www.archive-hr-2014.com » HR » N » NACIONALNI-FORUM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 317 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Nacionalni forum..

  Original link path: /print.aspx?id=199
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Original link path: /print.aspx?id=197
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Poštovani,.. na sljede em linku možete provjeriti kada se inicijativni skup za osnivanjem ogranaka Nacionalnog foruma održava i u Vašem gradu ili blizu Vas.. Mjesta održavanja i satnicu za pojedine gradove emo naknadno objaviti.. Inicijativni skupovi nacionalnog foruma.. za osnivanje ogranaka..

  Original link path: /print.aspx?id=200
  Open archive
 •  

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: U povodu teksta.. HUBOL: Nikica Gabri je demagog koji diskreditira liječnike.. , objavljenog putem HINA-e 11.. siječnja 2014.. godine, molimo Vas da objavite odgovor prof.. sc.. Nikice Gabri a:.. GABRI : LIJEČNICI SU ČASNI LJUDI, A DISKREDITIRAM LAŽLJIVCE I POLITIČKE TRABANTE.. Da se ponovo rodim opet bih izabrao časno i plemenito zvanje liječnika i sve što radim i nastupam je u interesu liječnika i pacijenata i hrvatske javnosti.. Polemika s dr.. Ivicom Babi em je, prije svega, polemika dviju javnih osoba i liječnika koji potpuno suprotno vide reformu hrvatskog zdravstvenog sustava.. Uz to, dr Babi , kao osoba koja javno predstavlja ili želi predstavljati interese sindikalno organiziranih liječnika, ne bi smjela godinama lagati, obmanjivati hrvatsku javnost i potkradati zajednicu koju financiraju svi hrvatski gra ani kroz poreze, prireze i doprinose.. Medicinska dokumentacija je uistinu liječnička tajna i neprikosnoveno je pravo na privatnost svakog čovjeka.. Me utim, dokumentacija dr Ivice Babi a o invalidnosti je velika i sramotna krivotvorina, osim imena i prezimena i op ih podataka.. Na tu laž institucije ove zemlje trebale su odavna reagirati.. Zašto? Pitaju se mnogi gra ani, pitam se i ja.. Čekamo odgovor i od njih, ali i doktora i sindikalca Ivice Babi koji prijeti i sudom.. Gospodine Babi u, 17 godina lažete, obmanjujete i potkradate zajednicu u koju se zaklinjete.. S nestrpljenjem očekujem taj Vaš sudski poziv.. Što se tiče Hrvatske udruge bolničkih liječnika (udruga u osnivanju) koja je potpisala priop enje bilo bi dobro da su se i poimenično potpisali da hrvatska javnost vidi tko štiti i brani lažnog invalida i prevaranta..  ...   ZA mjerenje kvantitativnog rada svakog liječnika u kojem e se vidjeti da svi ne rade jednako a da svi imaju istu pla u.. ZA mjerenje financijskog učinka svakog liječnika da se vidi tko zaradi, a tko ne zaradi svoju pla u.. ZA mjerenje kvalitete rada svakog liječnika (broj, složenost i uspješnost liječnika po terapijskim zahvatima i operacijama).. ZA afirmaciju mladih liječnika i liječnika srednje dobi koji ne mogu dobiti priliku da mogu samostalno primati pacijente i operirati ih a da ih u tom ne sprječavaju njihovi nadre eni.. ZA razvoj moderne hitne službe, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija gdje bi se pacijenti rješavali u istom danu a ne da bi danima ležali u bolnicama i čekali na pretrage.. ZA slanje liječnika u inozemstvo na edukacije a koje nisu sponzorirane od farmaceutske industrije nego su edukacije koje suportiraju mnoge zemlje Europe i svijeta kroz različite oblike tehničke i tehnološke pomo i a koje nedovoljno koristimo.. Za reformu zdravstva liječnici su uistinu najvažniji i najmanje 90% njih časno i odgovorno radi u korist pacijenata i struke.. U interesu struke i obrane ugleda te iste struke izuzetno je važno osuditi društveno neprihvatljivo ponašanje osoba koje narušavaju taj ugled.. Konformizam, politika nezamjeranja i učmalost institucija, a najčeš e establišmenta su prepreke za unutarnju reformu.. Bez otvorene javne rasprave u kojoj e sudjelovati ne samo bolnički liječnici nego svi liječnici kao i medicinsko osoblje ali i pacijenti i javnost nema reforme zdravstva.. Moramo imati hrabrosti da bolesno, gangrenozno tkivo Hrvatskog zdravstvenog sustava odstranimo kako ne bi umro cijeli organizam.. S poštovanjem,.. Prof.. Nikica Gabri..

