www.archive-hr-2014.com » HR » M » MAKA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2014-08.

 • Title: MAKA - terapijska igraonica za djecu sa smetnjama u razvoju
  Descriptive info: .. Početna.. Ciljevi igraonice.. Program rada.. Rad sa roditeljima.. Foto galerija.. O igri.. Kontakt.. DOBRO DOŠLI.. MAKA.. kroz igru, na jedan potpuno drukčiji način obuhvaća:.. program dojenačke razvojne gimnastike,.. program bazične perceptivno motoričke stimulacije,.. somatsku simulaciju vodom,.. radno terapeutski program usmjeren na motoriku šake i ruku,.. kao i stimulaciju kroz razne likovne i glazbene igre, komunikaciju putem gignol igračaka, logičkih igara, igara prepoznavanja, matematičkih i konstrukcijskih igara, modelom poticanja zamjećivanja, razvoja i razumijevanja govora, društvenosti i socijalizacije.. MAKA - Črnkovec 12, 10410 Velika Gorica, tel.. 01/6215-463.. maka@maka.. hr..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: MAKA - terapijska igraonica za djecu sa smetnjama u razvoju
  Descriptive info: CILJEVI IGRAONICE.. Primarni je cilj svakog djelatnika ove terapijske igraonice:.. Vježbati kroz igru, bez prisile i muke.. Educirati roditelje za što kompleksnije bavljenje djetetom s obzirom na njegove promijenjene sposobnosti.. Savjetovati ih o nabavci adekvatnih didaktičkih igračaka i pomagala.. Pokazati im kako pomoći djetetu da se najuspješnije koristi njima.. Programe vode viši fizioterapeuti osposobljeni za rad sa celebralno oštećenom djecom u suradnji sa prof.. defektologom.. Zadaci koji se postavljaju pred djecu uključenu u program igraonice, bitno se ne razlikuju od onih koji bi bili postavljeni pred njihove vršnjake bez teškoća, ali stupanj njihovog savladavanja s obzirom na opseg i kvalitetu dostignuća ovisit će prvenstveno o vrsti i težini oštećenja, dobi djeteta i faktorima stimulacije djeteta.. Svi rehabilitacijski programi provode se strogo individualno.. Bazična perceptivno motorička stimulacija potiče razvoj svjesnosti vlastitog tijela u smislu što sam ja i koliki sam ,  ...   bazičnoj perceptivno motoričkoj stimulaciji.. Rad na razvijanju mimično-žvačno-govorne motorike i izgradnji estetike lica (hipersalivacija).. Da bi dijete bilo u stanju relativno dobro udovoljiti određenim zahtjevima, dostići određeni stupanj slobode i odgovornosti, u igraonici se nastoje stvoriti adekvatne situacije za učenje preko nekoliko faza:.. Određivanje sadašnje razine funkcioniranja djeteta u pojedinim razvojnim područjima, što se bilježi na posebnim obrascima evaluacije stanja i prema kojima se sastavlja habilitacijski program.. Izbor odgovarajućih zadataka koji će poslužiti stjecanju novih vještina ili učvrstiti postojeće vještine.. Provođenje zadataka u prirodnim situacijama uvijek i kada je to moguće, uz primjenu pozitivnih pedagoških mjera.. Evaluacija opsega ili stupnja dostignuća.. Rad djelatnika ide u smjeru razvoja uopćavanja i prenošenja stečenih znanja u slične situacije, kao i motiviranje za izvršenje zadanih aktivnosti, ali i uvažavanje djeteta kao aktivnog sudionika sa ciljem poticanja vlastite kreativnosti i drugih mogućnosti u ostvarivanju određenih ciljeva..

  Original link path: /ciljevi.html
  Open archive

 • Title: MAKA - terapijska igraonica za djecu sa smetnjama u razvoju
  Descriptive info: PRINCIP RADA I PROGRAM.. Princip rada i program igraonice:.. Bazična perceptivno-motorička stimulacija.. svjesnost vlastitog tijela (što sam ja i koliko sam).. svjesnost sebe u prostoru.. Razvijanje motoričkih vještina (prema principima razvojne rehabilitacije - minhenski model).. manipulativne igre.. imitativne igre.. senzorne igre.. fina motorika.. Zamjećivanje, razvoj i razumijevanje govora, društvenost i socijalizacija.. glazbene i likovne igre.. komunikacija putem gignol igračaka.. logičke igre.. igre prepoznavanja.. dekoracije.. Matematičke igre.. razvrstavanje i grupiranje.. nizanje.. količina.. oblici.. konstrukcijske igre.. Poticanje ravnoteže.. balansne platforme..

