www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Zaštita autohtonih proizvoda.. Standardi kvalitete za hranu.. Označavanje hrane - Informiranje potrošača o hrani.. Nacionalna kontakt točka.. Službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje.. Službene kontrole.. Sigurnost hrane.. Plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.. >.. U skladu sa člankom 4.. Pravilnika o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (NN br.. 155/13), o incidentu ili potencijalnom incidentu nacionalna kontakt točka (NKT) mora biti obaviještena od strane tijela nadležnih za provo enje  ...   Istim je Pravilnikom propisano da izvori obavijesti, o incidentu ili potencijalnom incidentu obavještavaju NKT putem obrazaca koje izra uje i ažurira NKT, a objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede.. Obrasci koji se koriste u HR RASFF sustavu su:.. Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu verzija 1.. -.. Obrazac Obavijest o incidentu ili potencijalnom incidentu.. Originalna RASFF obavijest verzija 3.. 3.. Obrazac Originalna RASFF obavijest.. Dodatna RASFF obavijest verzija 3.. Obrazac Dodatna RASFF obavijest.. Distribucijska lista -.. Obrazac Distribucijska lista.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=7519
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Temeljem Zakona o hrani (Narodne novine, broj 46/07, 84/08, 55/11) te članka 33.. stavka 3.. i članka 34.. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, broj 81/13), članka 8.. Pravilnika o ovlaš ivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine, br.. 86/10, 7/11 i 74/13) te članka 96.. stavka 1.. Zakona o op em upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), ministar poljoprivrede donio je rješenja o ovlaštenju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje čiji se popis s pripadaju im rješenjima nalazi u nastavku teksta.. Ovlašteni službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje upisani su u.. Upisnik službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje.. u kojem se nalaze kontakt podaci za svaki pojedini laboratorij.. Sukladno članku 22.. Pravilnika o ovlaš ivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine 86/10, 7/11 i 74/13) službeni laboratoriji moraju Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za hranu dostaviti godišnje izvješ e do kraja veljače naredne godine.. OBRAZAC:.. Tablica za godišnje izvješ e službenih laboratorija.. Godišnje izvješ e o rezultatima analiza službenih kontrola hrane i hrane za životinje u 2012.. Godišnje izvješ e o radu službenih laboratorija za 2011.. godinu.. SLUŽBENI LABORATORIJI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE.. R.. br.. Naziv laboratorija.. Važenje rješenja.. Rješenje.. 1.. Zavod za javno zdravstvo dr.. Andrija Štampar.. do izdavanja novog rješenja.. PDF rješenja.. Hrvatski zavod za javno zdravstvo.. Bioinstitut d.. o.. travnja 2015.. 4.. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije.. prosinca 2017.. Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije.. 6.. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije.. veljače 2014.. 7.. Hrvatski veterinarski institut.. 8.. Zavod za javno zdravstvo Zadar.. ZZJZ Zadar.. ZZJZ Zadar, Ispravak.. 9.. Zavod za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije.. srpnja 2014.. Euroinspekt Croatiakontrola d.. Institut za oceanografiju i ribarstvo.. Hrvatska poljoprivredna agencija.. Inspecto d.. 23.. srpnja 2017.. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.. prosinca 2015.. E.. C.. Inspekt d.. listopada  ...   za utvr ivanje patvorenosti meda.. REFERENTNI LABORATORIJI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE.. do izdavanja rješenja.. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo.. Odluka.. kolovoza 2014.. PDF rješenje teški metali.. PDF rješenje rezidue pesticida.. Do izdavanja novog rješenja.. PDF rješenje meso peradi.. PDF rješenje analiziranje i testiranje zoonoza.. PDF rješenje antimikrobna rezistencija.. PDF rješenje Escherichia coli.. PDF rješenje koagulaza pozitivni stafilokoki.. PDF rješenje Lysteria monocytogenes.. PDF rješenje paraziti.. PDF rješenje proteini živ.. podrijetla.. PDF rješenje rezidue vet.. lijekova.. PDF rješenje rod Campylobacter.. PDF rješenje TSE.. Zavod za javno zdravstvo Dr.. PDF Rješenje Štampar.. PDF rješenje listeria i stafilococci.. do okončanja postupka.. PDF rješenje rezidui pesticida.. Popis laboratorija koji su u postupku rješavanja sukladno dostavljenom zahtjevu za ovlaš ivanje službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje:.. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.. Inspekt d.. ZZJZ Sveti Rok Virovitičko-podravske županije.. Euroinspekt Croatiakontrola.. Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo.. ZZJZ Šibensko-kninske županije.. Sample control d.. ZZJZ Brodsko-posavske županije.. HPA, Odjel za kontrolu kvalitete stočne hrane.. HPA, Odjel za kontrolu kvalitete meda.. Konmarklab d.. PBF, Centar za kontrolu namirnica.. ZZJZ Osječko-baranjske županije.. Popis laboratorija koji su u postupku rješavanja sukladno dostavljenom zahtejvu za ovlaši ivanje referentnog laboratorija za hranu i hranu za životinje:.. Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo, mlijeko i mliječne proizvode.. HZJZ, rezidue pesticida u žitaricama i hrani s visokim udjelom vode.. Napomena:.. Zakon o hrani (Narodne novine broj 46/07, 84/08 i 55/11) ukinut je novim Zakonom o hrani (Narodne novine, broj 81/13).. Do donošenja propisa iz članka 18.. i članka 19.. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, ovlaš ivanje referentnih i službenih laboratorija i objava popisa referentnih i službenih laboratorija provodit e se temeljem Pravilnika o ovlaš ivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine, broj 86/10, 7/11 i 74/13) i Pravilnika o ovlaš ivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine, broj 102/10) i Pravilnika o ovlaš ivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine broj 102/10)..

