www.archive-hr-2014.com » HR » M » MPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 993 . Archive date: 2014-09.

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: >.. Ministar Tihomir Jakovina i ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište mr.. Blaženka Mičevi održat e konferenciju za novinare.. (srijeda) u 10.. 00 sati,.. u.. dvorani za sastanke u Kabinetu ministra (II.. kat),.. Ministarstvo poljoprivrede.. Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.. Teme konferencije su uspostava Informacijskog sustava,  ...   poljoprivrednim zemljištem.. Na konferenciji e sudjelovati i ravnatelj Državnog zavoda za statistiku Marko Krištof i ravnatelj Agencije za pla anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ante Pezo.. Kontakti:.. Ministarstvo poljoprivrede:.. glasnogovornik@mps.. hr.. ; 01/6106-031.. Agencija za poljoprivredno zemljište:.. zeljana.. ivanus@zemljiste.. mps.. ; 01/6106-717.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=11951
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Ministar Tihomir Jakovina otvorit e 9.. Me unarodni vo arski sajam Donji Kraljevec.. 29.. kolovoza (petak) 2014.. godine u 10:00 sati.. Sportska dvorana Donji Kraljevec, Čakovečka bb, Donji Kraljevec.. Nakon svečanog otvaranja Sajma ministar e obi i izlagače u pratnji doma ina..

  Original link path: /default.aspx?id=11946
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Putem HR RASFF sustava zaprimljena je obavijest Uprave za sanitarnu inspekciju Ministarstva zdravlja o nalazu sildenafila u koncentraciji 242 mg/kg u proizvodu EPIMEN PLUS KAPSULE dodatak prehrani (LOT: L12112016, najbolje upotrijebiti do:.. Prisutnost sildenafila nije dopuštena u proizvodima koji su odobreni kao dodaci prehrani.. Klinička ispitivanja korištenja sildenafila pokazuju da se najčeš e nuspojave očituju kao glavobolja, crvenilo, dispepsija, nosna kongestija, fotofobija te oslabljen i zamagljen vid.. Manje česte nuspojave su somnolencija, hipoestezija, konjuktivalni i lakrimacijski poreme aji, vertigo, tahikardija, suho a usta, povra anje, mučnina, osip kože, mijalgija, umor, bol u prsima i ubrzana frekvencija srca.. S obzirom na korištenje i djelovanje aktivne tvari, muškarci spadaju u rizičnu skupinu te se posebno ističe oprez u  ...   dopušten za upotrebu u dodacima prehrani, kako je i propisano Pravilnikom o dodacima prehrani (NN br.. 126/13) i Pravilnikom o tvarima koje se mogu dodavati hrani i koristiti u proizvodnji hrane te tvarima čije je korištenje u hrani zabranjeno ili ograničeno (NN br.. 160/13).. Uzimaju i u obzir gore navedene mogu e nuspojave kao i potencijalno štetno djelovanje na zdravlje rizičnih skupina konzumenata te činjenicu da proizvod sadrži tvar koja nije dozvoljena kao dodatak prehrani, proizvod predstavlja rizik za zdravlje ljudi.. Podaci o proizvodu.. Proizvod:.. EPIMEN PLUS KAPSULE dodatak prehrani.. LOT:.. L12112016.. Pakiranje:.. 2 kapsule po 450mg.. Najbolje upotrijebiti:.. Zemlja podrijetla:.. Kina.. Proizvo ač i odgovoran za RH:.. EPIMEN d.. o.. , Maksimirska 129/2, 10000 Zagreb..

