www.archive-hr-2014.com » HR » N » NACIONALNI-FORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 317 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Prvi Nacionalni forum "Ideje i projekti za europsku Hrvatsku".. Drugi Nacionalni forum "Demografija - uvjet hrvatske budućnosti".. Treći Nacionalni forum - Međunarodna zdravstvena konferencija.. Nacionalni forum - "Može se! Esko Aho".. Početna.. Moduli trećeg Nacionalnog foruma – "Health inWest".. Zdravstvene tehnologije.. Adil Džubur, General Manager at VAMStec - Patient Centered IS.. Adil Džubur.. Adil Džubur ro en je 1949.. u Skopju.. Nakon završenog studija fizike u Zagrebu, 1975.. godine započinje rad na Brodarskom institutu, gdje se u početku bavi problemima hidrodinamike, hidroakustike, obrade signala, koherentne i nekoherentne optike te holografije.. Ranih 1980-ih primarni interes mu postaje digitalna obrada slike, te je na ovim prostorima me u prvima koji se bave tim područjem u primijenjenoj znanosti.. Godine 1990.. pokre e tvrtku sa ciljem komercijalizacije stečenog znanja, te se bavi razvojem softverskih rješenja za analizu i obradu slika s primjenom prvenstveno u medicini.. Najprije u mikroskopiji (citologija i patologija) sa sustavima za morfometrijsku kvantitativnu analizu slika, zatim primjene u radiologiji, čime je začetnik ideje digitalizacije radiologije u Hrvatskoj i telemedicine.. S vremenom razvija aplikacije za sve slikovno intenzivne djelatnosti u medicinskom okruženju (endoskopija, ginekologija, kardiologija itd.. ).. Danas je razvojni pokretač i direktor tvrtke VAMS Tec s 10 zaposlenih djelatnika, a čija se rješenja izvoze u više zemalja svijeta (USA, Kanada, Indija, Španjolska, Slovenija itd.. ), dok je tvrtka nositelj ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, CE certifikata i FDA 510K.. Autor je više znanstvenih i stručnih radova iz područja kavitacije, holografske interferometrije, digitalne obrade slike i njene primjene i telemedicine.. Ključni naglasak predavanja.. ZDRAVSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV U SLUŽBI BOLESNIKA.. Informatizacija sustava zdravstvene skrbi je ve dulji niz godina proces koji je relativno visoko pozicioniran na prioritetnoj listi reformi i unapre enja cjelokupnog zdravstvenog sustava.. Ostvareni rezultati ovog procesa u značajnoj mjeri unaprijedili su pojedine segmente sustava zdravstvene skrbi.. Informatizirana je primarna zdravstvena zaštita.. Uvedeni su e-recepti što je u značajnoj mjeri skratilo vrijeme koje su bolesnici ranije trošili na pribavljanje lijekova..  ...   zapisa i opisa svih epizoda liječenja jedne osobe u tijeku njegove ili njezine medicinske povijesti.. Ovo čini drugu stranu medalje; cilj informatizacije nije samo izliječiti zdravstveni sustav od svih problema koje je imao, nego u fokus zdravstvenog informacijskog sustava postaviti bolesnika.. Bolnice i druge ustanove sustava zdravstvene skrbi zajedno s njihovim djelatnicima su tu kako bi liječile, a informatizacija bi im u tome trebala pomo i.. Zašto podatke o procedurama kojima smo podvrgli bolesnika pohranjujemo, dok istovremeno, na primjer, podatak o lijekovima koje bolesnik redovito uzima, a taj podatak ve sada postoji u informacijskom sustavu zdravstva, nije mogu e dohvatiti u nekom trenutku susreta liječnik bolesnik? Tako er, zašto na primjer ne vodimo evidenciju, ako ne o dozi ionizacijskog zračenja koju je bolesnik primio za vrijeme pretraga/terapija, onda barem o broju i vrsti pretraga tijekom kojih je bolesnik bio izložen ionizacijskom zračenju? Ovaj bi podatak zasigurno utjecao na smanjenje, odnosno racionalizaciju upu ivanja na ove pretrage.. Dozvoljavamo li bolesnicima da nehotice dodatno narušavaju svoje zdravlje potencijalnim nepotrebnim pretragama zato što ne znamo da su one negdje unutar sustava ve izvršene?.. Prijedlog koji dajemo je jednostavan.. Izmijenimo paradigmu zdravstva.. Iskoristimo informatiku i njezine potencijale kako bi od zdravstva koje se inače smatra uslužnom djelatnoš u koja troši teško zara eni novac, stvorili proizvo ača i zdravlja i novca.. Fokusirajmo se na bolesnike, i optimizirajmo sustav tako da ih što brže i efikasnije izliječimo.. Skratimo li vrijeme liječenja, naši bolesnici e se brže vratiti svojem normalnom životu i svojom produktivnoš u nadoknaditi ono što je potrošeno na njih.. Informatika je zapravo u svim ovim našim raspravama disciplina koja se bavi obradom podataka, tako da zapravo čudi da u sustavu zdravstva više podataka imamo o bolnicama nego o pacijentima.. Pridružite nam se u prezentaciji koncepta EMR, strukturiranog skupa podataka o pacijentima, koncepta koji osigurava potpuno novi pristup liječenju, a samim time i znatno optimalniji zdravstveni sustav.. Prezentacija Adil Džubur.. Ispiši stranicu..

