www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: SAPARD.. LPIS.. Projekt "ECDL izobrazba" u MPRRR.. Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi RH.. Dovesti svoju kuću u red.. VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi.. za projekt „Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Vukovar“.. za projekt „Sustav odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Čakovec“.. - priprema zalihe vodno-komunalnih projekata.. Materijali sa informativne radionice održane 08.. 2014.. u sklopu Ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekata br.. - priprema zalihe vodno-komunalnih projekata.. Pitanja vezana uz Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br.. EN.. Sažeti rezultati projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata Br.. - Priprema zalihe vodno-komunalnih projekata.. >.. Ministarstvo poljoprivrede je dana 25.. ožujka 2014.. godine kao posredničko tijelo razine 1 (PT1) objavilo poziv za dostavu prijedloga projekata br.. Priprema zalihe vodnokomunalnih projekata.. Poziv je bio otvoren do 24.. travnja 2014.. Svrha poziva bila je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama, čime se podržava učinkovita i pravovremena provedba Operativnog programa zaštita  ...   tijelo razine 1 provelo je procjenu administrativno prihvatljivih projektnih prijava prema kriterijima odabira na temelju metodologije vrednovanja definirane u Uputama za prijavitelje.. Kvaliteta prijava ocijenjena je temeljem pitanja za ocjenu koja uključuju relevantnost, pripremljenost te sposobnost korisnika i provedena je sukladno Metodologiji odabira u danoj u Uputama za prijavitelje.. Metodologijom odabira utvr eni su i broj bodova te težina svakog ocjenjivačkog pitanja te je tako er definiran i eliminacijski kriterij koji je projektna prijava morala zadovoljiti.. Minimalan broj bodova koje projektna prijava mora zadovoljiti nije odre en, ve su sve rangirane prijave proslije ene PT2 u fazu provjere prihvatljivosti.. PT2 e redoslijedom rangiranih prijava odrediti prihvatljive iznose bespovratnih sredstava za koje e potom PT1 donijeti Odluku o financiranju do maksimalnog iznosa 225.. 000.. 000 kn bespovratnih sredstava.. Broj projektnih prijava koje e biti odabrane za financiranje ovisi o navedenom ukupnom raspoloživom iznosu bespovratnih sredstava.. SAŽETI POPIS RANGIRANIH PROJEKTNIH PRIJAVA.. Revidirani sažeti popis rangiranih projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata Br.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=11871
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Izjave.. Izjava pomo nice ministra doc.. dr.. Vesne Gantner Kuterovac, Savjet za mlijeko, 15.. veljače 2012..

  Original link path: /default.aspx?id=8544
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Potpisivanje Sporazuma između Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog lovačkog saveza.. Ministar Tihomir Jakovina i predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza g.. uro Dečak potpisat e Sporazum kojim se Hrvatskom lovačkom savezu daje odobrenje da avalira mjenice lovozakupnika i koncesionara svojih članica za državna lovišta.. kolovoza (četvrtak) 2014.. godine u 14:00 sati.. Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, Zagreb.. Ovim Sporazumom Hrvatski lovački savez garantira za mjenice lovozakupnika i koncesionara državnih lovišta koji su  ...   pozitivno mišljenje Državnog odvjetništva, da je Hrvatski lovački savez financijski sposoban jamčiti svim lovoovlaštenicima državnih lovišta za njihove preuzete obveze i da se prihva anjem HLS-a kao mjeničnog jamca ne dovodi u pitanje eventualna naplata osiguranih financijskih sredstava, dok bi se postupak osiguravanja za lovoovlaštenika pojednostavio uz manje troškove.. Nakon potpisivanja Sporazuma ministar Jakovina e u pratnji doma ina obi i muzej Hrvatskog lovačkog saveza.. Potpisivanje Sporazuma otvoreno je za medije..

