www.archive-hr-2014.com » HR » N » NACIONALNI-FORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 317 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Prvi Nacionalni forum "Ideje i projekti za europsku Hrvatsku".. Drugi Nacionalni forum "Demografija - uvjet hrvatske budućnosti".. Treći Nacionalni forum - Međunarodna zdravstvena konferencija.. Nacionalni forum - "Može se! Esko Aho".. Početna.. Moduli trećeg Nacionalnog foruma – "Health inWest".. Poslodavci, poduzetnici i projekti.. doc.. Vladimir Mozetič, ravnatelj Poliklinike Medico i Dragutin Kopasić, ravnatelj Opće bolnice Čakovec - Odnos javnog i privatnog u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.. Doc.. Vladimir Mozeti.. Ro en je 1967.. godine u Rijeci.. Diplomirao je pri Medicinskom fakultetu u Rijeci.. Od 1992.. do 2005.. godine radio je pri Klinici za urologiju KBC Rijeka.. Od 2006.. godine zaposlen je u Poliklinici Medico, u kojoj 2008.. godine postaje ravnatelj.. Doktorsku disertaciju obranio je 2005.. godine , a posjeduje i stručnu titulu specijaliste menadžmenta u zdravstvu.. Predsjednik je  ...   u 3 stručne knjige te koautor u više od 30 znanstvenih i stručnih članaka.. Oženjen je i otac troje djece.. Dragutin Kopasi.. Dragutin Kopasi ,ro en 6.. svibnja 1965.. u Prelogu.. Stručni naziv: specijalist anestezije i reanimacije, specijalist hitne medicine.. Adresa: Donji Vidovec, Bra e Radi a 73.. Nacionalnost: Hrvat.. Izobrazba: 1984-1990 Medicinski fakultet Zagreb, 1992.. stručni ispit za liječnika u Zagrebu,1993-1997 specijalizacija u Čakovcu i Zagrebu,1997.. specijalistički ispit, 2002.. strukovni ispit za zdravnika u Ljubljani.. Radno iskustvo: 1991-1992 rad u ambulanti op e prakse,1992-1993 sekundarijat u ŽB Čakovec, 1993-1997 specijalizacija,1997-2005 radim u Djelatnosti anestezije,reanimacije i intenzivnog liječenja ŽB Čakovec, 2005 rukovoditelj djelatnosti, 2006-2013 ravnatelj ŽB Čakovec.. Član Predsjedništva UPUZ 2010-2012, član NO UPUZ 2013.. Domovinski rat: Spomenica Domovinskog rata 1990-1992,član mobilnih ekipa Specijalne policije do 1995.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=133
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Osnovni cilj ovog modula predstavlja definiranje odnosa izme u javnog i privatnog u svim vidovima zdravstvene zaštite (primarna, polikliničko-konzilijarna i bolnička zdravstvena zaštita).. Uz to želi se dati jasna distinkcija izme u pojma poduzetnik i poslodavac, s obzirom da se u praksi ovi pojmovi učestalo zamjenjuju te im se daje pogrešno značenje.. U ovom moduli želi se dati i odgovor na pitanje tko je poslodavac kod javnih zdravstvenih ustanove te je li održiv neprofitni karakter privatnih zdravstvenih ustanova.. Posebna  ...   i rezultat poslovanja.. mr.. Marija Zuber, samostalni savjetnik RiF-a - Privatna zdravstvena ustanova kao neprofitni poslovni subjekt - realnost ili apsurd.. Mile Klepo, ravnatelj Udruge poslodavaca u zdravstvu - Tko je poslodavac u javnim zdravstvenim ustanovama.. Ivan Lukovnjak, vanjski suradnik Udruge poslodavaca u zdravstvu - Karakteristike procesa ugovaranja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.. Vladimir Mozeti , ravnatelj Poliklinike Medico i Dragutin Kopasi , ravnatelj Op e bolnice Čakovec - Odnos javnog i privatnog u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske.. Nacionalni forum..

  Original link path: /print.aspx?id=96
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Investitori u zdravlje.. Igor Čičak, Provectus Capital, Managing Partner - Private Public Partnership Concepts in the Health Sector; Case Study Sweden and Germany.. Igor Čičak.. Prezentacija Igor Čičak..