  Original link path: /default.aspx?id=11945
  Open archive
 •  

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Upute poljoprivrednicima za ovogodišnju sjetvu.. Ministarstvo poljoprivrede objavljuje važne upute poljoprivrednicima koji za 2015.. godinu žele ostvariti prava na pla anja u okviru programa osnovnog pla anja.. Poljoprivrednici su se dužni.. na svim prihvatljivim hektarima.. svojeg poljoprivrednog gospodarstva pridržavati poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš.. od 1.. siječnja 2015.. godine.. ,.. što znači da je ve pri planiranju jesenske sjetve u 2014 godini potrebno voditi računa  ...   na osnovno pla anje po hektaru.. Iznos zelenog pla anja ovisit e o vrijednosti osnovnog prava na pla anja.. Poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš su:.. 1.. raznolikost usjeva.. postojanje ekološki značajne površine na poljoprivrednoj površini.. održavanje postoje ih trajnih travnjaka.. Savjetodavna služba od idu eg e tjedna detaljnije informirati poljoprivrednike na terenu putem radionica i predavanja.. Upute poljoprivrednicima dostupne su.. ovdje.. Višestruka sukladnost.. u 2015..

  Original link path: /default.aspx?id=11937
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Obrazac zahtjeva za pristup informacijama.. Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13.. Službenica za informiranje:.. Renata Lozo, dipl.. iur.. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Ministarstva poljoprivrede:.. pisanim putem na adresu:.. Ulica Grada Vukovara 78.. 10 000 Zagreb.. putem elektroničke pošte:.. office@mps.. telefaksom na broj:.. 01/6109-200.. telefonom na broj:.. 01/6109-569.. Pravo na pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup ve gotovoj i postoje oj informaciji,  ...   odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači, odnosno izra uje nove informacije.. Ministarstvo poljoprivrede ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.. Ista se napla uje sukladno.. Kriterijima za odre ivanje visine naknade iz članka 19.. stavka 3.. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine broj 25/2013) koji su objavljeni u Narodnim novinama, broj 12/2014.. Odluka o imenovanju službenice za informiranje..

  Original link path: /default.aspx?id=5401
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Dokumenti.. SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU.. Otvorena savjetovanja.. 4.. 2014 10:42:00.. Prijedlog Pravilnika o popisu trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva.. Pravilnikom o popisu trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva, Republika Hrvatska ispunjava obvezu da će donijeti popis hrvatskih trgovačkih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva sukladno Uredbi (EU) br.. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11.. prosinca 2013.. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture.. 2014 15:20:00.. Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje.. 2014 16:33:00.. Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere M6 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“, Podmjere 6.. 4.. „Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. 2014 15:54:00.. Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp.. nov.. U tijeku je savjetovanje s dionicima, znanstvenim i stručnim institucijama, udrugama, interesnim skupinama i pojedincima te zainteresiranom javnošću povodom izrade nacrta prijedloga Pravilnika o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma.. Phytophthora ramorum.. Werres, De Cock Man in t Veld sp.. 7.. 2014 12:53:00.. Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 19.. LEADER (CLLD), Podmjere 19.. Pripremna pomoć iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. - 2020.. Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere 19.. , a u skladu s člancima 42.. - 44.. Uredbe (EU) br.. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17.. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br.. 1698/2005 (Službeni list Europske unije od 20.. 2013).. 2014 9:48:00.. Javna rasprava o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014.. – 2020.. godine.. 2014 14:45:00.. Nacrt prijedloga Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda.. Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (Narodne novine, broj 56/2013) stupila je na snagu i odredba koja propisuje obvezu usklađivanja Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (Narodne novine, br.. 89/2010, 46/2012 i 51/2013) s istim.. 2014 12:52:00.. Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, Podmjere 4.. „Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i uvjeti provedbe Mjere M04 Ulaganja u fizičku imovinu , Podmjere 4.. Ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. , u skladu s člankom 17.. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br.. 1698/2005, Službeni list Europske unije, L347.. 2014 12:43:00.. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.. u skladu s člankom 17.. 17.. 2014 8:30:00.. POZIV NA SUDJELOVANJE U SAVJETOAVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRAVILNIKA O INFORMIRANJU POTROŠAČA O NEPRETPKIRANOJ HRANI.. 2014 10:59:00.. Nacrt Pravilnika o provedbi Mjere 7 - Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje  ...   obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom koćom davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 04.. srpnja 2014.. godine, do 12:00 sati.. 2014 15:30:00.. Prijedlog Pravilnika obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se uključe u izradu Prijedloga pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom davanjem svojih mišljenja, prijedloga, primjedbi i komentara najkasnije do 04.. 2014 17:02:00.. Prijedlog Pravilnika o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla.. Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi izgrađenosti, uređenja i opremanja odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla te odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla malog kapaciteta radi prilagodbe zakonodavstvu Europske unije.. 2014 15:09:00.. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrani, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.. Zakonom o hrani (Narodne novine, br.. 81/2013 i 14/2014) provode se propisi Europske unije u području sigurnosti te kvalitete hrane i hrane za životinje.. 6.. 2014 16:12:00.. Prijedlog Pravilnika o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2014.. Pravilnikom o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2014.. godini nastavlja se provođenje modela potpore koji se provodio prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji ( Narodne novine Međunarodni ugovori, br.. 2/2012 i 9/2013) zaključno do 1.. srpnja 2016.. 2014 9:40:00.. Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem.. Ministarstvo poljoprivrede ovim putem poziva sve dionike, znanstvene i stručne institucije, udruge, interesne skupine i pojedince te zainteresiranu javnost da se svojim komentarima, prijedlozima i mišljenjima uključe u izradu predmetnog pravilnika.. 22.. 5.. 2014 15:51:00.. Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu RH.. 2014 20:41:00.. Nacrt prijedloga Pravilnika o nacionalnom znaku zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.. Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti za dobivanje, izgled i način korištenja nacionalnog znaka zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.. 2014 14:31:00.. Otvorena je internetska rasprava s javnošću o prijedlogu hrvatskog modela izravnih plaćanja u okviru reforme Zajedničke poljoprivredne politike ZPP 2015.. koje će trajati.. do kraja svibnja 2014.. 23.. 2014 17:05:00.. Nacrt prijedloga Pravilnika o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i Nacrt prijedloga Pravilnika o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.. 2014 12:17:00.. Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori.. Otvoreno je internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori, koje će trajati od.. travnja do 06.. svibnja 2014.. 2014 15:46:00.. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju.. 2013 9:45:00.. Obavijest o održavanju javne rasprave o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš, nacrtu prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva Republike Hrvatske i nacrtu prijedloga Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.. 26.. 2013 8:31:00.. Nacrt nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u republici hrvatskoj.. 2013 11:07:00.. Nacrt prijedloga Zakona o morskom ribarstvu.. 2013 10:09:00.. Nacrt prijedloga Zakona o veterinarstvu..

