www.archive-hr-2014.com » HR » H » HBOR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 1113 . Archive date: 2014-09.

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: PREPORUČENI SADRŽAJ INVESTICIJSKOG PROJEKTA.. iznad 700.. 000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja.. UVOD.. SAŽETAK ULAGANJA.. 1.. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU.. 2.. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA.. 3.. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA.. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA.. 5.. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA.. 6.. ANALIZA TRŽIŠTA.. Tržište nabave.. Tržište prodaje.. Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda.. 7.. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH.. Analiza potrebnih kadrova.. Proračun godišnjih bruto plaća.. 8.. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA.. Opis tehničko-tehnološkog procesa.. Utrošak sirovina, materijala i energenata.. Tehnička struktura ulaganja.. Karakteristike  ...   ANALIZA.. Ulaganje u osnovna sredstva.. Ulaganje u obrtna sredstva.. Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva.. Izvori financiranja i kreditni uvjeti.. Izvori financiranja.. Obračun kreditnih obveza.. Proračun amortizacije.. Proračun troškova i kalkulacija cijena.. Projekcija računa dobiti i gubitka.. Financijski tok.. Ekonomski tok.. Projekcija bilance.. 13.. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA.. Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta.. Dinamička ocjena projekta.. Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja.. Metoda neto sadašnje vrijednosti.. Metoda relativne sadašnje vrijednosti.. Metoda interne stope rentabilnosti.. 14.. ANALIZA OSJETLJIVOSTI.. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA.. Ispis..

  Original link path: /Art801
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA.. do 700.. PODACI O PODUZETNIKU.. 1.. O OSOBI PODUZETNIKA.. 2.. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI.. POLAZIŠTE.. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE.. RAZLOZI OSNIVANJA.. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA.. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE).. TRŽIŠNA OPRAVDANOST.. TRŽIŠTE NABAVE.. TRŽIŠTE PRODAJE.. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA.. OPIS TEHNOLOGIJE.. STRUKTURA TROŠKOVA.. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH.. LOKACIJA.. ZAŠTITA OKOLINE.. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA.. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA.. PRORAČUN AMORTIZACIJE.. KALKULACIJA CIJENA.. 4.. TROŠKOVI POSLOVANJA.. 5.. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA.. 6.. IZVORI FINANCIRANJA.. RAČUN DOBITI (DOHOTKA).. 8.. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI.. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI).. ZAKLJUČAK..

  Original link path: /Art802
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Sukladno važećim propisima o državnim potporama objavljenim sadržanim u Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (NN 20/07) i Odluci o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora (NN 37/09), Odluci o objavljivanju pravila privremenog okvira za mjere državnih potpora kojima se podupire pristup financiranju u trenutnoj financijskoj i gospodarskoj krizi (NN 56/09) smatra se da je poduzetnik u teškoćama:.. ako je više od polovice upisanog odnosno temeljnog kapitala nestalo a više od četvrtine tog kapitala  ...   uz prethodno navedeno, a kad se radi o velikim poduzetnicima:.. ako nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može pribaviti od svojih vlasnika/dioničara ili vjerovnika spriječiti gubitke, a koji bi, bez vanjske intervencije države, gotovo sigurno kratkoročno ili srednjoročno ugrozili njegov opstanak;.. ako su prisutni tipični pokazatelji da se radi o poduzetniku u teškoćama, kao što su to, primjerice, rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrijednost imovine..