  Original link path: /print.aspx?id=1204
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Ministre, tema je promašena!.. Željko Jovanovi promašio je ne samo loptu, nego i cijelu utakmicu.. U svim mojim javnim istupima ne može ni on niti bilo tko drugi na i uporište za svoju tvrdnju da ja o ljudima prosu ujem na temelju njihove nacionalnosti.. Nacionalna pripadnost nikada nije bila u mojem životu, niti e biti, moja odrednica spram čovjeka.. Isto tako u Nacionalnom forumu, kao mjestu okupljanja svih ljudi koji žele dobro ovoj zemlji, nacionalnost nije mjerilo.. Jedino su važni volja, želja i spremnost na neumorni rad za boljitak naše zemlje.. Čak štoviše, kada je o  ...   Mami a i nastavit u to činiti i dalje.. Moja opaska na rezultate ministrovanja Željka Jovanovi a iznesena u navedenom intervjuu odnosila se na njegov sva alački karakter, a ne na nacionalnu pripadnost.. Ministar Jovanovi , nažalost, svoju okolinu percipira isključivo kao niz neprijatelja.. Njegova nemogu nost pronalaženja dijaloga, kompromisa i dodirnih točaka doprinijela je eroziji hrvatskog obrazovnog sustava.. Politika sukoba i povišenih tonova nikada ne može rezultirati uspješnim reformama, zajedničkim dogovorima i boljoj budu nosti naših školaraca.. Ministre Jovanovi u, u meni nemojte dalje tražiti niti ete na i partnera za sukob i sva u..

  Original link path: /print.aspx?id=1200
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Poštovani gospodine Ciglenečki,.. cijenim Vašu sposobnost da od nebitne rečenice iz opširnog intervjua u novinama u kojima i Vi pišete, napravite cijeli traktat, ali se bojim da ste promašili i loptu i gol.. Rečenica koje ste se uhvatili oko moje opaske na rad ministra Željka Jovanovi a odnosila se, u kontekstu cjelovitog odgovora, na način i razinu komuniciranja ministra, a ne, kako Vi sugerirate, na nerazumijevanje funkcioniranja vlasti i političkog sustava.. Moje primjedbe na rad i rezultate ministra Željka Jovanovi a odnosile su se prije svega na njegovu karakternu osobinu i sva alačku prirodu, da u svemu i svima vidi neprijatelje, da nema potrebe njegovati kulturu dijaloga i potrebe saslušati i čuti i drugačija mišljenja o pitanjima koja su važna za veliki dio školske i roditeljske populacije.. I kao  ...   mojeg odnosa prema čovjeku, tako ste, eto, i Vi, kao novinar, koji ima ambicija pisati o bitnim političkim temama, od nebitne rečenice napravili, bojim se, još nebitniji tekst.. Branim Vaše pravo da mislite o meni da sam politički marginalac i Vašu neiskrenu opasku da se mnome ne biste trebali baviti (a bavite se i to s puno teksta).. Ali tako er bih volio da poštujete moje pravo da u javnoj komunikaciji pišete o meni i mojem radu na temelju valjanih i relevantnih informacija, o onome što stvarno znate i poznajete o meni kao osobi i profesionalcu.. Zato, kada i ako odlučite pisati o meni kao osobi, kao liječniku ili kao osobi koja djeluje na javnoj društvenoj i političkoj sceni, moja vrata su Vam uvijek otvorena.. Nikica Gabri , prof..

