www.archive-hr-2014.com » HR » N » NACIONALNI-FORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 317 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Prvi Nacionalni forum "Ideje i projekti za europsku Hrvatsku".. Drugi Nacionalni forum "Demografija - uvjet hrvatske budućnosti".. Treći Nacionalni forum - Međunarodna zdravstvena konferencija.. Nacionalni forum - "Može se! Esko Aho".. Početna.. Obrazovanje, inovacije, istraživanje i razvoj su ključ uspjeha za izlazak iz krize.. Zagreb, 28.. svibnja 2013.. Reforme nije lako provesti.. Naime, teško se postiže politički konsenzus kad su u pitanju nepopularne mjere.. Zemlja je bila podijeljena na one koji su bili za mjere i one koji su se oštro protivili.. Tako er, bilo je puno različitih mišljenja kako se boriti s krizom.. Takva situacija je vrlo tipična za takve okolnosti, a čemu je dokaz trenutna situacija u Europi.. U mnogim zemljama nema nikakva konsenzusa izme u onih koji upravljaju državom i njihove opozicije koja je uvijek mišljenja kako bi trebalo i i u nekom drugom smjeru.. istaknuo je na IV.. Nacionalnom forumu MOŽE SE Esko Aho, najmla i finski premijer u razdoblju od 1991.. do 1995.. godine, čovjek koji je odlučnom politikom, konkretnim mjerama i jasnom vizijom u svega nekoliko godina pobijedio najve u gospodarsku krizu u povijesti Finske te je uveo u Europsku uniju.. Na jednosatnom predavanju Esko Aho predstavio je, brojnoj publici okupljenoj u Hypo Expo XXI centru, gospodarsko-ekonomski model oporavka zemlje odnosno mjere koje je bilo potrebno poduzeti kako bi se zaustavili negativni trendovi i ostvarili uvjeti za rast i razvoj.. Doga aj se održao pod visokim pokroviteljstvom predsjednika prof.. Ive Josipovi a.. Usudimo se, to je cijena napretka.. Uvodno je prof.. Nikica Gabri , utemeljitelj i predsjednik Nacionalnog foruma, naglasio kako sve ono što Hrvatska želi ostvariti, uvjete za rast, razvoj i prosperitet, Finska ve ostvarila zahvaljuju i upornim ljudima i hrabrom premijeru Esku Ahu, koji je žrtvovao mandat kako bi izvukao zemlju iz krize.. Hrvatskoj trebaju ljudi poput Eska Aha koji su spremni provesti nužne pa makar i nepopularne mjere kako bi stvorili uvjete za napredak, ljudi kojima politika i mo nisu prioritet te  ...   državnu intervenciju u bankarski sustav te planiranu mobilnost zaposlenih odlučuju u ulogu ima obrazovanje.. Rad na obrazovnom sustavu je stvaranje temelja za svjetlu budu nost.. Nužno je koncentrirati se na istraživanje i razvoj putem ulaganja, te na me usobnu suradnju i koordinaciju obrazovnih institucija i države.. Povrh svega potrebno je izuzetno strpljenje jer su rezultati vidljivi na duge staze, a uspješno provedene mjere rezultiraju samo jednim gubitkom vlasti na idu im izborima.. naglasio je Aho.. Odlučna Ahova politika i jasna vizija u svega nekoliko godina polučile su uspjeh.. Finska je ostvarila zaokret koji je rezultirao snažnim gospodarskim razvitkom i rastom izvoza.. Dodatni impuls bila je ekspanzija najve e finske tvrtke Nokie.. Nakon političke karijere Aho je i sam postao izvršni direktor te kompanije, odnosno pozvan je u tvrtku kako bi im svojim znanjem i iskustvom pomogao u daljnjem razvoju i ekspanziji.. Unatoč snažnom protivljenju vlastite stranke 1995.. godine, Finska je postala članica Europske unije.. Ulaskom u EU Finska je postala dio otvorenog globaliziranog tržišta.. Obzirom da e Hrvatska u srpnju postati punopravna članica Esko Aho je naglasio kako članstvo u EU nije rješenja za probleme i osiguranje rasta to su potezi koje treba napraviti na nacionalnoj razini, dok Europa može osigurati sredstva i alate za rast.. Esko Aho je u Udruzi Nacionalni forum prepoznao potencijal koji Hrvatsku može udaljiti od ispraznih političkih fraza i usmjeriti je ka ostvarenju konkretnih ciljeva nužnih za ekonomski i gospodarski oporavak.. Udruga je svojim dosadašnjim konkretnim radom podastrijela brojne strateške smjernice za otvorena pitanja goru ih problema u zemlji.. Do sada su u sklopu Nacionalnog foruma kroz izlaganja svoje vizije razvoja Hrvatske ponudili: prof.. Ivo Josipovi , predsjednik Republike Hrvatske, prof.. Nikica Gabri , utemeljitelj i predsjednik udruge Nacionalnog foruma, dr.. sc.. Dario Lovri , Edvin Jurin mag.. oecc.. , prof.. Stipe Oreškovi , doc.. Božo Skoko, prof.. Dragan Primorac, doc.. sc Sre ko Favro i mnogi drugi stručnjaci i znanstvenici s različitih područja djelovanja.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=180
