www.archive-hr-2014.com » HR » R » REFORMATUS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 155 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Főoldal | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: .. HMRKE - KJPM.. Főoldal.. Fényképek.. Hírek.. Közlemények.. Dokumentumok.. 2011.. 10.. 14 16:11.. Meghívó ikt.. : 20111011/30.. Kedves Testvéreink az Úrban,.. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és a Hercegszöllősi Református Egyházközség október 31.. -én hétfőn 16.. 00 órakor Hercegszöllősőn emlékezik a reformáció emléknapjára, és a műemlék templom belső része felújításának befejezése alkalmából hálaadó istentisztelet tart.. tovább.. (1.. rész).. BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA.. SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL.. Ügyiratszám:.. 90BP-1119/40/2011.. Ügyintéző:.. Kulcsárné dr.. Telefon:.. 279-4727.. E-mail:.. schnell.. eva@bfkh.. hu.. Tárgy:.. Arany Alkony Paskál Idősek Otthona I.. (1149 Budapest, Vezér u.. 155.. ágazati azonosító: SQ212839) működési engedély módosítási ügye (fenntartó-váltás).. HATÁROZAT.. Budapest Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatalának jogkörében eljárva az Arany Alkony Paskál Idősek Otthona I.. ágazati azonosító: S0212839) szociális intézmény fenntartó-váltására irányuló eljárásban meghozott 90BP-1119/3/2011 számú, 2011.. június 29.. -én kelt határozatomat saját hatáskörben visszavonom.. Megállapítom, hogy a visszavonás következtében a Kálvin János Presbiteri Misszió, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Missziója fenntartói jogköre nem szűnt meg, 2011.. július 1-től továbbra is fennáll.. Felhívom az Esztergomi Görög Katolikus Egyházközséget (2500 Esztergom, Kossuth u.. 60.. ; képv.. : Dr.. Baán István szórványhelynök), a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegyét (4400 Nyíregyháza, Bethlen u.. 5.. képv.. Kocsis Fülöp püspök meghatalmazásával dr.. Czifra Károly ügyvéd) továbbá a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságát, hogy az eredeti állapot helyreállításában, az ellátottak folyamatos, zavartalan ellátásának biztosítása érdekében segítsék elő a Kálvin János Presbiteri Misszió, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház Magyarországi Missziója (1174 Budapest, Horváth E.. u.. 7.. I.. képviseletre jogosult: Égető Ferenc) fenntartói tevékenységét.. A fenntartó váltásra benyújtott kérelemről hivatalom érdemben külön határozatban dönt.. A határozat visszavonásával és az eljárás megismétlésével kapcsolatos többlet költségek viseléséről hivatalom külön végzésben dönt.. Felhívom a szociális intézmény vezetőjét, hogy a kiadott tanúsítványt 5 napon belül juttassa vissza hivatalomnak.. Az eredeti állapotnak megfelelő tanúsítványt hivatalom 5 napon belül az intézményvezető részére megküldi.. A tanúsítványt jól látható helyre ki kell tenni az intézmény területén.. Felhívom a fenntartót, hogy az intézményben ellátottakat tájékoztassa az eredeti állapot helyreállításáról.. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.. Határozatom ellen, a kézhezvételtől számított.. 