www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: /.. Likvidnost.. LIKVIDNOST.. Program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti.. Cjeloviti tekst programa možete preuzeti.. 1.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva, obrtnici, ustanove ili zadruge koji su registrirani i obavljaju poslovnu djelatnost u Republici Hrvatskoj.. Ovim Programom ne financiraju se:.. Proizvodnja oružja, streljiva, vojne i policijske opreme, zatvora i kažnjeničkih centara,.. Kockarnice, kladionice i slične djelatnosti,.. Proizvodnja, prerada i distribucija duhana,.. Provođenje pokusa na životinjama,.. Poslovanja koja rezultiraju negativnim učincima na okoliš,.. Poduzetnici koji djeluju u sektoru ugljena,.. Nabava vozila za cestovni prijevoz tereta poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu,.. Djelatnosti usmjerene k izvozu prema trećim zemljama ili državama članicama EU, odnosno djelatnosti koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza,.. Djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao u uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću iz svih programa kreditiranja,.. Kupnja udjela, dionica i ostalih vrijednosnih papira,.. Javni bilježnici.. 2.. Namjena kredita.. za podmirenje obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama, državi te za podmirenje drugih kratkoročnih obveza.. 3.. Način kreditiranja.. putem poslovnih banaka.. Iznos kredita i rok otplate.. Iznos kredita.. nije ograničen i ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke te mogućnosti korištenja državne potpore.. kredit se odobrava u kunama uz valutnu klauzulu.. Rok otplate.. 3 ili 6 mjeseci od krajnjeg roka za korištenje.. Rok korištenja je u pravilu do 30 dana od zaključenja  ...   kredita.. Kredit će se koristiti jednokratno po zaključenju ugovora o kreditu.. Poslovna banka je dužna isti, a najkasnije sljedeći radni dan isplatiti sredstva krajnjem korisniku kredita.. Poslovna banka je dužna kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Programa i pratiti namjensko korištenje kredita krajnjeg korisnika.. HBOR zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja kredita i obvezuje poslovnu banku na pribavljanje i čuvanje dokumentacije te vođenje evidencije koja omogućuje brzu i učinkovitu kontrolu namjenskog korištenja kredita.. 8.. Instrumenti osiguranja.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. 9.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu:.. Banco Popolare Croatia d.. , Zagreb.. Banka Kovanica d.. , Varaždin.. Croatia banka d.. Erste Steiermärkische bank d.. , Rijeka.. Hrvatska poštanska banka d.. Hypo Alpe-Adria-Bank d.. Kentbank d.. Kreditna banka Zagreb d.. OTP banka Hrvatska d.. , Zadar.. Partner banka d.. Privredna banka Zagreb d.. Raiffeisenbank Austria d.. Sberbank d.. Slatinska banka d.. , Slatina.. Societe Generale - Splitska banka d.. , Split.. Štedbanka d.. Zagrebačka banka d.. 10.. Rok primjene.. Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30.. lipnja 2016.. Ovaj rok se ne primjenjuje kod korisnika iz svih ostalih sektora.. Detaljnije informacije možete naći u cjelovitom tekstu programa ili na:.. HBOR, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb.. telefon: 01 / 4591 538, 01 / 4597 814.. e-mail:.. izvoz@hbor.. hr.. Ispis.. Cjeloviti tekst programa.. Dokumentacija za kreditiranje putem poslovne banke..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1666
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Ispiši ovu stranicu.. KREDITIRANJE PROIZVODNJE.. Program kreditiranja proizvodnje.. trgovačka društva, obrtnici.. zadruge.. Obrtna sredstva:.. kreditiranje obrtnih sredstava namijenjenih proizvodnji ,.. premoštenje do naplate prodane robe,.. cjelokupan ciklus od pripreme proizvodnje do naplate prodane robe.. Način kreditiranja.. putem poslovnih banaka.. Iznos kredita.. nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a, mišljenju poslovne banke, proračunu potrebnih obrtnih sredstava, ostvarenoj visini poslovnih prihoda te mogućnosti korištenja državne potpore male vrijednosti.. kredit se odobrava u kunama.. do godine dana od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem.. Kredite odobrene prema mjeri privremenog produljenja roka otplate kredita nije moguće obnoviti odnosno produljiti ugovoreni rok dospijeća kredita.. Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita je 4% godišnje.. Kamatna stopa je promjenjiva temeljem odluke Uprave HBOR-a, a prema kriterijima Odluke o kamatnim stopama i Pravilnika o načinu i rokovima obračuna kamata HBOR-a.. Kamate se obračunavaju i naplaćuju tromjesečno.. Obračun kamata obavlja se proporcionalnom metodom.. Ukoliko krajnji korisnik kredita nije u mogućnosti koristiti potporu male vrijednosti, kredit mu se može odobriti uz opću kamatnu stopu temeljem referentne kamatne stope.. Poticajne kamatne stope i Zakon i Uredba o državnim potporama.. Sukladno Zakonu o državnim potporama (NN br.. 140/05), Uredbi o državnim potporama (NN br.. 50/06) i  ...   u obliku poticajne kamatne stope koja je niža od referentne kamatne stope za pojedinog krajnjeg korisnika kredita odobrava se sukladno važećim propisima o državnoj potpori i može se odobriti samo onom krajnjem korisniku kredita koji već nije iskoristio najviši dopušteni iznos državne potpore za iste opravdane troškove, odnosno dopušteni iznos državne potpore male vrijednosti.. 0,8%.. jednokratno na iznos odobrenog kredita.. Naknada za rezervaciju sredstava.. 0,25%.. godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši od datuma od kojeg poslovna banka može početi koristiti kredit.. Osiguranje.. HBOR prihvaća:.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz policu osiguranja imovine vinkuliranu u korist HBOR-a,.. bankarska jamstva i.. druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju.. Namjensko korištenje kredita.. Produžetak ugovora.. Za.. jednu godinu.. , a ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, zaključit će se dodatak postojećeg ugovora.. Ako poslovna banka podnosi zahtjev za produžetak ugovora podnosi ga na temelju zahtjeva izvoznika uz obrazloženje i to najkasnije 15 radnih dana prije dospijeća kredita.. Poslovna banka naplaćuje krajnjem korisniku naknadu od najviše 0,8% na iznos obnovljenog okvira.. 11.. Istarska kreditna banka Umag d.. , Umag.. Podravska banka d.. , Koprivnica.. , Zagreb.. Vaba d.. banka Varaždin.. Veneto banka d.. 12.. Posljednja izmjena:.. 18.. 6..