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: ESKO AHO.. Premijer Republike Finske (od 1991.. godine); Viši znanstveni suradnik na Sveučilištu Harvard (trenutno); partner savjetnik u Nokia Corporation; Autor strategije inovacija Europske Unije Creating an Innovative Europe.. Esko Aho 1991.. godine izabran je za premijera Finske u dobi od samo 36 godina te je time postao najmla i premijer u njezinoj povijesti.. Tijekom političkog mandata predsjedao je znanstvenim i tehnološkim Vije em Finske te je tako er zaslužan za ulazak Finske u Europsku uniju.. Aho je tijekom 2000.. godine vodio studijsku grupu na temu političke i ekonomske implikacije Europske Unije u globalnim odnosima pri Institutu za politiku Sveučilišta Harvard - SAD.. Godine 2012.. Esko Aho imenovan je višim znanstvenim suradnikom Mossavar-Rahmani Center for Business and Government (M-RCBG) na John F.. Kennedy School of Government pri Sveučilištu Harvard, gdje provodi istraživanje s naglaskom na promjene u ulozi države u očuvanju dobrobiti i konkurentnosti.. 2004.. godine Aho postaje predsjednikom Sitre, finskog inovacijskog fonda na čijem je čelu bio do 2008.. Tijekom tog perioda, vodio je skupinu stručnjaka koja izra uje smjernice za jačanje europskih istraživačkih i inovativnih dostignu a, što je rezultiralo stvaranjem izvještaja za Europsku komisiju naziva Creating an Innovative Europe , poznatijeg kao Aho report.. Tako er, tijekom 2008.. godine nalazio se na čelu vladinog tijela koje je donijelo prijedlog finske nacionalne inovacijske strategije.. U lipnju 2010.. god.. Aho postaje član Osnivačkog Vije a Skolokovo centra za inovacije znanstveni i tehnološki centar za razvoj i komercijalizaciju naprednih tehnologija, čiji su članovi neki od najuspješnijih i najpoznatijih svjetskih menadžera, poput Petera Löschera (predsjednik i glavni izvršni direktor u Siemens AG) , Erica E.. Schmidta (predsjednik i glavni izvršni direktor u Google Inc), Martina Bouyguesa (supredsjedatelj francuske industrijske grupe Bouygues), Ratana Tataa (predsjednik Tata Sons), Johna Chambersa T.. (predsjednik i glavni izvršni direktor na Cisco Systems, Inc).. U periodu od 2009.. do 2012.. godine Aho je izvršni potpredsjednik korporativnih poslova Nokia Corporation, odgovoran za vo enje Uprave i odjela Odnosa s javnoš u, čija glavna zada a je bila pra enje aktualnih trendova svjetske poslovne politike te planiranje aktivnosti  ...   nerješiv problem.. Naime, gospodarska kriza potresla je i neke od najrazvijenijih europskih zemalja, koje su zahvaljuju i odlučnoj politici prevladale krizu i stvorile uvjet za rast, razvoj i prosperitet.. MOŽE SE!.. Jedna od takvih zemalja je Finska koja se sredinom devedesetih godina prošlog stolje a borila s najve om krizom u svojoj povijesti.. Raspadom Sovjetskog Saveza, Finska je izgubila glavnog trgovinskog partnera što je rezultiralo drastičnim padom izvoza, nezaposlenost se pove ala gotovo pet puta, BDP se strmoglavio za preko 13 posto, a sukladno tome, pao je i kreditni rejting zemlje.. Zahvaljuju i odlučnoj politici tadašnjeg premijera Eska Aha, zemlja se u kratkom roku uspjela izvu i iz ekonomske krize i stvoriti temelje za rast.. Imaju i na umu kako je upravo gospodarska kriza glavna prepreka ka stvaranju napredane i uspješne europske zemlje Udruga Nacionalni forum odlučila je u sklopu Nacionalnog foruma prigodnog naziva Može se ugostiti upravo Eska Aha, uglednog europskog političara i vrhunskog menadžera, zagovornika ideje Inovativna Europa.. Esko Aho predstavit e gospodarsko-ekonomski finski model i svoju politiku, koja je imala odlučuju u ulogu u prevladavanju gospodarske krize.. Uz finski model, Aho e predstaviti ideju Inovativne Europe.. Naime, Esko Aho je zagovornik inovativnog društva što je i potvrdio sastavljaju i strategiju za stvaranje inovativne Europe ( Aho Report on Creating an Innovative Europe ) za Europsku komisiju.. Inovativna Europa teži stvaranju inovativnog i prijateljskog tržišta, pove anom koncentriranju resursa, naglasku na produktivnosti istraživanja i razvoja te ve oj mobilnosti ljudskog i financijskog kapitala, organizacija i znanja.. INOVATIVNA EUROPA - STVARANJE EUROPSKOG TRŽIŠTA KOJE POTIČE I OHRABRUJE INOVACIJE.. Esko Aho je u Nacionalnom forumu prepoznao potencijal koji Hrvatsku može udaljiti od ispraznih političkih fraza i usmjeriti je ka ostvarenju konkretnih ciljeva nužnih za ekonomski i gospodarski oporavak.. Udruga je svojim dosadašnjim konkretnim radom podastrijela brojne strateške smjernice za otvorena pitanja goru ih problema u zemlji, a u sklopu četvrtog Nacionalnog foruma ponudit e odgovor na pitanje što se mora učiniti kako bi Hrvatska doživjela ekonomski i gospodarski oporavak i kako bi se stvorili preduvjeti nužni za daljnji rast..