  Original link path: /default.aspx?id=11944
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Ministar Tihomir Jakovina podržao inicijativu zaštite pčela medarica u Europi.. Po završetku Ministarske konferencije o zaštiti pčela medarica u Europi i usvajanja zajedničke Deklaracije, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina sa velikim je zadovoljstvom izjavio kako podržava napore slovenskog ministra poljoprivrede Dejana Židana kao i zaključke Konferencije za koje je uvjeren da e doprinjeti daljnjem unapre enju zaštite pčela medarica u Europi, posebno našoj regiji, jer su na Konferenciji sve nama susjedne zemlje podržale potrebu dodatne zaštite pčela i pčelarstva u Europi.. Daljnjom zaštitom pčela i pčelarstva, posebno ističem važnost stalne edukacije i informiranje potrošača o kvaliteti doma eg meda ,  ...   o kvaliteti i podrijeklu meda proizvedenog u Republici Hrvatskoj.. Slovenija je na Koferenciji predstavila zanimljivu inicijativu za medni doručak, koju smo podržali, kao projekt namijenjen djeci u osnovnim školama kako bi stekli zdrave prehrambene navike , rekao je Jakovina.. Ministar Jakovina čestitao je slovenskom kolegi na odličnoj organizaciji i izrazio zadovoljstvo odazivom kolega iz susjednih zemalja i njihovom sudjelovanju i doprinosu raspravi o ovim bitnim pitanjima.. Izaslanstvo Ministarstva poljoprivrede danas je, u skolpu dvodnevnog službenog posjeta Republici Sloveniji, obišlo 52.. Sajam AGRA koji je svečano otvorio predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor.. Prilikom obilaska izaslanstvo je posjetilo štandove hrvatskih izlagača..

  Original link path: /default.aspx?id=11942
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Reagiranje na medijske objave o smjeni čelnika Hrvatskih voda i Hrvatskih šuma.. Iznena eni smo medijskim objavama o navodnim smjenama generalnog direktora Hrvatskih voda Ivice Pliši a i predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Ivana Paveli a.. Napominjemo da smjene istih ne e biti.. Nakon službenog odgovora Ministarstva poljoprivrede novinaru HRT-a, gospodinu Martinu Vukovi u u kojem opovrgavamo ove navode, uistinu ne znamo zašto su plasirane insinuacije i čemu služe, obzirom da gospoda Pliši i Paveli uživaju puno povjerenje i podršku u svom radu ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine..

  Original link path: /default.aspx?id=11941
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: HR RASFF - Obavijest za potrošače - Povlačenje i opoziv proizvoda: KRALJEVSKI MED – dodatak prehrani (LOT: 0105, rok valjanosti: 02.. Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače o povlačenju i opozivu proizvoda: KRALJEVSKI MED dodatak prehrani (LOT: 0105, rok valjanosti:.. Putem HR RASFF sustava zaprimljena je obavijest Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja o nalazu tadalafila u koncentraciji 60,2 mg/kg u proizvodu KRALJEVSKI MED dodatak prehrani, LOT 0105, roka valjanosti.. Prisutnost tadalafila nije dopuštena u proizvodima koji su odobreni kao dodatci prehrani.. Klinička ispitivanja pokazuju da korištenje tadalafila u dozi od 5 do 20 mg djeluje na pojačavanje hipotenzijskog djelovanja nitrata te je strogo kontraindicirano korištenje tadalafila kod osoba koje koriste pripravke nitrata u bilo kojem obliku.. Nuspojave koje se mogu javiti kod korištenja tadalafila su promjene u vidu ili potpuni gubitak vida, zvonjenje u ušima ili iznenadni gubitak sluha, bol u prsima, povra  ...   Pravilnikom o dodacima prehrani (NN 126/13) i Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (NN 160/13).. Uzimaju i u obzir gore navedene nuspojave, kao i dodatnu opasnost za zdravlje ljudi, koja može nastati uslijed istodobnog uzimanja tadalafina s lijekovima sličnog djelovanja i pripravaka koji sadržavaju nitrate te činjenicu da proizvod sadrži tvar koja nije dozvoljena kao dodatak prehrani, proizvod predstavlja rizik za zdravlje ljudi.. Informacije koje je objavio uvoznik potrošači mogu potražiti na web stranici:.. http://www.. medivital-pharm.. com/.. Podaci o proizvodu:.. Proizvod:.. KRALJEVSKI MED dodatak prehrani.. LOT:.. 0105.. Pakiranje:.. Proizvod je pakiran u 6 AL-vre ica po 10 g koji su upakirani u papirnatu kutiju.. Oznaka roka valjanosti:.. Godina proizvodnje.. : 2013.. Zemlja podrijetla.. : Kina.. Uvoznik:.. MEDIVITAL PHARM d.. o.. , Preradovi eva 20, 10000 Zagreb..

