www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: >.. Dokumenti.. Poljoprivreda i tržište.. 6.. 2014 14:01:00.. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, NN 76/14.. 2014 14:00:00.. Pravilnik o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, NN 76/14.. 29.. 4.. 2014 15:20:00.. Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze, NN 53/2014.. 2014 15:34:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.. -2018.. , NN 49/14.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, NN 49/14.. 17.. 2014 9:35:00.. Naputak o provedbi Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br.. 1308/2013 od 17.. prosinca 2013.. kojom se uspostavlja zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i ukidaju Uredbe Vijeća (EEZ) br.. 922/72, (EEZ) br.. 234/79, (EZ) br.. 1037/2012 i (EZ) br.. 1234/2007, NN 43/14.. 2014 9:34:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji vina, NN 48/14.. 2014 9:31:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina, NN 48/14.. 2014 9:30:00.. Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu, NN 48/14.. 9.. 2013 10:37:00.. Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.. - 2018.. , NN 146/13.. 2013 10:36:00.. Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.. 2013 10:35:00.. Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.. 2013 9:41:00.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina, NN 142/13.. 2013 9:39:00.. Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, NN 142/13.. 2013 15:15:00.. Pravilnik o provedbi mjere promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.. – 2018.. , NN 127/13.. 2013 15:14:00.. Pravilnik o provedbi mjere investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.. , NN127/13.. 2013 15:13:00.. Pravilnik o provedbi mjere restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.. 22.. 2013 13:39:00.. Tablica informiranja javnosti o promjenama u zakonodavstvu ulaskom RH u EU.. 2013 13:10:00.. Pravilnik o sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, NN 70/13.. 2013 12:22:00.. Pravilnik o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, NN 67/13.. 5.. 2013 11:08:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013.. godini prema Nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011.. do 2013.. godine, NN 58/13.. 2013 12:59:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji, NN 48/13.. 2013 12:56:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi Sheme školskog voća, NN 48/13.. 2013 14:35:00.. Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda, NN 47/13.. 2013 12:11:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, NN 42/13.. 2013 15:58:00.. Pravilnik o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka, NN 24/13.. 2013 15:55:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, NN 24/13.. 2013 12:37:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, NN 22/13.. 2013 12:34:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera, NN 22/13.. 2013 12:31:00.. Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća, NN 22/13.. 2013 11:55:00.. Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, NN 20/13.. 2013 11:47:00.. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva u 2013.. godini prema nacionalnom pčelarskom programu za razdoblje od 2011.. godine, NN 20/13.. 2013 13:37:00.. Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi, NN 6/13.. 2013 11:22:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tržišnim stadardima za voće i povrće, NN 4/13.. 7.. 2013 16:25:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera, NN 3/13.. 2012 15:57:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda, NN 146/12.. 2012 15:47:00.. Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inpektora, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije, NN 142/12.. 2012 10:53:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera, NN 126/12.. 2012 10:54:00.. Pravilnik o prikupljanju i izvještavanju o cijenama uvezenih proizvoda ribarstva, NN 124/12.. 2012 10:58:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama, NN 123/12.. 2012 11:08:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode, NN 120/12.. 2012 11:07:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti  ...   o dopuni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode, NN 106/10.. 2010 17:04:00.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture, NN 105/10.. 2010 17:18:00.. Pravilnik o raspodjeli kvote za izvoz u Europsku uniju šećera i proizvoda od šećera podrijetlom iz Republike Hrvatske, NN 100/10.. 2010.. Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera, NN 95/10.. 23.. Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, NN 91/10.. Pravilnik o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda, NN 87/10.. Pravilnik o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode, NN 74/10.. Pravilnik o načinu i uvjetima ovlašćivanja skladištara i izdavanja skladišnice za žitarice i industrijsko bilje, NN 55/10.. Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja, NN 22/10.. Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora i inspektora za kakvoću hrane te znaku poljoprivredne inspekcije, NN 19/10.. Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća, NN 4/10.. 2009.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarwskih proizvoda, NN 150/09.. Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda, NN 149/09.. Zakon o poljoprivredi, NN 149/09.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obilježavanju brašna evidencijskim markicama, NN 135/09.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište, NN 83/09.. Zakon o proglašenju Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje NN 79/09.. 3.. Dopuna popisa ovlaštenih isptinih labaratorija NN 34/09.. Odluka o proglašanje Zakona o osnivanju hrvatskog centra za poljoprivredu, hrano i selo NN 25/09.. Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina NN 7/09.. Pravilnik o izmjeni pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojednih pekarskih proizvoda NN 2/09.. 2008.. Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru.. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o tržnom redu za žitarice.. Uredba o izmjenama Uredbe o tržnom redu za žitarice.. 1.. Uredba o tržnom redu za žitarice.. 2007.. Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2007.. Odluka o postotku biogoriva u ukupnom udjelu goriva u 2007.. godini i količini biogoriva koje se mora staviti u promet na domaće tržište u 2007.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju, stočarskog inspektora i vinarskog inspektora te znaku poljoprivredne inspekcije.. 