  Original link path: /art1660?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Zahtjev za kredit.. Izjava o državnim potporama.. Dopuna zahtjeva za kredit.. Dopuna zahtjeva za kredit – Regionalne potpore.. Dopuna zahtjeva za kredit – Potpore za male i srednje poduzetnike.. Zahtjev za povlačenje sredstava.. Specifikacija dokumentacije.. Povratak..

  Original link path: /dokumentacija-pb07
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Kreditiranje proizvodnje.. Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika MSP..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1690
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Priprema izvoza.. PRIPREMA IZVOZA.. Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova.. priprema proizvodnje za izvoz,.. izvoz roba,.. cjelokupni ciklus od pripreme izvoza do naplate izvoznih poslova.. nije ograničen, a ovisi o mišljenju poslovne banke, kreditnoj sposobnosti krajnjeg korisnika kredita, proračunu potrebnih obrtnih sredstava, ostvarenoj visini izvoznih poslova te vrsti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.. do godine dana od datuma kad je kredit raspoloživ za korištenje s jednokratnim dospijećem, uz šestomjesečno usklađenje razine kredita u otplati.. Kamatna stopa za krajnjeg korisnika kredita se utvrđuje na temelju osnovne stope i marže koja se utvrđuje ovisno o kreditnom rangu krajnjeg korisnika kredita i ponuđenim instrumentima osiguranja.. Osnovnu stopu utvrđuje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja.. Visina nominalne kamatne stope prema kreditnom rangu i ponuđenim instrumentima osiguranja (kolateralizaciji) bila bi kako slijedi:.. I.. Za kredite koji se odobravaju na rok do jedne godine i za kredite kojima se produljuje ugovoreni rok dospijeća:.. Visina kamatne stope za krajnjeg korisnika kredita*.. Kreditni rang.. Kolateralizacija (osiguranje).. Visoka.. Normalna.. Niska.. Jak (AAA-A).. 4,0%.. Dobar (BBB).. Zadovoljavajući (BB).. 4,4%.. Slab (B).. 6,7%.. Loš / financijske teškoće.. (CCC i niže).. 9,9%.. *efektivna kamatna stopa kreće se u rasponu od 5,19% do 11,58% godišnje.. II.. Za kredite koji se odobravaju prema mjeri privremenog produljenja roka otplate  ...   kredita na rok kraći od godinu naknade iznose:.. a.. 0,25% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do.. tri mjeseca,.. b.. 0,50% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do.. šest mjeseci,.. c.. 0,75% jednokratno na iznos odobrenog (obnovljenog) kredita za produženja na rok do.. devet mjeseci.. Pravdanje stanja kredita.. Nakon 6 mjeseci.. od datuma kada je kredit raspoloživ za korištenje ili kraće ukoliko je kredit odobren na kraći rok od godinu dana, sukladno dinamici koja će biti definirana ugovorom o kreditu.. Pravdanje se vrši novim ugovorom, narudžbom, pismom namjere za konkretan izvozni posao.. Pravdanje namjenskog korištenja.. Jednom godišnje dostavom carinskih deklaracija poslovnoj banci ili sukladno ugovoru o kreditu kada se kredit odobrava na rok kraći od godinu dana.. ili kraće na temelju zahtjeva banke (izvoznika), a ovisno o odluci nadležnog tijela HBOR-a, zaključit će se dodatak postojećeg ugovora.. Poslovna banka naplaćuje krajnjem korisniku naknadu od najviše 1,0% na iznos obnovljenog okvira.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. , Varaždin.. BKS Bank d.. , Rijeka.. Imex banka d.. , Split.. , Umag.. Jadranska banka d.. , Šibenik.. , Zadar.. , Koprivnica.. Zagreb.. Samoborska banka d.. , Samobor.. , Slatina.. Societe Generale – Splitska banka d.. banka Varaždin..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1740