  Original link path: /default.aspx?id=181
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Poštovani,.. na sljede em linku možete provjeriti kada se inicijativni skup za osnivanjem ogranaka Nacionalnog foruma održava i u Vašem gradu ili blizu Vas.. Mjesta održavanja i satnicu za pojedine gradove emo naknadno objaviti.. Inicijativni skupovi nacionalnog foruma.. za osnivanje ogranaka.. Nacionalni forum..

  Original link path: /print.aspx?id=1205
  Open archive
 •  

 • Title:
  Descriptive info: Imajući na umu kako je upravo gospodarska kriza glavna prepreka ka stvaranju napredane i uspješne europske zemlje Udruga Nacionalni forum odlučila je u sklopu Nacionalnog foruma prigodnog naziva.. Može se.. ugostiti upravo Eska Aha, uglednog europskog političara i vrhunskog menadžera, zagovornika ideje Inovativna Europa.. Esko Aho predstavit će gospodarsko-ekonomski finski model i svoju politiku, koja je imala odlučujuću ulogu u prevladavanju gospodarske krize.. Uz finski model, Aho će predstaviti ideju Inovativne Europe.. Naime, Esko Aho je zagovornik inovativnog društva što je i potvrdio sastavljajući strategiju za stvaranje inovativne Europe (.. Aho Report on Creating an Innovative Europe.. ) za Europsku komisiju.. Inovativna Europa teži stvaranju inovativnog i prijateljskog tržišta, povećanom koncentriranju resursa, naglasku na produktivnosti istraživanja i razvoja te većoj mobilnosti ljudskog i financijskog kapitala, organizacija i znanja.. Udruga je svojim dosadašnjim konkretnim radom podastrijela brojne strateške smjernice za otvorena pitanja gorućih problema u zemlji, a u sklopu četvrtog Nacionalnog foruma ponudit će odgovor na pitanje što se  ...   zaslužan za ulazak Finske u Europsku uniju.. Tijekom tog perioda, vodio je skupinu stručnjaka koja izrađuje smjernice za jačanje europskih istraživačkih i inovativnih dostignuća, što je rezultiralo stvaranjem izvještaja za Europsku komisiju naziva Creating an Innovative Europe , poznatijeg kao Aho report.. Također, tijekom 2008.. Aho postaje član Osnivačkog Vijeća Skolokovo centra za inovacije znanstveni i tehnološki centar za razvoj i komercijalizaciju naprednih tehnologija, čiji su članovi neki od najuspješnijih i najpoznatijih svjetskih menadžera, poput Petera Löschera (predsjednik i glavni izvršni direktor u Siemens AG) , Erica E.. godine Aho je izvršni potpredsjednik korporativnih poslova Nokia Corporation, odgovoran za vođenje Uprave i odjela Odnosa s javnošću, čija glavna zadaća je bila praćenje aktualnih trendova svjetske poslovne politike te planiranje aktivnosti usmjerenih ka održivom razvoju i društvenoj odgovornosti.. Esko Aho je trenutno član Upravnog odbora Terveystalo, najveće finske zdravstvene uslužne tvrtke te član Club de Madrid, nezavisne organizacije posvećene jačanju demokracije, a čiji članovi su nekadašnji predsjednici i premijeri..