  Original link path: /Art1330
  Open archive
 •  

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Objava sukladno članku 13.. st.. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14).. HBOR kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:.. Kristijan d.. , Dragutina Golika 99, Zagreb.. LORENCIN d.. , Munida 14, Medulin.. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, Gajeva 2, Krapinske toplice.. TJ-PROM d.. , Stjepana Radića 12a, Bukovje.. TUNEL d.. , Isce 12c, Zagreb.. VINKA d.. , Zavlaće bb, Vinkovci.. VTB Evaluator d.. , Januševečka 20, Zagreb.. Plan nabave za 2012.. Plan nabave za 2013.. Plan nabave za 2014.. Izmjene i dopune Plana.. Kumulativne izmjene i dopune Plana nabave za 2014.. Objava Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13).. Registar ugovora.. Objava podataka o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17.. ožujka 2011.. (NN 32/2011).. Pregled ugovora HBOR-a - 2011.. godina.. Informacije o tijeku postupaka javne nabave.. Postupci javne nabave u 2013.. Postupci javne nabave u 2012.. Postupci javne nabave u 2011.. Postupci javne nabave u 2010.. Postupci javne nabave u 2014.. Nabave male vrijednosti:.. MV 001-14 S P rejting 2014.. MV 001-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 001-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 001-14 Zapisnik sa otvaranja.. MV 001-14 Odluka o odabiru.. MV 002-14 Moody's rejting 2014.. MV 002-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 002-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 002-14 Zapisnik sa otvaranja.. MV 002-14 Zapisnik o pregledu i ocjeni.. MV 002-14 Odluka o odabiru.. MV 003-14 Uredski potrošni materijal.. MV 003-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 003-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 003-14 Dokumentacija za nadmetanje - izmjena br.. MV 003-14 Zapisnik sa otvaranja.. MV 003-14 Zapisnik o pregledu i ocjeni.. MV 003-14 Odluka o odabiru.. MV 004-14 Dodatna nabava informatičkog potrošnog materijala.. MV 004-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 004-14 Poziv na pregovaranje - Novi ured.. MV 004-14 Poziv na pregovaranje - Sublić Impex.. MV 004-14 Troškovnik dodatnih količina.. MV 004-14 Zapisnik s otvaranja.. MV 004-14 Odluka o odabiru.. MV 005-14 Održavanje vozila (Pula, Rijeka).. MV 005-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 005-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 005-14 Poziv na pregovaranje - Auto Radulovic.. MV 005-14 Poziv na pregovaranje - Porsche Inter Auto.. MV 005-14 Odluka o odabiru.. MV 006-14 Čišćenje.. MV 006-14 Odluka o  ...   nabave.. MV 010-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 010-14 Zapisnik s otvaranja.. MV 010-14 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.. MV 010-14 Odluka o odabiru.. MV 011-14 Tjelesna zaštita i CDS.. MV 011-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 011-14 Zahtjev za prikupljanje ponuda.. MV 011-14 Troškovnik.. MV 011-14 Pojašnjenje broj 1 Zahtjeva za prikupljanje ponuda.. MV 011-14 Zahtjev za prikupljanje ponuda - Dodatak broj 1.. MV 011-14 Pojašnjenje broj 2 Zahtjeva za prikupljanje ponuda.. MV 011-14 Zapisnik s otvaranja.. MV 012-14 Održavanje fotokopirki - okvirni sporazum.. MV 012-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 012-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 012-14 Zapisnik s otvaranja.. MV 012-14 Odluka o odabiru.. MV 013-14 BankScope obnova pretplate 2014.. MV 013-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 013-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 013-14 Poziv na pregovaranje.. MV 013-14 Zapisnik s otvaranja.. MV 013-14 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.. MV 013-14 Odluka o odabiru.. MV 014-14 Nabava BMP alata i konzultantskih usluga.. MV 014-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 014-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 014-14 Zapisnik s otvaranja.. MV 014-14 Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.. MV 014-14 Odluka o odabiru.. MV 015-14 Nabava informatičke opreme 2014.. MV 015-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 016-14 Usluge pretplate (pristupa) bazi znanja IT-a.. MV 016-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 016-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 016-14 Dokumentacija za nadmetanje - Dodatak broj 1.. MV 017-14 Nabava Microsoft premier support usluga.. MV0 17-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV0 17-14 Poziv na pregovaranje.. MV0 17-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 018-14 Vozila (leasing).. MV 018-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 018-14 Dokumentacija za nadmetanje.. MV 018-14 Zapisnik s otvaranja.. MV 018-14 Tehnička specifikacija vozila.. MV 018-14 Tehnička specifikacija vozila - nakon 1.. izmjena i dopuna.. MV 018-14 Odluka o poništenju.. MV 019-14 Nastavak korištenja usluga FLSSB i en.. Reporting-a.. MV 019-14 Odluka o odobrenju nabave.. MV 020-14 Nabava programskog rješenja za SPNFT.. MV 020-14 Odluka o odobrenju nabave.. Nabave velike vrijednosti:.. VV 001-14 Održavanje bankarskih aplikacija Helix 2014.. VV 001-14 Odluka o odobrenju nabave.. VV 001-14 Dokumentacija za nadmetanje.. VV 001-14 Poziv na pregovaranje.. VV 001-14 Odluka o odabiru.. VV 001-14 Zapisnik o pregledu i ocjeni.. VV 001-14 Zapisnik s otvaranja.. VV 002-14 Nabava informatičke opreme.. VV 002-14 Odluka o odobrenju nabave.. VV 002-14 Dokumentacija za nadmetanje..