  Original link path: /print.aspx?id=1199
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Povodom komentara Željka Jovanovi a, ministra znanosti, obrazovanja i sporta, Nikica Gabri je izjavio:.. Tema je promašena.. U emisiji televizije Z1 me u prvima sam branio ministra Jovanovi a od neprimjerenih napada Zdravka Mami a i nastavit u to činiti i dalje.. Njegova nemogu nost pronalaženja dijaloga, kompromisa i dodirnih točaka doprinjela je eroziji hrvatskog obrazovnog sustava.. Nacionalna pripadnost nikada nije bila, niti e biti, ikakvo mjerilo u mojem životu.. Isto tako u Nacionalnom forumu, kao mjestu okupljanja svih ljudi koji žele dobro ovo zemlji, nacionalnost nije mjerilo.. Jedino mjerilo je volja, želja i spremnost na neumorni rad za boljitak naše zemlje.. Od ministra znanosti, obrazovanja i sporta očekuje  ...   a:.. Poštovani gospodine ministre,.. na polovici ste mandata, imate još dovoljno vremena za promjenu retorike.. Umjesto sva anja oko svjetonazorskih pitanja možete učiniti nešto dobro za školski sustav i cijelu Hrvatsku.. Nemojte svaku dobronamjernu kritiku unaprijed shva ati kao napad na svoju nacionalnost, to meni nikada nije smetalo, niti bilo mjerilo za prosudbu ikoga.. Za provo enje teških reformi, kakve su potrebne u domenama znanosti, obrazovanja i sporta, potrebna je podrška šira od birača SDP-a.. Vi bi, zajedno s Vladom, trebali trošiti manje energije na svjetonazorske ratove, a više na reforme, osobito one ekonomske prirode, kako bismo svi zajedno bolje živjeli, a naša djeca bila bolje pripremljena za život..

