www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Tijekom sastanka, članovi su raspravljali o programu rada IDFC-a u razdoblju 2013.. i 2014.. te o temama vezanim za razvoj financiranja i poticanja projekata na području energetske učinkovitosti i ublažavanja klimatskih promjena.. U svom obraćanju članovima IDFC-a, glavni tajnik Ban Ki Moon je istaknuo : " Razvojne banke unutar IDFC-a u značajnim su razmjerima pratile ekološke projekte, pa je između ostalog samo u prošloj godini odobreno 79 milijardi američkih dolara za projekte takve vrste, što predstavlja 64% svih sredstava javnog sektora.. “ Potaknuo je banke članice IDFC-a da nastave jačati svoje napore na području financiranja ekoloških projekata i svoja nastojanja usmjere na mobiliziranje privatnog kapitala.. Također je pozvao članice da  ...   suradnja u različitim dijelovima svijeta mogu stvarati i mijenjati tržišta.. „Pametnim postupcima možemo otvarati nova radna mjesta, poboljšati javno zdravstvo i zaštititi okoliš.. “ rekao je Ban Ki Moon.. Po povratku u Zagreb, predsjednik Uprave HBOR-a Anton Kovačev je rekao: „Činjenica da je glavni tajnik UN-a Ban Ki Moon sudjelovao na drugom godišnjem zasjedanju IDFC-a potvrđuje važnost i značaj ovog kluba.. Izuzetno mi je drago što je HBOR član IDFC-a i što smo u mogućnosti aktivno sudjelovati u njegovom radu koji je prvenstveno usmjeren financiranju projekata namijenjenih ublažavanju utjecaja klimatskih promjena i povećanju ulaganja na području energetske učinkovitosti.. “.. Više informacija o IDFC-u dostupno je na.. www.. idfc.. org.. Ispis..

  Original link path: /hbor-na-drugom-godisnjem-sastanku-idfc-a-na-sastan
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: MODEL PODJELE RIZIKA - MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO (MSP).. Model podjele rizika - MSP predstavlja novi način provedbe programa kreditiranja HBOR-a.. u suradnji s poslovnim bankama, pri čemu HBOR i poslovna banka dijele rizik povrata kreditnih sredstava.. Model omogućuje financiranje.. novih investicijskih projekata.. malih i srednjih poduzetnika na način da:.. poslovna banka kreditira najmanje 60% iznosa ukupnog kredita.. (kredit putem poslovne banke), u pravilu iz sredstava HBOR-a, uz instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju,.. HBOR kreditira do 40% iznosa ukupnog kredita.. (izravni kredit HBOR-a) uz osiguranje mjenicama i zadužnicama te jamstvom.. HAMAG INVEST-a.. u iznosu od 80% glavnice izravnog kredita HBOR-a.. U okviru programa Kreditiranje proizvodnje navedeni omjeri su 50% poslovna banka i 50% HBOR.. Financiranje novih projekata malih i srednjih poduzetnika u djelatnosti poljoprivrede, prerađivačke industrije turizma te projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti uz preuzimanje  ...   biti 9,0 milijuna kn.. Zahtjevi za kredit po Modelu podjele rizika podnose se poslovnoj banci.. Prednosti za poduzetnike:.. Instrumentima osiguranja.. (npr.. nekretninama i pokretninama) osigurava se.. samo 60% kredita.. (udio banke).. Banke su spremnije kreditirati projekte.. u kojima ne snose cjelokupni rizik, već ga dijele s HBOR-om.. Primjer: poduzetnik ulaže u modernizaciju proizvodnog pogona.. Ukupna vrijednost ulaganja (bez PDV-a): 1.. 000.. 000,00 kuna.. Iznos kredita*: 750.. Udio HBOR-a u kreditu (40%): 300.. Udio poslovne banke u kreditu (60%): 450.. Instrumenti osiguranja HBOR-ovog udjela u kreditu.. 80% jamstvo HAMAG-a (240.. 000,00 kuna).. 20% mjenice i zadužnice (60.. Instrumenti osiguranja udjela banke u kreditu.. Poduzetnik mora osigurati samo 60% ukupnog kredita.. , odnosno 450.. (instrumentima osiguranja uobičajenim u bankarskom poslovanju, a ovisno o odluci banke).. *U većini programa kreditiranja u pravilu je moguće kreditirati do 75% vrijednosti investicije bez PDV-a..