  Original link path: /UserDocsImages/Newsletter_MozeSe/1.link_zasto_EskoAho.htm
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Udruga Nacionalni forum svojevrstan je think tank, odnosno tijelo koje okuplja stručnjake s različitih područja djelovanja, koji posjeduju know how, odnosno potrebno znanje, vještine i stručnost.. Naime, radi se o pojedincima koji su vrsni poznavatelji gospodarsko političke situacije u Hrvatskoj, odnosno raspolažu informacijama temeljenim na relevantnim istraživanjima i analizama.. Udruga Nacionalni forum započela je sa svojim djelovanjem u studenom prošle godine organizacijom prvog u nizu planiranih događaja - Nacionalnog foruma Ideje i projekti za europsku Hrvatsku.. Potaknuti velikim interesom i odazivom građana Udruga Nacionalni forum organizirala je početkom godine drugi Nacionalni forum Demografija - uvjet hrvatske budućnosti otvarajući raspravu o  ...   (28.. veljače i 2.. ožujka) na kojoj se raspravljalo o budućnosti hrvatskog zdravstvenog sustava s ciljem sklapanja strateških partnerstva svih sudionika konferencije.. Krajem travnja ove godine organiziran je prvi regionalni Nacionalni forum Dalmacija 2013 na kojem su istaknuti nebrojeni potencijali dalmatinske regije te predstavljeni mogući razvojni projekti i usmjerenja.. Do sada su u sklopu Nacionalnog foruma kroz izlaganja svoje vizije razvoja Hrvatske ponudili prof.. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske, prof.. Nikica Gabrić, utemeljitelj i predsjednik Udruge Nacionalni forum, dr.. Dario Lovrić, Edvin Jurin mag.. Stipe Orešković, doc.. sc Srećko Favro i mnogi drugi stručnjaci i znanstvenici s različitih područja djelovanja..

  Original link path: /UserDocsImages/Newsletter_MozeSe/3.link_info_Nacionalni_forum.htm
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Tko smo mi?.. Gra ani koji su spremni slijediti ideju, a ne vo u.. Znanje, stručnost, vizija i učinkovitost su naše primarne vrijednosti, a kojima dajemo prednost pred parolama, ideologijama, politikantstvom i neradom.. Naš cilj nije prona i razlike koje nas dijele, ve pokušati izna i točke koje nas spajaju i dati viziju ovoj državi, a u tome možemo uspjeti samo kao tim koji ima jasnu zacrtanu strategiju kojoj stremi..

  Original link path: /print.aspx?id=27
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Zašto Udruga Nacionalni forum?.. Hrvatska se nalazi na važnoj prekretnici, odnosno u ljeto sljede e godine Hrvatska e postati punopravna članica Europske unije.. Iako su se sve Vlade zalagale za ostvarenje tog presudnog vanjskopolitičkog cilja, niti jedna politička opcija nije ponudila viziju ili strategiju, odnosno odgovor što e se dogoditi s Hrvatskom u toj složenoj zajednici država i naroda.. Primjerice kako se postaviti, što ponuditi na tom otvorenom me unarodnom tržištu te kako zaštiti svoje nacionalne interese u suživotu u odnosu s nadmo nijim i utjecajnijim, što su to uop e hrvatski interesi i prioriteti, što su nacionalni ciljevi unutar države u me unarodnim okvirima.. Tako er, trenutna gospodarsko ekonomska situacija u zemlji odražava se na sve društvene segmente, a čijih posljedica emo postati tek  ...   može ponuditi u budu nosti.. Upravo zato, krajnji je trenutak da se Hrvatska trgne, osvijesti svoje mogu nosti i potencijale, angažira sve raspoložive snage i stvori uvjete za kvalitetniji životni standard i prosperitet, postane zemlja zadovoljnih i sitih gra ana.. Vrijeme je da Hrvatska svojim budu im susjedima pokaže svoje novo, poželjno i samouvjereno lice, a gra anima na temelju jasne vizije, strateških ciljeva i mudrih politika zajamči siguran put u budu nost.. Preduvjet za to je jasna vizija i konsenzus svih društvenih elita oko nacionalnih ciljeva i smjerova razvoja, odnosno strateški iskorak cijele zajednice.. Upravo zato Udruga Nacionalni forum zamišljena je kao generator ideja, platforma za stvaranje i klijanje novih strateških projekta i partnerstva, a kako bi Hrvatska postala zemlja budu nosti i prosperiteta..

