www.archive-hr-2014.com » HR » N » NACIONALNI-FORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 317 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Prvi Nacionalni forum "Ideje i projekti za europsku Hrvatsku".. Drugi Nacionalni forum "Demografija - uvjet hrvatske budućnosti".. Treći Nacionalni forum - Međunarodna zdravstvena konferencija.. Nacionalni forum - "Može se! Esko Aho".. Početna.. Izlagači.. Prof.. Nikica Gabrić.. Nikica Gabri ro en je 1961.. u Metkovi u.. Liječnik, diplomirao i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, specijalist oftalmologije.. Danas radi kao liječnik specijalist oftalmolog u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Svjetlost u Zagrebu, čiji je osnivač i ravnatelj.. Uža specijalnost mu je kirurgija prednjeg očnog segmenta u kojoj broji više od 30.. 000 operacija.. Kliniku Svjetlost u Zagrebu osnovao je 1998.. godine, 2011.. svoju je djelatnost proširio i na regiju, osnivanjem Klinika u Sarajevu i Banja Luci, a 2012.. otvorena je i Klinika Svjetlost u Splitu.. Danas je Klinika Svjetlost na tre em mjestu privatnih zdravstvenih Ustanova u Hrvatskoj po ukupnom prihodu, a prva koja djeluje isključivo na slobodnom tržištu, bez suradnje s HZZO-om.. Osim u BiH, djeluje kao konzultant u klinikama u Meljinama, Subotici, Prištini i Zemunu.. Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te suradni član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.. Usavršavao se u Japanu, Austriji, Ma arskoj, Velikoj Britaniji i Njemačkoj, a operirao je u preko 50 operacijskih sala u 17 različitih  ...   u Saboru SR Hrvatske od 1986.. do 1990.. Obnašao je i funkciju savjetnika za zdravstvo potpredsjednice Vlade Željke Antunovi u doba Račanove vlade.. Ključni naglasak predavanja Kamo ide Hrvatska, a gdje bi mogla biti?.. Nacionalni forum za cilj ima izna i neophodne i konkretne smjernice po pitanju ključnih strateških tema.. Obrazovanje kao predispozicija za novi razvoj i jačanje poduzetničkog duha, očuvanje naših bioloških potencijala, nacionalnih resursa i okoliša te konačno definiranje i usuglašavanje po pitanju nacionalne ekonomije teme su od iznimnoga značaja koje su predugo bile zanemarivane i prešu ivane.. Tako er, ma koliko to neki željeli ostaviti po strani, hitno su nam potrebna nova načela društvene raspodjele izme u onih koji pune i onih koji troše državni budžet, kao i novo pozicioniranje Hrvatske unutar me unarodne zajednice te reforma političkog sustava.. Upravo se tim pitanjima od iznimnog strateškog značaja bavi Nacionalni forum, jer krajnje je vrijeme da se ponude neki konkretni i nužni odgovori.. Hrvatskoj trebaju ljudi koji imaju fokus, posve enost, strast i viziju, kojima politika nije mjesto boga enja, nego odraz vrijednosti, odraz svijesti da u svojim kratkim životima moramo odraditi svoju dionicu.. Nacionalni Forum vidimo kao mjesto za okupljanje i razgovor takvih ljudi.. Prezentacija Prof.. Nikica Gabri.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=34
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Dr.. Dario Lovrić.. Osnovno, srednje i visoko obrazovanje stekao u Zagrebu.. Poslijediplomski studij završava na Sveučilištu u Zagrebu, a dopunsku edukaciju iz područja informatike, umjetne inteligencije, upravljanja poslovnim procesima i financijama stječe pri raznim znanstvenim i stručnim institucijama u Europi i SAD - u.. Posjeduje licencu brokera.. Jedan je od voditelja primjene i razvoja informatičkih sustava u primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.. Kao specijalni savjetnik USAID-a sudjeluje u dizajnu prve reforme bugarskog zdravstvenog sustava, član je komisije poljske Vlade za zdravstvenu reformu te sudjeluje praktički u svim reformama hrvatskog zdravstvenog sustava, a kreator je prvog privatnog zdravstvenog osiguranja u regiji.. Bio je predsjednik Udruge osiguravatelja, Zdravstvenih osiguravatelja centralne Europe te suradnik McKenzie Instituta za centralnu Europu.. Povremeni je gost predavač na raznim poslijediplomskim studijima u Hrvatskoj i izvan nje.. Od 2006.. god.. vodi konzultantsku tvrtku za područja ekologije, farmakologije, ekologije i implementacije IT tehnologija u ovim područjima.. Posebno su aktivnosti bile fokusirane na implementaciju IPA strukture u RH na području vodoopskrbe i odvodnje te promjena na farmaceutskom tržištu regije.. Ključni naglasak predavanja Voda kao masovni hrvatski izvozni proizvod.. Vodni potencijali Hrvatske su  ...   