  Original link path: /javna-nabava
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: O nama….. Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka koja više od 20 godina uspješno posluje zahvaljujući stručnosti i visokoj profesionalnosti svojih zaposlenika.. U strategiji razvoja ljudskih potencijala svakom pojedincu nastojimo omogućiti ostvarenje osobnog i profesionalnog potencijala, istovremeno naglašavajući uravnoteženost privatnog i poslovnog života.. Kao priznanje za kvalitetu provođenja HR procesa Hrvatska banka za obnovu i razvitak posjeduje Certifikat Poslodavac Partner, koji dodjeljuju MojPosao i grupa Selectio za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima.. Ovaj Certifikat nama ne predstavlja samo priznanje, nego i motiv da u budućnosti budemo još bolji poslodavac a naši zaposlenici još zadovoljniji i motiviraniji stručnjaci.. Kakve ljude tražimo?.. Ako smatrate da su Vaše osobine:.. Integritet i  ...   rad u HBOR-u nosi i niz drugih pogodnosti.. Zaposlenicima koji iskažu osobitu motivaciju i potencijal omogućuje se kontinuirano usavršavanje i obrazovanje, kako na radnom mjestu tako i na raznim edukacijama unutar i izvan banke, a klizno radno vrijeme omogućuje zaposlenicima lakše usklađivanje privatnog i poslovnog života.. Među naše najveće prednosti svakako se ubraja i orijentiranost banke ka razvoju hrvatskog gospodarstva i pružanju podrške poduzetnicima.. Naši su zaposlenici važan dio procesa društveno odgovornog financiranja, što im omogućuje drugačiji pristup sadašnjim i potencijalnim klijentima.. Ukoliko želite postati dio našeg tima stručnjaka, prijavite se na neki od naših otvorenih natječaja.. Za sva pitanja i dodatne informacije slobodno nas.. kontaktirajte.. Otvoreni natječaji.. Selekcijski procesi u tijeku.. Zatvoreni natječaji..

  Original link path: /Sec31
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /email;
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Original link path: /Default.aspx?sec=16
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Misija, vizija i vrijednosti.. TEMELJNA SVRHA.. Podrška razvitku Republike Hrvatske.. MISIJA.. Naša misija kao razvojne i izvozne banke Republike Hrvatske je podrška stvaranju novih vrijednosti temeljenih na znanju, kulturnom nasljeđu i prirodnom bogatstvu s ciljem održivog i ravnomjernog razvitka svih krajeva Republike Hrvatske.. VIZIJA.. Biti mjera uspješnosti za razvojne i izvozne banke u regiji koja putem svojih korisnika i zaposlenika potiče obnovljivi razvitak šire društvene zajednice.. VRIJEDNOSTI.. Vrijednosti u koje vjerujemo: etičnost, odgovornost, pouzdanost, usmjerenost na korisnike, obnovljivost i znanje, ugrađujemo u naše poslovanje.. Etičnost.. – vjerujemo da visok stupanj etičnosti utječe na dugoročno učinkovito ispunjavanje postavljenih ciljeva.. Potičemo etičnost naših zaposlenika kako  ...   prema svakom zaposleniku, korisniku i projektu kojeg podržavamo osiguravamo dugoročnu uspješnost u ostvarenju naše temeljne svrhe.. Pouzdanost.. – svojim radom želimo našim korisnicima pružiti sigurnost da ćemo dosljedno i sustavno podržati sve prihvatljive poduhvate.. Usmjerenost na korisnika.. - nastojimo se što brže i učinkovitije prilagođavati zahtjevima naših korisnika.. Obnovljivost.. - svoj uspjeh ne mjerimo ostvarenom dobiti, već dugoročnom dobrobiti za društvenu zajednicu koju će ostvariti projekti koje podržavamo.. Znanje.. – s posebnom pozornošću podržavamo projekte koji stvaraju nove vrijednosti temeljene na znanju, a za svoje zaposlenike stvaramo uvjete i potičemo ih na stalno učenje kako bi ostvarili puni razvoj osobnih i profesionalnih mogućnosti..