  Original link path: /model-podjele-rizika-malo-i-srednje-poduzetnistvo-
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: MODEL PODJELE RIZIKA - VELIKI PROJEKTI (VP).. Model podjele rizika - VP predstavlja novi način provedbe programa kreditiranja HBOR-a.. velikih investicijskih projekata.. na način da:.. poslovna banka kreditira najmanje 50% iznosa ukupnog kredita.. (kredit poslovne banke), u pravilu iz vlastitih sredstava,.. HBOR kreditira do 50% iznosa ukupnog kredita.. (izravni kredit HBOR-a).. uz instrumente osiguranja uobičajene u bankarskom poslovanju i u istom redu namirenja..  ...   izvora energije i energetske učinkovitosti uz preuzimanje dijela rizika povrata kredita od strane HBOR-a provodi se u okviru sljedećih programa kreditiranja:.. IPARD.. Najniži iznos izravnog kredita HBOR-a je 9.. 000,00 kn.. Najviši iznos tog kredita nije posebno ograničen i razmatra se ovisno o svakom pojedinom projektu.. Zahtjevi za kredit po Modelu podjele rizika – VP podnose se poslovnoj banci.. Banke su spremnije kreditirati projekte..

  Original link path: /model-podjele-rizika-veliki-projekti-vp
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /kreditnikalkulator
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Cijenimo Vaše mišljenje!.. Poštovani,.. Naše aktivnosti usmjerene su na pružanje potpore Vašem poslovnom uspjehu što je jedna od naših temeljnih zadaća koju ostvarujemo kroz naše programe.. Budući da sve programe kreiramo upravo s tom svrhom, želimo znati više o Vašim iskustvima vezanim za korištenje naših usluga, a Vaši prijedlozi i primjedbe omogućit će nam da naše aktivnosti i u budućnosti  ...   što ste prepoznali HBOR kao partnera u svojem poslovanju.. Sva svoja pitanja, nedoumice i eventualne nejasnoće možete nam uputiti i izravno e-mailom na.. hbor@hbor.. hr.. Upitnik.. - želite li primiti odgovor, molimo Vas unesite i osobne podatke.. napomena:.. pritiskom na tipku "Enter", obrazac će biti poslan.. PRIJEDLOZI.. PRIMJEDBE.. OSTALO.. IME.. PREZIME.. TELEFON.. FAX.. E-MAIL.. ADRESA.. Polja označena s (*) su obavezna..

  Original link path: /Sec1624
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Službenik za informiranje: Iva Božović, tel.. 01 4591 526, fax.. 01 4591 790, e-mail:.. ibozovic@hbor.. Korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija dostupne su informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire HBOR pod uvjetima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).. Pristup informacijama omogućen je tijekom cijele godine, radnim danom od 8 do 16 sati.. Zahtjev za pristup informacijama..