  Original link path: /print.aspx?id=28
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Ciljevi.. Od ostalih sličnih doga anja, Nacionalni forum se razlikuje po tome što se na njemu ne raspravlja o teorijskim strategijama, ve je cilj predstaviti konkretne vizije i projekte koji bi Hrvatsku mogli kvalitativno pozicionirati kao prepoznatljivu i stabilnu članicu Europske unije.. Primarni cilj je ponuditi ekspertna promišljanja i vizije, odnosno dati  ...   izvlačenje zemlje iz krize.. Tako er, cilj je izna i najkvalitetnija rješenja i dugoročne strategije za pretvaranje Hrvatske u uspješnu i naprednu zemlju.. Kroz Nacionalni forum eksperti e se fokusirati na tri bitne odrednice, a to su.. imidž.. naše države u europskim okvirima,.. izvozna orijentacija i kvalitetnije korištenje geostrateškog položaja.. te.. prirodnih potencijala..

  Original link path: /print.aspx?id=29
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Pregled medijskih objava od 31.. 10.. do 5.. 2012.. Pregled medijskih objava - tiskani mediji.. Pregled medijskih objava - online objave..

  Original link path: /print.aspx?id=24
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Pregled medijskih objava od 06.. do 16.. Aktual, 6.. , str.. 6, A4.. Glas Grada, 16.. 2 4, A4.. Glas Istre, 13.. 2, A3.. Glas Istre, 10.. 27 , A3.. Glas Slavonije, 10.. ,st r.. 25, A4.. Globus, 9.. 20, A3.. HRVATSKI LIST, 8.. 14, A3.. Lider, 9.. 1, A4.. 97,  ...   31, A3.. Poslovni dnevnik, 8.. 4, A3.. Poslovni dnevnik, 7.. 12, A4.. Slobodna Dalmacija, 10.. 201 2.. 10, A3.. Slobodna Dalmacija, 8.. 2012.. 32, A4.. 32, A3.. Slobodna Dalmacija, 22.. 6, A3.. Večernji list - Hrvatska, 7.. 27, A3.. Večernji list - Hrvatska, 9.. Večernji list - Hrvatska, 14.. 2012.. 26, A4..

  Original link path: /print.aspx?id=25
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Nacionalni forum: "Ideje i projekti za europsku Hrvatsku".. Prvi nacionalni forum.. Ideje i projekti za europsku Hrvatsku.. , održan je 3.. studenog 2012.. godine u čitaonici Hrvatskog državnog arhiva.. Nacionalni forum je prekretnica u promišljanju hrvatske budu nosti izvan političkih okvira i podjela koji je svojim konceptom jedinstven u hrvatskoj povijesti.. Riječ je o platformi koja okuplja intelektualce, opinion makere i stručnjake s različitih područja djelovanja, a koji e svojim znanjem i  ...   plan.. Nacionalni forum dati e prednost znanju, stručnoš u i učinkovitosti u iznalaženju prijeko potrebnih odgovora na aktualna pitanja hrvatske sadašnjosti i budu nosti.. Primarni cilj Foruma je ponuditi ekspertna promišljanja i vizije, odnosno dati smjernice razvoja i operativne politike za što brže i učinkovitije izvlačenje zemlje iz krize.. Tako er, cilj je izna i najkvalitetnija rješenja i dugoročne strategije za pretvaranje Hrvatske u uspješnu i naprednu zemlju, sa zadovoljnim gra anima..

  Original link path: /print.aspx?id=32
  Open archive •  


  Archived pages: 317