www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: >.. Dokumenti.. Sjemenarstvo i rasadničarstvo.. 6.. 2014 16:09:00.. Tablica informiranja javnosti o promjenama u zakonodavstvu ulaskom RH u EU.. 4.. 2013 13:37:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća, NN 43/13.. 2013 13:28:00.. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti, NN 43/13.. 3.. 2013 12:50:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena žitarica, NN 31/13.. 2013 12:48:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, NN 31/13.. 2013 12:04:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o stavljanju na tržište sjemena uljarica i predivog bilja, NN 20/13.. 4.. 2013 11:30:00.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo – Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, NN 14/13.. 22.. 2012 11:06:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća, NN 96/12.. 2012 17:06:00.. Popis sorti upisanih u Sortnu listu RH, NN 20/12.. 2012 17:36:00.. Popis sorti brisanih iz sortne liste Republike Hrvatske, NN 17/12.. 2011 16:01:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, NN 116/11.. 2011 12:56:00.. Popis sorti brisanih iz sortne liste RH, NN 104/11.. 7.. 2011 11:08:00.. Popis sorti upisanih u Sortnu listu Republike Hrvatske, NN 79/11.. 5.. 2011 10:45:00.. Zakon o izmjenama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, NN 55/11.. 2011 19:59:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, NN 50/11.. 2011 15:46:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, NN 30/11.. 2011 15:43:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručunom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, NN 30/11.. 2011 15:42:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, NN 30/11.. 2010 13:46:00.. Popis sorti brisanih iz sortne liste RH, NN 119/10.. 2010 16:38:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 109/10.. 23.. 2010.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja, NN 78/10.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište sjemena povrća, NN 78/10.. Popis sorti upisanih u sortnu listu RH, NN 73/10.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, NN 72/10.. Pravilnik o upisu sorti u Nacionalnu sortnu listu, NN 53/10.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima za usluge i postupke koje provodi Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, NN 50/10.. 2009.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, NN 153/09.. Pravilnik o postupku stručnog nadzora i nadzora pod stručnom kontrolom nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, NN 144/09.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja, NN 135/09.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, NN 100/09.. Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća, NN 100/09.. Pravilnik o upisu sorti u popis sorti voćnih vrsta, NN 98/09.. Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora, NN 89/09.. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena žitarica, NN 83/09.. 6.. Pravilnik o troškovima za usluge i postupke  ...   za deklariranje sadnog materijala cvijeća, ruža, ukrasnog grmlja i ukrasnog drveća iz domaće proizvodnje i uvoza.. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za biljne genetske resurse.. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za priznavanje sorti ratarskog bilja, povrća i cvijeća.. 26.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.. 2005.. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.. Popis upisanih u Upisnik uzorkivača sjemena poljoprivrednog bilja.. Dopuna popisa proizvođača presadnica upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva.. Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova i tajnika Povjerenstva za poljoprivredno rasadničarstvo.. Pravilnik o očuvanju i korištenju biljnih genetskih resursa te načinu rada i uređenju banke biljnih gena poljoprivrednog bilja.. Pravilnik o stručnom nadzoru nad sjemenskim usjevima poljoprivrednog bilja.. Dopuna popisa u Upisniku novostvorenih domaćih sorti poljoprivrednog bilja.. Dopuna popisa upisanih u Upisnik uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva.. Dopuna popisa proizvođača sjemena upisanih u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva.. Dopuna popisa upisanih u Upisnik Laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivrednog sjemena.. Objava dopune popisa dorađivača poljoprivrednog sjemena, brisanih i upisanih u Upisnik dorađivača poljoprivrednog sjemena.. Pravilnik o temeljnim zahtjevima kakvoće, načinu ispitivanja, pakiranju i deklariranju sjemena poljoprivrednog bilja.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednoga sadnog materijala, načinu pakiranja, plombiranja, deklariranja i uvjetima držanja sadnog materijala.. 2004.. Pravilnik o upisu u Upisnik uzorkivača poljoprivrednog sjemena.. Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (pročišćeni tekst).. Uredba o izmjeni Uredbe o osnivanju zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo.. 2003.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog.. 2002.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena.. Popis dorađivača poljoprivrednog sjemena.. Brisanje i popis upisanih laboratorija za kontrolu kakvoće poljoprivredog sjemena.. Popis upisanih uvoznika poljoprivrednog sjemena, sadnog materijala, presadnica i micelija.. Dopuna popisa proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala.. Popis proizvođača upisanih u Upisnik proizvođača presadnica.. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za kakvoću, pakiranje i deklariranje sjemena poljoprivredog bilja.. 17.. 2001.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obaveznome zdravstvenom pregledu usjeva i objekata, sjemena i sadnog materijala.. Pravilnik o visini troškova provođenja stručnog nadzora nad proizvodnjom sjemena i sadnog materijala.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala.. Popis proizvođača presadnica.. 2000.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala, načinu pakiranja.. 1999.. Popis proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala.. Pravilnik o temeljnim zahtjevima o kakvoći poljoprivrednog sadnog materijala,načinu pakiranja, plombiranja.. Pravilnik o stručnom nadzoru nad proizvodnjom poljoprivrednog sadnog materijala.. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala.. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u Upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materija.. 1998.. Pravilnik o vrsti sjemena koje mora biti podvrgnuto tretiranju prije stavljanja u promet ili prije upotrebe.. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja i neposredne isplate naknade za kvalitetno poljoprivredno sjeme, lavandino ulje, NPK mineralna gnojiva i sve vrste ribljih proizvoda.. 1997.. Popis sorti brisanih iz sortne liste RH, NN 73/10.. Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o osnivanju Zavoda za sjemeničarstvo i rasadničarstvo.. Pravilnik o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja.. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemenskog krumpira.. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća.. Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena krmnog bilja.. Pravilnik o načinu i uvjetima upisa u Upisnike poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=2068