2006.. Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2006.. Pravilnik o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda.. Dopuna popisa u Upisniku novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog bilja.. Dopuna popisa u Upisniku stranih sorti poljoprivrednog bilja.. Uredba o izmjeni Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka.. 2005.. Pravilnik o količini brašna utrošenoga za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište.. Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište.. Uredba o izmjeni Uredbe o tržnom redu za pšenicu u 2005.. Uredba o ciljnoj cijeni utovljene junadi.. Odluka o osnivanju Povjerenstva za nadzor nad provedbom projekta "Uvođenje biodizelskog goriva u Republiku Hrvatsku".. Ispravak Upute o provođenju Uredbe o tržnom redu za pšenicu u 2005.. Ispravak Obavijesti o načinu obračuna kakvoće pšenice i svođenja na standardnu kakvoću.. Obavijest o načinu obračuna kakvoće pšenice i svođenja na standardnu kakvoću.. Uputa o provođenju Uredbe o tržnom redu za pšenicu u 2005.. Uredba o tržnom redu za pšenicu u 2005.. godinu.. Zakon o zaštiti prirode.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji.. Pravilnik o iskaznici poljoprivrednog inspektora, poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju, inspektora bilinogojstva, inspektora zaštite bilja, stočarskog inspektora, vinarskog inspektora te znaku poljoprivrednog inspektora i poljoprivrednog inspektora za ekološku proizvodnju.. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Vijeća za poljoprivrednu politiku.. 2004.. Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište.. Odluka o osnivanju Vijeća za poljoprivrednu politiku.. Uredba o razini GMO u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže GMO.. 2003.. Zakon o Popisu poljoprivrede 2003.. 2002.. Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja.. Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi.. 2001.. Zakon o poljoprivredi.. 1997.. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, lavandino ulje, NPK mineralna gnojiva i konzerve sardina.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće, NN 59/11.. Zakon o poljoprivrednoj komori.. Naredba o mjerama sigurnosti i zaštite od nekontroliranog uvođenja u okoliš hibridnog kukuruza "PR34G13" koji sadrži genetski modificirani organizam.. Ispravak Zakona o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište.. Pravilnik o zaštiti gljiva.. Zakon o sanitarnoj inspekciji.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=1370
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Pčelarstvo.. 1998.. Ispravak Pravilnika o držanju pčela.. Pravilnik o držanju pčela..

  Original link path: /default.aspx?id=1425
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2013 13:16:00.. Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 101/2013.. 2013 13:17:00.. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 80/2013.. 2013 9:55:00.. Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, NN 65/13.. 2013 13:20:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 29/13.. 2013 15:53:00.. 2013 11:52:00.. Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija, NN 20/13.. 2013 15:25:00.. Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 16/13.. 2012 15:55:00.. Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 145/12.. 2012 14:35:00.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 136/12.. 2012 11:02:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012.. godinu, NN 121/12.. 2012 11:04:00.. 2012 11:03:00.. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 120/12.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mreži za ruralni razvoj, NN 96/12.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012.. godini, NN 76/12.. 2012 15:46:00.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012.. 2012 15:41:00.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u 2012.. 2012 15:39:00.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012.. Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava, NN 33/12.. 2011 17:24:00.. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, NN 149/11.. 2011 17:06:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 148/11.. 2011 14:26:00.. Objava popisa korisnika potpore organizatorima manifestacija u 2011 - I i II rok.. 2011 11:35:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 129/11.. 2011 11:39:00.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 124/11.. 2011 12:44:00.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2011.. godini, NN 118/11.. 2011 14:48:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mreži za ruralni razvoj, NN 114/11.. 2011 15:56:00.. Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, NN 89/11.. 2011 12:18:00.. Popis korisnika po isplaćenim potporama za 2010.. 2011 11:20:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 81/11.. 2011 11:06:00.. 2011 12:47:00.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u 2011.. godini, NN 77/11.. 2011 12:58:00.. Pravilnik o načinu prijavljivanja i izvještavanja o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 76/11.. 2011 21:59:00.. Popis korisnika potpore po Javnom pozivu za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2010.. godini, III.. rok.. 2011 20:05:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 54/11.. 2011 18:30:00.. Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 44/11.. 2011 16:38:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu, NN 34/11.. 2011 15:37:00.. Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 12/11.. 2010 16:04:00.. godini - održanih u I i II roku do 31.. 2010.. 2010 16:07:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 141/10.. 2010 16:33:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i  ...   Isplata potpora za ribarstvo, III.. kvartal 2009.. Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, NN 10/10.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 156/09.. Pravilnik o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 154/09.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 153/09.. Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu, NN 153/09.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 146/09.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 140/09.. Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 100/09.. Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 83/09.. Popis korisnika sredstava za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije/adaptacije skladišne i logističke infrastrukture (hladnjače za meso) u 2008.. Popis korisnika Programa sufinanciranja laboratorija za kontrolu kakvoće hrane za 2008.. Popis korisnika Programa financijske potpore organizatorima gospodarskih manifestacija, sajmova i znanstvenih skupova iz područja djelokruga MPRRR u 2008.. Popis korisnika novčane naknade - proizvođači utovljene peradi, te konzumnih i rasplodnih jaja.. Popis korisnika bespovratnih financijskih sredstava potpore u 2008.. godini za sufinanciranje izgradje i rekonstrukcije/adaptacije skladišne i logističke infrastrukture.. Popis korisnika modela potpore o održavanju eko sustava ribnjaka.. Popis korisnika VIP projekata za financiranje provedenim natječajem u 2008.. Popis korisnika potpora za sufinanciranje projekata u području prehrambene industrije u 2008.. Popis korisnika mjera Programa ruralnog razvoja u 2008.. Zakon o osnivanju agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju NN 30/09.. Uredba o izmjenama i dopunama zakona o državnoj potporiu poljoprivredi i ribarstvu NN2/09.. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinima i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje NN 02/09.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potpori u sklopu Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina.. Ispravak Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka.. Korisnici poticaja za 2007.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi modela potpore dohotku.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.. Odluka o interventnoj potpori zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u poljoprivredi i ribarstvu za razdoblje od 1.. srpnja 2008.. prosinca 2008.. UREDBA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU.. Uredba o izmjenama Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka.. Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje.. Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.. Pravilnik o provedbi modela potpore dohotku.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama.. Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrdenih gospodarstava.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrv izvornih pasmina.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.. Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja potpore programu razvitka stočarske proizvodnje.. Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanju hrv izvornih pasmina.. Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. 2000.. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu.. 1999.. Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu.. Pravilnik o potpori u sklopu Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina.. Odluka o utvrđivanju iznosa za provedbu modela i programa državne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, te maksimalno poticanih količina pojedinih proizvodnji u 2004.. Naputak o utvrđenju minimalnih prinosa po hektaru.. Zakon o zdravstvenom osiguranju.. Zakon o obveznim odnosima.. Zakon o državnoj potpori.. Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.. Zakon o državnim potporama.. Zakon o doprinosima za obvezno osiguranje.. Pročišćeni zakon o državnoj potpori.. Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina.. Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava..

  Original link path: /default.aspx?id=1433
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Sigurnost i kakvoća hrane.. 2014 14:46:00.. 2013 11:12:00.. Obavijest o podnesenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti naziva »Dalmatinska maraska/Dalmatinska maraška«, NN 58/13.. 2013 11:27:00.. Zakon o informiranju potrošača o hrani, NN 56/13.. Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje, NN 50/13.. 2013 12:57:00.. Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju, NN 48/13.. 2013 11:29:00.. Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda »Baranjski kulen« registriranog oznakom zemljopisnog podrijetla, NN 46/13.. 2013 12:16:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o informiranju potrošača o hrani, NN 42/13.. 2013 13:34:00.. Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima, NN 39/13.. 2013 12:35:00.. Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja, NN 39/13.. 2013 12:24:00.. Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, NN 39/13.. 2013 10:32:00.. Pravilnik o kategorijama krmiva koje se koriste za označavanje hrane za kućne ljubimce, NN 36/13.. 2013 10:28:00.. Pravilnik o pomoći Europskoj komisiji i suradnji između Europske komisije i Republike Hrvatske u znanstvenom razmatranju pitanja o hrani, NN 36/13.. 2013 14:57:00.. Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu, NN 29/13.. 2013 14:54:00.. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj, NN 29/13.. 2013 13:35:00.. Pravilnik o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada, NN 26/13.. 2013 11:43:00.. Objava registrirane oznake i naziva proizvoda "Virovitička paprika", NN 14/13.. 2013 13:05:00.. Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša, NN 13/13.. 2013 13:00:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima, NN 13/13.. 2013 12:51:00.. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima, NN 13/13.. 2013 14:01:00.. Pravilnik o informiranju potrošača o hrani, NN 8/13.. 2013 11:24:00.. Obvijest o stavljanju izvan snage Popisa ovlaštenih certifikacijskih tijela, NN 4/13.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o higijeni hrane za životinje, NN 141/12.. 2012 13:03:00.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika oprovedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla namijenjenih prehrani ljudi, NN 128/12.. 2012 10:57:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje kojim se provode Uredbe Europske komisije o izmjenama Direktive 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7.. svibnja 2002.. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje, NN 124/12.. 2012 10:59:00.. Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje, NN 123/12.. 2012 11:12:00.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima, NN 118/12.. 2012 15:48:00.. Obavijest o zaprimljenom Zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Virovitička paprika", NN 111/12.. 2012 10:11:00.. Pravilnik o oznaka tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, NN 105/12.. 2012 10:22:00.. Pravilnik o stolnim vodama, NN 102/12.. 2012 10:21:00.. Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisno podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, NN 102/12.. 2012 13:59:00.. Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla, NN 92/12.. 