  Original link path: /default.aspx?id=11940
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Ministar Jakovina na Ministarskoj konferenciji o zaštiti pčela medarica u Europi i 52.. Sajmu AGRA, Slovenija.. Ministar Tihomir Jakovina sudjelovat e na Ministarskoj konferenciji o zaštiti pčela medarica u Europi i 52.. Me unarodnom poljoprivredno-prehrambenom sajmu AGRA.. 22.. i 23.. kolovoza 2014.. Gornja Radgona, Slovenija.. Ministarska konferencija okupit e predstavnike ministarstava nadležnih za poljoprivredu iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Češke, Italije, Hrvatske, Ma arske, Moldavije, Malte i Njemačke koji e razgovarati o važnosti pčele medarice za poljoprivredu i važnosti  ...   Jakovinom je podržati usvajanje zajedničke deklaracije kojom e se utvrditi smjernice i specifični prijedlozi glede smanjenja prijetnje opstanku pčela u Europi.. Pronalazak rješenja vidi se unutar četiri EU okvira održivog razvoja: (1) Zaštita biološke raznolikosti, (2) Promjene u okolišu na globalnoj razini, (3) Sigurnost hrane i (4) Promocija.. 52.. AGRA svečano e se otvoriti 23.. kolovoza (subota) 2013.. u 11:00 sati u Hali 1 Pomurskog sejem-a.. Predvi eno je da Sajam otvori predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor.. Više o Sajmu..

  Original link path: /default.aspx?id=11938
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Objavljen prvi Pravilnik u ribarstvu vezan uz sufinanciranje iz fondova Europske unije.. U Narodnim novinama broj 99/2014 od 13.. godine, objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.. Proizvodne investicije u akvakulturi.. Ovo je prvi Pravilnik u sklopu Operativnog programa za ribarstvo za programsko razdoblje 2007.. - 2013.. godina, namijenjen ribarskom sektoru u ovome slučaju sektoru akvakulture, a i prvi Pravilnik u ribarstvu kojim se omogu uje sufinanciranje iz fondova EU.. Ukupna financijska alokacija za provo enje ove mjere iznosi 5.. 010.. 000 eura od čega je udio EU u okviru Europskog fonda za ribarstvo 3.. 757.. 500,00 eura, dok je  ...   za djelatnost akvakulture kao što su skladišta, objekti za maloprodaju, vodne gra evine, plovila, specijalizirana vozila i ostalo.. Udio sufinanciranja, predvi en ovim Pravilnikom kao i Uredbama EU u ovome području, iznosi 60%, dok je najviši iznos po korisniku 1.. 000 eura.. Prvi Natječaj za provedbu ovoga Pravilnika objavljen je , 18.. kolovoza i biti e otvoren do 3.. studenoga ove godine.. Tako er, radi upoznavanja korisnika sa odredbama Pravilnika i Natječaja i samom sveobuhvatnom procedurom, u četvrtak 21.. kolovoza održati e se u Zagrebu informativno-edukativna radionica.. Daljnje radionice e se održavati sukladno potrebama samih korisnika.. Link na Pravilnik:.. http://narodne-novine.. nn.. hr/clanci/sluzbeni/2014_08_99_1957.. html.. Link na Natječaj:.. hr/clanci/oglasi/2637055..