  Original link path: /default.aspx?id=7604
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: U skladu sa člankom 16.. stavkom 2.. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine broj 81/13) službene kontrole se provode u skladu s dokumentiranim procedurama.. Dokumentirane procedure.. primjenjuju osobe ovlaštene za provo enje službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, a njihov je cilj osigurati da se službene kontrole u području sigurnosti hrane i hrane za životinje provode na isti način.. Čine ih svi pisani postupci, operativne upute, kontrolne liste, izvješ a, zapisnici i drugi dokumenti izra eni od strane nadležnog tijela i tijela nadležnih za provo enje službenih kontrola u skladu s kojima se provode službene kontrole, a čiji je cilj osigurati da se službene kontrole provode sukladno načelima propisa o hrani i hrani  ...   upute za inspekciju u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.. Operativne upute za reviziju u području sigurnosti hrane i hrane za životinje.. Tako er, kako bi se osiguralo da se na području Republike Hrvatske službene kontrole u području zaštite dobrobiti životinja provode ujednačeno, učinkovito, svrhovito i neovisno o tome tko ih provodi izra ena je Procedura koja sadržava informacije i upute službenim veterinarima, veterinarskim inspektorima i kontrolnim tijelima za provo enje službenih kontrola.. Procedura o postupku provo enja službenih kontrola u području zaštite dobrobiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje.. Uvoz hrane i hrane za životinje koja predstavlja poznatu ili prijete u opasnost, a koja se uvozi iz odre enih tre ih zemalja reguliran je.. Zakonom o uvozu hrane i hrane za životinje iz tre ih zemalja.. (Narodne novine, broj 39/13)..