dio zaliha u obliku pitke vode.. Ovo se napose odnosi na vode tzv.. Jadranskog sliva gdje ve ina praktički pitke vode završava u moru.. Niti u budu nosti, s obzirom na demografske karakteristike naše obale i otoka, praktički je nemogu e da emo za vlastite potrebe iskoristiti ukupno više od 15-20% vodnih potencijala za sve namjene, uključivši i navodnjavanje.. Samo iz izlaznih cijevi hidroelektrana na obali u svakoj godini se izlije u more preko 1 milijarde m.. 3.. vode najviše kvalitete.. Ovo je vrijednost od 2 milijarde USD po cijenama vode iz vodovoda (više nego godišnji proračunski deficit RH).. Istovremeno regija južnog Mediterana i perzijskog zaljeva (Zemlje Arapske lige) koja nam je na udaljenosti od 3 15 brod dana ima godišnji manjak vode samo za potrebe stanovništva od 3 milijarde m.. 3.. Ovaj deficit e se u 10 godina udvostručiti.. U studiji su dana rješenja za transportne i tehnološke probleme masovnog izvoza vode, napose u zemlje izvoznice nafte te operativni prijedlozi za kapitalizaciju prirodnog bogatstva RH, praktički bez ekoloških posljedica te uz pozitivni učinak na segmente brodogradnje i transporta.. Prezentacija Dr.. Dario Lovri..

  Original link path: /default.aspx?id=35
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Doc.. Božo Skoko.. Božo Skoko je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi poslijediplomski studij iz odnosa s javnoš u te kolegije s područja komunikacijskog menadžmenta i brendiranja.. Jedan je od vode ih hrvatskih stručnjaka za odnose s javnoš u te upravljanje identitetom i imidžom država.. Doktorirao je i magistrirao politologiju, na problematici imidža država i me unarodnih odnosa s javnoš u.. Usavršavao se u SAD-u na području odnosa s javnoš u.. Suutemeljitelj je vode e hrvatske agencije za odnose s javnoš u Millenium promocije.. Kao konzultant u odnosima s javnoš u vodio je mnogobrojne komunikacijske projekte u Hrvatskoj i inozemstvu te savjetovao vode e menadžere, političare, korporacije i institucije, uključuju i i Delegaciju Europske komisije.. Trenutačno sudjeluje u nizu projekata strateškog komuniciranja za hrvatske i inozemne korporacije i institucije te u brendiranju nekoliko europskih gradova i regija.. Objavio je knjige: Hrvatska i susjedi kako Hrvatsku doživljavaju u Bosni i Hercegovini, Crnoj gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji (AGM, Zagreb, 2010.. ), Država kao brend (Matica hrvatska, Zagreb, 2009.. ), Hrvatska identitet, image, promocija (Školska knjiga, Zagreb, 2004.. i 2005.. ) i Priručnik za razumijevanje odnosa s javnoš u (Millenium promocija, Zagreb, 2006..  ...   Federalne televizije u Sarajevu te Hrvatskog programa Radio New Yorka.. Ključni naglasak izlaganja Kako hrvatski identitet učiniti konkurentnim, a od Hrvatske stvoriti brend u politici, gospodarstvu, turizmu i kulturi?.. Pred Hrvatskom, kao budu om članicom Europske unije te nedovoljno poznatom i priznatom državom, trenutačno se nalaze dva izazova kako očuvati i dalje razvijati svoj nacionalni identitet, koji je još prilično neutvr en, te kako se što kvalitetnije predstaviti svojim budu im europskim susjedima i poboljšati svoj imidž.. Naime, u globaliziranom svijetu osviješten i prepoznatljiv identitet, koji se živi te predstavlja svijetu na atraktivan, privlačan i koristan način, postaje snažna dodana vrijednost država i naroda u konkurentskoj gospodarskoj i političkoj utakmici.. S druge strane, upravo je imidž važan preduvjet za pozicioniranje države na me unarodnoj političkoj pozornici, plasiranje proizvoda na inozemna tržišta, privlačenje turista i stranih ulaganja, dobivanje poslova u drugim državama, privlačenje talentiranih stanovnika, kulturnih i sportskih doga aja, te zadobivanje poštovanja u me unarodnim odnosima i mogu nost širenja vlastitih vrijednosti.. Zato Hrvatska mora prepoznati,definirati, zaštititi i živjeti svoje posebnosti i vrijednosti te započeti strateški upravljati vlastitim imidžom u svijetu, kako bi postala uspješan, privlačan i poštovan brend me u europskim državama.. Prezentacija Doc..