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2013 11:57:00.. 2013 13:26:00.. Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, NN 43/13.. 2013 12:14:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, NN 42/13.. 2013 13:13:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, NN 29/13.. 2012 14:16:00.. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, NN 110/12.. 2012 15:59:00.. Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina, NN 74/12.. 2012 11:01:00.. 2012 17:07:00.. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjnih kopitara, NN 39/12.. 2011 14:31:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, NN 124/11.. 2011 14:42:00.. Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare, NN 114/11.. 2011 12:38:00.. Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, NN 81/11.. 2011 12:32:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza, NN 81/11.. 2011 13:10:00.. Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, NN 18/11.. 2011 16:48:00.. Popis postupaka za utvrđivanje udjela mišićnog tkiva u svinjskim trupovima i polovicama, NN 5/11.. 2011 10:50:00.. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica, NN 3/11.. Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja, NN 83/10.. Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda, NN 81/10.. Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke, NN 34/10.. Pravilnik o kakvoći ovčjih trupova i polovica, NN 30/10.. Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara, NN 123/09.. Izmjena popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj NN 70/09.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica NN 68/09.. Pravilnik o kakvoći goveđih trupova i polovica, NN 02/09.. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, te upisu uzgojno valjanih goveda.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgonih vrijednosti uzgojno valjanih goveda.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obeznom označavanju i registraciji ovaca i koza.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda.. Pravilnik o stavljanju na tržište krmiva i krmnih smjesa.. Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka.. Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara.. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka.. Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo - Državna ergela Lipik.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilika o kakvoći jaja.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka.. Pravilnik o  ...   klanja.. Objava upisa u popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja.. Objava naziva ovlaštene pravne osobe za obavljanje postupka klasiranja svinjskih trupova i polovica na liniji klanja.. Objava upisa u Popis ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje postupka razvrstavanja i klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja.. Objava upisa u Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće stočne hrane.. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja.. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara.. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda.. Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza.. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija.. Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja.. Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida.. Objava popisa ovlaštenih osoba za obavljanje postupka klasiranja goveđih trupova i polovica na liniji klanja.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu 2003.. Dopuna popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj.. Uredba o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka.. Objava naziva Referentnog laboratorija za provjeru rada ovlaštenih laboratorija za ispitivanje kakvoće svježeg sirovog mlijeka.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica na liniji klanje.. Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2002 godini.. Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2001 godini.. Ispravak Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka.. Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka.. Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja.. Najniža dopuštena razina laktacijske proizvodnje mlijeka u 2000 godini.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći stočne hrane.. Program uzgoja ovaca u RH.. Pravilnik o prizvodnji, prodaji i obilježavnju genetetskog materijala.. Pravilnik o načinu rada povjerenstva za licenciranje rasplodnjaka.. Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebit broj.. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati laboratoriji za ispitivanje kakvoće stočne hrane.. Program uzgoja konja u RH.. Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja.. Odluka o isplati naknade proizvođača svježeg pasteriziranog mlijeka.. Pravilnik o sadržaju upisnika i prijave za upis uzgajivača uzgojno valjanih životinja.. Pravilnik o upisu i obilježavanju uzgojno valjanih životinja.. Pravilnik o ispitivanju mliječnosti uzgojno valjanih rasplodnih goveda , ovaca i koza.. Pravilnik o obliku i sadržaju očevidnika udruga uzgajivača uzgojno valjanih životinja.. Zakon o stočarstvu.. Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača.. Zakon.. ahgn.. akn.. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu.. Pravilnik o kakvoći stočne hrane.. Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u peradarstvu i proizvodnji jaja..

  Original link path: /default.aspx?id=2169
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2012 17:08:00.. Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, NN 33/12.. 2011 16:20:00.. Pravilnik o ostavrivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredni, NN 12/11.. Odluka o izmjeni Odluke o izvanrednim državnim mjerama pomoći stočarskoj proizvodnji s ciljem ublažavanja poremećaja na trištu uzrokovanih sušom u 2007.. godni.. Popis odobrenih iznosa po farmama Hrvatskog stočarskog centra - izvanredne državne mjere pomoći stočarskoj proizvodnji.. Odluka o izmjenama Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica od suše u poljoprivredi i slatkovodnom ribarstvu u 2007.. Odluka o  ...   u Državnom planu obrane od poplava.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.. Odluka o izvanrednim državnim mjerama za ublažavanje posljedica od suše u 2003.. Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu.. Pravilnik o tehničkim uvjetima za djelovanje sustava obrane od tuče.. Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče.. Zakon o sustavu obrane od tuče.. Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda.. Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda..

  Original link path: /default.aspx?id=2262
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. 2011 12:42:00.. Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, NN 76/11.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o upisu u Upisnik poljprivrednih gospodarstava.. Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. Pravilnik o  ...   svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. Naputak o ukidanju dopune Naputka u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. Dopuna Naputka u svezi dostave obvezne dokumentaciju za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.. Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava..

  Original link path: /default.aspx?id=2291
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Ustroj i prava.. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, NN 80/13.. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede, NN 27/12, 2.. 2012.. Zaštita dostojanstva državnih službenika i namještenika.. Etički kodeks državnih službenika..