  Original link path: /default.aspx?id=7285
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Radionice i seminari.. Novi pristup sigurnosti hrane postavljen je donošenjem europskog Zakona o hrani odnosno Uredbe (EZ) 178/02 Europskog parlamenta i Vije a od 28.. siječnja 2002.. Republika Hrvatska je preuzela pravnu stečevinu Europske unije za područje sigurnosti hrane obuhva enu Poglavljem 12.. - Sigurnost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika, a zakonodavni okvir je postavljen donošenjem Zakona o hrani ( Narodne novine br.. 46/07) koji je preuzeo odredbe Uredbe (EZ) 178/02.. Cilj Zakona o hrani je osiguranje visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, uzimaju i u obzir razlike u opskrbi hranom, uključuju i tradicionalne proizvode i pritom osiguravaju i učinkovito funkcioniranje tržišta.. Sigurnost hrane podrazumijeva sigurnu i zdravstveno ispravnu hranu duž cjelokupnog lanca prehrane od polja do stola koji uključuje proizvodnju, preradu i skladištenje hrane, te transport i stavljanje na tržište.. Subjekti u poslovanju s hranom su primarno odgovorni za hranu u svim fazama koje su pod njihovom kontrolom i njihova je zakonska obveza uvo enje sustava samokontrole utemeljene na načelima sustava analize rizika i kritičnih kontrolnih točaka (HACCP), te obveza primjene dobre higijenske prakse.. Sustav sigurnosti hrane uključuje nadležno tijelo odnosno Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR), tijela nadležna za provo enje službene kontrole (MPRRR, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) i Državni inspektorat (DI)), te druge institucije u Republici Hrvatskoj koje me usobno sura uju u svrhu stavljanja na tržište zdravstveno ispravne, odnosno sigurne hrane.. Prema odredbama Zakona o hrani MPRRR je odre eno kao središnje tijelo državne uprave nadležno za sigurnost, higijenu i kakvo u hrane i hrane za životinje te organizaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema Europskoj komisiji.. Zakonski akti:.. Zakon o hrani (Narodne novine br.. 46/07, 84/08, 55/11).. Podzakonski akti:.. Pravilnik o higijeni hrane (Narodne novine br.. 99/07, 27/08, 118/09).. Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (Narodne novine br.. 99/07, 28/10, 45/11).. Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (Narodne novine br.. 99/07, 74/08).. Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (Narodne novine br.. 99/07, 28/10, 94/11, 51/12).. Pravilnik o mikrobiološkim kriterijima za  ...   broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijete u opasnost pri uvozu (Narodne novine br.. 119/10, 63/11).. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz odre ene hrane iz odre enih tre ih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima (Narodne novine br.. 120/10, 63/11).. Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina (Narodne novine br.. 86/11.. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz guar gume podrijetlom ili isporučene iz Indije zbog rizika od kontaminiranosti pentaklorfenolom i dioksinima (Narodne novine br.. 86/11).. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz odre ene hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Kine (Narodne novine br.. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika od kontaminiranosti mineralnim uljem (Narodne novine br.. Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o hitnim mjerama koje se primjenjuju na sjeme piskavice i odre eno sjeme i mahunarke uvezene iz Egipta (Narodne novine br.. 38/12).. Pravilnik o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole s ciljem osiguranja sukladnosti s maksimalno dopuštenim razinama ostataka pesticida i procjene izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla (NN br.. 116/11);.. Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima (NN br.. 88/12);.. Pravilnik kojim se Kanadi odobrava pred-izvozni pregled pšenice i pšeničnog brašna na prisutnost okratoksina A (NN br.. 153/11);.. Pravilnik o hitnim mjerama u vezi s nedopuštenom genetski modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine (NN br.. 88/12).. Lista hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijete u opasnost, a koja podliježe pove anom broju službenih kontrola pri uvozu (NN br.. Vodiči.. Vodič za mikrobiološke kriterije za hranu (3.. izmijenjeno izdanje).. Vodič za provo enje istraživanja o sukladnosti s kriterijima za bakteriju.. Listeria monocytogenes.. u gotovoj hrani do isteka roka trajanja.. Vodič za ispunjavanje obrazaca u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje na nacionalnoj razini (HR RASFF sustav).. Vodič za sljedivost, povlačenje i opoziv hrane (2.. izdanje).. Smjernice za uzorkovanje i mikrobiološko ispitivanje hrane u okviru službenih kontrola..

  Original link path: /default.aspx?id=5853
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Original link path: /default.aspx?id=8884
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: MPS Uprava ribarstvo > Naslovna
  Descriptive info: Mapa weba.. HR.. |.. EU legislativa.. Programi, strategije i studije.. Međunarodna suradnja i EU.. Ribolov.. Akvakultura.. Uređenje tržišta.. Europski fond za ribarstvo 2007.. - 2013.. (EFR).. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 2014.. - 2020.. (EFPR).. Državne potpore.. Inspekcija, Nadzor i Kontrola.. Linkovi.. Kontakti.. Provedba postojeće državne potpore u ribarstvu.. Započela je provedba modela sufinanciranja dijela troškova zbog otežanih uvjeta poslovanja u ribarstvu (plavi diesel), tržišne kompenzacije i poticanja proizvodnje u ribarstvu.. Više.. Arhiva.. Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014.. – 2020.. godine.. Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014.. 2020.. godine (NSPA).. Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno  ...   uvid i javno izlaganje) o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga NSPA održat će se od 7.. kolovoza do 5.. Zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, odnosno za ribolov pridnenom povlačnom mrežom –koćom i Zahtjev za dozvolu korištenja mreže sa romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno.. OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE 2.. "PROIZVODNE INVESTICIJE U AKVAKULTURI".. Objavljen je prvi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere 2.. Proizvodne investicije u akvakulturi ( Narodne novine , broj 100/2014) temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.. Proizvodne investicije u akvakulturi ( Narodne novine , broj 99/2014).. Pretraživač ribolovnih dozvola.. Informacije.. Derogacija za ribolov pridnenom povlačnom mrežom ko om.. Iskrcajna mjesta.. Prognoza vremena za pomorce.. Registracija prvo kupaca - upute.. Popis ovlaštenika za prodaju dozvola za rekreacijski ribolov.. Copyright 2011 Ministarstvo poljoprivrede..