  Original link path: /default.aspx?id=149
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Josipa Majić, Ana Burica, iDerma / BabyWatch - Rethinking Dermatology - BabyWatch Home Monitoring.. Josipa Maji.. Ana Burica.. Ana Burica, 23 godine, studentica me unarodnog diplomskog studija Master In Managerial Informatics na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.. Tijekom studija u Beču, te nakon nebrojeno mnogo posjeta privatnim dermatološkim poliklinikama, razvila je snažan interes za me unarodno poslovanje i razvoj softwerskih rješenja za medicinske niše, a čime se danas unutar INU firme trenutno bavi.. Uz iskustvo u implemetaciji sličnih rješenja u kompanijama intenzivno radi na konceptu Big Data in Medicine kroz diplomski rad.. CRM alat za privatne dermatološke poliklinike.. IDerma predstavlja gamechanging CRM alat prožet ERP elementima koji za cilj  ...   dermatolozima tj.. privatnim dermatološkim poliklinikama omogu ava direktan uvid u stanje pacijenta u realnom vremenu putem interaktivnih profila, prikupljanje velikih količina informacija o svakom pacijentu te kreiranje personaliziranog plana terapije kao i prognostike na osnovi tih informacija, umjesto uobičajenog one-size-fits-all pristupa koji se oslanja na isti plan terapije s ponekim varijacijama.. Na taj način rješavamo problem neadekvatnog sustava pra enja stanja pacijenata kako na polju dermatologije tako i u srodnim nišama i po prvi puta omogu avamo sustavne analize reakcija na OTC terapije i preparate te samim time kreiramo platformu na kojoj e doktori izgraditi kvalitetan, dugoročan i profitabilan odnos sa svojim pacijentima.. Prezentacija Josipa Maji i Ana Burica..

  Original link path: /default.aspx?id=150
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Dominik Tomičević, PeThe - Udaljena fizikalna terapija.. Dominik Tomičevi.. Dominik Tomičevi je vrlo ambiciozni student računarske znanosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.. Posebno je zainteresiran za principe obrade signala, umjetne inteligencije i strojnog učenja te njihovu primjenu u medicini.. Sudjeluje na nekoliko istraživačkih projekata iz područja računalne dijagnostike te obrade medicinskih slika, a tako er je i voditelj tima koji stoji iza rješenja PeThe usmjerenog na pružanje udaljene fizikalne terapije na potpuno nov i inovativan način.. Ključni naglasak predavanja Udaljena fizikalna terapija.. PeThe je računalni sustav za udaljenu fizikalnu terapiju koji rješava probleme ruralne fizikalne terapije te smanjuje cijenu i štedi vrijeme..  ...   slobodu i mogu nost prilagodbe svakom pacijentu posebno.. Kreirani treninzi se šalju u oblak koji se brine o sinkronizaciji tih treninga na računalo pacijenta.. Pacijent vježbe može izvoditi kod ku e, a statistika i snimke šalju se natrag terapeutu kako bi mogao pratiti napredak i modificirati vježbe ako je to potrebno.. Snimanje vježbi i validaciju odra enosti prati prostorni senzor pokreta Microsoft Kinect.. Sustav je razvio multidisciplinarni tim mladih studenata, a potencijal projekta prepoznao je i osnivač Microsofta, Bill Gates, dodijelivši timu bespovratnu stipendiju za daljnji razvoj projekta.. Sustav se ve koristi u nekoliko bolnica u Hrvatskoj i Europi.. Prezentacija Dominik Tomičevi..