15 napon belül.. - Hivatalomhoz személyesen, vagy ajánlott küldeményként postai úton benyújtandó - de a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (1089 Budapest, Damjanich u.. 48.. ) címzett illetékmentes önálló fellebbezéssel lehet élni.. 1117 Budapest, Karinthy Frigyes u 1 -3.. :.. Levelezési cim: 1056 Budapest, Vác u.. 62-64.. Telefon: +36 (1) 279-4727 -.. Fax: +36 (") 2/9-4761.. E-mail: gyamhivatal.. budapest@bfkh.. - Honlap:.. www.. bfkh.. (2.. Kálvin János Presbiteri Misszió,.. a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) Magyarországi Misszója.. 1174 Budapest, Horváth Ernő u.. Elnök: Égető Ferenc lelkipásztor.. Címzettek:.. Arany Alkony Idősek Otthona.. intézményvezetői, szociális és szakmai igazgatói és valamennyi munkavállalója részére.. 1084 Budapest, Mátyás tér 6.. 1214 Budapest, Rakéta u.. 1-5.. 7-11.. 1214 Budapest, Tejút u.. 1.. 1154 Budapest, Bánkút u.. 67-69.. 2045 Törökbálint, Kazinczy út 105.. 1149 Budapest, Vezér út 155.. 1149 Budapest, Vezér út 151.. 1149 Budapest, Vezér út 153.. 1149 Budapest, Termál u.. 10.. Tárgy: munkáltatói tájékoztatás.. Tisztelt Címzettek,.. A Kálvin János Presbiteri Misszió, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) Magyarországi Misszója (1174 Budapest, Horváth Ernő u.. , Elnök: Égető Ferenc lelkipásztor, továbbiakban: Kálvin János Presbiteri Misszió) ezúton.. tájékoztatja az Arany Alkony Idősotthonok alkalmazásában álló intézményvezetőket és munkavállalókat,.. hogy a tervezett munkáltatói jogutódlás és fenntartóváltás az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség javára nem jött létre.. A fentiekre tekintettel Budapest Főváros Kormányhivatala határozatot hozott, mely szerint.. ?a Kálvin  ...   képviselője,.. - valamennyi munkavállalója és.. - ellátottja részére.. Tisztelt Címzettek!.. Az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség (2500 Esztergom, Kossuth u.. , képviseli: Dr.. Baán István szórványhelynök) és a Kálvin János Presbiteri Misszió, a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) Magyarországi Misszója (1174 Budapest, Horváth Ernő u.. , Elnök: Égető Ferenc lelkipásztor) az alábbi.. közös nyilatkozatot.. adja ki annak érdekében, hogy az Arany Alkony Idősotthonok fenntartói jogkörének gyakorlója tekintetében valamennyi érintett megbízható információt kapjon, valamint hogy az idősotthonok működésének jogszerűségét és a szociális intézményben ellátottak folyamatos, jogszabálynak megfelelő ellátását elősegítsék, és az idősotthonok fenntartói jogkörével kapcsolatos bárki számára esetleges kétséges jogi helyzetet tisztázzák:.. Az Arany Alkony Idősotthonok tekintetében fenntartóváltás az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség javára nem jött létre.. A fenntartóváltás és azzal kapcsolatban megkötött szerződések nem jöttek érvényesen létre, a szerződő feleket a szerződések nem kötik, a görögkatolikus egyház nem kívánt és nem is kíván az Arany Alkony Idősotthonok tekintetében fenntartóvá válni.. A fenntartóváltással kapcsolatban keletkezett szerződések jogszabályt.. sértőek, azok esetében az eredeti állapot helyreállításának van helye.. A fentieknek megfelelően Budapest Főváros Kormányhivatala - fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó határozatában - és a Pest Megyei Kormányhivatal egyaránt visszavonta azon határozatait, mely szerint az Arany Alkony Idősotthonok tekintetében az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség javára fenntartói jogkör jött létre.. Budapest Főváros Kormányhivatala