2012 14:11:00.. Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu, NN 88/12.. 2012 14:09:00.. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima, NN 88/12.. 2012 14:06:00.. Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine, NN 88/12.. 2012 14:15:00.. Pravilnik o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, NN 86/12.. 2012 15:35:00.. Pravilnik o katalogu krmiva, NN 76/12.. 2012 16:30:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o popisu predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene, NN 68/12.. 2012 16:46:00.. Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu, NN 65/12.. 2012 16:47:00.. Objava proglašenja Rješenja o registraciji oznake proizvoda ništavim, NN 56/12.. 2012 16:48:00.. Pravilnik o mazivim mastima, NN 41/12.. Pravilnik o jestivim uljima i mastima, NN 41/12.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o učestalosti uzorkovanja trupova, mljevenog mesa i mesnih pripravaka te uvjetima i načinu smanjenja broja elementarnih jedinica uzorka u objektima manjeg kapaciteta proizvodnje, NN 38/12.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta, NN 38/12.. 2012 16:51:00.. Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla, NN 33/12.. 2012 16:50:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima, NN 33/12.. 2012 16:49:00.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o stolnim vodama, NN 33/12.. Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu, NN 33/12.. 2012 17:23:00.. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u RH, NN 18/12.. 2012 15:50:00.. Upisnik korisnika registrirane oznake jakih alkoholnih pića.. 2011 17:03:00.. Pravilnik o registraciji primarnih proizvođača hrane za životinje, NN 153/11.. 2011 17:00:00.. Pravilnik kojim se Kanadi odobrava pred-izvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okrtoksina A, NN 153/11.. 2011 16:58:00.. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, NN 153/11.. 2011 16:52:00.. Registrirana oznaka i naziv proizvoda - Drniški pršut.. 2011 16:49:00.. Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost, a koja podliježe povećanom broju službenih kontrola pri uvozu, NN 153/11.. Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Krčki pršut", NN 145/11.. 2011 9:26:00.. Registrirana oznaka i naziv proizvoda - Poljički soparnik, NN 141/11.. 2011 16:21:00.. Registrirana oznaka i naziv proizvoda - Varaždinsko zelje, NN 136/11.. 2011 16:19:00.. Registrirana oznaka i naziv proizvoda - Lički krumpir, NN 136/11.. Registrirana oznaka i naziv proizvoda - Meso zagorskog purana, NN 136/11.. 2011 17:20:00.. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, NN 133/11.. 2011 17:19:00.. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu, NN 133/11.. 2011 12:31:00.. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u Nuklearkoj elektrani Fukushima, NN 121/11.. 2011 12:28:00.. Pravilnik o ljekovitoj hrani za životinje, NN 120/11.. Pravilnik o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole s ciljem osiguranja sukladnosti s maksimalno dopuštenim razinama ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljog i životinjskog podrijetla, NN 116/11.. 2011 12:57:00.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima, NN 104/11.. 2011 14:12:00.. Pravilnik o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i određeno sjeme mahunarke uvezene iz Egipta, NN 97/11.. 2011 16:15:00.. Popis priznatih prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda u Republici Hrvatskoj, NN 95/11.. 2011 16:13:00.. Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama NN 95/11.. 2011 16:12:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla, NN 94/11.. 2011 16:09:00.. Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu, NN 94/11.. 2011 16:03:00.. Pravilnik o soli, NN 89/11.. 2011 11:16:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, NN 79/11.. 2011 11:04:00.. 2011 10:45:00.. 2011 19:46:00.. Pravilnik o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, NN 72/11.. 2011 19:38:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta, NN 72/11.. 2011 19:36:00.. Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela, NN 72/11.. 2011 9:12:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu, NN 63/11.. 2011 9:07:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima, NN 63/11.. 2011 9:05:00.. Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, NN 63/11.. 2011 9:09:00.. Pravilnik  ...   analiza i superanaliza namirnica i predmeta opće uporabe, NN 105/09.. Pravilnik o listi odobrenih objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, NN 96/09.. Pravilnik o kakvoći proizvoda od srdele, NN 96/09.. Pravilnik o prijelaznim mjerama za određene nusproizvode životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi kategorije 1 i kategorije 21, NN 96/09.. Pravilnik o provedbenim mjerama koje se odnose na zabranu recikliranja riba unutar istih vrsta, zakapanja i spaljivanja nusproizvoda živ.. pod.. NN 96.. Pravilnik o medu, NN 93/09.. Pravilnik o stolnim vodama, NN 92/09.. Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, NN 88/09.. Pravilnik o oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 82/09.. Pravilnik o označavanju goveđeg mesa NN 75/09.. Pravilnik o alternativnoj identifikacijskog oznaci za određenu hranu životinjskog podrijetla NN 75/09.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda NN 75/09.. Pravilnik o smjernicama za određivanje kriterija provedbe revizija na temelju odredbi Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštitit životinja, NN 69/09.. Pravilnik o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama, NN 57/09.. Pravilnik o kakvoći proizvoda od tuna i palamide, NN 56/09.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vođenju upisnika registracije i odobravanja objekata te o postupcima registracije i odobravanja objekata u poslovanju s hranom, NN 55/09.. Pravilnik o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani.. Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za hranu.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu.. Uredba o izmjeni Zakona o hrani.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći povrća.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći voća.. Pravilnik o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom.. Pravilnik o stolnim vodama.. Pravilnik o kakvoći povrća.. Pravilnik o kakvoći voća.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti jestivih gljiva i proizvoda od jestivih gljiva.. Dopuna popisa ovlaštenih ispitnih laboratorija.. Pravilnik o mazivim mastima.