  Original link path: /Sec1568
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Bernska Unija.. Međunarodna udruga osiguravatelja izvoznih kredita i ulaganja osnovana 1934.. Službeni naziv ove udruge je Bernska Unija - The Berne Union - International Union of Credit and Investment Insurers.. CIRR stopa (Commercial Interest Reference Rate).. Komercijalna referentna kamatna stopa koja je propisana kao najniža fiksna kamatna stopa kod izvoznih kredita koji se odobravaju uz službenu potporu.. Sporazumom OECD-a utvrđena minimalna komercijalna referentna kamatna stopa koja se objavljuje periodično (za razdoblje od mjesec dana); utvrđuju se sukladno kretanju kamatnih stopa na tržištu državnih obveznica u osnovnim valutama (USD, GBP, EURO, itd.. ) i trajanju kredita; obvezna primjena pri financiranju izvoza uz potporu države, vrijednost CIRR stope može se vidjeti na web adresi: www.. oecd.. org, odnosno upitom u HBOR-u.. Za Vas smo pripremili pregled trenutno važećih CIRR stopa.. Dodatni ugovor (Side Agreement).. HBOR zaključuje sa Izvoznikom poseban ugovor kojim se reguliraju međusobna prava i obveze i pitanje samopridržaja.. Samopridržaj je udio Izvoznika i/ili Osiguranika u šteti, odnosno iznos kredita koji nije pokriven Policom osiguranja i u pravilu se kreće od 5 do 20%.. Država primateljica.. Strana fizička ili pravna osoba od koje Izvoznik ili Izvoznikova banka potražuje određeni novčani ekvivalent temeljem izvršenih isporuka roba i usluga po Izvoznom ugovoru odnosno po Ugovoru o kreditu.. U slučaju osiguranja izravnih isporuka roba i usluga dužnik je obično kupac kome je hrvatski izvoznik isporučio robe odnosno izvršio usluge, dok se kod osiguranja kredita inozemnom kupcu odnosno banci inozemnog kupca kao inozemni dužnik može pojaviti inozemni kupac i/ili banka inozemnog kupca te neki drugi garant po Ugovoru o kreditu.. Inozemni dužnik.. Inozemni kupac.. Strana pravna ili fizička osoba koja putem Izvoznog ugovora uvozi hrvatsku robu i/ili usluge.. Izvlaštenje.. Oblik političkog rizika koji podrazumijeva eksproprijaciju, nacionalizaciju ili zapljenu ulaganja ili imovine projektnog poduzeća, kao i neizravne oblike izvlaštenja vlade države primateljice ulaganja koje su diskriminirajuće za ulagača ili projektno poduzeće.. Izvozni ugovor.. Ugovor u kojem su suugovaratelji hrvatsko trgovačko društvo ili obrtnik s jedne te strana pravna ili fizička osoba s druge strane i u kojem je pretežiti sadržaj obveze hrvatskog suugovaratelja proizvodnja i/ili isporuka robe i/ili pružanje usluga Inozemnom kupcu.. Izvoznik.. je hrvatsko trgovačko društvo, obrtnik ili zadruga koja je sa stranom pravnom osobom sklopila izvozni ugovor, narudžbu ili pismo namjere.. Izvozno-kreditna agencija.. Uobičajeni naziv za osiguravatelja koji provodi nacionalnu shemu osiguranja izvoznih poslova od političkih i komercijalnih rizika u ime i za račun države.. Kategorije zemalja.. Utvrđene prema OECD klasifikaciji važećoj od 24.. 2002.. Sve detalje možete potražiti na web adresi http://www.. Komercijalni rizici.. Neplaćanje, odnosno neizvršenje obveze Inozemnog dužnika: insolventnost, stečaj ili ovrha nad imovinom inozemnog dužnika, nemogućnost izvršenja Ugovora o kreditu na strani Osiguranika ili osiguranikovih zastupnika, nastala uslijed činjenica za koje Osiguranik ne odgovara i koje su nastale u inozemstvu.. Kredit Inozemnom kupcu i/ili banci.. Ugovor o namjenskom zajmu ili kreditu za financiranje Izvoznog ugovora u kojemu su suugovaratelji banka ili trgovačko društvo kao zajmodavac ili davatelj kredita s jedne te inozemna banka ili druga pravna osoba uz garanciju banke ili Subjekta javnog prava kao zajmoprimac ili korisnik kredita s druge strane i u kojemu je glavna obveza Inozemnog dužnika plaćanje ugovorene kamate i vraćanje glavnice