  Original link path: /default.aspx?id=36
  Open archive
 •  

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Edvin Jurin, dipl.. oec.. Direktor Weber Shandwicka, podružnice jedne od najve ih agencija za PR i upravljanje komunikacijama i ugledom u svijetu u okviru grupacije McCann Erickson u Hrvatskoj.. Posebna specijalnost mu je krizni i reputacijski management, komuniciranje u turizmu i brandiranje destinacija, gradova i regija.. Autor je brojnih članaka i komentara o oglašavanju, komunikacijskom te brand i destinacijskom managementu u nizu hrvatskih i regionalnih tjednika i dnevnih izdanja.. Karijeru je započeo kao mladi ekonomist u marketingu poduze a ISTRAVINO, Rijeka.. Svoj prvi me unarodni uspjeh doživljava kao dugogodišnji direktor marketinga i član Poslovodnog odbora ACI-a, lanca marina uzduž Jadranske obale.. Tu se bavi osmišljavanjem, implementiranjem i launchingom branda ACI-a kao i prodajom u vrijeme kad je ACI slovio kao jedan od najpropulzivnijih turističkih brandova na Mediteranu.. Poslije nastavlja sa promocijom i prodajom u trgovini, duhanskoj industriji, lancima maloprodaje i medijima.. Za McCann Erickson i Momentum koordinira osmišljavanje i  ...   koautor grand PR-ixa, godišnje nagrade za dostignu a u odnosima s javnoš u u Hrvatskoj.. Ključni naglasak izlaganja Hrvatska kao Florida sjeverne Europe.. Projekt Hrvatska kao Florida sjeverne Europe ima potencijal postati jednom od ključnih poluga i generatora hrvatskog gospodarstva, posebice turizma orijentiranog cjelogodišnjem poslovanju.. Stvaranjem uvjeta da Hrvatska postane drugi dom u dijelu godine prvenstveno za sjeverne Europljane otvaramo novi gospodarski prostor.. U konačnici, kad se projekt razvije u cijelosti, prihodovat emo na desetak lokacija sa 150 tisu a pridošlih gostiju i novih potrošača za 180 dana godišnje izvan ljetnog razdoblja od 1 do 1,3 milijarde eura godišnje.. Bitni preduvjeti su pozitivna percepcija zemlje kao željene destinacije, posebno dizajniran, integralan te inovativan turistički proizvod, rješavanje dijela administrativnih prepreka te što dosljednija isporuka zamišljenog.. To se postiže poslovnim sustavom koji po pristupu viziji i logici implementacije nalikuje na uspješno oproban sustav poslovanja ACI marina uzduž Jadrana.. Prezentacija Edvin Jurin, dipl..