  Original link path: /default.aspx?id=8630
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: SAPARD.. LPIS.. Projekt "ECDL izobrazba" u MPRRR.. Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi RH.. Dovesti svoju kuću u red.. VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi.. Natječaji.. Završna izvješća odobrenih VIP projekata 2000.. -2011.. Popis odobrenih VIP projekata za sufinanciranje.. za projekt „Unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture u aglomeraciji Vukovar“.. za projekt „Sustav odvodnje sa uređajem za  ...   sa informativne radionice održane 08.. 2014.. u sklopu Ograničenog poziva na dostavu prijedloga projekata br.. - priprema zalihe vodno-komunalnih projekata.. Pitanja vezana uz Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br.. EN.. Sažeti rezultati projektnih prijava u sklopu Poziva na dostavu prijedloga projekata Br.. - Priprema zalihe vodno-komunalnih projekata.. Članovi Vije a za istraživanja u poljoprivredi..

  Original link path: /default.aspx?id=7632
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Shema školskog voća.. Shema školskog vo a - Školska godina 2014.. /2015.. Nacionalna strategija za provedbu Sheme školskog vo a i povr a.. Slijedom izvrsnih rezultata provedbe.. Sheme školskog vo a.. u ovoj školskoj godini, Republika Hrvatska e od školske godine 2014.. provoditi.. Shemu školskog vo a i povr a.. u svim razredima od 1.. do 8.. osnovne škole.. Cilj.. Sheme školskog vo a i povr a.. je oblikovanje prehrambenih navika djece i ograničavanje unosa hrane s visokim sadržajem masti, še era i soli kako bi se spriječila debljina i bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom te omogu avanje školskoj djeci dodatnog obroka svježeg vo a ili povr a.. U teku oj školskoj godini u.. Shemi školskog vo a.. sudjeluje 720 osnovnih škola odnosno 138.. 501 učenika od 1.. do 4.. Razreda.. Od slijede e školske godine priliku da sudjeluje u.. Shemi.. školskog  ...   Agencija za pla anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je na stranici.. http://www.. apprrr.. hr/trzisna-potpora-53.. aspx.. popis dobavljača koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja i koji e školama sa kojima sklope ugovore isporučivati vo e i povr e kao i popis škola sa ukupnim brojem učenika po školi koji mogu sudjelovati u.. Shemi školskog vo a i povr a.. Tijekom dosadašnje provedbe.. isporučeno je više od 600.. 000 kg vo a i povr a učenicima od 1.. razreda u 720 osnovnih škola.. Pravilnik o provedbi Sheme školskog vo a i povr a (Narodne novine broj 51/14).. Primjer Ugovora o pristupanju Shemi školskog vo a i povr a.. Popis dobavljača koji su udovoljili uvjetima javnog poziva.. Letak - Jedem vo e, mislim zdravo - Shema školskog vo a.. European Commission, Agriculture and Rural Development - School Fruit Scheme.. Školska godina 2013.. /2014..