  Original link path: /program.html
  Open archive
 •  

 • Title: MAKA - terapijska igraonica za djecu sa smetnjama u razvoju
  Descriptive info: RAD SA RODITELJIMA.. Ono čime se igraonica osobito ponosi je rad sa roditeljima.. Roditelji, najčešće mladi ljudi, često nisu svjesni problema koje nose faktori neurorizika (poteškoće u toku trudnoće, produženi porod, novorođenačka žutica, hipoksije, intrakranijalna krvarenja i dr.. ) i rizik su razvoja celebralnih poremetnji kretanja pa i cerebralne paralize i tek kad im je dijete ušlo u drugu godinu života počnu pomalo shvaćati da je to njihovo dijete drugačije od ostale djece.. Teško se snalaze u novonastaloj situaciji u okviru dnevnih obaveza vezanih uz uobičajene životne probleme, sada još pojačane intenzivnom habilitacijom djeteta, a zapravo ne znaju kome bi se obratili i kuda bi najprije krenuli.. Naučiti roditelja kako će vježbati kroz igru, bez prisile i muke,.. savjetovati ih o nabavci adekvatnih didaktičkih igračaka i pomagala,.. pokazati im kako pomoći djetetu  ...   razvoja djeteta.. 3.. Razvoj odnosa u obitelji koji pružaju toplinu i sigurnost.. 4.. Poticanje samo pomoći.. 5.. Razvoj inicijativnosti u planu tretmana.. 6.. Razvoj povjerenja u profesionalce.. Takozvanim principom usmjerenim na obitelj roditelji se maksimalno uključuju u tretman, pruža im se potrebna podrška i osiguravaju informacije vezane uz napredovanje njihovog djeteta, kako bi se što više utjecalo na njihovu motiviranost, ali isto tako i smanjili negativni osjećaji koji se kod roditelja javljaju vezano uz rehabilitacijski centar koji pohađa njihovo dijete.. Razvojem pozitivnog stava, a samim time i razvojem većeg zadovoljstva samim centrom, zbog mogućnosti da se kvalitetnim pristupom zaista pomogne djeci i roditeljima djelatnici igraonice u svakom trenutku zrače terapijskim optimizmom, u najboljoj namjeri da pomognu i djeci i roditeljima da se što bolje osjećaju i što sigurnije nose sa svim životnim nedaćama..

  Original link path: /roditelji.html
  Open archive

 • Title: MAKA - terapijska igraonica za djecu sa smetnjama u razvoju
  Descriptive info: FOTO GALERIJA.. OVAKO MI RADIMO!.. Prikaz dijela programa koji se provodi u MAKA terapijskoj igraonici za djecu sa smetnjama u razvoju, Velika Gorica, Črnkovec 12.. Program dojenačke neurorazvojne gimnastike:.. Program bazične perceptivno-motoričke stimulacije:.. Somatska stimulacija vodom:.. U društvu je zanimljivije:.. Medicinska neurorazvojna gimnastika prema Bobath konceptu.. Terapija poremećaja senzoričke integracije.. Kod nas se i slavi!.. SRETAN TI ROĐENDAN, MARTA!..

  Original link path: /fotogalerija.html
  Open archive

 • Title: MAKA - terapijska igraonica za djecu sa smetnjama u razvoju
  Descriptive info: O IGRI.. Igra omogućuje racionalnu, djelotvornu i organiziranu akciju.. Igra je prvo čovjekovo stvaralačko iskustvo.. Igra je jedan od prvih načina učenja.. Igra je dobar način stvaranja ravnoteže na relaciji dijete-roditelji i dijete-šira društvena zajednica.. Igra je sredstvo, ne samo motoričkog, već i socijalnog učenja.. Igrom dijete uči kako funkcionira svijet oko njega i kako taj svijet razumjeti..

  Original link path: /oigri.html
  Open archive

 • Title: MAKA - terapijska igraonica za djecu sa smetnjama u razvoju
  Descriptive info: GDJE SMO.. je smještena u mirnom predgrađu Velike Gorice, u Črnkovcu 12.. Kontaktirajte nas na 01/6215-463 ili na 01/6258-612 i dogovorite dolazak.. Pišite nam na email.. Ili nas posjetite u Črnkovcu 12, kraj Velike Gorice.. Kliknite na sliku da biste dobili veliku i detaljnu kartu..

  Original link path: /kontakt.html
  Open archive •  


  Archived pages: 7