  Original link path: /default.aspx?id=37
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Dragan Primorac.. Dragan Primorac, pedijatar, genetičar i forenzičar, nastavnik je na američkim sveučilištima Penn State University i University of New Haven, medicinskim fakultetima Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Osijeku, te suosnivač Sveučilišnog odjela za forenzičke znanost Sveučilišta u Splitu.. Primorac čiji su radovi do sada citirani oko 1.. 500 puta, najcitiraniji je hrvatski liječnik s kliničkom specijalizacijom u njegovoj dobi, a koji živi i radi u Republici Hrvatskoj.. On i njegov tim objasnili su mehanizam nastanka bolesti krhkih kostiju u djece Osteogenesis Imperfecta, me u prvim znanstvenicima u svijetu primjenjuje analizu DNA u svrhu identifikacije skeletnih ostataka prona enih u masovnim grobnicama, jedan je od utemeljitelja forenzičke DNA analize u RH te je autor izvornih rezultata o podrijetlu Europljana, me u njima i Hrvata, koji su po prvi put objavljeni 2001.. godine u vode em znanstvenom časopisu Science.. Me u utemeljiteljima je jednog od najuglednijih me unarodnih znanstvenih društava iz područja forenzičke i kliničke genetike International Society for Applied Biological Sciences.. Kao pozvani predavač sudjelovao je u radu više od 60 znanstvenih skupova širom svijeta te  ...   ani Republike Hrvatske su ga proglasili najuspješnijim ministrom.. Ključni naglasak izlaganja Vanjskopolitičko pozicioniranje Hrvatske.. Globalno pozicioniranje Republike Hrvatske u svijetu nije niti započelo.. Zbog golemih pritisaka, ulazak Hrvatske u zajednicu europskih država determiniran je vremenom, a ne sadržajima, i potpuno je nejasno kakva e uloga Republike Hrvatske, bilo gospodarska ili politička, biti u tom novom okružju.. S druge strane, Republika Hrvatska pored svih nastojanja, još uvijek nije riješila otvorena pitanja s najbližim susjedima, dapače konstantno se otvaraju novi problemi.. O širem pozicioniranju Republike Hrvatske u kontekstu Mediterana, Jugoistočne Europe ili šire gotovo da nema niti riječi.. U zemljama s vizijom, strateško pozicioniranje države, gospodarska diplomacija kao i njena konzistentna vanjska politika rezultat su nacionalnog konsenzusa, a ne prolaznosti vezane uz trajanje pojedinih političkih opcija.. Globalizacija kao dinamički ekonomski, politički i kulturni proces ne poznaje slučajnost i nesustavnost i danas je svima jasno da e Republika Hrvatska bez konzistentne vanjske politike kao i bez strateškog i vizionarskog globalnog pozicioniranja ostati na marginama svih bitnih doga anja, a u novom kompetitivnom okruženju ne e imati nikakav značaj.. Dragan Primorac..

  Original link path: /default.aspx?id=38
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Tvrtko Jakovina.. Tvrtko Jakovina redoviti je profesor na Katedri za svjetsku povijest novoga vijeka Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu.. Predaje Svjetsku povijest 20.. stolje a, Svjetsku i europsku povijest nakon 1945.. i izborne kolegije s problematikom Hladnog rata i povijesti SAD-a.. Više se puta stručno usavršavao u SAD-u (Fulbright Visiting Scholar, Georgetown University) i Ujedinjenom Kraljevstvu (Visiting Fellow, London School of Economics), sudjelovao je na nizu konferencija i znanstvenih skupova, održao niz predavanja u zemlji i na stranim sveučilištima.. Stalno je angažiran kao nastavnik poslijediplomskog programa MIRRES University of Bologna (Centro i Europa orientale e balcanica), doktorskih programa na Fakultetu političkih znanosti i Filozofskom fakultetu.. Autor je nekoliko knjiga (posljednja Tre a strana Hladnog rata tiskana 2011.. ; uredio je zbornik Hrvatsko prolje e, 40 godina poslije , svibanj 2012.. )..  ...   potpredsjednik Upravnog odbora Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo.. Ključni naglasak izlaganja Je li budu nost Hrvatske zapisana u njezinoj povijesti?.. Povijest uglavnom nije učiteljica života, ali svi oni koji o prošlom ne mogu razgovarati, o budu nosti moraju šutjeti.. U svom izlaganju nastojat u pokazati koje se pouke iz prošlog mogu izvu i, zašto su one uvijek ili često me usobno isključive ili suprotne, što u Hrvatskoj, kao i drugim sličnim društvima priječi da se racionalno pristupi onom što je bilo, pa onda i prošlo iskoristi za gledanje u budu nost.. Ponudit u nekoliko prijedloga gdje se i kako Hrvatska može strateški pozicionirati i prona i svoju nišu djelovanja za budu nost.. U svakoj prošlosti zapisana je nečija budu nost: pitanje je samo kako je čitamo i znamo li je pročitati..