zajmodavcu ili davatelju kredita.. Lokalni troškovi.. Izdaci za robe i usluge u kupčevoj zemlji koji su neophodni za izvršenje izvoznog ugovora.. U lokalne troškove se ne uključuju provizije plaćene izvoznikovom posredniku u zemlji izvoza.. Mali ili srednji poduzetnik.. (sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, NN 29/02 i 63/07) je fizička ili pravna osoba koja samostalno i trajno obavlja dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu i koja: zapošljava prosječno godišnje manje od 250 radnika, u poslovanju je neovisna*, ostvaruje ukupan godišnji promet do 216.. 000,00 kuna, ili ima ukupnu aktivu ako je obveznik poreza na dobit, odnosno ima dugotrajnu imovinu ako je obveznik poreza na dohodak, u vrijednosti do 108.. *Neovisnost u poslovanju znači da druge fizičke ili pravne osobe, koje ne udovoljavaju prethodno navedenim kriterijima za definiciju malog i srednjeg poduzetnika, pojedinačno ili zajednički, nisu vlasnici više od 25% udjela u vlasništvu ili pravu odlučivanja malog ili srednjeg poduzetnika.. Mikro subjekt malog gospodarstva.. je fizička i pravna osoba koja: prosječno godišnje ima zaposleno manje od 10 radnika; ostvaruje ukupni godišnji promet do 14.. 000,00 kn ili ima ukupnu aktivu ako je obveznik poreza na dobit, odnosno ima dugotrajnu imovinu ako je obveznik poreza na dohodak, u vrijednosti do 7.. 000,00 kn;.. Naknada troškova.. Ukoliko Osiguratelj ne bude dužan isplatiti odštetu, jer je zahtjev u cijelosti naplaćen od Inozemnog kupca, troškovi prouzročeni naplatom mogu biti naknađeni u %-tku osiguranja određenim Općim uvjetima.. Uobičajeni troškovi učinjeni tijekom izvoznog posla u Osiguranikovom poslovanju, u poslovanju Osiguranikovog zastupnika ili Osiguranikovog partnera u konzorciju, neće biti naknađeni.. Nemogućnost transfera i ograničenje transfera valute.. Oblik političkog rizika pod kojim se podrazumijeva svaka mjera države primateljice koja posredno ili  ...   od političkih i komercijalnih rizika u ime i za račun Republike Hrvatske je Hrvatska banka za obnovu i razvitak.. Početak roka otplate kredita.. Datum kada kredit stupa u otplatu, koji je kod službenih izvozno-kreditnih agencija definiran sukladno međunarodnim pravilima.. Početnik.. je prema programu kreditiranja „Početnici“ hrvatski državljanin koji:• po prvi put osniva obrt ili trgovačko društvo,.. • ima registriranu djelatnost,.. • nakon realizacije ulaganja, u osnovanom trgovačkom društvu ili obrtu će biti aktivno i stalno zaposlen na odgovornom radnom mjestu,.. • je mlađi od 55 godina,.. • nije vlasnik drugog trgovačkog društava ili obrta,.. • nije suvlasnik u drugom trgovačkom društvu ili obrtu s udjelom većim od 30%,.. • početnicima se smatraju i zadruge i mali i srednji poduzetnici koji posluju kraće od dvije godine.. Polica osiguranja.. Pisana isprava o zaključenom Ugovoru o osiguranju izdana od strane Osiguravatelja.. Politički rizici.. Rat ili ratu slični događaji; pobuna ili revolucija; vladine mjere koje na rok dulji od 3 mjeseca ograničavaju i sprječavaju transfer ili slobodno raspolaganje plaćanjima koja su dugovana Osiguraniku; iste učinke će proizvesti i odgoda plaćanja u trajanju od više od 3 mjeseca ako Inozemni kupac ili njegov jamac predstavljaju državnu vlast i ne mogu pasti pod stečaj sudbenom ili upravnom odlukom (Inozemni kupac koji je subjekt javnog prava); nemogućnost izvršenja obveze iz Izvoznog ugovora uslijed drugih političkih događaja.. Ova definicija uključuje štetu nastalu tijekom proizvodnje, kao i nemogućnost izvršenja od strane Osiguranika ili Osiguranikovog zastupnika iz razloga za koje Osiguranik ne odgovara i koji su se dogodili u inozemstvu, pri čemu je Inozemni kupac subjekt javnog prava.. Poljoprivrednik.. je fizička osoba na poljoprivrednom gospodarstvu koja se bavi