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Priprema poljoprivredne proizvodnje.. KREDITIRANJE PRIPREME POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE.. Obrtna sredstva za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju.. Fizičke i pravne osobe (OPG-i u sustavu PDV-a, obrti, trgovačka društva, zadruge) u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća.. Kreditiranje obrtnih sredstava potrebnih za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje i to:.. obrtna sredstva za tekuću proizvodnju (kupnja sirovina, repromaterijala i ostalog).. obrtna sredstva za otkup poljoprivrednih proizvoda.. Iznos kredita, rok korištenja i otplata.. Najmanji iznos kredita je 50.. 000,00 kn.. Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o raspoloživim sredstvima HBOR-a.. Kredit se odobrava u kunama, bez valutne klauzule.. HBOR će povrat prethodno uloženih sredstava (refundaciju) prihvaćati za obavljena plaćanja za pripremu poljoprivredne proizvodnje u pravilu najduže 3 (tri) mjeseca prije podnošenja zahtjeva za kredit  ...   naplaćuju mjesečno ili tromjesečno na iskorišteni iznos kredita.. jednokratno na iznos odobrenog kredita, a najmanje 500,00 (petsto) kuna.. Osiguranje.. Krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom u okviru ugovaranja uobičajenih instrumenata osiguranja (mjenice, zadužnice, zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini, bankarska jamstva te druge uobičajene instrumente osiguranja u bankarskom poslovanju).. Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te brisanja i povrata provedenih instrumenata osiguranja snosi korisnik kredita.. Poslovne banke uključene u suradnju na Programu kreditiranja.. Ukoliko se prema ovom Programu kreditiranja financiraju korisnici u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih, mogu odobriti zaključno do 30.. telefon: 01 / 4597 818, 01 / 4591 670.. poljoprivreda@hbor..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1736
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Priprema turističke sezone.. PRIPREMA TURISTIČKE SEZONE.. Program kreditiranja pripreme turističke sezone.. Krajnji korisnici kredita.. trgovačka društva, obrtnici.. ustanove.. Nabava roba i usluga u cilju pripreme turističke sezone radi kvalitetnog pružanja usluga turistima.. Navedeno uključuje nabavu hrane, pića, sitnog inventara, troškove tekućeg održavanja, troškove plaća i režijske troškove.. Iznos kredita, rok korištenja i otplata.. najniži iznos 80.. 000,00 kn, a najviši iznos, u  ...   valutnu klauzulu.. od 15.. prosinca do 30.. lipnja sljedeće godine.. korištenje kredita moguće je i ranije sukladno odluci nadležnog tijela HBOR-a.. u 2 jednake rate koje dospijevaju 15.. listopada i 15.. studenog tekuće godine.. promjenjiva, tromjesečni EURIBOR+3,75% godišnje.. godišnje na neiskorišteni iznos kredita, počevši po proteku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.. bankarske garancije,.. Poslovne banke uključene u suradnju po Programu.. turizam@hbor..

