. Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita ili više ukoliko korisnik kredita priloži dokaz o robnom kreditu kupcu).. poduzetnike u poteškoćama u skladu s odredbama propisa koji uređuju državne potpore.. dijelove investicije koji služe u osobne svrhe.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom.. kupovinu udjela u trgovačkim društvima.. ugostiteljske objekte koji isključivo pružaju usluge točenja pića.. kockarnice, kladionice i  ...   poslovnih prostora za trgovačke djelatnosti.. oprema).. već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku.. djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao u uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću iz svih programa kreditiranja.. proizvodnja oružja i streljiva.. kupnja udjela, dionica i ostalih vrijednosnih papira.. kupnja osobnih automobila osim dostavnih vozila.. provođenje pokusa na životinjama.. poslovanje koje rezultira negativnim učincima na okoliš.. izravno.. najviši iznos nije ograničen.. krediti se ugovaraju u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. do 14 godina, uključujući i poček.. koji ulažu na PPDS* ili brdsko-planinska područja ili otoke ili poljoprivredu ili ribarstvo.. 0,8%.. jamstvo HAMAG-BICRO i.. Erste Steiermärkische bank d.. Štedbanka d.. Posljednja izmjena:.. 6..

  Original link path: /nova-proizvodnja?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Nova proizvodnja.. Dokumentacija za izravno kreditiranje..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1717
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: BRODARSTVO.. Program kreditiranja brodarstva.. trgovačka društva registrirana u Republici Hrvatskoj;.. pravne osobe registrirane u trećim zemljama.. (posebice na području država tzv.. Zastava pogodnosti).. Krediti su namijenjeni za ulaganja u:.. modernizacija i obnova plovnih objekata.. kupnja novih plovnih objekata.. po modelu podjele rizika uz suradnju poslovnih banaka i HBOR-a.. na način da poslovna banka kreditira najmanje 50% iznosa ukupnog kredita (kredit poslovne banke), a HBOR kreditira do 50% iznosa ukupnog kredita (izravni kredit HBOR-a).. Iznos kredita i rok otplate.. Najviši iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom projektu, kreditnoj sposobnosti (krajnjeg) korisnika kredita, te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.. Krediti se u pravilu odobravaju u kunama uz  ...   mjeseci od primopredaje broda.. Kamata za krajnje korisnike.. Ovisno o cijeni zaduženja HBOR-a, a najniže na razini opće kamatne stope temeljene na referentnoj kamatnoj stopi.. Po modelu podjele rizika uz kamatnu stopu koja može biti definirana u visini kamatne stope poslovne banke.. U slučaju kreditiranja u skladu s pravilima utvrđenim OECD konsenzusom, kamatna stopa u trenutku zaključenja ugovora o kreditu ne može biti niža od međunarodno propisane najniže kamatne stope – Komercijalna Referentna Kamatna Stopa (Commercial Interest Reference Rate - CIRR) za valutu izvoznog ugovora.. jednokratno na iznos odobrenog kredita, a najmanje 500,00 (petsto) kuna.. na neiskorišteni iznos kredita.. Instrumenti osiguranja.. bankarska jamstva, jamstvo HAMAG-BICRO-a i.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu:..

  Original link path: /016-brodarstvo?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Brodarstvo..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1729
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Žene poduzetnice.. Program kreditiranja ženskog poduzetništva.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove:.. koji imaju registriranu djelatnost u RH.. u kojima 1 ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice.. čiju upravu vodi žena.. Krediti su namijenjeni za ulaganja u:.. Osnovna sredstva:.. Materijalna imovina.. osnovno stado i podizanje dugogodišnjih nasada.. Nematerijalna imovina.. razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize.. Trajna obrtna sredstva (do 30% ukupnog iznosa kredita).. Iznos ulaganja u nematerijalnu imovinu ovisi o stručnoj ocjeni klijenta i/ili projekta kao i o raspoloživim izvorima sredstava HBOR-a.. Kod financiranja razvoja proizvoda ili usluga korisnik je u obvezi dostaviti detaljan poslovni plan s opisom proizvoda ili usluge, namjenom proizvoda ili usluge, ciljanom skupinom korisnika proizvoda ili usluge, vremenskim trajanjem razvoja, planiranom cijenom budućeg proizvoda te s tim povezanim planiranim prihodima u budućim razdobljima, planiranim troškovima i sl.. dijelove investicije koji služe u osobne svrhe,.. kupovina, gradnja i opremanje apartmana, bez obzira je li riječ o ulaganju fizičkih ili pravnih osoba, osim ulaganja u aparthotele s restoranom,.. ugostiteljske objekte koji isključivo pružaju usluge točenja pića,.. već započeta  ...   iznos kredita je 80.. 000,00 kuna, a najviši iznos 700.. 000,00 kuna.. • krediti se ugovaraju u kunama.. HBOR u pravilu kreditira do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. do 2 godine.. do 12 godina uključujući i poček.. 0,8% jednokratno.. na iznos odobrenog kredita.. na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. bankarska jamstva,.. jamstvo HAMAG-BICRO-a,.. za kredite do 100.. 000,00 kuna koji su osigurani Jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika,.. za kredite do visine 100.. 000,00 kuna dva kreditno sposobna jamca i.. U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. , Šibenik.. , Zagreb.. Societe Generale – Splitska banka d.. Veneto banka d.. Rok važenja programa.. Program kreditiranja provodi se do 31.. godine, kako odobravanjem novih zahtjeva, tako i reprograma (osim reprograma korisnicima u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva), uz mogućnost produljenja.. U slučaju produljenja primjene, korisnicima u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, novi zahtjevi za kredite, mogu se odobriti zaključno do 30.. 06.. 2016.. telefon: 01 / 4591 666.. msp@hbor..