poljoprivredom te posjeduje znanja i vještine o poljoprivredi te koji je upisan u upisnik seljačkih gospodarstava ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.. Praški klub.. Praški klub razvio se ranih 90-tih godina na inicijativu tadašnjeg Glavnog tajnika Bernske Unije kako bi se uspostavila suradnja i održavali redoviti sastanci novoosnovanih i već postojećih izvozno-kreditnih agencija s područja Istočne i Centralne Europe.. Opširnije informacije kao i popis članica možete pogledati u dokumentu Praški klub.. Premija osiguranja.. Novčani iznos koji osiguranik plaća Osiguravatelju na temelju sklopljenog ugovora o osiguranju.. Projektno poduzeće.. Trgovačko društvo u državi primateljici u koje se vrši ulaganje ili svaka osoba koja djeluje u ime tog trgovačkog društva.. Raskid ugovora.. Oblik političkog rizika koji podrazumijeva raskid ugovora od strane države primateljice kao jednostranog djelovanja ili propusta vlade ili drugih osoba javnog prava u državi primateljici, koji se odnosi na osigurano ulaganje.. Rat i građanski nemiri.. Oblik političkog rizika koji podrazumijeva onaj događaj/događaje u državi primateljici koji imaju karakter objavljenog ili neobjavljenog rata, građanskih nemira, revolucije, terorizma ili sabotaže s ciljem ostvarenja političkih ciljeva, a koji uzrokuju trajnu štetu, razaranje ili likvidaciju imovine projektnog poduzeća ili neplaćanje dospjelih obroka kredita uslijed tog događaja.. Samopridržaj.. Vlastiti udio osiguranika u šteti po izvoznom ugovoru.. Strani udio.. U pravilu HBOR ne odobrava osiguranje za projekte gdje udio strane komponente prelazi 40%, pri čemu se pod stranim udjelom podrazumijevaju lokalni troškovi u zemlji izvoza i udio robe i usluga iz trećih zemalja.. Subjekt javnog prava.. Pravna osoba koja predstavlja državnu vlast i ne može pasti pod stečaj sudbenom ili upravnom odlukom.. Šteta.. Gubitak iskazan u novčanoj protuvrijednosti koji je nastao za Osiguranika nastupom nekog od osiguranih rizika.. Šteta tijekom proizvodnje.. Posebni oblik osiguranja koji se odobrava za robu proizvedenu po posebnoj narudžbi za određenog kupca, a rizik nastupa kada inozemni kupac jednostrano raskine Izvozni ugovor prije nego je ta roba isporučena.. Osigurani iznos u ovom slučaju se kreće u visini stvarno nastalih troškova proizvodnje.. Trgovačko društvo.. je pravna osoba koja samostalno trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.. Trgovačko društvo je pravna osoba čiji su osnivanje i ustroj određeni odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00 i 118/03).. Ugovor o osiguranju.. Pravni posao kojim se Osiguranik obvezuje platiti premiju osiguranja, a Osiguravatelj preuzima obvezu isplate odštete u slučaju nastanka osiguranog slučaja Osiguraniku ili trećoj osobi na koju je asigniran Ugovor o osiguranju.. Polica osiguranja i pripadajući Opći uvjeti osiguranja predstavljaju cjeloviti tekst ugovora o osiguranju.. Ugovor o ulaganju.. Ugovor zaključen između Osiguranika i države primateljice koji definira obveze stranaka vezano za ulaganje u inozemstvo.. Uskrata pravne zaštite.. Oblik političkog rizika koji podrazumijeva mjere države primateljice kojima se osiguraniku odbija ili onemogućava pristup sudu ili arbitraži ili mu se onemogućava postizanje izvršnosti već donesene sudske odluke.. Vrijednost izvoznog ugovora.. Vrijednost izvezene robe i usluga koje kupac mora platiti (ne uključuje lokalne troškove i kamate.. Vrijeme čekanja.. Razdoblje od datuma dospijeća osiguranog potraživanja do datuma kada Osiguranik ima pravo postaviti Odštetni zahtjev.. Vrijeme čekanja se posebno stipulira u Polici osiguranja, a uobičajeno vrijeme čekanja kod produženog neplaćanja je 6 mjeseci, dok se u slučaju stečaja Odštetni zahtjev može postaviti odmah po upisu u stečajnu masu..