  Original link path: /default.aspx?id=134
  Open archive
 •  

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Tomislav Matić, Quaestus, Partner - Akromion Business Case; Private versus Public Health Services.. Tomislav Mati.. Prezentacija Tomislav Mati..

  Original link path: /default.aspx?id=135
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Eliaz Omer, Amethyst Radiotherapy, CFO - Romania Business Case.. Eliaz Omer.. Prezentacija Eliaz Omer..

  Original link path: /default.aspx?id=137
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Modul Investitori u zdravlje se bavi iskustvima i izazovima s kojima se susre u privatni ulagači /investitori u zdravstvu te nužnom potrebom za privatnim ulaganjima u sustavu zdravstva.. Analiziraju se razni modeli ulaganja privatnog kapitala u sustav javnog zdravstva i modele privatno javnog partnerstva, a kroz prezentacije detaljnije e se  ...   Potrebna reforma i restrukturiranje sustava se treba adresirati kako bi se omogu io ulazak privatnog kapitala u sustavu.. Osim toga prezentirat e se i nove tehnologije kao poluga za investicije, niže troškove liječenja i kvalitetnije zdravlje.. Tomislav Mati , Quaestus, Partner - Akromion Business Case; Private versus Public Health Services..

  Original link path: /print.aspx?id=97
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Zdravstvene tehnologije.. Mladen Fogec, predsjednik Uprave Siemensa Hrvatska - Prati li Hrvatska svjetske trendove u zdravstvenoj tehnologiji?.. Mladen Fogec.. Ključni naglasak predavanja.. Prati li Hrvatska svjetske trendove u zdravstvenoj tehnologiji?.. Svijet u kojem živimo se mijenja.. Očekivani životni vijek 2011.. bio je 69 godina, dok se 2050.. predvi a životni vijek od 76 godina i udvostručenje broj ljudi starijih od 65 godina života u odnosu na danas.. Trendovi u zdravstvenoj tehnologiji prate globalne promjene, proizvode se ure aji koji štede energiju, smanjuju  ...   velikom brzinom uz primjenu male doze zračenja.. U Hrvatskoj još uvijek velika ve ina ure aja za kompjuteriziranu tomografiju ima 16 i manje slojeva.. Predvi a se da e do 2017.. više od polovine volumena svjetskog tržišta predstavljati ure aji za magnetsku rezonanciju snage magnetskog polja 3T, dok Hrvatska ima samo jedan takav ure aj.. Primjer pra enja svjetskih trendova su nedavne nabavke visoko sofisticiranog neuro biplane i PET/CT ure aja predstavljaju i zadnju riječ tehnologije u svojim područjima primjene.. Prezentacija Mladen Fogec..

  Original link path: /default.aspx?id=143
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Darko Gvozdanović, voditelj kompanijskog tima za e-zdravstvo Ericssona Nikole Tesle - Integrirani informacijski sustav zdravstva-danas i sutra".. Darko Gvozdanovi.. Značaj integriranog informacijskog sustava zdravstva.. Starenje populacije je globalni trend, izražen i u Hrvatskoj, koji sa sobom donosi porast broja kroničnih bolesnika, a posljedično troškovi liječenja rastu iznad mogu nosti budžeta zbog čega je Vlada RH donijela stratešku odluku o informatizaciji zdravstva kao jednom od ključeva za rješenje spomenutog problema.. Kvalitetna implementacija ICT-a zdravstvenom i administrativnom osoblju donosi potpunu i pravovremenu informaciju, smanjenje administrativnog dijela posla, podršku aplikacije u svakodnevnom radu te unaprje enje odnosa liječnika i pacijenta.. Istodobno pacijenti dobivaju kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu skrb, kvalitetniju komunikaciju, ve u osobnu mobilnost te bolji osje aj sigurnosti i uključenosti.. Prezentacija pokazuje kako je informatizacija zdravstvenog sustava  ...   Informacijskog Sustava Hrvatske (CEZIH) koji se, iako započet kao podloga informatizaciji primarne zdravstvene zaštite, a sukladno relevantnim svjetskim tehnološko-stručnim kretanjima, razvio u nacionalni informacijski sustav zdravstva.. Budu nosti zdravstvenog sustava temelji se na sveobuhvatnom elektroničkom zapisu medicinskih podataka pacijenta te na povezivanju postoje ih zdravstvenih usluga s bolničkim informacijskim sustavom (BIS) što donosi viši stupanj efikasnosti i organiziranosti te bolju kvalitetu usluge.. Tako er, uskoro možemo očekivati i širenje informacijskog sustava zdravstva preko državnih granica te ostvarenje novih poslovnih prilika, primjerice u zdravstvenom turizmu.. Vizija zdravstvenog sustava kakvim ga vidi Ericsson Nikola Tesla, dugogodišnji partner države i sudionik dosadašnjeg procesa informatizacije, polazi od premise da kvalitetna zdravstvena zaštita treba biti dostupna svima, prema načelu sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti kao temelju poželjne zdravstvene politike.. Prezentacija Darko Gvozdanovi..