  Original link path: /ribarstvo/
  Open archive

 • Title: IPARD > Naslovna
  Descriptive info: NASLOVNA.. KONTAKT.. MJERA 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.. MJERA 103 – Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda.. MJERA 302 – Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti.. MJERA 201 – Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika.. MJERA 301 – Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture.. MJERA 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja.. Mjere.. Natječaji.. Mreža za ruralni razvoj.. Poveznice.. Aktualno.. 2014.. broj magazina EU Rural Review.. broj magazina EU  ...   do 06.. godine u Biogradu na Moru je održan 2.. LAG Summer Festival u organizaciji LAG-a Laura i grada Biograda n/m.. Manifestaciju je svečano otvorila pomoćnica ministra Davorka Hajduković.. 6.. Održana radionica za LAG-ove u Tuheljskim Toplicama.. lipnja 2014.. u Tuheljskim Toplicama održana je radionica za LAG-ove 1.. godina provedbe mjere 202 (LEADER) unutar IPARD programa organizaciji Ministarstva poljoprivrede.. Arhiva novosti.. Kalendar događanja.. Radionica „Provedba LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj“.. Copyright 2011 Sva prava pridržana..

  Original link path: /ipard/
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Promjena namjene.. Zakup i zakup za ribnjake.. Zakup zajedničkih pašnjaka.. Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.. Zamjena.. Prodaja izravnom pogodbom.. Davanje na korištenje bez javnog poziva.. Korisne informacije.. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe provodi se u skladu s dokumentima prostornog ure enja i drugim propisima.. Jednokratna naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta zbog umanjenja vrijednosti i površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku pla a se prema površini gra evinske čestice utvr ene na temelju izvršnog akta kojim se odobrava gra enje, odnosno po primitku potvrde glavnog projekta, odnosno prema površini zemljišta ispod zgrade ozakonjene rješenjem o izvedenom stanju.. Za poljoprivredno zemljište koje se na dan stupanja na snagu važe eg Zakona o poljoprivrednom zemljištu nalazi izvan granica gra evinskog područja, a nakon izmjene prostornog plana je obuhva eno granicama gra evinskog područja visina naknade odre uje se u iznosu od 25% od tržišne vrijednosti tog zemljišta unutar granica gra evinskog područja.. Za osobito vrijedno obradivo (P1) ili vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište koje se  ...   na kojem je dopuštena gradnja visina naknade odre uje se u iznosu od 2,5% tržišne vrijednosti tog zemljišta unutar granica gra evinskog područja.. Za osobito vrijedno obradivo (P1) ili vrijedno obradivo (P2) poljoprivredno zemljište koje se nalazi unutar granica gra evinskog područja i na kojem je dopuštena gradnja visina naknade odre uje se u iznosu od 5% tržišne vrijednosti tog zemljišta unutar granica gra evinskog područja.. Rješenje o naknadi donosi nadležni ured državne uprave u županiji ili upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu na temelju podataka nadležne porezne uprave o tržišnoj vrijednosti zemljišta unutar gra evinskog područja, najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka izvršnog akta na temelju kojeg se može graditi gra evina, odnosno od dana primitka potvrde glavnog projekta.. Zakonom su propisani slučajevi u kojima se investitor osloba a pla anja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.. Rješenje o osloba anju od pla anja naknade donosi ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poljoprivredu.. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta i naknada, članci 16.. Zakona..