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja.. Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.. Pravilnik o prehrambenim aditivima.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kakvoći mesa stoke za klanje, peradi i divljači.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti zaklanih svinja i kategorizaciji svinjskog mesa.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane.. Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti uposlovanju s hranom za životinje.. Pravinik o izmjenama Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja.. Pravilnik o dozvoljenom udjelu eruka kiseline u uljima i mastima.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti bjelančevinastih proizvoda i mješavina bjelančevinastih proizvoda za prehrambenu industriju.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o pivu i pivu s dodacima.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o keksima i keksima srodnim proizvodima.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima.. Pravilnik o vodama iz krša i stolnim vodama.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti začina, ekstrakata začina i mješavina začina.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti proizvoda od mesa peradi.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti mesa peradi.. Pravilnik o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane.. Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake izvornosti odnosno oznake zemljopisnog podrijetla prehrambenog proizvoda.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o higijeni hrane.. Popis priznatih prirodnih i mineralnih voda u Republici Hrvatskoj.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o količini brašna utrošenog za proizvodnju pojedinih pekarskih proizvoda.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći jaja.. Pravilnik o nepoželjnim i zabranjenim tvarima u hrani za životinje.. Pravilnik o kakvoći paprike.. Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja.. Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla.. Pravilnik o službenim kontrolama hrane životnjskog podrijetla.. Pravilnik o higijeni hrane.. Pravilnik o ugušćenom (kondenziranom) mlijeku i mlijeku u prahu.. Pravilnik o jestivima kazeinima i kazeinatima.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu destilatera.. Pravilnik o kakvoći jaja.. Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja prijave za namjerno uvođenje genetskimodificiranih organizama u okoliš.. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu.. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Hrvatske agencije za hranu.. Zakon o hrani.. Pravilnik o priznavanju i zaštiti oznaka jakih alkoholnih i aromatiziranih pića.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane.. Pravilnik o proizvodima od mesa.. Ispravak Pravilnika o kakvoći rajčice.. Dopuna Popisa ovlaštenih laboratorija.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama.. Popis ovlaštenih pravnih osoba (certifikacijskih tijela) za utvrđivanje sukladnosti proizvodnje, prerade i samog prehrambenog proizvoda sa specifikacijom i provedbu kontrole nad proizvodnjom, preradom i samim prehrambenim proizvodom koji će nositi ili nosi oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog p.. Pravilnik o kakvoći rajčice.. Pravilnik o ovlaštenim ispitnim laboratorijima za kontrolu kakvoće hrane.. Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o hrani.. Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu.. Pravilnik o uljima od ploda i komine maslina.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o kvaliteti octene i razblažene octene kiseline.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vinskom i voćnom octu.. Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.. Pravilnik o voćnim sokovima i nektarima te njima srodnim proizvodima.. Pravilnik o analitičkim metodama za jaka alkoholna i alkoholna pića.. Pravilnik o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake "tradicionalni ugled".. Ispravak Pravilnika o izmjeni Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o šćeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama te škrobu i škrobnim sirupima.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane.. Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane.. Pravilnik o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta.. Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima.. Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem-proizvodima i bombonskim proizvodima.. Pravilnik o keksima i keksima srodnim proizvodima.. Zakon o genetski modificiranim organizmima.. Ispravak Pravilnika o pivu i pivu s dodacima.. Pravilnik o pivu i pivu s dodacima.. PRIJEDLOG Pravilnika o žitaricama, mlinskim i pekarskim proizvodima, tjestenini, tijestu i proizvodima od tijesta.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o općem deklariranju ili označavanju hrane.. Pravilnik o najvišim dopuštenim količinama ostataka veterinarskih lijekova u hrani.. Pravilnik o toksinima, metalima, metaloidima te drugim štetnim tvarima koje se mogu nalaziti u hrani.. Ispravak Pravilnika o navođenju hranjivih vrijednosti hrane.. Pravilnik prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama.. Pravilnik o šećeru i ostalim saharidima, njihovim otopinama te škrobu i škrobnim sirupima.. Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima.. Pravilnik o kavi, kavovinama te proizvodima od kave i kavovina.. Pravilnik o navođenju hranjivih vrijednosti hrane.. Pravilnik o provođenju monitoringa hrane radi utvrđivanja razina nutrijenata, kontaminata, aditiva, drugih sastojaka i tvari.. Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda - pročišćeni tekst.. Ispravak Pravilnika o općem deklariranju ili označavanju hrane.. Pravilnik o općem deklariranju ili označavanju hrane.. Pravilnik o markicama za brašno.. Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe.. Zakon o izmjeni Zakona o hrani.. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom.. Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane genetske organizme.. Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga.. Ispravak Zakona o hrani.. Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode.. Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja nekih članaka Zakona o duhanu.. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda.. Zakon o ograničavanju uporabe duhanski proizvoda.. Zakon o duhanu.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju Upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom NN 130/10..