  Original link path: /default.aspx?id=145
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Krešimir Perica, voditelj prodaje poslovnih rješenja za srednju i istočnu Europu IBM Global Business Services - Kognitivno računalstvo - primjena u medicini.. Krešimir Perica.. Krešo Perica je menadžer u IBM Global Business Services, zadužen za prodaju IBM poslovnih rješenja u Srednjoj i Istočnoj Europi.. Proveo je 20 godina u IBM-u gdje je radio na različitim doma im i me unarodnim rukovode im pozicijama.. Zadnji četiri godine bio je generalni menadžer u IBM-u Hrvatska.. Čest je govornik na poslovnim okupljanjima diljem srednje i istočne Europe, te je član raznih uduga poput Nacionalnog Vije a za Konkuretntnost, Hrvatske udruga poslodavaca i Hrvatska gospodarska komora.. Ključni naglasak predavanja - Kognitivno računalstvo i  ...   industriju specifičnih analitičkih rješenja koje iskorištava duboke analize sadržaja i dokaze na temelju promišljanja.. Ono može neprekidno uzimati i analizirati Big Data (strukturirane i nestrukturirane) i otkrivati.. nove.. obrasce te uvide u nekoliko sekundi.. IBM Watson posjeduje jedinstvenu kombinaciju od tri mogu nosti koje ga odvajaju od bilo kojeg drugog sustava: obrada prirodnoga jezika, proizvodnja hipoteza i njihova evaluacija, te učenje utemeljeno na dokazima.. IBM je partner u pilot projektu s glavnim američkim zdravstvenim ustanovama i osiguravateljima, kako bi se Watson koristio u bolnicama i osiguravaju im društvima, s ciljem poboljšanja zdravstvenih tretmana i ishoda liječenja pacijenata.. Tako er se očekuje da e poboljšati produktivnost zdravstvenih djelatnika.. Prezentacija Krešimir Perica..

  Original link path: /default.aspx?id=146
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: prof.. Mario Kovač, Fakultet elektrotehnike i računarstva - Nadzor nad implementacijom IS u zdravstvu i strateški razvoj m-health usluga.. Mario Kovač.. Prof.. Mario Kovač redoviti je profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva.. Izvršni voditelj projekata, konzultant, autor i ekspert na polju arhitektura računala, multimedije, poslovnih modela za računalne sustave i mobilne sustave.. Profesor Kovač obavljao je funkcije Predstojnika Zavoda za automatiku i računalno inženjerstvo kao i Prodekana za poslovanje Fakulteta elektrotehnike i računarstva.. Trenutno je fokusiran na poslovnu suradnju sa industrijskim partnerima.. Dr.. Kovač autor je nekoliko patenata za multimedijske i smart card arhitekture i pripadne tehnologije.. Senior je member IEEE Computer Society, član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i nekoliko drugih Udruga.. Odlikovan je od predsjednika Republike Hrvatske odlikovanjem Reda Danice hrvatske s likom Ru era Boškovi a za osobite zasluge za znanost.. Ključni naglasak predavanja -.. Nadzor nad implementacijom informacijskih  ...   valjalo bi odmah na početku predvidjeti NADZOR.. Nadzor bi trebao biti pozitivno naklonjen prema obje strane (NEOVISNOST).. Isključiva orijentacija je.. uspjeh projekta.. odnosno ukazivanje na sve nedostatke obje strane.. Neutralna pomo u slučajevima neslaganja oko obaveza, tehničkim detaljima, poslovnim procesima, testiranju, primopredaji.. Mobilno zdravstvo.. Inovacije mogu pomo i sustavu zdravstva u postizanju održivosti.. S procjenom od 45 posto porasta broja osoba starijih od 65 godina u sljede ih 20 godina, financiranje rastu ih zdravstvenih troškova i omogu avanje dostojanstvenog i neovisnog života starije populacije, predstavljati e važno moralno, ali i političko pitanje.. Značajnije uvo enje ICT-a u zdravstvo.. MHealth (mobilno zdravstvo).. Ambient Assisted Living, Telemedicine.. Istraživanja pokazuju da:.. 50% pacijenata smatra da e im mHealth osigurati značajno bolju liječničku skrb, smanjiti njihove liječničke troškove.. cca 30% ušteda administrativnog vremena med.. osoblja,poboljšanje ishoda zdravstvene njege,smanjenje troškova njege pacijenata.. Prezentacija Mario Kovač..