megállapította, hogy a Kálvin János Presbiteri Misszió fenntartói jogköre nem szűnt meg, 2011.. július 1-től továbbra is fennáll, tehát jogfolytonos, és elrendelte az eredeti állapot helyreállítását.. Annak érdekében hogy az Arany Alkony Idősotthonok által ellátott idős emberek ellátása és az ott dolgozók helyzete rendeződjön, fent nevezett egyházak a hivatkozott kormányhivatali határozatok végrehajtásában, és ezzel kapcsolatban az eredeti állapot helyreállításához szükséges lépésekben együttműködnek.. Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség és együttműködés az érintett egyházak akaratával találkozik, hiszen mindkét fél akaratán kívül álló okokból következett be az a sajnálatos helyzet, hogy a Görögkatolikus Egyház nevével visszaélve, jogszabályba ütköző, a feleket kijátszó fenntartóváltás került kezdeményezésre.. Ennek megfelelően az érintett egyházak rögzítik, hogy az Arany Alkony Idősotthonok tekintetében fenntartónak csak és kizárólag a Kálvin János Presbiteri Misszió tekintendő, őt illetik és terhelik a fenntartói jogkörrel kapcsolatos jogosultságok és kötelességek.. A fentiek kapcsán az érintett egyházak rögzítik azt is, hogy az érintett szociális intézményeknél a munkavállalók tekintetében munkáltatói jogutódlás az Esztergomi Görögkatolikus Egyházközség vonatkozásában nem következett be, az Arany Alkony Idősotthonok munkavállalóinak munkáltatója továbbra is változatlan feltételekkel a Kálvin János Presbiteri Misszió.. A Kálvin János Presbiteri Missziónak a fent említett kormányhatározatok alapján joga és kötelessége fenntartóként eljárni, fenntartói jogköre miatt kötik őt a hatályos szociális jogszabályok, az ellátottakkal kötött szerződései is, amely szerződések változatlanul hatályban vannak, hiszen a megszüntetésükre, módosításukra irányuló megállapodások érvényesen nem jöttek létre.. Mivel a Kálvin János Presbiteri Missziónak kötelessége is, hogy ellássa a szociális jogszabályokban, és az idősotthoni ellátás biztosítását szolgáló szerződésekben meghatározott kötelezettségeit, ezért annak érdekében, hogy a Kálvin János Presbiteri Misszió, mint az Arany Alkony Idősotthonok fenntartója teljesíthesse a jogszabályokban és a szociális ellátásról szóló szerződésekben meghatározott kötelességeit, kérünk minden érdekeltet a hatékony és eredményes együttműködésre.. Segítségüket előre is köszönjük, életükre és munkájukra, szolgálatukra Isten gazdag áldását kívánjuk!.. Kelt Budapesten, 2011.. 09.. 21.. email: zsolt.. Pest Megye Kormányhivatala.. -.. intézményvezetői,.. ellátottjogi képviselője,.. valamennyi munkavállalója és.. ellátottja részére.. 05.. 31.. 01:22.. : 20111011/30.. Kedves Testvéreink az Úrban.. Egyházunk.. Hitvallásaink.. Hercegszollősi Kánonok.. Küldetés.. Történetünk.. 1540-1920.. 1920-1993.. 1993-tól.. Gyülekezeteink.. Bellye.. Csúza.. Kopács.. Magyarországi egyháztest.. Szervezeteink.. Borkó Juliánna Szövetség.. Dokumentumtár.. Kiadványaink.. Kalendárium.. Sajto - Református Élet.. Egyházi címtár.. Elérhetőségek.. Impresszum..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Images | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: Gyülekezet.. Any.. -Ács Gedeon.. Eszék.. Hercegszöllős.. -Filó Pál.. Szentlászló.. Vörösmart.. -Veresmarti Illés.. Gyülekezet: Kopács.. Kopács kép.. Gyülekezet: Bellye.. Bellye kép..