  Original link path: /default.aspx?id=151
  Open archive
 •  

 • Title: Nacionalni forum - Ideje i projekti za europsku Hrvatsku
  Descriptive info: Ivor Ković, Ivor Medical - Kako spasiti život osobi u srčanom zastoju uz pomoć mobilnog telefona.. Ivor Kovi dr.. med.. , liječnik zaposlen u Hitnoj medicinskoj službi Pazin.. Inovator je, dobitnik brojnih me unarodnih nagrada za inovacije iz područja reanimacije te vlasnik obrta Ivor Medical za razvoj inovativnih medicinskih ure aja.. Aktivno je sudjelovao na najuglednijim me unarodnim skupovima i objavio ve i broj radova iz reanimatologije.. Sudjelovao je u organizaciji edukacije i opremanja prve vatrogasne postrojbe u Hrvatskoj s automatskim vanjskim defibrilatorom.. Kako spasiti život osobi u srčanom zastoju uz pomo mobilnog telefona.. U Hrvatskoj svakih sat vremena jedna osoba doživi srčani  ...   standardizirani postupci pri oživljavanju, koji se nazivaju lanac preživljavanja.. Ovaj zamišljeni lanac predstavlja uzastopne postupke koji uključuju - rano prepoznavanje simptoma koji upozoravaju na mogu i nastanak srčanog zastoja, brzo aktiviranje hitne medicinske službe, ranu kardiopulmonalnu reanimaciju, ranu defibrilaciju i kvalitetnu postreanimacijsku skrb.. Karakteristike i univerzalna rasprostranjenost mobilnih telefona mogu osnažiti svaku od navedenih karika lanca preživljavanja kroz edukaciju spasioca, uključuju i laike i profesionalce, ali i aktivnu pomo tijekom hitnih stanja.. Mobilni telefoni omogu uju brže i kvalitetnije obavještavanje hitnih službi, kvalitetniju reanimaciju, brži pronalazak i primjenu automatskih defibrilatora te adekvatniju postreanimacijsku skrb, pa se mogu smatrati medicinskim ure ajima.. Prezentacija Ivor Kovi..

  Original link path: /default.aspx?id=152
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Namjera je ovim modulom ukazati na ogroman potencijal koji u sebi krije razvoj računalnih sustava i alata za upravljanje procesima i zdravstvenim sustavom.. Sastav predavača osigurava uvid u vrhunske domete vode ih svjetskih proizvo ača (Microsoft, Siemens, Ericsson, IBM ), snažnih doma ih čimbenika (FER, IN2, Carnet), ali i korisnika kao i novih rješenja koja se primjenjuju ili su blizu toga.. Posebno treba naglasiti da e dio predavača predstaviti svoje proizvode, aplikacije nastale kao rezultat vlastitog razvoja i promišljanja u traženju prostora za poduzetničku inicijativu.. Mirela Šešerko, operativna direkorica Sektora za informacijsko-komunikacijska rješenja za poslovne korisnike T-HT - Napredne tehnologije u funkciji razvoja zdravstva.. Mladen Fogec, predsjednik Uprave Siemensa Hrvatska - Prati li Hrvatska svjetske trendove u  ...   i istočnu Europu IBM Global Business Services - Kognitivno računalstvo - primjena u medicini.. Ante Mandi , predsjednik Uprave IN2 - Bolnice u uvjetima krize - kako IT može pomo i.. prof.. Mario Kovač, Fakultet elektrotehnike i računarstva - Nadzor nad implementacijom IS u zdravstvu i strateški razvoj m-health usluga.. sc.. Miroslav Ma ari , savjetnik ravnatelja za informatiku u KBC Zagreb - Informatizacija kao upravljačka poluga za unapre enje i razvoj zdravstva Republike Hrvatske.. Josipa Maji , Ana Burica, iDerma / BabyWatch - Rethinking Dermatology - BabyWatch Home Monitoring.. Dominik Tomičevi , PeThe - Udaljena fizikalna terapija.. Ivor Kovi , Ivor Medical - Kako spasiti život osobi u srčanom zastoju uz pomo mobilnog telefona.. Nacionalni forum..