  Original link path: /Art827
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Radionica "7 koraka do kredita", Split , 18.. HBOR će u utorak, 18.. godine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Split, održati radionicu "7 koraka do kredita".. Radionica: Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja 23.. u Slavonskom Brodu.. HBOR će u ponedjeljak, 23.. rujna 2013.. u suradnji s Razvojnom agencijom Brodsko-posavske županije CTR održati radionicu „7 koraka do kredita“.. Radionica će se održati u prostorijama CTR-a na adresi Trg pobjede 26a (zgrada Projektbiroa, 4.. kat) , Slavonski Brod s početkom u 10 sati.. Radionica: Kako koristiti kredit za financiranje  ...   do kredita“.. Radionica će se održati u prostorijama Istarske razvojne agencije na adresi Mletačka 12 (roza zgrada, 4.. kat) , Pula s početkom u 10 sati.. Arhiva priopćenja za javnost u 2013.. Arhiva priopćenja za javnost u 2012.. Arhiva priopćenja za javnost u 2011.. Arhiva priopćenja za javnost u 2010.. Arhiva priopćenja za javnost u 2009.. Arhiva priopćenja za javnost u 2008.. Arhiva priopćenja za javnost u 2007.. Arhiva priopćenja za javnost u 2006.. Arhiva priopćenja za javnost u 2005.. Arhiva priopćenja za javnost u 2004.. Arhiva priopćenja za javnost u 2003..

  Original link path: /Sec1381
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Pregled i preuzimanje financijskih izvještaja.. Tromjesečni izvještaji.. 2014.. 2013.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. Polugodišnja izvješća.. Devetomjesečni izvještaji.. Godišnja izvješća.. 2008.. 2007.. 2006.. Arhiva godišnjih izvješća..