  Original link path: /default.aspx?id=39
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Vladimir Ferdelji, dipl.. ing.. Ro en je u Zagrebu, 25.. veljače 1954.. gdje u okviru redovnog školovanja završava osnovnu školu, II.. gimnaziju te Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.. Služi se poslovnim engleskim jezikom, te je završio dva stupnja njemačkog jezika i pedesetak stručnih seminara s područja menadžmenta i gospodarstva.. Poslovna karijera vezana mu je uz tvrtku Elektro-Kontakt d.. d.. gdje je radio od 1982.. godine pa sve do 2012.. Od 1995.. godine bio je predsjednik Uprave Elektro-Kontakta d.. te je tvrtka u tom razdoblju ostvarivala izvrsne poslovne rezultate.. U 2012.. godini postaje pomo nikom ministra u Ministarstvu prometa te predsjednik CROMA-e.. Tijekom dosadašnje karijere obavljao je slijede e društvene funkcije: potpredsjednik HGK, predsjednik udruženja menadžera  ...   analiza i članka objavljenih u stručnoj literaturi te nositelj priznanja za najboljeg menadžera u kategoriji velikih poduze a.. Ključni naglasak izlaganja Europa regija i gradova, učinkovito upravljanje lokalnim entitetima u RH.. Lokalna uprava u novoj europskoj društvenoj strukturi imati e sve ve i značaj, jer je decentralizacija proces koji e dominirati suvremenim promjenama u društvu.. Stoga je važno da temeljni principi lokalne uprave odgovaraju osnovnim principima održivog razvoja, da cilj lokalne uprave bude stvarno zadovoljstvo gra ana, a transparentnost upravljanja potpuna.. Način odlučivanja lokalne uprave mora se odvijati uz visok stupanj sudjelovanja gra ana i civilnih udruga, a odluke vezane uz projekte čija je realizacija duža od mandata uprave, moraju se donositi referendumom.. Prezentacija Vladimir Ferdelji, dipl..

  Original link path: /default.aspx?id=40
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Sandra Švaljek.. Sandra Švaljek je viša znanstvena suradnica Ekonomskog instituta u Zagrebu, a u kojem je zaposlena od 1992.. Bavi se istraživanjima u području makroekonomije, s posebnim naglaskom na fiskalnu i poreznu politiku, kao i pitanjima povezanim s demografskim starenjem.. Objavila je niz znanstvenih radova i poglavlja u knjigama.. Sura ivala je u izradi brojnih doma ih i me unarodnih znanstvenih projekata kao član ili voditelj projektnih timova.. Ravnateljicom Ekonomskog instituta u Zagrebu postala je 2005.. Uz posao u Ekonomskom institutu u Zagrebu povremeno predaje na doktorskom studiju na Pravnom fakultetu te preddiplomskom i diplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.. Od 2000.. godine članica je Savjeta Hrvatske narodne banke.. Članica je ure ivačkog odbora časopisa.. Privredna kretanja i ekonomska politika.. te.. Croatian Economic Survey.. , i predsjednica Upravnog vije a Me unarodne diplomske škole za poslovno upravljanje (IGBS Zagreb)..  ...   priliku dopustiti da inicijative do u od onih koji su možda osobno zainteresiraniji, društveno angažiraniji i na osnovi svojih znanja i iskustava spremniji za to.. Polaze i od pretpostavke da ideje ne moraju nužno dolaziti s visokih političkih razina može se ocijeniti da se putem suradnje akademske zajednice i gospodarstva mogu ostvariti rezultati koji bi mogli bitno utjecati na konkurentnost i gospodarski razvitak.. U hrvatskim znanstvenim organizacijama postoji nedovoljno iskorišten, i od strane gospodarstva nedovoljno prepoznat potencijal znanja koji bi trebalo potaknuti da stvori most prema gospodarstvu.. Suradnja znanstvenih organizacija i gospodarskih subjekata mogla bi rezultirati zajedničkim istraživačkim ili nastavnim programima čiji bi cilj bio razvoj novih, konkurentnih i inovativnih proizvoda.. Primjeri suradnje znanstvenih organizacija i gospodarstva u svijetu pokazuju da, suprotno odre enoj bojazni, ona može poboljšati znanstvenu produkciju i kvalitetu nastavnih programa te olakšati i ubrzati razvoj novih proizvoda..