  Original link path: /print.aspx?id=98
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Uvodni govor prof.. Nikica Gabrić.. Zašto ne držim novce u Švicarskoj?.. Zato što je investiranje u zdravlje moralno, opravdano, profitabilno i društveno korisno.. Zdravlje je najve a vrijednost svih razvijenih društava Zapada.. Zdravlje je najve i pojedinačni ekonomski sektor najve e ekonomije svijeta.. Zdravstvena je industrija tehnološki najnaprednija industrija svijeta s najve im učeš em znanstvenih istraživanja.. Zdravstveni sektori su važni izvozni sektori i čine velik doprinos rastu broja zaposlenih tamo gdje tog rasta uop e ima.. Ovo su samo neke od tvrdnji koje svakog gra anina, poduzetnika, znanstvenika ili političara ne mogu ostaviti bez reakcije.. Nisu ostavile niti nas koji smo svoje karijere, a često i živote, posvetili medicini i zdravstvu, a život nas je od lječnika doveo do poduzetnika, od poduzetnika do investitora.. Zašto vrijedi investirati u zdravstvo?.. Postoji čitav niz moralnih razloga koje nitko u ovim vremenima krize ne spominje, ali koje ne treba zanemariti.. Investicije u zdravlje i zdravstvo produžuju život, smanjuju patnju i bol, izjednačuju životne šanse ljudi i otvaraju prostor za druge sadržaje života.. Zato su investicije u zdravstvo moralno opravdane.. Društva koja investiraju u zdravlje su društva kojima je vrijednost života visoko na ljestvici društvenih ciljeva.. Ali, investicije u zdravstvo ne bi postojale kada bi se temeljile samo na moralnim vrijednostima i ciljevima.. Iz tog razloga one moraju biti opravdane, djelotvorne i učinkovite.. Moraju biti racionalne i opravdane s ekonomskog i tehnološkog stajališta, moraju odgovarati stvarnim kapacitetima društva.. Kada razmišljam o svojim investicijama i svom putu od studenta medicine do liječnika, stažista, vlasnika ordinacije, do sadašnjeg statusa vlasnika lanca klinika u nekoliko zemalja regije, mogu re i da je sve to priča o impulsu, instinktu, želji  ...   i drugačije, kvalitetnije i brže, dostupnije i modernije, sve je ve i.. Prema švedskim istraživanjima, izme u šezdesete i devedesete godine trideset je godina života od toga 23 godine zdravog života u dobrom zdravstvenom sustavu.. Radi se o prilici, ne samo za pojedince, za kompanije, za bolnice i klinike, nego i za čitave države koje mogu ponuditi kombinaciju dobrih faktora: sigurnosti, lokacije, klime, znanja i reputacije.. Dobro je da su naši partneri iz svijeta izabrali upravo Hrvatsku za mjesto na kojem e okupiti ozbiljna imena svih industrijskih sektora zdravstvenog, farmaceutskog, bolničkog, financijskog, komunikacijskog, gra evinskog, osiguravateljskog da razgovaraju o novom ciklusu i novim idejama, o novim igračima koji tek stižu.. Hrvatska ima sve prethodno spomenute faktore proizvodnje i konkurentnosti, me utim nedostaje jedno.. Ne zna kako ih povezati i staviti u funkciju.. To je na sre u lakši dio priče za otvorene mozgove.. Kako spojiti postoje e.. Teško je kada se mora iz nepostoje eg stvarati novo.. Zato je funkcija ovog foruma očigledna: spojiti važne igrače, otvoriti burzu ideja komunikacija i odnosa te za godinu dana pokazati ono što je novo, što je nastalo iz te posude za fermentaciju novih projekata i ideja.. Taj e proces poslovnog vrenja olakšati činjenica da je ovdje veliki broj ljudi i kompanija kojima ovo nije prvi pokušaj, ni prvi put.. Zato vjerujem da e ovaj forum ostvariti svoj cilj i potaknuti ljude da krenu naprijed u nove poslovne uspone i avanture na sektoru koji je pun prilika i mogu nosti.. O tome vam mogu svjedočiti vlastitim iskustvom i rezultatima te vas pozivam da od Hrvatske napravite, svi zajedno koji ovdje sjedite, važno konkurentno tržište zdravstvenih usluga i proizvoda..