  Original link path: /Default.aspx?sec=1707
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: IPARD Mjera 101.. i 103.. (IPARD i EU fondovi).. Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101.. i Mjeru 103.. te ostalih kandidata za projekte u poljoprivredi i ribarstvu koji se sufinanciraju sredstvima iz EU fondova.. Korisnici kredita.. Korisnici kredita su:.. fizičke i pravne osobe (OPG-i u sustavu PDV-a, obrti, trgovačka društva, zadruge), u rangu mikro, malih ili srednjih poduzeća 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili s godišnjim prometom koji ne prelazi 200 milijuna EUR s manje od 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba.. Korisnici kredita mogu biti fizičke i pravne osobe koje su sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zaključile Ugovor o dodjeli sredstava iz IPARD programa ili ostalih fondova EU.. Potencijalni korisnici kredita imaju mogućnost podnijeti zahtjev za kredit u HBOR ili poslovnu banku odmah nakon predaje natječajne dokumentacije Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a kao dokaz se dostavlja preslika povratnice sa pečatom Agencije.. Financirat će se ulaganja u proizvodne i prerađivačke sektore sukladno investiciji koja se prijavljuje na pojedinu mjeru IPARD natječaja u okviru Pravilnika o provedbi Mjere 101.. i Pravilnika o provedbi Mjere 103.. (u daljnjem tekstu: Pravilnik).. Financirat će se ulaganja sukladno Pravilniku kako slijedi:.. Mjera 101.. sektor mljekarstva,.. sektor govedarstva,.. sektor svinjogojstva,.. sektor peradarstva,.. sektor jaja,.. sektor voća i povrća,.. sektor žitarica i uljarica.. Mjera 103.. sektor mlijeka  ...   izravnim kreditiranjem korisnika kredita.. kreditiranjem krajnjih korisnika kredita putem poslovnih banaka koje su ugovorile suradnju na provođenju ovog Programa.. Maksimalni iznos kredita nije ograničen, a ovisi o HBOR-ovim mogućnostima financiranja, konkretnom investicijskom projektu, potrebnim ulaganjima, kreditnoj sposobnosti korisnika kredita te vrijednosti i kvaliteti ponuđenih instrumenata osiguranja.. Visina kredita određuje se ovisno o namjeni ulaganja.. HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a, a u slučaju uklapanja u važeće propise o državnim potporama, moguće je financiranje i do 100% iznosa investicije.. Poček.. do 2 godine.. do 12 godina uključujući poček.. Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu.. Kamata za korisnike.. 2% godišnje.. fizičke i pravne osobe u rangu mikro, malih i srednjih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda.. pravne osobe u rangu velikih poduzetnika koji ulažu u poljoprivredu.. 4% godišnje.. svi ostali gospodarski subjekti.. 0,8% j.. ednokratno na iznos odobrenog kredita.. mjenice i zadužnice,.. zalog ili fiducijarni prijenos vlasništva na imovini uz police osiguranja imovine vinkulirane u korist HBOR-a,.. Jamstvo HAMAG-BICRO-a u okviru Jamstvenih programa HAMAG-BICRO-a,.. ostali instrumenti osiguranja prihvatljivi HBOR-u.. U slučaju plasmana putem poslovnih banaka krajnji korisnik dogovara instrumente osiguranja s poslovnom bankom.. Sve troškove u svezi pribavljanja instrumenata osiguranja i provedbe osiguranja te brisanja i povrata provedenih osiguranja snosi korisnik kredita.. banka Varaždin, Varaždin.. Ukoliko se prema ovom programu kreditiranja financiraju korisnici u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i ribarstva, njima se novi zahtjevi za kredite, kao i reprogrami postojećih mogu odobriti zaključno do 30.. telefon: 01 / 4597 818, 01 / 4591 751..

  Original link path: /art1551?dm=2
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Dokumentacija za izravno kreditiranje.. Zahtjev za kredit - fizičke osobe.. Zahtjev za kredit - trgovačka društva i ostali.. Upitnici za fizičke osobe.. Upitnik za fizičke osobe.. Upitnik za strane politički izložene osobe.. Upitnici za pravne osobe s prilozima.. Upitnik za pravne osobe.. Podaci o stvarnim vlasnicima stranke.. Prilog podacima o stvarnim vlasnicima stranke.. Upitnik o zaštiti okoliša.. Obrazac za utvrđivanje usklađenosti devizne pozicije klijenta.. Izjava o povezanim osobama.. Tablice kupaca, dobavljača, zaduženosti i prihoda.. Dopuna zahtjeva za kredit.. Dopuna zahtjeva za kredit – Potpore za male i srednje poduzetnike..

  Original link path: /dokumentacija-izravno03
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Zahtjev za kredit.. Dopuna zahtjeva za kredit – Regionalne potpore.. Zahtjev za korištenje kredita..

  Original link path: /dokumentacija-pr-msp01
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Dokumentacija za kreditiranje po Modelu podjele rizika VP.. Zahtjev za kredit (izvor Banka i HBOR) – fizičke osobe.. Zahtjev za kredit (izvor Banka i HBOR) – trgovačka društva i ostali.. Zahtjev za korištenje kredita (izvor Banka i HBOR)..

  Original link path: /dokumentacija-pr-vp04
  Open archive •  


  Archived pages: 1113