www.archive-hr-2014.com » HR » V » VODOVOD-LABIN

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 80 . Archive date: 2014-08.

 • Title: Vodovod Labin home
  Descriptive info: .. Optimus Template.. Your Site Slogan.. Home.. Novosti.. Mapa weba.. Kontakti.. Pitanja i Odgovori.. Javna nabava.. Zahtjevi za prikupljanje ponuda.. O NAMA.. Misija i vizija.. Organi društva.. Povijest tvrtke.. Kakvoća vode.. Pristup informacijama.. DJELATNOSTI.. Odluke o cijeni vodnih usluga i usluga javne odvodnje (PDF).. Cjenici.. OBRASCI ZA PRIKLJUČAK.. Odluke o priključenju (PDF).. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (PDF).. Izmjene Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga (PDF).. Obrasci za priključak (DOC).. ONLINE PRIJAVE.. Kvarovi.. Reklamacija na račune.. Stanje brojila.. Dostava OIB-a.. STATISTIKA.. Izvještaj laboratorija.. ANKETA.. Upitnik o zadovoljstvu potrošača.. IZVJEŠĆA.. Popis korisnika donacija u 2013.. g.. Generalna skupština UN-a proglasila je 22.. ožujka svjetskim.. danom voda.. koji se obilježava od 1993 godine.. Zanimljivosti o vodi.. -Po bogatstvu i dostupnosti vode, Hrvatska je 5.. zemlja u Europi.. -U Hrvatskoj ima 9.. 500 m/3 vode po stanovniku.. -Prosječna potrošnja vode po stanovniku je 65 litara.. -71% Zemljine površine.. pokriveno je vodom.. -Od ukupne vode na zemlji samo je 2.. 6 % slatka voda.. -U posljednjih  ...   30.. lipnja 1994.. godine tadašnja Općina Labin osniva.. KP "VODOVOD" d.. Labin.. (.. društvo s ograničenom odgovornošću.. ).. Od 03.. studenog 1995.. godine Društvo je pod današnjim nazivom.. , te je u vlasništvu.. Grada Labina.. i Općina Raša,.. Sveta Nedelja.. ,.. Kršan.. i Pićan koji su ujedno i članovi Skupštine Društva.. Od 01.. siječnja 2012.. godine Društvo uz djelatnost javne vodoopskrbe obavlja i djelatnost javne odvodnje, a sve prema Zaključcima koje su donijele jedinice lokalne samouprave na temelju čl.. 196.. i 201.. Zakona o vodama (NN br.. 153/09).. PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI.. Javna vodoopskrba.. Javna odvodnja.. Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe.. Izvođenje priključaka na komunalne vodne građevine.. Umjeravanje vodomjera.. Proizvodnja energije za vlastite potrebe.. Put do nas?.. Vodovod Labin d.. nalazi se u Labinu.. Na.. karti.. možete pronaći točnu lokaciju.. Korisni linkovi:.. Grad Labin.. Općina Raša.. Općina Sveta Nedelja.. Općina Kršan.. Turistička Zajednica.. Istarska Županija.. Copyright 2014 Vodovod Labin d.. Sva prava pridržana.. Dizajn i izrada.. Sigma Elektronik.. Joomla Templates by Joomlashack..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Objave - novosti
  Descriptive info: Objave - novosti.. Prijava - Odjava administratora novosti.. Objava Novosti.. Sve objavljene novosti..

  Original link path: /novosti
  Open archive

 • Title: Mapa weba
  Descriptive info: O.. NAMA.. Misija, vizija i politika kvalitete.. Cjenik.. Uvjeti priključenja.. Obrasci za priključak.. Reklamacije na račune..

  Original link path: /mapa-weba
  Open archive
 •  

 • Title: Kontakti
  Descriptive info: za javnu vodooprskbu i odvodnju.. Ul.. Slobode 6 52220 Labin.. Radno vrijeme:.. 7:00 - 15:00, pauza 9:30 - 10:00.. Radno vrijeme blagajne:.. 7:30 - 13:30, pauza 11:00 do 11:30.. Dežurstvo:.. 0:00 - 24:00.. OIB.. :.. 40074412467.. Žiro račun:.. 2402006-1100387135.. IBAN: HR5424020061100387135.. Žiro račun za vodu:.. 2402006-1500265304.. IBAN: HR0924020061500265304.. #.. Ime.. E-mail.. Telefon.. Fax.. 1.. Centrala i opći poslovi.. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, vidljiva je samo ako je uključen Javascript.. 052/855-155.. 052/855-099.. 2.. Reklamacije na račune  ...   rukovoditelj financijsko-računovodstvene službe.. 6.. voditelj računovodstveno-potrošačkog odjela.. 7.. potrošački odjel.. 8.. Vodovodni priključci.. 052/884-279.. 9.. Tehnička služba.. 052/884-262.. 10.. Služba pripreme i razvoja.. 052/884-276.. 11.. Služba za pročišćavanje i kontrolu kvalitete vode.. 052/884-270.. 12.. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.. 052/855-314.. 13.. Prijava stanja vodomjera.. 052/884-277.. 14.. Prijava kvarova.. danom u vremenu od 7:00 - 15:00: 052/878-161.. 15.. radnim danom u vremenu od 15:00 - 07:00 i nedjeljom i praznikom u vremenu od 0:00 - 24:00: 052/874-311.. 16.. Odjel odvodnje..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title: Pitanja i odgovori
  Descriptive info: POSTAVITE PITANJE.. Bez Iframe-a..