  Original link path: /default.aspx?id=2308
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Veterinarsko-medicinski proizvodi.. 2013 21:11:00.. Tablica informiranaj javnosti o promjenama u zakonodavstvu ulaskom RH u EU.. 2013 15:04:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 67/13.. 2013 11:41:00.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 56/13.. 2013 13:25:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet, NN 40/13.. 2010 12:40:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 146/10.. 2010 9:48:00.. Pravilnik o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet, NN 122/10.. Popis veterinarsko-medicinskih proizvoda.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o najvećim dopuštenim količinama rezidua veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani životinjskog podrijetla, NN 15/10.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima, NN 14/10.. Pravilnik o načinu  ...   veterinarsko-medicinskim proizvodima NN 73/09.. Pravilnik o veterinarsko-medicinskim proizvodima koji se izdaju bez veterinarskog recepta za prehranu ljudi, NN 67/09.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje u promet gotovog veterinarskog lijeka, ljekovitog dodatka i veterinarsko-medicinskog proizvoda.. Dopuna popisa gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za stavljanje u promet.. Popis veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se brišu s popisa gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za stavljanje u promet.. Popis gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu.. Popis veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se brišu s popisa gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu..

  Original link path: /default.aspx?id=2331
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2013 20:57:00.. 2013 14:57:00.. Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske u 2013.. godini, NN 57/13.. 2013 11:26:00.. Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe, NN 55/13.. 2013 12:29:00.. Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama, NN 51/13.. 2013 12:27:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla, NN 51/13.. 2013 10:32:00.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa, NN 50/13.. 2013 12:37:00.. Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013.. godini, NN 49/13.. 2013 10:58:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja, NN 45/13.. 2013 10:56:00.. Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti, NN 45/13.. 2013 11:12:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika, NN 44/13.. 2013 11:10:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza, NN 44/13.. 2013 13:34:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja, NN 43/13.. 2013 12:18:00.. Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013.. godini, NN 42/13.. 2013 12:13:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje, NN 42/13.. 2013 12:07:00.. Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza, NN 42/13.. 2013 12:30:00.. Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja, NN 39/13.. 2013 10:49:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice, NN 36/13.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda, NN 34/13.. 2013 9:42:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije), NN 33/13.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za uvoz i provoz određenih živih papkara i kopitara, NN 32/13.. 2013 13:33:00.. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge, NN 26/13.. Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013.. godini, NN 26/13.. 2013 15:54:00.. Pravilnik o uvjetima za prekrcaj na graničnoj veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda namijenjenih uvozu ili za treće zemlje, NN 16/13.. Naputak o načinu provođenja naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području republike hrvatske, NN 9/13.. 2013 11:20:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice, NN 5/13.. 2013 11:19:00.. Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama, NN 5/13.. Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste, NN 5/13.. 2013 16:26:00.. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013.. godini, NN 3/13.. 2013 9:08:00.. Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja, NN 1/13.. 2013 9:06:00.. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara, NN 1/13.. 2012 15:53:00.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica EU radi sprječavanja unošenja u RH bolesti plavog jezika, NN 142/12.. 2012 15:52:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o pravilnima službenog uzorkovanja u svrhu monitoringa određenih tvari i rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, NN 142/12.. 2012 13:01:00.. Naredba o izmjeni Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz ili provoz određenih vrsta živih životinja, NN 128/12.. 2012 8:55:00.. Popis veterinarskih certifikata za izvoz u EU.. 2012 11:15:00.. Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine, NN 118/12.. 2012 15:40:00.. Pravilnik o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Pravilnika o prometu proizvodima od tuljana, NN 111/12.. 2012 14:09:00.. Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku, NN 107/12.. 2012 10:32:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice Republike Hrvatske, NN 101/12.. 2012 10:37:00.. Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012.. godini, NN 100/12.. 2012 11:08:00.. Naredba o izmjeni Naredbe o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz ili provoz određenih vrsta živih životinja, NN 96/12.. 2012 11:10:00.. Pravilnik o mjerama kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga, NN 95/12.. 2012 13:52:00.. Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republiku Hrvatsku, NN 93/12.. 2012 13:47:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici državnog veterinarskog inspektora, graničnog veterinarskog inspektora i službenog veterinara te znački veterinarskog inspektora, NN 93/12.. 2012 13:45:00.. Pravilnik o obrascima veterinarskih certifikata za uvoz i nekomercijalno kretanje pasa, mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja, NN 93/12.. 2012 16:12:00.. Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla, NN 92/12.. 2012 14:01:00.. Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz ili provoz određenih vrsta živih životinja, NN 92/12.. 2012 14:17:00.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje Bruceloze svinja (B.. suis), NN 86/12.. 2012 15:19:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za veterinarske preglede živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje, NN 80/12.. 2012 15:32:00.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu, NN 78/12.. 2012 15:29:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbenim mjerama za određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani, NN 78/12.. 2012 15:28:00.. Pravilnik o prometu proizvodima od tuljana, NN 78/12.. 2012 15:26:00.. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja prilikom premještaja i uvoza kopitara iz trećih zemalja, NN 78/12.. 2012 16:05:00.. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja, NN 71/12.. 2012 11:16:00.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge, NN 65/12.. 2012 11:17:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda, NN 36/12.. 2012 11:18:00.. Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, NN 36/12.. 2012 11:22:00.. Pravilnik o zahtjevima sljedivosti za hranu životinjskog podrijetla, NN 33/12.. 2012 11:21:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima, NN 33/12.. 2012 11:20:00.. Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih proizvoda od mesa, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u RH, NN 33/12.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica, NN 35/12.. 2012 11:24:00.. Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih boelsti i njihovom financiranju u 2012.. godini, NN 30/12.. 2012 11:23:00.