  Original link path: /default.aspx?id=1512
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2013 21:04:00.. 2013 9:52:00.. Odluka o uspostavi programa procjene broja i individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze, NN 65/13.. 2013 10:15:00.. Odluka o provedbi programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna za 2013.. godinu, NN 64/13.. Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra o izdanim uvjerenjima, NN 62/13.. 2013 11:17:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 55/13.. 2013 11:14:00.. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove, NN 44/13.. 2013 13:22:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu, NN 40/13.. 2013 10:16:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama, NN 33/13.. 2013 15:00:00.. Odluku o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2013.. godini, NN 29/13.. 2013 16:12:00.. Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2013.. godini, NN 24/13.. 2013 12:00:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), NN 20/13.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama, NN 16/13.. Pravilnik o izmjeni pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama, NN 15/13.. Pravilnik o izmjeni pravilnika o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu, NN 15/13.. 2013 12:18:00.. Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), NN 15/13.. 2012 15:44:00.. Pravilnik o službenoj iskaznici, znački i odori ribarskog inspektora, NN 142/12.. 2012 10:55:00.. 2012 11:47:00.. Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavorepu tunu (Thunnus thynnus), Igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu, NN 114/12.. 2012 11:44:00.. Pravilnik o uvjetima priznavanja međustrukovnih organizacija u sektoru ribarstva i akvakulture, NN 114/12.. 2012 12:23:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama, NN 113/12.. 2012 10:34:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Registru ribarske flote Republike Hrvatske, NN 100/12.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama, NN 98/12.. 2012 13:57:00.. Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012.. godini, NN 92/12.. 2012 14:26:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012.. godini, NN 82/12.. 2012 15:42:00.. 2012 15:38:00.. 2012 16:08:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu, NN 70/12.. 2012 16:59:00.. 2012 16:58:00.. Odluka o provedbi Programa nacionalnih promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i plovilima za tegalj kaveza za transfer tuna, NN 56/12.. 2012 17:00:00.. Odluka o izmjeni Odluke o uspostavi Programa procjene broja i individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze, NN 55/12.. 2012 17:02:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru o izdanim povlasticama, NN 53/12.. 2012 17:03:00.. Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2012.. godini, NN 41/12.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), NN 33/12.. 2012 17:04:00.. Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima u gospodarskom ribolovu, NN 30/12.. Naredba o izmjeni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama, NN 29/12.. 2012 17:18:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), NN 19/12.. 2012 17:21:00.. Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugiih morskih organizama, NN 18/12.. 2011 17:07:00.. Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, NN 152/11.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o akvakulturi, NN 149/11.. 2011 14:08:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, NN 145/11.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru, NN 144/11.. 2011 17:17:00.. Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama, NN 133/11.. 2011 11:08:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru o izdanim povlasticama, NN 123/11.. 2011 12:34:00.. Pravilnik o sadržaju plana prikupljanja podataka o morskom ribarstvu i sadržaju godišnjih izvješća o stanju ribarstva, NN 120/11.. 2011 15:07:00.. Rješenje o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava, NN 112/11.. 2011 12:59:00.. Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2011.. godini, NN 104/11.. 2011 17:09:00.. Odluka o zabrani ribolova tuna (Thunnus thynnus) u rekreacijskom ribolovu u 2011.. godini, NN 100/11.. 2011 14:17:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u 2011.. godini, NN 97/11.. 2011 12:40:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, NN 82/11.. 2011 12:45:00.. 2011 12:56:00.. Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, NN 76/11.. 2011 12:54:00.. Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama, NN 76/11.. Pravilnik o ispitu za obavljanje uzgoja ribe i drugih morskih organizama, NN 76/11.. 2011 22:25:00.. Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i Registru o izdanim ovlaštenjima, NN 59/11.. Pravilnik o malom obalnom ribolovu, NN 59/11.. 2011 10:27:00.. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o morskom ribarstvu, NN 55/11.. 2011 17:08:00.. Odluka o zabrani ribolova tuna (Thunnus thynnus) udičatskim alatima u gospodarskom ribolovu u 2011.. godini, NN 53/11.. Odluka o kriterijima za upis ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATHHING VESSELS), NN 53/11.. 2011 16:05:00.. Odluka o provedbi programa promatrača i ICCAT programa regionalnih promatrača na plovilima koja obavljaju ribolov tuna (Thunnus thynnus) i tegljačima, NN 53/11.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone), NN 53/11.. 2011 19:50:00.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kriz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljenje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2011.. godini, NN 51/11.. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, NN 37/11.. 2011 15:25:00.. Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu koćarskog ribolova, NN 35/11.. 2011 16:37:00.. Ispravak Odluke o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, NN 34/11.. 2011 18:39:00.. Odluka o kriterijima raspodjele trajne i godišnje izlovne kvote za ribolov tune (thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, NN 32/11.. 2011 18:36:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (thunnus thynnus), igluna (xiphias gladius) i iglana (tetrapturus belone), NN 31/11.. Ispravak Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus), Igluna (Xiphias gladius) i Iglana ( Tetrapturus belone), NN 29/11.. 2011 14:15:00.. Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune, igluna i iglana, NN 26/11.. 2011 14:30:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 25/11.. 2011 16:07:00.. Pravilnik o granicama u ribolovnom moru RH, NN 5/11.. 2011 10:49:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o akvakulturi, NN 3/11.. 2010 16:03:00.. Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru, NN 148/10.. 2010 16:02:00.. Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, NN 148/10.. Naredba o dopuni Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama, NN 145/10.. 2010 17:39:00.. Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama, NN 144/10.. 2010 17:37:00.. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, NN 144/10.. 2010 12:21:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova  ...   Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru.. Pravilnik o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru.. Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru.. Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru.. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama.. Pravilnik o športskom ribolovu na moru.. Pravilnik o rekreacijskom ribolovu na moru.. Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske.. Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama.. Pravilnik o iskaznici, znaku i odori ribarskih inspektora.. Lista zahtjeva za izgradnju i modernizaciju ribarske flote te lista neprihvaćenih zahtjeva.. Popis ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva.. Pravilnik o športskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o gospodarskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o akvakulturi.. Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu.. Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na mora.. Odluka o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba.. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu tuna - Thunnus thynnus.. Plan praćenja kvalitete mora i školjkaša na područjima uzgoja, izlova i ponovnog polaganja školjkaša.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu.. Zakon o slatkovodnom ribarstvu - pročišćeni tekst.. Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o popisu ulova u športskom ribolovu.. Pravilnik o dozvolama za športski ribolov.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu.. Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu.. Pravilnik o izradi gospodarske osnove i godišnjeg plana u slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o veterinarsko- zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjkaša.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru.. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o programu za polaganje ribičkog ispita i upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribičkom ispitu.. Pravilnik o Programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ri.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama za rekreacijsko-športskog ribolov.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i Registru o izdanim povlasticama.. Naredba o ribolovu tuna (Thunnus thynnus).. Pravilnik o ribočuvarskoj službi.. Pravilnik o dozvolama za rekreacijsko-športski ribolov.. Pravilnik o načinu korištenja sredstava od naknadi za obavljanje ribolova na moru.. Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava.. Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dio troškova programa razvitka ribarstva u uzgojno selekcijskom radu.. Naredba o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona.. Pravilnik o popisu ulova u rekreacijsko-športskom ribolovu.. Pravilnik o Programu i načinu polaganja ribarskog ispita.. Pravilnik o popisu ulova u gospodarskom ribolovu.. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu.. Naredba o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova.. Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugi morskih organizama.. Pravilnik o obrascu odobrenja za mali ribolov te obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim odobrenjima za mali ribolov.. Uredba o izmjenama Zakona o slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o Programu za polaganje ispita za akvakulturu, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o položenom ispitu i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom.. Pravilnik o Programu ispita za obavljanje uzgoja, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti i obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra.. Pravilnik o Programu za polaganje ribočuvarskog ispita i Upisniku o izdanim uvjerenjima o položenom ribočuvarskom ispitu.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru.. Pravilnik o određivanju visine naknade štete nanesene ribama.. Naredba o namjeni, vrsti i količini ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu i vrsti i količini ribolovnih alata, opreme i mamaca u rekreacijs.. Naredba o lovostaju i najmanjoj veličini pojedinih vrsta riba ispod koje se ne smiju loviti, prerađivati i stavljati u promet.. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Upisnika ribolovnih područja i ribolovnih zona.. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava.. Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov.. Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade štete počinjene ribama i drugim morskim organizmima.. Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama.. Pravilnik o popisu u akvakulturi.. Pravilnik o povlastici za gospodarski ribolov i Upisniku o izdanim povlasticama za gospodarski ribolov.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama.. Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i Registru o izdanim povlasticama.. Pravilnik o povlastici za akvakulturu i Upisniku o izdanim povlasticama za akvakulturu.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju rekreacijsko - športskog ribolova na moru.. Pravilnik o izmjenam Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru.. Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje malog ribolova.. Pravilnik o rekreacijsko - športskom ribolovu na moru.. Zakon o slatkovodnom ribarstvu.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanje gospodarskog ribolova na moru.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obrascu potvrde i nakandi za obavljanje malog ribolova.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rekreacijsko-športskom ribolovu na moru.. Pravilnik o obrascu potvrde i naknadi za obavljanje malog ribolova.. Pravilnik o očevidniku i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovu ludrom,zagonicom i fružatom.. Pravilnik o naknadi,obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijko-športskog ribolova na moru.. Pravilnik o naknadi za obavljanje malog ribolova.. Zakon o otocima.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o privrednom i sportskom ribarstvu, uzgoju riba i drugih morskih životinja.. Pravilnik o kriterijima o pogodnosti dijelovanja pomorskog dobra za uzgoj riba i drugih morskih organizama.. Naredba o izmjeni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru.. Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici ribarskog insperktora za morsko ribarstvo.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obavljanju ribolova mrežama stajčicama.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanje ribolova mrežama stajaćicama.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju ribarstva pridenom povlačnom mrežom koćom.. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru.. Zakon o morskom ribarstvu.. Pravilnik o obavljanju ribolova mrežama stajačicama.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o granicama u ribolovnom moru RH.. 1996.. Pravilnik o stučnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova.. Pravilnik o dostavi podataka o malom ribolovu.. Pravilnik o granicama u ribolovnom moru RH.. Naredba o vrsti i količini ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u gospodarskom ribolovu na moru.. 1995.. Naredba o ribolovnim područjima na otvorenim slatkim vodama u RH.. 1991.. Pravilnik o legitimaciji inspektora za slatkovodno ribarstvo.. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u akvakulturi, NN 153/11.. Naputak o utvrđivanju postupaka i kriterija za provedbu Odluke o dodjeli tržišne kompenzacije za prodani ulov riba i drugih morskih organizama, NN 32/11.. Odluka o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna na uzgajališta u 2011.. godini, NN 25/11..