  Original link path: /print.aspx?id=1198
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Strani turist u Hrvatskoj prosječno ostaje devet dana.. Naš je cilj da dovedemo ljude koji e ovdje boraviti izme u 100 i 180 dana.. Da se u našoj zemlji dobro odmore, kvalitetno hrane, povoljno liječe i uživaju u našim prirodnim i povijesnim znamenitostima.. Oni e dobiti kompletnu uslugu i ugodan odmor, a Hrvatska novi model razvoja koji zemlju može izvu i iz recesije.. Profitirat e svi, od privatnih iznajmljivača apartmana, do novih hotela.. Od gra evinaca do proizvo ača hrane.. Od ugostitelja do kulturnjaka.. Turistička sezona više ne e trajati dva mjeseca, nego 365 dana u godini.. Tvrdi to prof.. Nikica Gabri , ugledni hrvatski oftalmolog i osnivač Nacionalnog foruma, koji je za Slobodnu Dalmaciju pristao detaljno predstaviti megaprojekt Hrvatske kao Floride Europe, ideju koju, zajedno s iskusnim ekonomistom mr.. Edvinom Jurinom, priprema ve nekoliko godina.. Oni žele uživati- Florida je ovdje upotrijebljena kao metafora.. Kad vrh šestara stavite negdje oko Rijeke i napravite krug od kojih petstotinjak kilometara, vidite da Hrvatskoj nadohvat ruke živi 75 milijuna ljudi čiji je indeks bogatstva 144 u odnosu na europski prosjek.. Od čega je 15 milijuna umirovljenika koji su čitav život radili i koji sada žele uživati.. Te ljude planiramo dovesti u Hrvatsku i tako proširiti broj potrošača: kad nam ve izvoz iz godine u godinu pada, doma u ekonomiju možemo ozdraviti dovode i joj nove turiste koji e kupovati njezine proizvode i usluge kaže dr.. Gabri.. Ljudi tre e životne dobi jedna su od ciljanih populacija.. Oni bi hladne austrijske, njemačke ili norveške zime mogli zamijeniti onim umjerenim, mediteranskim, u nekom od dalmatinskih gradova.. Ili u privatno iznajmljenim apartmanima, ili u potpuno novim naseljima.. Na raspolaganju bi imali sve: od kvalitetne ekološki uzgojene hrane, do zdravstvene skrbi.. - Umirovljenik u Norveškoj živi sam, zimi ima 16 sati mraka  ...   er.. Ljudi više ne e morati prolijevati mlijeko koje proizvedu.. Do i e stranci koji e ga htjeti kupiti kaže Jurin, uvjeren da ovakva strategija Hrvatskoj može donijeti neprocjenjivu dugoročnu korist.. Stranci ne bi bili getoizirani u zatvorena naselja, nego bi se poticala njihova socijalizacija s lokalnom sredinom.. Bilo kroz kupnju autohtonih doma ih proizvoda, ili kroz organizaciju izleta, posje ivanje koncerata, obilazak parkova prirode i starih gradskih jezgri.. Projekt cilja i na Hrvate koji žive vani, i koji bi se, nakon okončanja radnog vijeka, željeli vratiti u Hrvatsku, i živjeti ovdje bar dio godine.. A svi oni, ističu u Nacionalnom forumu, trebat e proizvode koji nastaju u Slavonskom Brodu, Karlovcu, Osijeku ili Splitu.. - Projekt smo ve predstavili u Bruxellesu i dobili pozitivne reakcije.. Javili su nam se i australski Hrvati, koji su zainteresirani za ulaganje.. Hrvatska doista može postati Florida Europe kaže dr.. Projekt Nacionalnog foruma, uvjeren je Gabri , doista može preporoditi Hrvatsku: osigurati njezinim gra anima zaposlenje, spriječiti odljev mladih u inozemstvo i na dugi rok zajamčiti demografski opstanak Hrvatske.. MARINA KARLOVI SABOLI (preuzeto s.. slobodnadalmacija.. hr.. ).. Dubrovnik zara uje manje od Innsbrucka.. Dubrovnik je svjetski biser, a Hrvatska od njega zaradi manje od 500 milijuna eura godišnje.. Innsbruck, Beč, Prag zarade po deset milijardi eura.. Zašto? Jer turist u Dubrovniku obi e zidine i nakon tri dana nema više što u gradu raditi.. Da Amerikanci ili Talijani imaju Dubrovnik, na njemu bi zaradili 50 milijardi eura uvjeren je Nikica Gabri.. Projekt Hrvatske kao europske Floride nudi drukčiji pristup turizmu u Dubrovniku: onaj koji strancu ne e dati samo zidine, nego cjelovitu ponudu koja e se protezati od Stona do Prevlake.. I od koje e svi na tom potezu imati koristi, ne samo oni koji imaju nekretninu u staroj gradskoj jezgri..