  Original link path: /print.aspx?id=99
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Obraćanje Maše Smokrović, dipl.. iur.. Maša Smokrovi ,.. dipl.. , predsjednica Udruge zdravstvene njege HUP-a.. Ključni naglasak predavanja - Privatno zdravstvo i poduzetnička klima.. U svakoj zemlji, pa i našoj, poduzetnici su glavni pokretač gospodarskog razvoja i zapošljavanja.. Poduzetnička inicijativa, hrabrost i spremnost na preuzimanje rizika omogu avaju stvaranje novih vrijednosti i otvaranje novih radnih mjesta što je od ključnog značaja i za pokretanje gospodarstva i za osiguranje konkurentnosti osobito imaju i u vidu naš skorašnji ulazak u EU.. Poboljšanje poslovne klime za gospodarstvo znači rast, stvaranje novih radnih mjesta  ...   na nejednakost u percepciji javnih i privatnih pružatelja zdravstvenih usluga.. U tom smislu nužno je izjednačiti kriterije ugovaranja usluge, regulirati pla anja istovjetnih usluga, izjednačiti mogu nosti obavljanja djelatnosti i uskladiti kadrovske i prostorne normative.. U Hrvatskoj privatni sektor stalno ulaže u pove anje kvalitete usluge, ima vrhunsku opremu i stručnjake, a po cijenama često konkurentnijim od javnih ustanova.. Privatno zdravstvo može sudjelovati u smanjenju ukupnih troškova zdravstvene zaštite uključivanjem kapaciteta privatnih ustanova u planove Ministarstva zdravlja kako bi se smanjila nepotrebna ulaganja države u nešto čime privatni sektor ve raspolaže..

  Original link path: /print.aspx?id=100
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Eliaz Omer, Amethyst Radiotherapy, CFO - Investing in CEE Region.. Prezentacija Eliaz Omer..

  Original link path: /print.aspx?id=101
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Dragan Primorac – Da li je znanost rezervirana samo za javno zdravstvo?.. Prezentacija prof.. Dragan Primorac..

  Original link path: /print.aspx?id=102
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Ljubo Jurčić, Ekonomski fakultet Zagreb - Makroekonomski efekti zdravstvenog turizma.. Prof.. Ljubo Jurči.. Profesor Me unarodne ekonomije na dodiplomskom studiju, a Makroekonomskog menadžmenta, Determinante nacionalne konkurentnosti i Teorija vanjske trgovine na poslijediplomskim studijima na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.. Objavio je više od sto znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomske politike, me  ...   nekoliko me unarodnih znanstvenih časopisa.. Predsjednik je Hrvatskog društva ekonomista od 2006.. Bio je ministar hrvatskog gospodarstva 2002- 2003.. godine, a saborski zastupnik u mandatu 2003 - 2007.. , i 2007 2011.. Dobitnik je nagrade Privrednog vjesnika Gorazd Niki za Ekonomskog analitičara godine za 2010.. , 2011.. i 2012.. godinu.. Ljubo Juči..

  Original link path: /print.aspx?id=103
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Norman Sartorius - Mentalno zdravlje kao najveći zdravstveni izazov 21.. stoljeća.. Norman Sartorius.. Profesor Sartorius završio je medicinu i specijalizaciju iz psihijatrije i neurologije u Zagrebu gdje je tako er diplomirao i doktorirao psihologiju.. Nakon rada na Univerzitetskoj klinici u Zagrebu Profesor Sartorius je radio u Svjetskoj Zdravstvenoj Organizaciji gdje je tokom vise od dvadeset godina bio Direktor Odjela za Duševno Zdravlje.. Nakon toga bio je Predsjednik Svjetske Psihijatrijske Organizacije i Evropske Psihijatrijske Organizacije.. Profesor Sartorius je gostuju i ili počasni profesor psihijatrije na univerzitetima u Londonu (UK), Pragu (CR), St Louisu i New Yorku (SAD) i Pekingu (Kina)  ...   u Pragu, Bathu (UK), Umea (Švedska) i Kopenhagenu ( Danska) Autor je vise od 400 radova te izdavač ili autor niza knjiga.. Kratki sažetak predavanja Mentalno zdravlje kao najve i znanstveni izazov 21.. stolje a.. Šest velikih problema stoje pred medicinom u 21-om stolje u : rast komorbiditeta, naročito komorbiditeta duševnih i tjelesnih bolesti, komoditifikacija medicine, decivilizacija, demografske promjene, vračanje starih bolesti u novom ruhu i problemi vezani uz bolesti mozga i uz narušavanje duševnog zdravlja.. Od tih problema posljednji je najve i izazov zdravstvenoj službi.. Izlaganje ce ukratko razmotriti sve te probleme i mogu nosti njihova rješenja.. Norman Sartorius..

  Original link path: /print.aspx?id=104
  Open archive •  


  Archived pages: 317