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda, NN 30/12.. 2012 11:25:00.. Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, način prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu, NN 18/12.. Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u RH, NN 18/12.. 2012 17:34:00.. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2012.. godini, NN 17/12.. 2011 16:56:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i vetereinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, NN 153/11.. 2011 17:13:00.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge, NN 148/11.. 2011 13:26:00.. Popis referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti, NN 145/11.. 2011 13:24:00.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske, NN 144/11.. 2011 9:25:00.. Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske i Grada Zagreba, NN 139/11.. 2011 16:23:00.. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge, NN 135/11.. 2011 14:25:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta, NN 128/11.. 2011 14:32:00.. 2011 11:06:00.. Popis službenih laboratorija u području provebe veterinarske djelatnosti, NN 123/11.. 2011 12:40:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija, NN 120/11.. 2011 17:00:00.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, NN 115/11.. Naputak o izmjeni Naputka o načinu provođenja mjera propisanih Naredbom o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske i Grada Zagreb, NN 115/11.. 2011 14:52:00.. Popis veterinarskih obrazaca i evidencija.. 2011 14:44:00.. Pravilnik o izmjeni Pravlinika o načinu prijave bolesti životinja, NN 114/11.. 2011 12:11:00.. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području EU te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje, NN 107/11.. 2011 12:06:00.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanje unošenja klasičn svinjske kuge, NN 107/11.. 2011 11:52:00.. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011.. , NN 107/11.. 2011 12:09:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice RH, NN 106/11.. 2011 12:08:00.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članca Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika, NN 105/11.. 2011 17:16:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o postupku veterinarskog pregleda na graničnim veterinarskim postajama proizvoda koje se uvoze iz trećih zemalja, NN 101/11.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, NN 101/11.. 2011 16:05:00.. Pravilnik o provedbi Pravilnika o posebnim kriterijima za provedbu seroloških testova za praćenje učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće, NN 89/11.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja, NN 89/11.. 2011 16:00:00.. Pravilnik o posebnim kriterijima za provedbu seroloških testova za praćenje učinkovitosti cjepiva protiv bjesnoće, NN 89/11.. 2011 10:26:00.. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća o klaonici, NN 84/11.. 2011 12:36:00.. 2011 12:28:00.. 2011 11:14:00.. Odluka o određivanju referentnog laboratorija za virološke pretrage na slinavku i šap, NN 79/11.. 2011 11:13:00.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područjaa Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge, NN 79/11.. 2011 11:09:00.. Naputak o načinu provođenja mjera propisanih Naredbom o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske i Grada Zagreba, NN 79/11.. 2011 13:13:00.. Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, NN 76/11.. 2011 13:16:00.. Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, NN 74/11.. 2011 19:33:00.. godini, NN 72/11.. 2011 19:30:00.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge NN 68/11.. 2011 19:41:00.. Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti serotipova salmonela u odraslih rasplodnih jata vrste gallus gallus, NN 65/11.. 2011 17:40:00.. Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti serotipova salmonela u odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus, NN 65/11.. 2011 10:25:00.. Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o veterinarstvu, NN 55/11.. 2011 20:15:00.. Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području županija Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke, Primorako-goranske, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Varaždinske, Međimurske, Zagrebačke, Karlovačke, Istarske, Ličko-senjske i Grada Zagreb, NN 54/11.. 2011 17:11:00.. Pravilnik o pošiljkama za koje nije potrebno rješenje o veterinarskim uvjetima za uvoz, NN 53/11.. 2011 20:19:00.. Pravilnik o službenoj iskaznici državnog veterinarskog inspektora, graničnog veterinarskog inspektora i službenog veterinara te znački veterinarskog inspektora, NN 52/11.. 2011 19:55:00.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica, NN 51/11.. 2011 19:53:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske, NN 50/11.. 2011 21:02:00.. Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u pokusima ili u druge znanstvene svrhe, NN 47/11.. 2011 20:47:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske, NN 46/11.. 2011 17:24:00.. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i javnog zdravlja te veterinarskom certificiranju pošiljaka mlijeka i mlječnih proizvoda koji se uvoze u RH, NN 41/11.. 2011 15:37:00.. Naredba o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi u Republici Hrvatskoj, NN 35/11.. 2011 18:29:00.. Pravilnik o postupku veterinarskog pregleda na graničnim veterinarskim postajama proizvoda koji se uvoze iz trećih zemalja, NN 32/11.. 2011 14:22:00.. Popis ovlaštenih veterinarskih organizacija u RH, NN 27/11.. 2011 14:19:00.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti, NN 27/11.. 2011 13:07:00.. Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz u RH živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi, NN 20/11.. 2011 15:45:00.. Pravilnik o izmjenama pravilnika o obveznom označavanju i registraciji svinja, NN 12/11.. 2011 15:41:00.. Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, NN 12/11.. 2011 15:50:00.. Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011.. godini, NN 11/11.. 2011 15:48:00.. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge, NN 11/11.. 2011 15:51:00.. Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa, NN 11/11.. Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u RH, NN 6/11.. 2011 10:39:00.. Pravilnik o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva, NN 3/11.. 2011 10:36:00.. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2011.. godini, NN 1/11.. 2010 16:42:00.. Pravilnik o zahtjevima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz životinjskih crijeva iz trećih zemalja, NN 146/10.. 2010 16:35:00.. Pravilnik o uvjetima uvoza sjemena goveda domaćih vrsta, NN 141/10.. 2010 16:45:00.. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti, NN 139/10.. 2010 16:31:00.. 2010 16:30:00.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima za objekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla koji se odobravaju pod posebnim uvjetima, NN 133/10.. 2010 16:44:00.. Pravilnik o pretraživanju spongiformne encefalopatije jelena, NN 124/10.. 2010 13:15:00.. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i obrascima veterinarskih certifikata za uvoz registriranih kopitara te kopitara za rasplod i proizvonju, NN 120/10.. 2010 13:12:00.. Pravilnik o uvozu sjemena, jajnih stanica i zametaka vrsta ovca i koza iz trećih zemalja, NN 120/10.. 2010 13:02:00.. Naredba o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvolje uvoz u Republiku Hrvatsku živih, smrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva za prehranu ljudi, NN 120/10.. 2010 13:41:00.. Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja, NN 119/10.. 2010 9:17:00.. Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice, NN 113/10.. 2010 16:19:00.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza NN 110/10.. 2010 16:15:00.. Pravilnik o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi NN 110/10.. 