  Original link path: /print.aspx?id=1197
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Original link path: /print.aspx?id=198
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Poštovani gosp.. Ivkoši ,.. Ne znam zašto prezirete druge i drugačije ljude, različite od Vas? Zašto svoju pismenost i načitanost, pred Boži u koji se toliko zaklinjete, kitite mržnjom i etiketama kao glavnim Vašim argumentima uperenima prema meni?.. Zašto Vam je program mržnja, a ne oprost i čovjekoljublje?.. Vaše pravo na analizu i kritiku Nacionalnog foruma i mene kao njegova predsjednika je neupitno.. Me utim, zašto se služite neistinama? Primjerice, izostavljaju i činjenicu da smo zajedno s HAZU te drugim uglednim institucijama progovorili o demografiji i populacijskoj politici kao hrvatskim prioritetima.. Tvrdite da europske umirovljenike, koje Vi ne držite ljudima, zovem da do u umirati u Hrvatsku.. Kakva podvala!.. Nastupate Vama svojstvenim i vi enim repertoarom gospodarskog neznanja, kavanske duhovitosti i političke nepismenosti.. Način Vaše komunikacije uvijek je isti.. Nikad o sadržaju.. Uvijek o prošlosti, nikad o budu nosti.. Kada bi mene zanimalo prekapanje po smetlištima prošlosti onda bi možda zavirio u arhive Vjesnika , Starta , Tla i citirao Vaše članke.. Našlo bi se tu mnogo toga čega što bi Vi rado pripisali meni.. Mnoge rečenice kojih bi se slobodni novinari u vrijeme socijalizma i danas ozbiljno postidjeli.. Bio bi to striptiz eksplicitniji od fotografija koje je objavljivao Start.. Ali mene takva okrenutost prošlosti ne zanima.. Zašto skidati gospodina u godinama? To ne zanima ni ozbiljne ljude ove zemlje koji ne dozvoljavaju da ih se stalno drži zarobljene u kavezu ideoloških podjela i povijesnih mržnji.. Kao što mene ne zanima bavljenje osobama.. Puno me više zanimaju ljudska djela nego karakteri.. Mislim da je korisnije tražiti dobro u ljudskim djelima nego loše u ljudskim karakterima.. Svaka Vaša polemika počinje i završava uvredama  ...   u Hrvatskoj.. Prvi puta u povijesti nove Hrvatske, od 1990 do danas, te dvije stranke zajedno nemaju niti 50% podrške birača.. Po prvi puta u povijesti nove Hrvatske je broj onih koji misle da treba neka nova, tre a snaga koja bi izvukla Hrvatsku iz depresije, puno ve i od podrške lijevima i desnima.. Po prvi puta u povijesti nove Hrvatske ne postoji alternativa lošoj vlasti.. Takvu katastrofu političkog legitimiteta vlade i opozicije ne mogu vidjeti ili priznati samo ideološki slijepci i birokratski pla enici.. Nacionalni forum, ljudi koji se okupljaju u novi politički projekt centra znaju slušati narod, medije i intelektualce kojima je stalo do Hrvatske.. A ne do monopola dviju Sijamskih ekonomskih politika i zara enih ideologija.. Takve poput Vas gospodine Ivkoši u, koji desetlje ima žive od rascjepa, od podjela, od sva anja nacije, možda najviše smeta što su se na Forumu okupljali ljudi od biskupa do predsjednika Republike, od laika i vjernika do matematičara i povjesničara umjetnosti, alternativaca i menadžera svjetskih kompanija, nezaposlenih i uspješnih poduzetnika.. Jedina ulaznica je bila spremnost na razgovor, na slušanje drugih i vjera da Hrvatska ima ljude i ima budu nost.. Slušali smo sve te ljude, bavili se važnim pitanjima nacije.. Tražili odgovore na pitanja sa desetinama vrhunskih stručnjaka.. Zato što smo Nacionalni i zato što smo forum! Zato što vjerujemo u dijalog i demokraciju kao prostor razgovora i dogovora.. I Vi ste gospodine Ivkoši u pozvani graditi takvu Hrvatsku.. A ne biti perjanicom crne apokalipse podjela koje razaraju hrvatsko društvo.. Gospodine Ivkoši u, postanite boljim čovjekom i u drugom čovjeku ugledajte čovjeka, a ne neprijatelja kojeg treba ukloniti.. prof.. predsjednik Nacionalnog foruma..

