www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: PRIOPĆENJE ZA JAVNOST.. U 2006.. HBOR pružio snažniju potporu izvoznicima i malim i srednjim poduzetnicima.. prosinca 2006.. –Hrvatska banka za obnovu i razvitak poslovala je uspješno i u jedanaest mjeseci odobrila 3,2 milijarde kuna kredita hrvatskom gospodarstvu.. U jedanaest mjeseci 2006.. godine HBOR je kroz svoje kreditne programe usmjerene razvoju hrvatskog gospodarstva odobrio sredstva u ukupnom iznosu od 3,2 milijarde kuna.. Tijekom godine poseban naglasak stavljen je na kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva te izvoznih projekata: 55 posto od ukupno odobrenih kreditnih sredstava odnosilo se na kreditiranje izvoza, a 18 posto na kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva.. U jedanaest mjeseci ove godine najviše interesa iskazano je za programe namijenjene poljoprivrednom sektoru te je za podizanje dugogodišnjih nasada odobren 31 milijun kuna, a za poticanje govedarske proizvodnje odobreno je 135 milijuna kuna kredita.. HBOR je također pružio značajnu podršku hrvatskim izvoznicima preuzimanjem političkog i komercijalnog rizika na stranim tržištima, te je osiguran izvozni promet u vrijednosti od 1,3 milijarde kuna, odnosno 43 posto više nego u jedanaest mjeseci 2005.. HBOR je  ...   HBOR-a.. Sredstva ovog kredita namijenjena su financiranju svih programa kreditiranja HBOR-a.. S ciljem prilagodbe zakonodavnog okvira djelovanja HBOR-a kao državne banke pravnoj stečevini Europske unije, Hrvatski sabor je 8.. godine donio novi Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak.. Novim Zakonom povećan je temeljni kapital HBOR-a sa 3,7 milijardi kuna na iznos od 7 milijardi kuna kako bi se osigurao daljnji planirani rast aktive te osnažila potpora hrvatskom gospodarstvu kreditiranjem kroz poticajne kamatne stope.. Predlaganjem i prihvaćanjem novog Zakona te povećanjem temeljnog kapitala, Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski sabor dali su priznanje HBOR-u za dosadašnji rad.. Isto tako, donošenjem ovog Zakona dana je jasna poruka Vlade RH kako je svjesna potrebe nastavka poticanja gospodarskog razvitka i jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u nadolazećem razdoblju.. Prateći strategiju i ciljeve razvoja Republike Hrvatske, novim Zakonom dan je veći naglasak na financiranje malih i srednjih poduzetnika te projekata zaštite okoliša.. Usmjerenost na poticanje ujednačenog razvitka svih područja Republike Hrvatske i pružanje podrške hrvatskim poduzetnicima i izvoznicima i dalje ostaje HBOR-ova strateška odrednica.. Ispis..

  Original link path: /Art889
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: HBOR prvi u Hrvatskoj postao član Financijske inicijative Programa Ujedinjenih naroda za okoliš.. 03.. 01.. 2005.. Inicijativu je 1991.. godine pokrenula grupa banaka uključujući Deutsche bank, HSBC Holding, Natwest, Royal Bank fo Canada i Westpac.. Ovaj Program danas podržava preko 200 različitih financijskih institucija koje obuhvaćaju poslovne banke, investicijske banke, fondove kapitala, razvojne banke i agencije te osiguravajuća i reosiguravajuća društva.. Pristupanjem Financijskoj inicijativi  ...   hrvatske banke i financijske institucije s kojima surađuje, na poslovanje u skladu s ekološkim načelima prilikom odobravanja sredstava za provedbu projekata.. Posebna pažnja posvetila bi se pitanjima vezanim uz ekološke učinke koji prate pojedine projekte kao što u energetska učinkovitost te prerada i zbrinjavanje otpada.. Uključivanjem u ovu inicijativu HBOR stječe mogućnost pristupa stručnim znanjima i iskustvima vezanim uz Program UN-a za zaštitu okoliša..