  Original link path: /default.aspx?id=1669
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2013 12:15:00.. 2012 15:54:00.. 2012 17:05:00.. Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruranog razvoja za 2012.. godinu, NN 25/12.. 2012 17:24:00.. Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija, NN 18/12.. 2010 16:25:00.. Ispravak Pravilnika o mreži za ruralni razvoj, NN 116/10.. 2010 17:21:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora.. Pravilnik o izmjenama pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora.. Pravilnik o provedbi programa razvitka seoskog prostora..

  Original link path: /default.aspx?id=2052
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2013 9:07:00..

  Original link path: /default.aspx?id=8550
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Odluka o popisu šuma ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada.. _____________________________________________________.. Zakoni:.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, NN.. 56/13.. Zakon o šumama, NN.. 140/05,.. 82/06.. ,.. 129/08.. 80/10.. 124/10.. i.. 25/12.. Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu, NN.. 75/09.. Zakon o Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije, NN.. 22/06.. Zakon o priznavanju svojti šumskog drve a i grmlja, NN.. 113/03.. Pravilnici:.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu rada i zada ama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, NN.. 60/13.. Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal, NN.. Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata, NN.. Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti, NN.. Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište odre enog šumskog reprodukcijskog materijala, NN.. Pravilnik o ure ivanju šuma, NN.. 111/06.. 141/08.. Pravilnik o čuvanju šuma, NN.. 121/06.. 25/11.. Pravilnik o sadržaju i načinu provo enja nacionalne inventure šumskih resursa, NN.. 53/06.. 137/08.. Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu, NN.. 116/06.. 74/07.. 55/09.. Pravilnik o Upisniku šumoposjednika, NN.. 69/06.. 84/08.. Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvo enje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno, NN.. 66/07.. 29/08.. 4/11.. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika, NN.. 61/06.. 6/08.. 101/08.. Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje op ekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika, NN.. 66/06.. Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje op ekorisnih funkcija  ...   iz kojih se može uvoziti, NN.. 91/09.. Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata, NN.. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu korištenja informacijske isprave, NN.. Pravilnik o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi, NN.. Popis šumskih svojti i križanaca, NN.. 129/06.. Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji kvalificiran ili testiran , NN.. ).. Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala, NN.. Pravilnik o načinu rada i zada ama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal, NN.. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vo enja Registra šumskih sjemenskih objekata, NN.. Pravilnik o provo enju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora, NN.. Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe, NN.. 42/11.. Popis šumskih svojti, NN.. Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnik dobavljača boži nih drvaca, NN.. 116/08.. 123/08.. Uredbe:.. Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske radi podizanja višegodišnjih nasada, NN.. 121/08.. Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN.. 108/06.. 73/09.. Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina, NN.. 133/07.. 9/11.. Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanja turističke djelatnosti, NN.. 69/07.. I.. zmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2012.. godine, NN 145/12, 27.. 2012.. Izmjena Upisnika dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala tijekom 2011.. godine, NN 29/12, 07.. Izmjena Registra šumskih sjemenskih objekata tijekom 2011.. 2013 21:01:00..

  Original link path: /default.aspx?id=8549
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o obvezatnom ispitivanju namještaja i dijelova za namještaj te o uvjetima koje moraju zadovoljavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje tih proizvoda, NN 71/13.. Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, NN 54/13.. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvne ploče, NN 24/11.. 2013 20:55:00..

  Original link path: /default.aspx?id=8548
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Zbirka propisa iz područja lovstva.. 2013 21:02:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači, NN 41/13.. 2012 15:45:00.. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački lovnog inspektora, NN 142/12..

  Original link path: /default.aspx?id=8547
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Popis proizvo ača upisanih u Upisnik proizvo ača u integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.. Popis proizvo ača upisanih u Upisnik proizvo ača u integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda za 2011.. g.. 2014 10:53:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, NN 59/14.. 2014 15:26:00.. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014.. 2014 15:23:00.. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju grožđa za 2014.. 2014 15:22:00.. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju voća za 2014.. 2014 15:16:00.. Tehnološke upute za integriranu proizvodnju povrća za 2014.. 2012 10:00:00.. Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivednih proizvoda, NN 137/12..

  Original link path: /default.aspx?id=7085
  Open archive •  


  Archived pages: 993