  Original link path: /print.aspx?id=196
  Open archive

 • Title: Nacionalni forum
  Descriptive info: Hrvatska zakoračila prema Novom putu.. Zagreb, 8.. prosinca 2013.. Nakon što je više od godinu dana.. djelovao kao aktivni.. think tank.. , Nacionalni forum započeo je proces osnivanja stranke.. U zagrebačkom hotelu Sheraton pred mnoštvom okupljenih uzvanika, članova i simpatizera Foruma, idejni začetnik i predsjednik Nacionalnog foruma prof.. Nikica Gabri otvorio je skup i tako predstavio prvi korak prema zaokretu u hrvatskoj politici.. Program Novog puta Nacionalnog foruma započeo je formiranjem Inicijative za osnivanje ogranaka regije Zagreb čiji su se predstavnici pridružili prof.. Gabri u istaknuvši kako primarni cilj Foruma nije prona i me usobne razlike, ve izna i zajedničku točku koja spaja sve gra ane želju za drugačijom Hrvatskom.. Potaknut teškom aktualnom situacijom u zemlji te sve ve om malodušnoš u i bezna em me u gra anima, Nacionalni forum predstavio je novi put u hrvatskoj politici koji e donijeti toliko željene i potrebne promjene hrvatskom društvu.. Novi put u Hrvatskoj simbolizira dolazak novih ljudi na političku scenu koji imaju viziju i energiju za pokretanje pozitivnih promjena u zemlji, a koji vra a fokus na relevantna egzistencijalna pitanja, a ne ona svjetonazorska.. Pitanja kako zaustaviti galopiraju u nezaposlenost, što ponuditi mladim obrazovanim ljudima kako bi ostali u svojoj zemlji, kako vratiti umirovljenicima pravo na dostojanstvenu starost ili pak kako svim gra anima omogu iti život koji nije na rubu egzistencije, nametnula su se kao jedni od goru ih problema koje je potrebno riješiti kako bi zemlja ostvarila svoj dugoočekivani rast.. Nacionalni forum se ne e baviti niti lijevim niti desnim niti emo se baviti svjetonazorskim podjelama.. Mi emo se baviti dvama egzistencijalnim pitanjima, pitanjem ekonomije i zapošljavanja ljudi te pitanjem demografske obnove.. Upravo novi sadržaj i nove teme, zajedno sa novim licima koji imaju potrebnu energiju  ...   nova lica koja e dati svoj doprinosu u budu em radu ogranaka regije Zagreb, dok je za koordinatora Inicijativnog odbora regije Zagreb imenovan Igor Gerenčer.. Tijekom prosinca i siječnja Nacionalni forum namjerava organizirati niz područnih inicijativnih odbora koji e za početak djelovati na lokalnoj, a potom i na nacionalnoj razini.. Nakon Zagreba planiran je osnutak inicijativnih odbora u Bjelovaru, Osijeku, Šibeniku, Rijeci, Splitu, Puli, Varaždinu, Zadru, Vinkovcima odnosno diljem cijele Hrvatske.. U Forumu su istaknuli kako su se na takav korak odlučili na poticaj mnogobrojnih gra ana diljem zemlje, odnosno svih onih koji su s entuzijazmom prihvatili ideju o osnivanju stranke te dali svoju potporu tome.. U interesu osnivača nije biti još jedna u nizu postoje ih i novoosnovanih stranaka, virtualna organizacija koja djeluje bez svog vezivnog tkiva ljudi.. Upravo ljudi sa svojim stvarnim problemima činit e sam nukleus, odnosno srž budu e stranke Nacionalni forum.. Nacionalni forum započeo je svoje djelovanje kao udruga prije više od godinu dana kad je održan prvi Nacionalni forum pod krovnom temom Ideje i projekti za europsku Hrvatsku na kojem su stručnjaci, neovisno o vlastitim političkim uvjerenjima, prezentirali potencijalne projekte koji se oslanjaju na nebrojene iskorištene mogu nosti zemlje.. Upravo je projekt Hrvatska kao Florida sjeverne Europe predstavljen na prvom Nacionalnom forumu.. Riječ je o sveobuhvatnom i kompleksnom projektu koji prema preliminarnim projekcijama može postati jedan od nositelja gospodarskog oporavka u Hrvatskoj integriraju i turizam, medicinu, znanost, sport i kulturu te otvaraju i prostor za zapošljavanje gra ana svih dobnih skupina i stručnih kvalifikacija.. U Nacionalnom forumu na početak osnivanja stranke gledaju s velikim poletom, kao na svojevrsnu prekretnicu u stvaranju hrvatske budu nosti te vjeruju kako e novi put s novim licima donijeti zaokret i toliko potrebne promjene u hrvatskom društvu..

  Original link path: /print.aspx?id=195
  Open archive •  


  Archived pages: 317