  Original link path: /Art927
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Sporazum o suradnji HBOR i austrijske izvozno-kreditne agencije OeKB.. 13.. Suradnja HBOR-a i OeKB-a započela je još 1998.. godine usporedno s razvijanjem sustava osiguranja i financiranja izvoza u HBOR-u sa ciljem pružanja snažnije potpore hrvatskim izvoznicima prilikom izlaska na strana tržišta.. OeKB-ova podrška HBOR-u nastavila se i tijekom sljedećih godina, posebice putem održavanja seminara za hrvatske stručnjake.. Stalna razmjena iskustva i znanja u  ...   razvoju HBOR-a i pretvaranju u snažnu državnu izvoznu banku.. Nedavno potpisani ugovor između HBOR-a i OeKB-a o reosiguranju na izvoznom projektu u Rumunjsku najbolje svjedoči o povjerenju OeKB-a u kvalitetu i uspješnost poslovanja hrvatske državne banke.. S obzirom kako je Austrija među pet najvažnijih hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera, potpisani sporazum dodatno će doprinijeti rastu vanjsko trgovinske razmjene i daljnje gospodarske suradnje između naše dvije države..

  Original link path: /Art925
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: HBOR: snažnija podrška hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima.. siječnja 2005.. - Nakon uspješno završene poslovne godine, HBOR je započeo 2005.. godinu uvođenjem novog programa kreditiranja u turističkom sektoru.. Cilj ovog programa je što kvalitetnija priprema nadolazeće turističke sezone uz istovremeno pružanje podrške hrvatskoj proizvodnji s obzirom da se će se ovim programom financirati isključivo nabava proizvoda od hrvatskih proizvođača i dobavljača.. U 2005.. godini HBOR će biti strateški orijentiran na pružanje još snažnije podrške obrtnicima i malim i srednjim poduzetnicima te je u skladu s tim banka u siječnju smanjila kamatne stope po svojim kreditnim programima.. Osim što od sada po novoodobrenim kreditima kamatna iznosi najviše 6 posto, smanjene su kamatne stope i po ranije odobrenim kreditima.. Uspješno poslovanje HBOR-a utjecalo je na odluku da se smanje vlastiti prihodi iz kamata.. Ovom odlukom HBOR izravno daje priliku svojim klijentima  ...   na stranim tržištima.. Zahvaljujući Sporazumu o suradnji s MIGA-om, članicom grupe Svjetske banke, hrvatske tvrtke će prilikom ulaganja u inozemstvo osim HBOR-ove police osiguranja dobiti i dodatno reosiguranje od strane MIGA-e.. Poslovna suradnja HBOR-a i OeKB-a, austrijske izvozno-kreditne agencije, koja traje još od samog osnutka hrvatske državne razvojne banke, zaokružena je i učvršćena potpisivanjem Sporazuma o suradnji.. Sporazum koji svjedoči o povjerenju OeKB-a u stabilnost i uspješnost poslovanja hrvatske državne banke ujedno čini temelj daljnjeg jačanja vanjsko-trgovinske razmjene između Austrije i Hrvatske.. Strategija HBOR-ovog regionalnog širenja obilježena je otvaranjem područnih ureda u Splitu i Puli, kojima će se uskoro pridružiti i Osijek.. U prvoj polovici godine očekuje se otvaranje područnih ureda u Rijeci i Gospiću.. Na ovaj način HBOR će se dodatno približiti poduzetnicima omogućavajući im lakši i brži pristup informacijama i pružajući im svu potrebnu savjetodavnu pomoć..