  Original link path: /default.aspx?id=11936
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Europska komisija najavila uvođenje izvanrednih mjera pomoći proizvođačima voća i povrća.. Nakon sastanka zemalja članica održanog prošlog tjedna u Europskoj komisiji po pitanju ograničenja izvoza poljoprivredno prehrambenih proizvoda EU na tržište Ruske Federacije, Europska komisija je 18.. godine priop enjem najavila uvo enje izvanrednih mjera potpore za proizvo ače vo a i povr a Europske unije.. Izvanredne mjere uvode se s ciljem rješavanja novo nastalih problema na tržištu i stupaju na snagu s 18.. kolovozom 2014.. Mjere su u ovom trenutku posebno usmjerene na slijede e vo e i povr e: rajčica, mrkva, bijeli kupus, paprika, cvjetača, krastavci, gljive, jabuka, kruške, bobičasto vo e (malina, kupine ), stolno grož e i kivi.. Europska komisija ocjenjuje da su u ovom trenutku ovi proizvodi posebno ugroženi s obzirom da se ovo vo e i povr e nalazi u fazi početka berbe ili je u punoj berbi i da za ve inu navedenog vo a i povr a ne postoji novo raspoloživo alternativno tržište izvan EU.. Za vo e i povr e koje dospijeva kasnije, naročito agrumi (za nas značajne mandarine) očekuju se donošenje mjera prije početka berbe.. Najavljene izvanredne mjere uključuju:.. -.. mjeru povlačenja proizvoda za besplatnu distribuciju.. kojom se povučeno vo e i povr e s tržišta donira karitativnim tijelima i ustanovama, školama, bolnicama, ustanovama za stare i nemo ne te kaznionicama uz isplatu operatoru isporučitelju povučenog vo a i povr a s tržišta potpore po kg proizvoda, a uz mogu  ...   sam proizvo ač ili proizvo ačka organizacija, a u skladu s procjenom da li im ponu ene mjere odgovaraju u smislu ponu ene financijske nadoknade.. Za provo enje navedenih izvanrednih mjera Europska komisija je izdvojila 125 milijuna EUR-a.. Mjere e se provoditi do kraja studenog 2014.. godine, a uvažavati e se retroaktivno poduzete mjere koje su provedene najranije s danom 18.. 8.. 2014.. U svezi s detaljima provedbe ovih mjera u tijeku je donošenje provedbenih akata Europske komisije kojim e se detaljnije precizirati visine naknada i kompenzacije proizvo ačima za vo e i povr e kao i ostali tehnički elementi provo enja mjera, a koji e se razmatrati ve na sastanku predvi enom za 22.. Kolovoza 2014.. U skladu s tim i prema potrebi Ministarstvo poljoprivrede donijeti e nužne podzakonske akte za njihovu provedbu.. U daljnjim koracima Europska komisija je najavila da e razmatrati stanje na tržištu, te sukladno potrebi proširivati listu proizvoda vo a i povr a ili po potrebi donositi nove mjere u cilju stabilizacije EU tržišta vo a i povr a, a tako i cjelokupnog tržišta poljoprivredno prehrambenih proizvoda.. U svezi sa daljnjim koracima i odlukama Europske komisije o ovim i mogu im budu im mjerama Ministarstvo poljoprivrede e priop enjima informirati zainteresiranu javnost, a u narednom tjednu, nakon sastanka u Bruxellesu, ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina održat e sastanak s proizvo ačima vo a i povr a na kojem e se proizvo ače upoznati s navedenim mjerama..

  Original link path: /default.aspx?id=11935
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Hrvatska zatražila od EK mjere zbog zabrane izvoza u Rusiju.. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede RH sudjelovali su danas u Bruxelles-u na sastanku Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Management Committee) na kojem su stručnjaci svih država članica EU analizirali negativne učinke uvo enja zabrane izvoza pojedinih poljoprivrednih proizvoda u Rusku Federaciju.. Ministarstvo poljoprivrede RH na tom je sastanku iznijelo službeno stajalište te zatražilo da Europska komisija pripremi mjere vezane za saniranje posljedica ove krizne situacije prije svega u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda te vo a, a i ostalim sektorima.. Uslijed odluke Ruske Federacije o zabrani izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i izvoznici iz Republike Hrvatske trpe izravnu štetu, a posebno u segmentu proizvoda koji se tradicionalno izvoze kao što su razni prehrambeni proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, vo e,  ...   unije, što u konačnici može rezultirati robnim viškovima i naglim padom cijena.. Zaključci poljoprivrednih stručnjaka sa današnjeg Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Management Committee) bit e početkom rujna upu eni prema Posebnom odboru za poljoprivredu, a potom i na Vije e ministara poljoprivrede i ribarstva na kojem e se raspraviti.. Ministarstvo poljoprivrede RH i dalje e biti u kontaktu sa tvrtkama koje su pogo ene ovom zabranom, a nakon današnjeg sastanka planira se i održavanje sjednice Vije a za prehrambenu industriju na kojem e se razmotriti svi potencijali problemi koji se očekuju zbog zabrane izvoza, prije svega mogu i pritisci trgovaca prema proizvo ačima za snižavanjem cijena ili problemi koji se očekuju u sektoru vo a, obzirom na sezonski karakter ovih proizvoda i nemogu nost dugotrajnijeg čuvanja..