  Original link path: /Art1457
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr - HRVATSKI
  Descriptive info: Nadzorni odbor.. Nadzorni odbor je tijelo koje određuje osnove poslovanja HBOR-a, imenuje Upravu, obavlja nadzor nad poslovanjem Banke te odlučuje u slučajevima koji su propisani Zakonom i Statutom HBOR-a.. Članstvo u Nadzornom odboru propisano je Zakonom o HBOR-u (NN 138/06) i Zakonom o izmjenama Zakona o HBOR-u (NN 25/13).. Imenovani članovi Nadzornog odbora HBOR-a su:.. Boris Lalovac.. , ministar financija, predsjednik NO.. Ivan Vrdoljak.. , ministar gospodarstva, zamjenik predsjednika NO.. prof.. dr.. sc.. Branko Grčić.. , potpredsjednik Vlade i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije,.. Tihomir Jakovina.. , ministar poljoprivrede,.. Darko Lorencin.. ,.. ministar turizma,.. Gordan Maras.. , ministar  ...   Šuker.. , saborski zastupnik.. Uprava.. Upravu čine tri člana, od kojih jedan obnaša funkciju predsjednika Uprave.. Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor.. Uprava vodi poslove u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom i Statutom te raspolaže imovinom HBOR-a.. Uprava HBOR-a djeluje u sastavu:.. Vladimir Kristijan.. , predsjednik Uprave.. Martina Jus.. , članica Uprave.. Mladen Kober.. , član Uprave.. Revizorski odbor.. Revizorski odbor HBOR-a djeluje u sastavu:.. Tihomir Domazet,.. predsjednik Revizorskog odbora.. , saborski zastupnik, predsjednik Odbora za financije i državni proračun - zamjenik predsjednika Revizorskog odbora.. Ante Artuković.. , direktor Sektora analiza u HBOR-u - član Revizorskog odbora, e-mail:.. aartuković@hbor.. hr.. , tel: 01/4591-514..

  Original link path: /art530
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Organizacijska struktura..

  Original link path: /art153
  Open archive

 • Title: www.hbor.hr
  Descriptive info: Na ovim stranicama svi zainteresirani mogu vidjeti:.. Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja za 5 poslovnih godina.. Pregled financijskih izvješća Grupe HBOR.. Politike financijskog izvještavanja Grupe HBOR.. Pregled najvažnijih financijskih pokazatelja.. u milijunima kuna - prema revidiranim podacima.. 2013.. 2012.. 2011.. 2010.. 2009.. Ukupna imovina.. 26.. 168,2.. 25.. 767,2.. 22.. 012,9.. 942,1.. 20.. 789,7.. Bruto krediti.. 24.. 941,6.. 107,0.. 23.. 005,9.. 567,7.. 382,1.. Ukupna glavnica.. 888,3.. 110,7.. 340,9.. 027,4.. 672,9.. Ukupni prihodi.. 989,1.. 985,2.. 958,1.. 922,3.. 943,5.. Ukupni rashodi.. (799,8).. (851,2).. (811,0).. (805,1).. (778,0).. Dobit.. 189,3.. 134,0.. 147,1.. 117,2.. 165,5.. Kamatni prihodi.. 956,7.. 967,6.. 897,8.. 892,3.. 927,3.. Kamatni rashodi.. (520,9).. (555,8).. (563,9).. (604,9).. (593,0).. Neto kamatni prihod.. 435,8.. 411,8.. 333,9.. 287,4.. 334,3.. u milijunima EUR - prema revidiranim podacima.. (po srednjem tečaju HNB-a na 31.. pojedine godine).. 426,2.. 414,9.. 923,2.. 106,5.. 845,5.. 265,6.. 194,8.. 055,1.. 191,2.. 063,4.. 163,7.. 074,9.. 974,8..  ...   smatrati potvrđenima od strane revizora.. Grupa HBOR formirana je tijekom 2010.. godine i HBOR je po prvi puta sastavio konsolidirane izvještaje za 2010.. Slijedom toga nije praktično iskazati usporedne financijske podatke za prethodne godine.. Predočeni nekonsolidirani podaci za ranije godine smatraju se usporednim prema konsolidiranima za 2010.. Financijska izvješća.. Grupe HBOR.. objavljuju se prema sljedećem kalendaru javnih objava:.. Izvještajno razdoblje.. Vrsta financijskog izvještaja.. Konačni datum javne objave.. 31.. 03.. ili tromjesečni izvještaji.. Nerevidirani i skraćeni.. 05.. 30.. 06.. ili polugodišnja izvješća.. 08.. 09.. ili devetomjesečni izvještaji.. 11.. ili godišnja izvješća.. Revidirani godišnji.. 04.. iduće godine,.. nakon godine koja je završila 31.. Dodatno.. Odluka Hrvatskog sabora o potvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja.. Nakon donošenja od strane Hrvatskog sabora.. Financijske izvještaje možete pregledati i preuzeti poveznicom na izvještajno razdoblje.. Financijski izvještaji razvrstani su prema razdobljima tijekom godine, neovisno o poslovnoj godini..

  Original link path: /art806
  Open archive •  


  Archived pages: 1113