2010 16:13:00.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda NN 110/10.. 2010 16:32:00.. Pravilnik o popisu trećih zemalja - perad NN 109/10.. 2010 17:15:00.. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za uvoz jajnih stanica i zametaka kopitara, NN 102/10.. 2010 17:10:00.. Pravilnik o ovlaščivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti, NN 102/10.. 2010 17:12:00.. Ispravak Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica, NN 99/10.. 2010 17:14:00.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica, NN 97/10.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i uvjetima certificiranja proizvoda koji se unose u slobodne zone, slobodna skladišta, carinska skladišta ili za subjekte koji opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu, NN 94/10.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljacati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, NN 80/10.. Pravilnik o elektroničkom Upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu, NN 78/10.. Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika, NN 88/10.. Naredba kojom se zabranjuje primjena na farmskim životinjama određenih tvari hormonskog i tireostatskog učinka i beta-agonista, NN 82/10.. Pravilnik o primjeni Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca, NN 82/10.. Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, NN 73/10.. Pravilnik o označavanju pasa, NN 72/10.. Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja i veterinarskom certificiranju za ponovni ulazak registriranih konja za utrke, natjecanje i kulturna događanja nakon privremenog izvoza, NN 70/10.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala prodrijetlom od preživača radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika, NN 66/10.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti, NN 66/10.. Pravilnik o načinu vođenja Upisnika odobrenih subjekata i laboratorija uskaldu s veterinarskim i zootehničkim propisima, NN 61/10.. Naredba o posebnim mjerama za uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja u RH, NN 61/10.. Pravilnik o utvrđivanju prevalencije Salmonella Spp.. i Meticilin rezistentnog Staphylococcus Aureus u stadima rasplodnih svinja, NN 55/10.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge, NN 55/10.. Pravilnik o privremenom ulasku i uvozu registriranih konja iz Južnoafričke Republike, NN 41/10.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH peradi i proizvoda od peradi iz pojedinih zemalja članica EU radi sprječavanja unošenja influence ptica, NN 41/10.. Naredba o prestanku važenja Naredbe o popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz određenih mesnih proizvoda, obrađenih želudaca, mjehura i crijeva za prehranu ljudi iz trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, NN 40/10.. Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2010.. godini, NN 37/10.. Naputak o izmjeni Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih boelsti i njihovom financiranju u 2010.. Pravilnik o zdravstvenim uvjetima za provoz kopitara, NN 36/10.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja, NN 36/10.. Pravilnik o smanjenju prevalencije Salmonella Enteritidis  ...   enterovirusnu bolest svinja.. Pravilnik o mjerama kontrole agričke svinjske kuge.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastelske bolesti.. Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama.. Pravilnik o popisu pošiljaka koje podliježu veterinarskom pregledu u prometu preko granice RH.. Pravilnik o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca.. Naredba o zabrani uvoza u RH živih životinja i proizvoda životinjskog prodrijetla podrijetlom iz Kine.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u RH zarazne bolesti slinavke i šapa.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda,ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u RH.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz određenih država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda životinja koje ulaze u RH.. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi i verifikaciji njene primjene kod ispitivanja veterinarsko-medicinskih proizvoda.. Pravilnik o detaljnom načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske.. Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova sakupljanja i toplinske prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova sakupljanja i toplinske prerade nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.. Zakon o veterinarstvu.. Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u odraslih rasplodnih jata (rasplodna jata u proizvodnji) vrste Gallus gallus.. Pravilnik za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije- regija Abruzzo, Calabria, Campania i Sicilija.. Ispravak Pravilnika za sprečavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija - NN 39/07.. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje poslova utilizacije i neškodljivog uklanjanja lešina, konfiskata i životinjskih proizvoda.. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge ne području Republike Hrvatske.. Popis odobrenih dodataka hrani za životinje (engl.. Community Register of Feed Additives pursuant to Regulation (EC) No.. 1831/2003).. Pravilnik o dodacima hrani za životinje.. Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici i znaku veterinarskog inspektora.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o izmjenama Pravilnika o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla namijenjanih prehrani ljudi.. Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2007.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz Mađarske - provincija Csongrad radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprečavanja unošenja influence ptica.. Pravilnik o mjerama kontrole Newcastleske bolesti.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG).. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz Mađarske radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja mesa, mesnih proizvoda i ostalih proizvoda životinjskoga podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.. Ukratko o obvezama prijevoznika životinja kako je određeno Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 7, od 17.. siječnja 2007.. Pravilnik o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka.. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2007.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja afričke svinjske kuge.. Zakon o zaštiti životinja.. Pravilnik o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku Hrvatsku.. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje tuberkuloze goveda.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarskog pregleda pošiljaka životinjskog podrijetla koje ulaze u Republiku Hrvatsku.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda životinja koje ulaze u Republiku Hrvatsku.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Pravilnik o načinu uzorkovanja hrane za životinje.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Republike Italije - regija Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia, Veneto i Lombardija.. Popis ovlaštenih laboratorija.