  Original link path: /images
  Open archive

 • Title: Hírek | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: k, 05/31/2011 - 01:22 — root.. Tovább..

  Original link path: /news
  Open archive
 •  

 • Title: Announcement | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: Announcement list.. p, 10/14/2011 - 16:11 — ejanos..

  Original link path: /announcements
  Open archive

 • Title: Documents | HMRKE - KJPM
  Original link path: /documents
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Meghívó ikt.: 20111011/30 | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház és a Hercegszöllősi Református Egyházközség szeretettel várja Önt a megemlékezésre!.. PROGRAM:.. 16.. 00 óra ? A Kulturális Minisztérium képviselőjének ünnepi köszöntése.. Ünnepi istentisztelet.. A Népkör énekkara műsora, (vezényel Veres Mária).. Helyszín.. : hercegszöllősi református templom.. Életére és munkájára Isten áldását kérjük,.. Kopácsi Kettős  ...   Református Keresztyén Egyház.. Szuperintendensi Hivatal.. HR-31327 Kopács, Petőfi Sándor u.. 4.. Tel: +385 31 752 002 ; Mob: +385 98 169 84 05.. +36 20 620 2396; +36 20 620 2395.. Levélcím: 1141 Budapest, Vezér u.. 113.. Email:.. hrccc@freemail.. és.. reformatorska.. krscanska.. crkva@os.. t-com.. hr.. Kopács, 2011.. október 11..

  Original link path: /announcement/2011-10-14/meghivo-ikt-2011101130
  Open archive

 • Title: Početna stranica | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: Početna stranica.. News..

  Original link path: /hr
  Open archive

 • Title: Home | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: Home..

  Original link path: /en
  Open archive

 • Title: Startseite | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: Startseite..

  Original link path: /de
  Open archive

 • Title: Meghívó ikt.: 20111011/30 | HMRKE - KJPM
  Original link path: /news/2011-05-31/meghivo-ikt-2011101130
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Egyházunk | HMRKE - KJPM
  Descriptive info: HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ.. Egyházunkat a Horvát Köztársaság Igazságügyi, Igazgatási és Önkormányzati Minisztériuma 2003 november 13.. -án 20-as sorszám alatt jegyezte be a független Köztársaságban bevezetett egyházi közösségek nyilvántartása szerint.. Az Egyház hivatalos képviselője a püspök.. A Somogy Megyei Bíróság (Pk.. 60137/2008.. ) eljárásában bejegyzett társadalmi szervezetként 3009-es nyilvántartási számmal szereplő szervezetünk a.. HORVÁTORSZÁGI MAGYAR REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ MAGYARORSZÁGI EGYHÁZTESTE.. Székhelye: 7957 Okorág, Rákóczi u.. Célja: az isteni küldetés betöltése, az Ige hírdetése, a szeretet megvalósítása, a közösségi rend és élet gyakorlása, a református hitelvek megőrzése érdekében alkotmányos rendben való egyházi élet folytatása.. Örökségünk és egyházi gyakorlatunk vonatkozásában híveink bizonyságtételén keresztül kifejezésre juttatjuk azon szándékunkat, hogy az 1576-os Hercegszöllősi Zsinaton megfogalmazottak  ...   azonnal, a kényszerűségből lakóhelyüket elhagyó református híveink körében szerveztük meg.. Missziónkat mintegy 186 magyarországi településen ?Délvidéki Missziós Körzet? néven a Magyarországi Református Egyház zsinata által alapított egyházi szervezetünk keretein belül végeztük Kopácsi kettős János lelkipásztor, Bóka András esperes és Szabó Imre lelkipásztor irányításával.. Magyarországi missziónk a.. KÁLVIN JÁNOS PRESBITERI MISSZIÓ.. , melyet a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (továbbiakban: HMRKE) Zsinati Tanácsa alapított, 2005.. április 12-én megtartott ülésén elfogadott 7/01/05 sz.. határozatával.. A Magyarországon nyilvántartásba vett Kálvin János Presbiteri Misszió (Somogy Megyei Bíróság (Pk.. 60065/2006.. Nyilvt.. sz.. : 3006) a Horvátországban és Magyarországon nyilvántartásba vett Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház keretében működik, mint annak önálló egyházi szervezete.. Rendszeres igehirdetési szolgálati helyeink száma 9..

  Original link path: /egyhazunk
  Open archive •  


  Archived pages: 155