  Original link path: /default.aspx?id=9093
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Vinogradarstvo i vinarstvo.. Voćarstvo.. Povrćarstvo.. Sjemenarstvo i rasadničarstvo.. Biljno zdravstvo.. Integrirana.. Ekološka.. Međunarodni sajam BIOFACH.. Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011.. - 2016.. Gorivo za poljoprivredu i ribarstvo.. Šećer.. Ovlašteni skladištari.. Posebni uvjeti za stavljanje brašna na tržište.. Uputa za fizičke osobe – proizvođače jakih alkoholnih pića za vlastite potrebe.. Štete od elementarnih nepogoda.. Popis ekoloških proizvo ača 2013.. s potvrdnicama/certifikatima/ List of organic operators 2013.. with certificates.. Popis ovlaštenih kontrolnih tijela/List of control bodies.. ZAKONODAVNI OKVIR.. NACIONALNI PROPISI.. Zakon o provedbi Uredbe Vije a (EZ) br.. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju.. ekoloških proizvoda ( Narodne novine br.. 80/13, 14/14).. http://narodne-novine.. nn.. hr/default.. Pravilnik o ekološkoj proizvodnji ( Narodne novine br.. 86/13).. PROPISI EUROPSKE UNIJE.. Uredba Vije a (EZ) br.. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ( SL L 189, 20.. 2007).. http://eur-lex.. europa.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R0834 from=EN.. Uredba Komisije (EZ) br.. 889/2008 od 5.. rujna 2008.. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vije a (EZ) br.. 834/2007o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250, 18.. 9.. 2008.. ).. s pripadaju im izmjenama:.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889 from=EN.. UREDBA KOMISIJE (EZ) br.. 1254/2008 od 15.. prosinca 2008.. o izmjeni Uredbe (EZ) br.. 889/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vije a (EZ) br.. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1254 from=HR.. 710/2009 od 5.. kolovoza 2009.. 834/2007 s obzirom na detaljna pravila o ekološkoj akvakulturi i uzgoju morskih algi.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0710 qid=1395657298308 from=HR.. UREDBA KOMISIJE (EU) br.. 271/2010 od 24.. ožujka 2010.. 834/2007 u pogledu znaka ekološke proizvodnje Europske unije.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0271 qid=1395657147182 from=HR.. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br.. 344/2011 od 8.. travnja 2011.. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i nadzor.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0344 rid=6.. 426/2011 od 2.. svibnja 2011.. eu/legal-.. 505/2012 od 14.. lipnja 2012.. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br.. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0505 qid=1395658035855 from=HR.. 1030/2013 d 24.. listopada 2013.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1030 qid=1395658035855 from=HR.. 1364/2013 d 17.. 834/2007 u pogledu uporabe riblje mla i iz neekološke akvakulture i neekološkog sjemena školjkaša u ekološkoj akvakulturi.. eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1364 rid=10.. 354/2014 d 8.. travnja 2014..  ...   zemljište.. GODINA.. UKUPNO KORIŠTENO.. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE.. ha.. EKOLOŠKA.. POLJOPRIVREDNA.. PROIZVODNJA.. UDIO EKOLOŠKE U UKUPNO KORIŠTENOM POLJOPIRVREDNOM ZEMLJIŠTU %.. 300,000,00.. 282,37.. 1,80.. 300.. 000,00.. 32.. 035,80.. 2,46.. 903,59.. 2,45.. 40.. 576,00.. 3,12.. Kako upisati PG u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji?.. UPIS U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI.. Ukoliko se želite baviti ekološkom proizvodnjom te proizvode na tržište staviti kao ekološke, morate biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji a Vaša proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom sukladno članku 28.. stavku 1.. Uredbe Vije a (EZ) br.. 834/2007 od 28.. lipnja 2007.. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda.. Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje a provode je kontrolna tijela ovlaštena od strane Ministarstva:.. BIOINSPEKT d.. akovština 2, 31000 Osijek, tel.. 031/204 620.. PRVA EKOLOŠKA STANICA, Kuraltova 8, 10000 Zagreb, tel.. 01/ 2348 628.. HRVATSKE ŠUME d.. , Lj.. F.. Vukotinovi a 2, 10 000 Zagreb, tel.. 01/48 04 111.. ZADRUGA AGRIBIOCERT, Veli dvor 11, 51 513 Omišalj, tel.. 051/84 26 07.. BIOTECHNICON d.. , Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split, tel.. 021/48 54 61.. TRGO-INVEST d.. D.. Rakovca bb, 35209 Bukovlje, tel: 035/276-119.. AUSTRIA BIO GARANTIE d.. Ru era Boškovi a 70, Kotoriba, tel: 040/682-430.. 8.. BUREAU VERITAS d.. , Linhartova 49a, 1000 Ljubljana, tel: 386 14757661.. Nakon što kontrolno tijelo izvrši prvu stručnu kontrolu i dostavi zapisnik o prvoj stručnoj kontroli, zahtjev za upis se predaje prema Agenciji za pla anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (podružnici Agencije).. Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u Prilogu I.. Pravilnika o ekološkoj proizvodnji (NN br.. 86/13) (.. www.. ).. Uz zahtjev treba priložiti.. - zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela;.. - biljezi 70,00 kn.. Temeljem dostavljene dokumentacije Agencija za pla anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.. IZDAVANJE POTVRDNICE/CERTIFIKATA.. Potvrdnicu/certifikat izdaje ovlašteno kontrolno tijelo.. Unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ruralnih područja i osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak hrvatskog sela temeljni su ciljevi Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede.. Vodeći svjetski Sajam za ekološku poljoprivredu i ekološke proizvode Biofach održava se svake godine u razdoblju od 19.. - 22.. u Nuernberg-u, Njemačka.. Biofach je jedan od najvećih sajmova takve vrste u svijetu i najveća svjetska pozornica ekološke poljoprivrede..

  Original link path: /default.aspx?id=6184
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Azijska strizibuba.. Azijska strizibuba - velika opasnost za naše šume, parkove, vo njake i vrtove..

  Original link path: /default.aspx?id=11929
  Open archive

 • Title: Ministarstvo poljoprivrede
  Descriptive info: Obavijest o nalazima karantenskih štetnika crvene palmine pipe i palminog drvotoča na palmama i o poduzimanju mjera za njihovo suzbijanje i sprječavanje širenja.. Slika 1: Crvena palmina pipa.. (autor: Tatjana Masten Milek).. Slika 2: Leptir palminog drvotoča.. Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja crvene palmine pipe za 2014.. godinu.. Obavijest posjednicima palmi..

  Original link path: /default.aspx?id=9506
  Open archive •  


  Archived pages: 993