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.. Naredba o ukidanju Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske unije, EEA i EFTA radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Pravilnik o uvjetima u poslovanju s hranom za životinje.. Pravilnik o visini naknada za obvezne veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole.. Naredba o zabrani ulaska u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda iz Njemačke radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani primjene određenih veterinarskih lijekova na životinjama koje se koriste za prehranu ljudi.. Dopuna popisa gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu.. Pravilnik o načinu postupanja s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske Unije, EEA i EFTA radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Naredba o zabrani ulaska iz Njemačke u Republiku Hrvatsku domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz Bosne i Hercegovine radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica EU i pridruženih zemalja radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis.. Objava Dodatka – Testovi za dijagnostiku infekcije Brucellom suis uz Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze svinja uzrokovane Brucellom suis.. Naredbu o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi iz određenih zemalja članica Europske Unije radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Naredba o zabrani uvoza u republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi radi sprječavanja unošenja influence ptica.. Naredba o zabrani uvoza u RH radi sprječavanja unošenja transmisivnih spongiformnih encefalopatija.. Naredba o mjerama za sprječavanje širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2006.. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova i pripravaka koji se koriste u veterinarskoj medicini.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama.. Pravilnik o izdavanju veterinarsko-zdravstvenih svjedodžbi za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Danske, Francuske - regija Pas - De Calais, Grčke - regija Peloponnese, Izraela, japana - općina Fukuoka, Južnoafričke Republike - općina Camperdown/Richmond i Makedon.. Odluka o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja influence ptica na području žarišra "Ribnjak 1905" d.. o.. , Našice.. Odluke o naknadi štete za perad eutanaziranu provođenjem mjera za sprječavanje širenja influence ptica na području žarišta ribnjaka "Grudnjak".. Odluka o određivanju područja Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije zaraženim.. Popis veterinarskih lijekova, ljekovitij dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda koji se brišu s popisa gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko-medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja RH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Grčke - regija Peloponnese, Japana - općina Fukuoka i Južnoafričke Republike - općina Camperdown/Richmond radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti.. Pravilnik o uvjetima i načinu prijevoza životinja.. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za praćenje epidemiološkog stanja i prevenciju influence ptica ("ptičja gripa").. Pravilnik o uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i subjekti u poslovanju s hranom za životinje.. Naredba o graničnim prijelazima na kojima je postavljena veterinarska inspekcija.. Pravilnik o uvjetima za osnivanje i rad zooloških vrtova.. Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje kopitara u promet.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) i divljih papkara, proizvoda od papkara, kao i životinjske hrane i stelje radi sprječavanja unošenja u RH zarazne bolesti slinavke i šapa.. Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje infekcije Brucellom ovis.. Naredba o zabrani uvoza u Republku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Cipra, Grčke, Japana i Južnoafričke Republike radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku Newcastleske bolesti.. Pravilnik o dopuni Pravilnika o označavanju pasa.. Pravilnik o načinu utovara, pretovara, istovara i veterinarsko-zdravstvenog pregleda pošiljaka životinja, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla i higijensko-tehničkim uvjetima kojima moraju udovoljavati prijevozna sredstva i pošiljke u unutarnjem i međunarodnom prometu.. Pravilnik o Dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku radi sprječavanja unošenja transmisivinih spongiformnih encefalopatija.. Pravilnik o provođenju analitičkih metoda i tumačenju rezultata.. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge.. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2005.. Pravilnik o načinu i postupku prijave sumnje na zaraznu bolest životinja, prijavi i odjavi zarazne bolesti životinja te obliku i sadržaju propisanih obrazaca.. Pravilnik o uvjetima držanja pokusnih životinja, posebnim uvjetima za nastambe i vrstama pokusa.. Pravilnik o načinu vođenja evidencije o pokusnim životinjama i vrstama pokusa.. Popis veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko - medicinskih proizvoda koji se brišu s popisa gotovih veterinarskih lijekova, ljekovitih dodataka i veterinarsko - medicinskih proizvoda odobrenih za uporabu.. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko - zdravstvenih pregleda gotove stočne hrane, aditiva i lijekova u prometu preko granice Republike Hrvatske.. Naredba o izmjeni Naredbe o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH peradi i proizvoda od peradi radi speječavanja unošenja influence ptica.. Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2004.. Naredba o zabrani uvoza u RH goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u RH transmismisivne spongiformn.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasične svinjske kuge.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku goveda, proizvoda od goveda, kao i krmiva animalnog podrijetla radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku transmisivnih spongiformnih encefalopatija.. Naredba o visini naknade za svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja.. Pravilnik o svjedodžbi i zdravstvenom stanju životinja u unutarnjem prometu.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH cibetki (porodica Viverridae).. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Tajlanda, Koreje, Vijetnama, Japana i Kine.. Naredba o zabrani uvoza u RH i provoza preko područja RH živih domaćih i divljih papkara, proizvoda od papkara kao i životinjske hrane i stelje radi sprječ unoš bolesti slinavke i šapa.. Naredba o zabrani uvoza u RH živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla radi sprječavanja unošenja u RH transmisivnih spongiformnih encefalopa.. Pravilnik o svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja u unutarnjem prometu.. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznim nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2004 godini.. Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.. Pravilnik o označavanju pasa.. Pravilnik o veterinarsko - zdavstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti registrirani za obradu i preradu na obiteljskom poljop gosp.. Označavanje i upis u jedinstveni registar domaćih životinja i vođenje evidencije.. Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar domaćih životinja te vođenju evidencija.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabira ovlaštenu veterinarsku organizaciju.. Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje i promet opojnih droga u veterinarstvu.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske peradi i proizvoda od peradi podrijetlom iz Nizozemske.. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole nojeva.. Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju.. Pravilnik o transportu zivih zivotinja.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.. Naredba o obveznom pretraživanju goveda na prisutnost uzročnika GSE.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o veterinarsko - zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjaka.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko - sanitarnog pregleda životinja prije klanja i proizvodnje.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja.. Pravilnik o veterinarsko - zdravstvenim uvjetima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvodnju i stavljanje u promet riba i rakova.. Pravilnik o veterinarsko - zdravstvenim uvjetima za izlov, uzgoj, pročišćavanje i stavljanje u promet živih školjaka.. Pravilnik o praćenju rezidua određenih tvari u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe u obavljanju djelatnosti prometa na veliko i malo veterinarskim ljekovima.. Zakon o dobrobiti životinja.