  Original link path: /art1571?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Original link path: /Default.aspx?sec=1667
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: PODUZETNIŠTVO MLADIH.. Program kreditiranja poduzetništva mladih.. Krajnji korisnici kredita.. Trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove koje:.. imaju registriranu djelatnost u RH,.. u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do 30 godina života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do 30 godina života registrirani vlasnici.. i.. u kojima osoba u dobnoj skupini do 30 godina života vodi Upravu.. Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize).. dijelovi investicije koji služe u osobne svrhe,.. djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću.. proizvodnja oružja i streljiva,.. provođenje pokusa na životinjama,.. poslovanje koja rezultira negativnim učincima na okoliš,.. kupnja udjela u drugim društvima, dionica i ostalih vrijednosnih papira.. putem poslovnih banaka koje su ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa.. izravnim kreditiranjem korisnika kredita.. Kod kreditiranja putem poslovnih  ...   i obrta subvencionira kamatnu stopu korisniku kredita do najviše 2% godišnje, osim za ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo, te će se za postotak odobrene subvencije umanjiti kamatna stopa za korisnike kredita.. Mogućnost subvencije kamatne stope ovisi o raspoloživim sredstvima za subvencije Ministarstva poduzetništva i obrta.. Kamatna stopa za ulaganja u poljoprivredu i ribarstvo iznosi 4% godišnje.. jednokratno na iznos odobrenog kredita,a najmanje 500,00 (petsto) kuna.. 0,25%.. godišnje na iznos odobrenih a neiskorištenih sredstava, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. HBOR prihvaća:.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a.. jamstvo HAMAG-BICRO-a,.. Za kredite do visine 100.. 000,00 kuna HBOR za osiguranje može prihvatiti dva kreditno sposobna jamca.. 000,00 kuna a koji su osigurani jamstvom HAMAG-BICRO-a u visini od 80% glavnice kredita, HBOR za osiguranje može prihvatiti mjenice i zadužnice korisnika kredita te vlasnika kao i suglasnost o zapljeni plaće vlasnika.. , Umag.. , Zadar.. Vaba d.. banka Varaždin..

  Original link path: /new-article02?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Poduzetništvo mladih..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1724
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: POČETNICI.. Program kreditiranja poduzetnika početnika.. Hrvatski državljani koji:.. po prvi put osnivaju obrt ili trgovačko društvo,.. imaju registriranu djelatnost,.. nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposleni na odgovornom radnom mjestu,.. su mlađi od 55 godina,.. nisu vlasnici drugog trgovačkog društava ili obrta,.. nisu suvlasnici u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,.. Početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.. Nematerijalna imovina (razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize).. već započeta ulaganja, odnosno one investicije koje su u tijeku te se neće financirati povrat već prethodno uloženih sredstava u investiciju (refundacije).. djelatnosti  ...   provedbe Programa kreditiranja organiziran je i u suradnji s poslovnim bankama koje u ime i za račun HBOR-a provode Program.. Zahtjevi za odobrenje izravnog kredita predaju se u poslovnice: Hrvatske poštanske banke d.. , Zagreb; Partner banke d.. , Zagreb i Privredne banke Zagreb d.. , Zagreb ili izravno u HBOR.. • najniži iznos 80.. 000,00 kuna, a najviši 1.. 800.. • krediti se ugovaraju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.. HBOR u pravilu kreditira do 85 % predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. Za kredite do 700.. 000,00 kuna moguće je kreditiranje do 100% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a.. do 14 godina uključujući i poček.. bankarska jamstva,.. Samoborska banka d.. , Samobor..

  Original link path: /art729?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Početnici..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1413
  Open archive •  


  Archived pages: 1113