  Original link path: /Art931
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Hrvatski izvoznici i HBOR potpisali Sporazum o suradnji.. 21.. HBOR kao hrvatska izvozna banka i HIZ kao predstavničko tijelo društava i organizacija čija je misija poticanje i zastupanje interesa hrvatskog izvoza od sada će kroz zajedničku suradnju moći usmjeriti svoje napore na daljnje povećanje hrvatske izvozne bilance.. Sporazum su u ime HBOR-a potpisali Anton Kovačev, predsjednik Uprave i Marija Kolarić, članica Uprave, a u ime Hrvatskih izvoznika Darinko Bago, predsjednik udruge.. Kao temeljna odrednica buduće suradnje istaknuto je snažnije približavanje hrvatskim izvoznicima, u prvom redu kroz jasniji i ciljaniji pristup izvoznoj problematici.. "Uzlaznu putanju hrvatskog izvoza možemo ostvariti samo ukoliko smo  ...   je Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a, prilikom potpisivanja Sporazuma.. Tijekom tribine Anton Kovačev održao je prezentaciju o projektima i programima koje HBOR nudi hrvatskim izvoznicima koja je dostupna na www.. hrvatski-izvoznici.. hr.. Predsjednik Uprave HBOR-a osvrnuo se na izvrsne rezultate u Programu kreditiranja pripreme izvoza i izvoza roba tijekom protekle godine u kojoj je zabilježeno četverostruko povećanje što najbolje svjedoči o pozitivnim promjenama u području izvoza.. Uz predstavnike sedamdesetak tvrtki članica Hrvatskih izvoznika na tribini Hrvatskih izvoznika u Europskom domu bili su prisutni i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i drugih institucija..

  Original link path: /Art928
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Potpisan Ugovor između Fonda za zaštitu okoliša i HBOR-a.. 09.. 02.. Potpisani Ugovor temelj je za uspostavljanje okvira poslovne suradnje između Fonda i HBOR-a u cilju poticanja ulaganja u projekte očuvanja, zaštite i održivog razvoja okoliša te energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.. Ugovorom su određena područja djelovanja i dogovoreni uvjeti pružanja potpore.. HBOR će pružati stručnu i savjetodavnu pomoć u ekonomskoj procjeni izvodljivosti i financijskom praćenju projekata, dok će Fond pružati stručnu pomoć u tehničkoj procjeni izvodljivosti te praćenju izvedbe i postignutih rezultata.. Fond će subvencionirati kamate po kreditima HBOR-a namijenjenim financiranju projekata zaštite okoliša i energetskih projekata.. Korisnici subvencionirane kamatne stope mogu biti pravne i fizičke osobe koje ulažu sredstva u projekte na području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti  ...   također će zajednički organizirati izobrazbu zaposlenika i korisnika kredita te okrugle stolove, radionice i sastanke vezane uz aktivnosti na projektima koje ovaj Ugovor podržava.. Potpisani Ugovor omogućit će hrvatskim gospodarstvenicima unaprjeđenje proizvodnje u skladu sa suvremenim standardima zbrinjavanja i prerade otpada te povećanje energetske učinkovitosti, od čega će imati koristi kako lokalne zajednice u kojima se projekti budu provodili tako i svi hrvatski građani.. "HBOR u suradnji s brojnim domaćim i stranim ustanovama već dugi niz godina razvija i financira programe zaštite okoliša.. Potpisivanje ovog Ugovora zasigurno će doprinijeti gospodarskom razvoju Hrvatske u skladu s načelima zaštite okoliša, a to je ujedno još jedan značajan korak u približavanju Europskoj uniji, " istaknuo je Anton Kovačev, predsjednik Uprave HBOR-a prilikom potpisivanja Ugovora..