  Original link path: /default.aspx?id=41
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Stipe Orešković.. Stipe Oreškovi je redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb.. U području znanosti i obrazovanja ostvario je dugogodišnju suradnju sa vode im sveučilištima (Harvard University, London School of Economics, LSHTM, Bocconi University) kao član osnivač, istraživač, gost predavač i organizator me unarodnih konferencija.. Direktor je WHO kolaborativnog Centra za HIV Suvreillance koji je u proteklih 10 godina djelovanja svoj proizvod izvezao u 86 zemalja svijeta.. Kao konzultant radio je na velikom broju projekata u Hrvatskoj i inozemstvu za Svjetsku Banku, Europsku komisiju i Svjetsku zdravstvenu organizaciju na projektima razvoja zdravstvenih sustava i znanosti.. Ima dugogodišnje iskustvo na vode im menadžerskim pozicijama u znanstvenim i gospodarskim subjektima.. Širi pregled karijere i  ...   sveučilišno obrazovanih i vrhunski treniranih ljudi.. Istovremeno sustav koji predstavlja, što je slučaj u ve ini razvijenih zemalja svijeta, jedan od najve ih rizika za održivost nacionalne ekonomije.. U prezentaciji odgovaramo na nekoliko pitanja: Zašto je zdravstvo najvažniji ekonomski i socijalni sustav današnjice? Ho e li udio zdravstvene potrošnje u GDP-u narasti do 27 posto? Koji ekonomski sustav to može podnijeti? Koja je nova matrica mišljenja o zdravstvu? Koji su mogu i scenariji za zdravstvo Hrvatske do 2025.. ? Njemačka i SAD: zemlje koje su od zdravstva napravile velike izvoznike i poslodavce? Kako su ostvarile taj cilj? Može li zdravstvo postati jedno od velikih rješenja za budu nost Hrvatske? Kako?.. Stipe Oreškovi..

  Original link path: /default.aspx?id=42
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Srećko Favro.. Po završetku Pomorskog fakulteta, završio VI.. stupanj - Upravljanje jahtama i marinama i VII.. stupanj smjer Pomorski menadžment.. Završava poslijediplomski - doktorski studij Sveučilištu u Zadru.. U organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i Splitu završava edukaciju Korporativno upravljanje za članove nadzornih i upravnih odbora , 2000.. godine imenovan je Stalnim sudskim vještakom za pomorski promet, 2005.. godine primljen je u Me unarodno udruženje pomorskih eksperata IIMS International Institute of Marine Surveying , a čiji je regionalni predstavnik.. Gostuju i profesor: Ekonomski fakultet u Splitu, Pomorski fakultet u Kotoru, PMF u Novom Sadu, Veleučilište VERN u Zagrebu i Wessex Institute of Technology u Southamptonu.. Koautor knjige: Favro, Kovači Nautički turizam i luke nautičkog turizma i više od 50 znanstvenih članaka u doma im i me unarodnim časopisima, te znanstvenim konferencijama.. Tako er sudjeluje u izradi Vladina projekta Razvoj sustava turističkih lučica na hrvatskim otocima u svojstvu stručnog suradnika - konzultanta Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo.. Od 1.. listopada 2005.. izvršni je direktor projekta Studije razvoja nautičkog  ...   