  Original link path: /default.aspx?id=11932
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Informacija o listeriozi.. Bakterija.. Listeria monocytogenes.. uzročnik je zarazne (perakutne do akutne) bolesti u ljudi i životinja listerioze.. Bakterija je proširena u prirodi - može preživjeti nekoliko godina u fecesu, više od 180 dana u tlu, te u vodi oko 70 dana.. Uzročnik listerioze u organizam se može unijeti peroralno (kontaminiranom hranom najčeš e) ali i preko drugih sluznica te ozlije ene kože.. Ljudi se, me u ostalim, mogu inficirati konzumiranjem hrane kontaminirane navedenim uzročnikom, a najčeš i izvor je gotova hrana (proizvodi koji prije konzumacije ne podliježu termičkoj obradi, ohla eni mesni namazi, nepasterizirano mlijeko i mliječni proizvodi od nepasteriziranog mlijeka, ohla eni dimljeni proizvodi ribarstva, sirove klice) koja podržava rast uzročnika.. Za zdravstvenu ispravnost hrane koja se stavlja u javnu potrošnju odgovorni su subjekti u poslovanju s hranom, te, u skladu s Uredbom (EC) 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu (koja je obvezuju a i u RH) moraju propisanom učestaloš u provoditi samokontrole u objektima u kojima posluju s hranom.. Subjekti u poslovanju s hranom obvezni su provesti istraživanje o tome da li hrana koju proizvode podržava rast L.. monocytogenes, te sukladno rezultatima istraživanja u svoje planove samokontrola temeljene na načelima HACCP-a utvrditi i primjenjivati  ...   trajanja.. Veterinarska inspekcija tijekom službenih kontrola u objektima koji posluju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje utvr uje, me u ostalim, sukladnost planova samokontrola subjekata s relevantnim propisima, njihovu provedbu kao i rezultate provedenih analiza.. Zemlje članice razmjenjuju informacije o utvr enim mogu im opasnostima u hrani kroz sustav brzog uzbunjivanja (RASFF.. Rapid alert system for food and feed.. ).. Kroz EU RASFF sustav tijekom 2013.. godine odaslane su 72 obavijesti o prisutnosti L.. monocytogenes i to:.. Riba i proizvodi ribarstva 27.. Mlijeko i mliječni proizvodi 21 ( 20 je sir).. Meso i mesni proizvodi 13.. Meso peradi i proizvodi m.. p.. Gotova (pripremljena) hrana 7.. Vo e i povr e 1.. U 2014.. godini zaprimljene su 54 obavijesti:.. Riba i proizvodi ribarstva 23.. Mlijeko i mliječni proizvodi 20 (19 za sir, 1 za mlijeko).. Meso i mesni proizvodi 5.. Vo e i povr e 4.. U RH je tijekom 2013.. utvr ena L.. monocytogenes u uvezenoj dimljenoj ribi, a proizvod je opozvan s tržišta.. Tijekom 2014.. godine nije bilo pojave ove bakterije.. Do sada , u doma oj proizvodnji nije zabilježena pojava ove bakterije, što dokazuje da sustav kontrola i inspekcijskih nadzora kvalitetno funkcionira..

  Original link path: /default.aspx?id=11931
  Open archive •  


  Archived pages: 993