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom označivanju životinja.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za proizvodnju i skladištenje životinjske hrane.. Pravilnik o načinu utovara, pretovara i istovara pošiljaka životinja, sirovina, proizvoda i otpadaka životinjskog podrijetla.. Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima.. Pravilnik o obveznom označivanju životinja.. Pravilnik o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske bolnice,veterinarske klinike i veterinarska privatna praksa.. Pravilnik o provedbi obvezatnih mjera u odobrenim objektima radi smanjenja mikrobioloških i drugih onečišćenja.. Naredba o zabrani uporabe proteina podrijetlom od preživača (osim mlijeka i mliječnih prerađevina) u prehrani preživača.. 1996.. Pravilnik o mjerama za otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje goveđe spongiformne encefalopatije.. 1995.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za valenje domaće peradi i pernate divljači.. 1993.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati kolodvori i pristaništa za utovar, pretovar i istovar pošiljki životinja.. 1992.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o iskaznici veterinarskog inspektora.. Pravilnik o iskaznici veterinarskog inspektora.. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske stanice i druge pravne i fizičke osobe za obavljanje poslova dezinfekcije.. Ispravak Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištenje.. 1991.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge.. Naredba o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku.. Naredba o izmjeni Naredbe o mjerama sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge u Republiku Hrvatsku.. Pravilnik.. Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, NN 99/07.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji goveda.. Naredba o zabrani uvoza i provoza - Italija regije NN 100.. Naredba o zabrani uvoza i provoza preko područja RH živih svinja i njihovih proizvoda radi sprečavnja nošenja virusa svinjske gripe podtipa H1N1 NN 55/09.. NADOPUNA PODATAKA O SUBJEKTIMA U POSLOVANJU S HRANOM.. Pravilnik o mjerama za monitoring određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla.. Naredba o zabrani uvoza u RH radi sprječavanju unošenja transmisivnih spongiformnih encefalopatija.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i njihovih proizvoda radi sprječavanja unošenja klasnične svinjske kuge.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o označavanju pasa.. Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja pčelinjih bolesti.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bolesti plavog jezika.. Naredba o graničnim prijelazima za koje je postavljena veterinarska inspekcija.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske živih kopitara podrijetlom iz Bosne i Hercegovine.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla podrijetlom iz Kine.. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske.. Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske.. Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze (B.. melitensis) i uvjetima za određivanje zdravstvenog statusa stada ovaca i koza u odnosu na brucelozu (B.. melitensis).. Naredba o izmjenama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2004.. Pravilnik o pošiljkama životinja i proizvoda životinjskog podrijetla koje podliježu veterinarsko-zdravstvenoj kontroli, a za koje nije potrebno rješenje Uprave za veterinarinarstvo o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko područja Republike Hrvatsk.. Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika.. Nacrt prijedloga zakona o zaštiti životinja s konačnim prijedlogom zakona..

  Original link path: /default.aspx?id=2338
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo i maslinarstvo.. 2014 15:35:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.. -2018.. , NN 49/14.. 2013 11:01:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima, NN 59/13.. 2013 13:03:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji, NN 48/13.. 2013 13:01:00.. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze, NN 48/13.. 2012 10:06:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina, NN 137/12.. 2012 10:05:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva, NN 137/12.. 2012 11:09:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o voćnim vinima, NN 120/12.. 2012 10:28:00.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze, NN 101/12.. 2012 15:55:00.. Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze, NN 74/12.. 2012 9:15:00.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze, NN 67/12.. 2011 17:05:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina, NN 152/11.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o voćnim vinima, NN 82/11.. 2011 10:38:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji, NN 78/11.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze, NN 78/11.. 2011 10:35:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina, NN 78/11.. 2011 10:21:00.. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vinu, NN 55/11.. 2011 17:26:00.. Pravilnik o kontroli sukladnosti proizvoda u sektoru vina pri trgovini s trećim zemljama, NN 40/11.. 2011 11:02:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o voćnim vinima, NN 28/11.. 2011 14:13:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vinskom i voćnom octu, NN 26/11.. 2011 14:26:00.. Dopuna Popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, NN 25/11.. 2011 11:05:00.. Pravilnik o dopunama pravilnika o voćnim vinima, NN 24/11.. 2011 10:48:00.. Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stonih maslina, NN 3/11.. 2010 16:14:00.. Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakma zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina, NN 140/10.. 2010 16:12:00.. Izmjena Liste tradicionalnih izraza za vino, NN 133/10.. 2010 17:13:00.. Ispravak Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima  ...   Ispravak Pravilnika o dopunama Pravilnika o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.. Dopuna popisa članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.. Dopuna liste zemljopisnih oznaka.. Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizoda od grožđa i vina kao i voćnih vina.. Zakon o dopunama Zakona o posebnom porezu na alkohol.. Lista tradicionalnih izraza za vino.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.. Pravilnik o voćnim vinima.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina.. Pravilnik o Upisniku destilatera.. Pravilnik o vinskom i voćnom octu.. Ispravak Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizovda na bazi voćnih vina.. Pravilnik o dopunama Pravilnika o vinogradarskim područjima.. Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla.. Pravilnik o proizvodnji vina.. Pravilnik o vinogradarskim područjima.. Pravilnik o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze.. Pravilnik o fizikalno - kemijskim metodama analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.. Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina.. Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina.. Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina.. Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina.. Lista zemljopisnih oznaka.. Zakon o vinu.. Program podizanja novih nasada vinograda.. Program podizanja novih nasada u voćarstvu.. Dopuna operativnog programa podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu.. Operativni program podizanja novih nasada vinograda.. Operativni program podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu.. Pravilnik o vinogradima i vinogradarskom katastru.. Uredba o osnivanju Zavoda za voćarstvo.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva.. Naputak o Operativnom programu podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu.. Pravilnik o visini naknade troškova za obavljanje usluga u području vinogradarstva i vinarstva..