  Original link path: /default.aspx?id=5878
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup i zakup za ribnjake putem javnog poziva na rok od 50 godina.. Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa i zakupa za ribnjake donosi Agencija za poljoprivredno zemljište.. Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Agenciji za poljoprivredno zemljište zahtjev za raspisivanje javnog poziva i dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva za zakup i zakup za ribnjake.. Zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za zakup i zakup za ribnjake jedinici lokalne samouprave može podnijeti zainteresirana fizička ili pravna osoba.. Ako jedinica lokalne samouprave u roku od 30 dana ne postupi sukladno navedenom zahtjevu, dokumentaciju prikuplja zainteresirana fizička ili pravna osoba, koja istu zajedno sa zahtjevom za raspisivanje poziva dostavlja Agenciji.. Dokumentacija potrebna za raspisivanje javnog poziva za zakup i zakup za ribnjake propisana je.. Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za raspisivanje javnog poziva za zakup, zakup za ribnjake i zamjenu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.. (Narodne novine broj 84/13).. Poziv za zakup raspisuje se prvenstveno za katastarske čestice koje čine proizvodno-tehnološke cjeline, površine najviše do 100 hektara.. Ako se poljoprivredno zemljište nalazi unutar zašti enog područja, poziv za zakup i zakup za ribnjake sadrži i posebne uvjete zaštite prirode koje utvr uje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode.. Sudionik poziva za zakup i zakup za ribnjake mogu biti nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, zadruge koje se bave poljoprivrednom djelatnoš u, odnosno djelatnoš u akvakulture, ili čiji su zadrugari poljoprivredni proizvo ači i druge fizičke ili pravne osobe, koje su do isteka roka za podnošenje ponuda platile sve obveze s osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno sve obveze s osnove naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje voda, naknade za vodu za ribnjake i naknade za korištenje vode za navodnjavanje te protiv kojih se ne vodi postupak radi predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, o čemu  ...   visina ponu ene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi najviši broj bodova.. Pravo prvenstva na pozivu za zakup za ribnjake imaju nositelji obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, zadruge koje se bave poljoprivrednom djelatnoš u, odnosno djelatnoš u akvakulture ili čiji su zadrugari poljoprivredni proizvo ači i druge fizičke ili pravne osobe koje su sudjelovale u pozivu i ostvarile najviši zbroj bodova od ukupno mogu ih 100 bodova:.. b) pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti akvakulture i koja se bavi djelatnoš u akvakulture sukladno posebnom propisu, 20 bodova,.. c) pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti akvakulture, 15 bodova,.. d) visina ponu ene zakupnine, do 20 bodova, proporcionalno u rasponu od početne do dvostruke početne zakupnine, koja nosi najviši broj bodova.. Obrazac i način vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države propisan je.. Uredbom o obrascu i načinu vrednovanja Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.. (Narodne novine broj 66/13).. Odluku o dodjeli zakupa i zakupa za ribnjake donosi Agencija za poljoprivredno zemljište na prijedlog Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake.. Gospodarski program korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prilaže se ugovoru o zakupu i zakupu za ribnjake i čini njegov sastavni dio.. Zakupnik je dužan podnositi godišnje izvješ e Agenciji za poljoprivredno zemljište o ispunjavanju ciljeva Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do kraja ožujka idu e godine.. Agencija za poljoprivredno zemljište može sklopiti aneks ugovora o zakupu i zakupu za ribnjake sa zakupnikom u slučaju opravdane potrebe za izmjenom Gospodarskog programa uvjetovane podizanjem profitabilnosti u provo enju Gospodarskog programa, nakon proteka deset godina od dana sklapanja ugovora o zakupu i zakupu za ribnjake.. Zakup i zakup za ribnjake, članci 27.. 45..

  Original link path: /default.aspx?id=5874
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Zajednički pašnjak je proizvodno-tehnološka cjelina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje je u naravi pašnjak, livada, sjenokoša i neplodno zemljište namijenjeno zajedničkoj ispaši stoke i peradi, a može se nalaziti unutar ili izvan zašti enog područja.. Zajednički pašnjak daje se u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi putem javnog poziva na rok od pet godina.. Zajednički pašnjak daje se u zakup zainteresiranim ponuditeljima, fizičkim i pravnim osobama koji su vlasnici stoke i zainteresirani su za ispašu na zajedničkim  ...   zajedničkog pašnjaka proporcionalno broju uvjetnih grla stoke kojih je vlasnik.. Prednost pri odabiru imaju ponuditelji s prebivalištem, odnosno sjedištem na području jedinice lokalne samouprave gdje se zajednički pašnjak nalazi ili s prebivalištem, odnosno sjedištem na području susjedne jedinice lokalne samouprave, najmanje dvije godine do objave javnog poziva.. Odluku o dodjeli zakupa zajedničkog pašnjaka donosi Agencija za poljoprivredno zemljište.. Uvjete za podnošenje zahtjeva i kriterije za dodjelu zajedničkih pašnjaka propisat e se pravilnikom.. Zakup zajedničkih pašnjaka, članci 46.. i 47..

  Original link path: /default.aspx?id=5903
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za koje nisu sklopljeni ugovori o zakupu i zakupu za ribnjake Agencija za poljoprivredno zemljište može sklopiti ugovor o privremenom korištenju s fizičkim ili pravnim osobama na njihov zahtjev, i to s posjednicima kojima su istekli ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i koji su u mirnom posjedu istog i s posjednicima koji su  ...   posjedu istog.. Ugovor o privremenom korištenju može se sklopiti ako su fizičke i pravne osobe platile sve obveze s osnova korištenja tog poljoprivrednog zemljišta.. Ugovor o privremenom korištenju sklapa se na rok do pet godina, odnosno do sklapanja ugovora o zakupu ili zakupu za ribnjake ili drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, sukladno odredbama Zakona.. Privremeno raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, članak 48..

  Original link path: /default.aspx?id=7081
  Open archive •  


  Archived pages: 993