kao preduvjet turističkog razvoja i mogu nosti kapitalizacije položaja i krajobraza hrvatskog Jadrana.. Hrvatski litoralni prostor posjeduje jedinstvenu atraktivnost obale i otoka te čini geografsku osnovu za razvoj nautičkog turizma koji je neprijeporno autentičan i posebno prepoznatljiv hrvatski turistički proizvod.. Štoviše, slobodno se može re i da je upravo on izvorni i najmarkantniji tržišni znak /trade mark/ hrvatskog turizma, posebice njegova apsolutno najvažnijeg i najvrednijeg dijela koji se odnosi na more i pripadaju a dodirna ,jedinstvena, prirodna, priobalna i otočna područja.. Unatoč sadašnjim razvojnim dostignu ima, u mnogim elementima, a i u cjelini gledano, ipak još uvijek nije dosegnuo razinu kvalitete u skladu s raspoloživom prostornom osnovom.. Nepostojanje odgovaraju eg pristupa realizaciji postoje ih strateških razvojnih dokumenata posebno se očituje kroz socio-gospodarsko nazadovanje otočnog prostora uz izraženu depopulaciju, nekontrolirano devastiranje netaknute prirode.. Primjenom modela održivog razvoja u strateškom planiranju razvoja nautičkog turizma i komplementarnih djelatnosti nautičkog gospodarstva, može se na dugoročnoj osnovi iskoristiti najvredniji hrvatski prirodni potencijal za poboljšanje gospodarsko-socijalne slike hrvatskog nautičkog prostora (priobalja i otoka).. Sre ko Favro..

  Original link path: /default.aspx?id=43
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Mr.. iur Željko Kardum, dipl.. CIPR.. Dvadeset godina iskustva u financijama, na tržištu kapitala te odnosima s javnoš u.. Magistar prava (PFZ, Sveučilišta u Zagrebu) gotovo cijelu karijeru proveo je na promicanju hrvatskog tržišta kapitala, hrvatskih kompanija u zemlji i inozemstvu te komunikaciji i radu u medijima.. Novinar, urednik i voditelj na Radiju 101, OTV-u i Hrvatskoj televiziji (15.. Godina u emisiji.. Poslovni klub.. ).. Objavljuje članke u velikom broju tiskanih medija, a ve dvanaest godina redovito piše financijske kolumne.. (trenutno u financijskom mjesečniku Forbes i Globusu).. Više od 18 godina intenzivno je sura ivao sa Federacijom Europskih tržišta kapitala u Bruxellesu.. Bio je član Savjeta Vlade RH u projektu Svjetske Banke/ IBRD, za izradu komunikacijskog sustava unutar državne Uprave.. Gost predavač na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a ve četvrtu godinu drži kolegij Odnosi s financijskom javnoš u na Veleučilištu VERN.. 10.. rujna 2010.. godine izabran je u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije na Visokoj poslovnoj školi Libertas.. Stručno se usavršavao u zemlji i inozemstvu: Bank of England, Center for Central  ...   enje zdravog razuma u hrvatsku ekonomiju.. Čim se spomene rezanje državnih troškova, političari to javnosti prikažu kao zahtjev za uzimanjem od sirotinje, socijale, penzija i otpuštanje vrijednih državnih službenika koji ionako rade za crkavicu.. To je čisti spin kojim se prikriva bujanje nepotrebne legislative, funkcija, poslova i zombija koji e to provoditi! Jedini pravi poticaj gospodarstvu je zaustavljanje državnog rasipanja nacionalnih resursa i zaustavljanje usmjeravanja novca u propale sektore.. Zaustavljanje sanacija poduze a koja to zapravo nisu.. Subvencije? Za što točno? Država je u 2011.. od gospodarstva uzela, a potom po svom ključu, onima koje voli, razdijelila 9 milijardi kuna državnih potpora.. Devet tisu a milijuna kuna! A 44% onih koji su potpore dobili smatra da one nisu imale.. nikakav.. ili jako mali utjecaj na njihovo poslovanje! Pravi poticaj gospodarstvu je ostavljanje više novca u rukama produktivnog sektora i gra ana.. Oni ga jedini mogu investirati u nova radna mjesta i rast.. Ho e li se to dogoditi? Ne e.. Država e i dalje uzimati novac od svih i davati ga onima koje više voli.. Prezentacija Mr..

  Original link path: /default.aspx?id=44
  Open archive •  


  Archived pages: 317