  Original link path: /default.aspx?id=2867
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Biljno zdravstvo.. 2014 13:49:00.. Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje primjenjuju postupke tretiranja, tretiranja i označavanja ili označavanja drvenog materijala za pakiranje.. 2014 15:37:00.. 2014 13:24:00.. Popis katastarskih čestica u demarkiranim područjima za štetni organizam Grapevine falvescence doree MLO.. 2014 9:25:00.. Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja crvene palmine pipe (Rhynchophorus ferrugineus) (Olivier) na palmama za 2014.. godinu.. 2014 14:50:00.. Fitoupisnik i biljna putovnica – obavijest i Priručnik za posjednike bilja.. 2013 9:54:00.. Akcijski plan za eradikaciju i sprječavanje širenja palminog drvotoča Paysandisia archon na palmama.. 2013 9:52:00.. Akcijski plan za eradikaciju i sprječavanje širenja crvene palmine pipe Rhynchophorus ferrugineus na palmama.. 2013 12:32:00.. Naputak za označavanje pakiranja (ambalaže) plodova citrusa namijenjenih premještanju.. 2013 10:38:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pobližim uvjetima za priznavanje i proglašavanje zaštićenih područja i provođenju sustavnih istraživanja u zaštićenim područjima, NN 62/13.. 2013 10:35:00.. Pravilnik o smanjenoj učestalosti provjera zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, NN 62/13.. Pravilnik o provedbi uredbi Komisije koje uređuju dodjelu financijskog doprinosa zajednice, NN 62/13.. 2013 10:05:00.. Naputak o standardnom postupku razmjene podataka o nalazu štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima.. 2013 10:04:00.. Opći operativni plan postupanja u slučaju izvanredne pojave štetnog  ...   unošenja i širenja bakterije Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.. iz Egipta, NN 26/13.. 2013 13:24:00.. Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO, NN 7/13.. 2012 14:13:00.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o iskaznici i znaku fitosanitarnog inspektora, NN 109/12.. 2012 10:26:00.. Naredba o zabrani prometa sredstvima za zaštitu bilja koja sadrže aktivne tvari acetoklor, asulam, flufenoksuron, masne alkohole, novaluron i propizoklor, NN 102/12.. 2012 13:42:00.. Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja, NN 94/12.. 2012 14:30:00.. Popis aktivnih tvari odobrenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj, NN 82/12.. 2012 17:09:00.. Pravilnik o fitosanitarnom upisniku i biljnim putovnicama, NN 56/12.. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati, NN 55/12.. 2011 12:44:00.. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama, NN120/11.. 2011 13:28:00.. Mogućnost obavljanja fitosanitarnog pregleda na mjestima koja nisu mjesta ulaska - Naputak za uvoznike bilja.. Zdravstvena zaštita bilja.. Sredstva za zaštitu bilja i ostaci pesticida..

  Original link path: /default.aspx?id=2929
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: 2014 15:20:00.. Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 65/14.. 2014 15:26:00.. Naputak za primjenu odredbe članka 74.. stavka 1.. Zakona o poljoprivrednom, NN 56/14.. 2014 10:45:00.. Odluka o kriterijima prema kojima se ovlaštenicima naknade za oduzeto poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o naknadi za imovuinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine može dati zamjensko poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH.. 2014 15:51:00.. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 45/14.. 2014 15:48:00.. Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta, NN 43/14.. 2014 11:40:00.. Pravilnik o načinu vođenja Registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 18/14.. Ispravak Pravilnika o načinu vođenja evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta, NN 14/14.. 2014 16:04:00.. Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja,  ...   u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom, NN 141/13.. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište, NN 141/13.. 2013 10:41:00.. Pravilnik o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja na javnom pozivu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u zakup i zakup za ribnjake, NN 120/13.. 2013 9:50:00.. Pravilnik o početnoj zakupnini poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za zakup i zakup za ribnjake te naknadi za vodu za ribnjake, NN 107/13.. 2013 14:43:00.. Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 84/13.. 2013 14:11:00.. Uredba o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 66/13.. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, NN 39/13.. Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesije za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 106/12..

  Original link path: /default.aspx?id=3130
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Hrvatski.. Ministry.. Public Relations & Protocol.. Contact.. Brochures.. Information.. International Workshop on Commercial Quality Standards for Fresh Fruits and Vegetables for the Countries of Southeast, Central and Eastern Europe.. 59.. World Ploughing Contest.. Catalogue of the Croatian agricultural producers interested in export and investement.. Public Relations.. Miroslav Kuskunovi , Spokesperson.. tel: +385 1 6106 066/031.. fax: +385 1 6109 191.. e-mail:.. glasnogovornik@mps.. hr.. Protocol.. Martina Glavina-Smiljani.. tel: +385 1 6106 034/031.. protokol@mps.. Print page.. Ulica grada Vukovara 78.. 10 000 Zagreb, Croatia.. +385 1 6106 111.. +385 1 6109 201.. office@mps.. Copyright 2008 Ministry of Agriculture.. All rights reserved..

  Original link path: /default.aspx?id=5900
  Open archive •  


  Archived pages: 993