  Original link path: /default.aspx?id=147
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: sc.. Miroslav Mađarić, savjetnik ravnatelja za informatiku u KBC Zagreb - Informatizacija kao upravljačka poluga za unapređenje i razvoj zdravstva Republike Hrvatske.. Miroslav Ma ari.. Ro en 1951.. godine, završio je Elektrotehnički fakultet, smjer računarstvo, doktorirao na sveučilišnom studiju informatike.. Prošao cijeli ciklus IT iskustva, dovršen rukovo enjem IT pogonima ponajve ih tvrtki u Hrvatskoj poput INA-e i KBC Zagreba.. Radio je u trajanju od 12 godina u najve oj bolničkoj organizaciji u Europi Krankenanstaltenges.. mbH u Garzu, Austrija.. Osim informatičkog usmjerenja, snažno je operativno i edukativno uključen u područje upravljanja inovacijom koje je u nas posve zanemareno, a možda je jedino s potencijalom za prevladavanje sadašnje krize.. Informatizacija kao upravljačka poluga za unapre enje i razvoj zdravstva RH.. U predavanju pod naslovom Informatizacija kao upravljačka poluga za unapre enje i razvoj zdravstva RH autor dr.. Miroslav Ma ari predstavlja izazove i potencijale uporabe informatičke tehnologije u prevladavanju problema zdravstvenog sustava RH.. Informatika u zdravstvenom sustavu (eZdravlje) se smatra najjačom polugom koja može izvu  ...   i omogu iti upravljanje tako velikim i složenim sustavom! KAKO? eZdravlje voditi u središnjoj organizaciji (stručnoj, financiranoj i nezavisnoj)! TKO? Stručnjaci iz zdravstvenih ustanova organizirani središnje! KADA? Za 2 godine koristi u upravljanju, za 4 godine puna integracija eZdravlja! KOLIKO? 2-3% iz zdravstvenog proračuna, pitanje je legitimno kao i pitanje cijene instrumenata u cockpit-u!.. Naglasak je na odgovoru na pitanje KAKO provesti održivu implementaciju eZdravlja? Autor podrobnije elaborira optimalnu opciju Shared Services Organization (SSO) umjesto sadašnjih manjkavih ili nepostoje ih lokalnih implementacija po bolnicama ili pak kroz sporadične projekte na nacionalnoj razini.. Zaključno se iznosi prijedlog, da takvu središnju SSO treba formirati od postoje ih IT - kadrova u zdravstvu, a vodstvo treba povjeriti stranim stručnjacima s referencama.. U 2-4 godine se može očekivati rezultat u kvalitetnijem upravljanju sustavom, uz višestruki povrat uloženog u eZdravlje kroz uštede bez štete za pacijente i zaposlene u zdravstvu te unapre enja na svih 5 strateških pravaca iz Strategije razvoja zdravstvenog sustava RH 2012-2020.. Prezentacija Miroslav Ma ari..

  Original link path: /default.aspx?id=148
  Open archive •  


  Archived pages: 317