  Original link path: /Art933
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: HBOR otvorio područni ured u Osijeku.. 16.. Hrvatska banka za obnovu i razvitak današnjim otvaranjem ureda u Osijeku nastavila je svoje područno širenje kao što je i najavljeno početkom godine.. Nakon otvaranja ureda u Splitu prije nešto više od godine dana, a krajem prošle godine u Puli ovo je treći područni ured državne razvojne i izvozne banke, rad ureda obuhvaćat će pet županija (Osječko-baranjsku, Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku i Virovitičko-podravsku županiju).. Osnovni cilj otvaranja područnog ureda u Osijeku je lakši i brži pristup informacijama o kreditnim programima HBOR-a, te pružanje pomoći i savjeta poduzetnicima prilikom osmišljavanja financijske strane projekta.. Prema riječima Antona Kovačeva, predsjednika Uprave  ...   u prvom redu obrtnika, malih i srednjih poduzetnika.. Tijekom proteklih nekoliko mjeseci Hrvatska banka za obnovu i razvitak uvela je dva nova programa za kreditiranje poljoprivrede, Program kreditiranja razvitka govedarske proizvodnje i Program kreditiranja podizanja dugogodišnjih nasada.. Budući je u Slavoniji poljoprivreda tradicionalno najjača grana gospodarstva, novi kreditni programi zasigurno će naići na dobar odaziv.. Poslovanje područnog ureda, smještenog u prostorijama Tehnologijskog razvojnog centra Osijek, Gajev trg 6, vodit će Hrvoje Galičić koji će svim zainteresiranim korisnicima kredita dati potrebne informacije i savjete koji im mogu pomoći u što uspješnijem budućem poslovanju.. Ured će biti otvoren svakim radnim danom od 8 do 16 sati..

  Original link path: /Art941
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: HBOR i jordanska izvozno-kreditna agencija (JLGC) potpisali Sporazum o suradnji.. Amman, 20.. veljače 2005.. – Potpisivanjem Sporazuma između HBOR-a i JLGC-a utvrđena su temeljna područja suradnje na zajedničkim projektima Republike Hrvatske i Kraljevine Jordan.. Sporazum će također obuhvatiti i suradnju s trećim zemljama kroz zajedničke nastupe izvoznika i jačanje njihove pozicije u odnosu na konkurenciju.. Dogovorena suradnja odnosi se na zajedničko osiguranje, reosiguranje izvoza, pomoć u svezi s odštetnim zahtjevima te jačanje suradnje na polju financiranja izvoza.. Budući su JLGC i HBOR članovi Praškog kluba, predstavnici ove dvije ustanove i do sada su unutar kluba surađivali razmjenjujući iskustva i rješavajući tehnička pitanja vezana uz osiguranje  ...   ove dvije države u 2004.. godini iznosila je 1,33 milijuna američkih dolara.. Podaci o JLGC: Jordan Loan Guarantee Corp.. (JLGC), jordanska izvozno kreditna agencija osnovana je 1994.. godine kao Agencija za odobravanje kredita za mala i srednja poduzeća, a 1997.. godine prerasla je u izvozno kreditnu agenciju ovlaštenu od strane države za obavljanje poslova osiguranja izvoza.. JLGC je dioničko društvo u vlasništvu 22 dioničara.. Najveći dioničar je središnja jordanska banka (Central bank of Jordan) koja posjeduje 47,75 postotni udio.. U vlasničkoj strukturi također sudjeluje i 16 komercijalnih i specijaliziranih banaka, osiguravajuće društvo, financijska servisna korporacija, Banka za razvitak sela i gradova te drugi mali dioničari..

  Original link path: /Art929
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: HBOR potpisao Ugovor o sindiciranom kreditu u iznosu od 160 milijuna eura.. Opatija, 5.. travnja 2005.. – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) i sindikat banaka predvođenih izabranim glavnim organizatorima Bank Austria Creditanstalt AG, BayerLB, Calyon i Mizuho Corporate Bank potpisali su Ugovor o sindiciranom kreditu u iznosu od 160 milijuna eura.. Uz četiri izabrana glavna organizatora, u sindikatu sudjeluju i Depfa Bank, Dresdner Bank, Erste Bank, HSBC, Kommunalkredit Austria AG, Privredna banka Zagreb, Standard Chartered, Alpha Bank, Bank of Tokyo-Mitsubishi i BAWAG.. Kredit je odobren na rok od tri godine uz mogućnost produljenja za dvije godine, a postignuta je dosad najpovoljnija cijena zaduženja HBOR-a na međunarodnom tržištu sindiciranih  ...   u Hrvatskoj.. Tijekom proteklih godina HBOR je zaključio nekoliko uspješnih sindiciranih kredita koji su pobudili veliko zanimanje financijskog tržišta, a dokaz uspješnosti poslovanja banke je i prošlogodišnja nagrada uglednog financijskog časopisa Euromoney za najboljeg izdavatelja obveznica i zaduženja putem sindiciranih kredita u kategoriji državnih institucija.. Martin Frank, predstavnik Bank Austria Creditanstalt AG izjavio je ovom prilikom: "Međunarodna bankarska zajednica pažljivo prati HBOR-ove sindicirane kredite s obzirom da ovi krediti postavljaju standarde za sve buduće hrvatske dužnike.. Uspostavljanje ovog sindikata bilo je izuzetno uspješno.. Zacrtani cilj smo velikim dijelom postigli već nakon prve faze sindiciranja te smo, na zadovoljstvo svih sudionika, bili u mogućnosti zatvoriti sindikat i prije predviđenog roka.. “..