  Original link path: /art1593
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: VAŽNIJI LINKOVI.. Ministarstva.. Komore i udruženja.. Državne ustanove.. Međunarodne organizacije.. Informacije o zemljama.. Bonitetne agencije.. Izvozno-kreditne agencije.. URED PREDSJEDNIKA RH.. urpr.. hr/.. SABOR RH.. sabor.. VLADA RH.. vlada.. HRVATSKA NARODNA BANKA.. hnb.. NARODNE NOVINE.. nn.. Ministarstva.. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA.. mingorp.. MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH.. mspm.. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE.. mrrfeu.. MINISTARSTVO FINANCIJA.. mfin.. /.. MINISTARSTVO OBRANE.. morh.. MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA.. mvep.. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA.. mup.. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA.. mprh.. MINISTARSTVO UPRAVE.. uprava.. MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA.. minpo.. MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA.. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE.. mmpi.. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE.. mps.. MINISTARSTVO TURIZMA.. mint.. MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE.. mzoip.. MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA.. mgipu.. MINISTARSTVO BRANITELJA.. branitelji.. MINISTARSTVO ZDRAVLJA.. miz.. MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA.. public.. mzos.. MINISTARSTVO KULTURE.. min-kulture.. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA.. hgk.. biznet.. HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA.. hok.. UDRUŽENJE HRVATSKIH IZVOZNIKA.. hrvatski-izvoznici.. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU.. dzs.. CARINSKA UPRAVA.. carina.. EKONOMSKI INSTITUT.. eizg.. HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA.. hup.. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO HAMAG INVEST.. hamag.. OECD.. org/ech/xcred.. BERNSKA UNIJA.. berneunion.. uk/.. EUROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK(European Bank for Reconstruction and Development).. ebrd.. com/.. EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA (European Investment Bank).. eib.. org/.. AGENCIJA ZA MULTILATERALNA OSIGURANJA INVESTICIJA (Multilateral Investment Guarantee Agency).. miga.. STALNI ARBITRAŽNI SUD (Permanent Court of Arbitration).. pca-cpa..  ...   egap.. cz.. Danska EKF.. ekf.. dk.. Egipat ECGE.. ecgegypt.. net.. Estonija KREDEX.. kredex.. ee.. Filipini PHILEXIM.. philexim.. ph.. Finska FINVERA.. finnvera.. fi.. Francuska COFACE.. Grčka ECIO.. oaep.. gr.. Hong Kong HKEC.. hkecic.. Indija ECGC.. ecgc.. in.. Iran EGFI.. egfi.. Indonezija ASEI.. asei.. co.. id.. Italija SACE.. sace.. it.. Izrael ASHRA.. ashra.. il.. Jamajka EXIMJ.. eximbankja.. Japan NEXI.. nexi.. go.. jp.. Jordan JLGC.. jlgc.. Južnoafrička Republika CGIC.. creditguarantee.. za.. Kanada EDC.. edc.. ca.. Kina SINOSURE.. sinosure.. cn/sinosure/english/English.. html.. Koreja, Rep.. KEIC.. keic.. or.. kr.. Kuvajt IAIGC.. iaigc.. Mađarska MEHIB.. mehib.. hu.. Makedonija MBDP.. mbdp.. mk.. Malezija MECIB.. exim.. my/.. Meksiko BANCOMEXT.. bancomext.. gob.. mx.. Nizozemska ATRADIUS.. atradius.. Norveška GIEK.. giek.. no.. Njemačka EULERHERMES.. eulerhermes.. Oman ECGAO.. ecgaoman.. om.. Poljska KUKE.. kuke.. pl.. Portugal COSEC.. cosec.. pt.. Rumunjska EXIM R.. eximbank.. ro.. Saudijska Arabija SEP.. sep.. sa.. Singapur ECICS.. ecics.. sg.. Sjedinjene Američke Države US EXIMBANK.. Sjedinjene Američke Države FCIA.. fcia.. Slovačka EXIMBANK SK.. eximbanka.. sk.. Slovenija SID Banka.. sid.. si.. Srbija AOFI.. aofi.. rs.. Šri Lanka SLECIC.. slecic.. lk.. Španjolska CESCE.. cesce.. Španjolska CREDITO Y CAUCION.. creditoycaucion.. Švedska EKN.. ekn.. se.. Švicarska SERV.. serv-ch.. com/en/.. Tajland EXIM T.. th.. Tajvan TEBC.. tw.. Turska TURK EXIMBANK.. tr.. Ujedinjeno Kraljevstvo ECGD.. ecgd.. uk.. Uzbekistan UZBEKINVEST.. uzbekinvest.. uz.. Zimbabve CREDSURE.. credsure.. zw/..

  Original link path: /art823
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Zakon o HBOR-u.. Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o HBOR-u.. Statut.. Opći uvjeti kreditnog poslovanja.. Program dodjele državnih potpora HBOR-a..

  Original link path: /Sec1380
  Open archive •  


  Archived pages: 1113