  Original link path: /Art942
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: HBOR i USAID partneri u poticanju poduzetništva.. 14.. 04.. Sporazum je u ime HBOR-a potpisao Anton Kovačev, predsjednik Uprave, a u ime USAID-a William Jeffers, direktor misije za Hrvatsku.. Cilj potpisivanja Sporazuma je razvoj i unapređenje modela rangiranja kreditne sposobnosti prilikom ocjenjivanja kreditnih zahtjeva malih i srednjih poduzetnika.. USAID-ovi stručnjaci također će pružiti HBOR-u savjetodavnu pomoć u unapređenju kreditnih programa i ostalih proizvoda državne razvojne banke kako bi svojom ponudom još više unaprijedila razvoj hrvatskog poduzetništva.. "Poduzetna Hrvatska" je projekt čiji su temeljni ciljevi u suglasnosti s HBOR-ovom strategijom pružanja snažne potpore obrtnicima, malim  ...   ovog sektora gospodarstva što će imati pozitivan učinak i na otvaranje novih radnih mjesta.. Podupirući razvoj malog i srednjeg poduzetništva HBOR je do sada odobrio oko 2,5 milijarde kuna za kreditiranje ovog sektora.. U cilju pružanja snažnije potpore hrvatskim poduzetnicima HBOR je započeo i strategiju regionalnog širenja te su do sada otvoreni područni uredi u Splitu, Puli i Osijeku, a do kraja ove godine očekuje se otvaranje još tri centra - u Gospiću, Dubrovniku i Rijeci.. Na ovaj način HBOR poduzetnicima omogućava lakši i brži pristup informacijama kao i savjetodavnu pomoć prilikom provedbe poduzetničkih projekata..

  Original link path: /Art939
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Ugovor o suradnji HBOR-a i kineske agencije za osiguranje izvoza SINOSURE.. Peking, 26.. svibnja 2005.. – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) potpisala je Sporazum o suradnji sa SINOSURE, kineskom izvozno-kreditnom agencijom.. Potpisanim sporazumom utvrđena su temeljna područja suradnje i razmjene informacija na zajedničkim projektima Republike Hrvatske i Narodne Republike Kine.. Dogovorena suradnja odnosi se na zajedničko osiguranje, reosiguranje izvoza, pomoć oko odštetnih zahtjeva te jačanje suradnje na području financiranja izvoza i intenzivnije razmjene  ...   Republici Kini, od 25.. do 31.. svibnja, na gospodarskim forumima u Pekingu i Šangaju predstavio rad HBOR-a.. Na ovaj način HBOR je još jednom potvrdio spremnost da, osim financijske potpore i osiguranja izvoza, i svojom savjetodavnom podrškom olakša hrvatskim izvoznicima vođenje pregovora i sklapanje budućih poslova s kineskim gospodarstvenicima.. Narodna Republika Kina je među deset najznačajnijih trgovinskih partnera Republike Hrvatske.. Robna razmjena između ove dvije zemlje u 2004.. godini iznosila je 643 milijuna američkih dolara..

  Original link path: /Art937
  Open archive •  


  Archived pages: 1113