  Original link path: /pitanja-i-odgovori
  Open archive

 • Title: Javna nabava
  Descriptive info: Broj: 50-01/2014.. Labin, 15.. 01.. 2014.. Temeljem članka 13.. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.. 90/11, 83/13 i 143/13), VODOVOD LABIN d.. LABIN, ulica Slobode 6, kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):.. ARTEMIDA d.. , Obala Maršala Tita 2/B, 52221 Rabac, OIB 70816717741 ARTEMIDA d.. , Obala Maršala Tita 2/B, 52221 Rabac, OIB 70816717741.. DIGA INŽINJERING d.. , Sv.. Katarine 18, 52220 Labin, OIB 57546702277 DIGA INŽINJERING d.. Katarine 18, 52220 Labin, OIB 57546702277.. INGAL d.. , Mate Poldrugovca 9, 52220 Labin, OIB 82443446606 INGAL d.. , Mate Poldrugovca 9, 52220 Labin, OIB 82443446606.. MERIDIJAN  ...   radove u građevinarstvu i ugostiteljstvu, Pićan 69C, 52332 Pićan, OIB 08720598675.. HISTRIA TUBBE d.. d.. , Industrijska 3, 52333 Potpićan, OIB 67930158481.. V.. TECTA d.. , Kršan 44 A, 52232 Kršan, OIB 51809701931.. Direktor:.. Dino Škopac, mag.. ing.. mech.. Način preuzimanja - lijevi klik za otvaranje dokumenta unutar novog prozora ili desni klik te "Save Link As" u Firefox-u ili "Save Target As" u Internet Explorer-u.. Attachments:.. REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA - sklopljenih do kraja 2011.. godine.. [REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA - sklopljenih do kraja 2011.. godine].. 182 Kb.. REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA - sklopljenih do kraja 2012.. [REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA - sklopljenih do kraja 2012.. 192 Kb..

  Original link path: /javna-nabava
  Open archive

 • Title: Zahtjevi za prikupljanje ponude
  Original link path: /zahtjevi-za-prikupljanje-ponuda
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Misija, vizija i politika kvalitete
  Descriptive info: VODOVOD LABIN.. d.. VIZIJA.. Želimo biti predvodnik u Istri i među prva tri komunalna društva u Hrvatskoj po kvaliteti usluga u.. javnoj vodoopskrbi i odvodnji na zadovoljstvo naših korisnika, a potom i vlasnika, radnika, dobavljača i.. lokalne zajednice u kojoj djelujemo.. Do 2014.. godine cilj nam je dostići pokrivenost vodoopskrbom pitkom vodom na Labinštini preko 99 %.. U odvodnji želimo u 2014.. završiti izgradnju sustava odvodnje u ind.. zoni Vinež, rekonstruirati uređaj.. za pročišćavanje otpadnih voda u Potpićnu, započeti izgradnju uređaja u Raši, i započeti s odvajanjem.. oborinske vode od fekalne kanalizacije u Labinu.. Želimo biti predvodnik u Istri i među prva tri komunalna društva u Hrvatskoj po kvaliteti usluga ujavnoj vodoopskrbi i odvodnji na zadovoljstvo naših korisnika, a potom i vlasnika, radnika, dobavljača ilokalne zajednice u kojoj djelujemo.. U odvodnji želimo u 2014.. zoni Vinež, rekonstruirati uređajza pročišćavanje otpadnih voda u Potpićnu, započeti izgradnju uređaja u Raši, i započeti s odvajanjemoborinske vode od fekalne kanalizacije u Labinu.. MISIJA.. Vlastitim znanjem i djelovanjem Vodovod Labin d.. Labin osigurava svim sadašnjim i novim korisnicima kontinuiranu, sigurnu, ekonomičnu i kvalitetnu javnu vodoopskrbu i odvodnju uz stalni cilj očuvanja okoliša i zdravlja potrošača.. POLITIKA KVALITETE.. Labin  ...   razine kvalitete pružanje usluga u svim fazama vodoopskrbe i odvodnje, vodeći pri tome računa o očuvanju zdravlja potrošača i očuvanja okoline od zagađivanja.. Zadovoljstvo naših korisnika kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, radnika, dobavljača i lokalne zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti i kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001, sustava HACCP te poštivanjem relevantnih zakonskih propisa i normi.. Politika kvalitete provodi se na način da je stalno unapređenje kvalitete sadržano u svim dijelovima poslovanja i poslovnim procesima u okviru pružanja usluga vodoopskrbe korisnicima.. Politika kvalitete temelji se na:.. - zadovoljstvu korisnika naših usluga i naših vlasnika,.. - razvoju kadrova kroz izobrazbu, napredovanje, stvaranje dobrih uvjeta rada, povećanje motiviranosti i osjećaja pripadnosti društvu,.. - odgovornosti prema društvenoj zajednici uz odgovoran odnos prema prirodnim resursima s naglaskom na zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, poštivanju zakona, propisa i standarda, otvorenosti prema javnosti, pravo na pristup informacijama i etičnost u poslovanju,.. - politici razvoja i stalnog ulaganja u kvalitetno održavanje i usavršavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje uz primjenu suvremenih tehnologija i rješenja.. Provedba politike kvalitete i njeno kontinuirano unapređenje pravo je i obveza Uprave i svih radnika Vodovoda Labin d.. Labin, 05.. 10.. 2012.. Škopac Dino..

  Original link path: /o-nama/misija-i-vizija
  Open archive

 • Title: Organi društva
  Descriptive info: Organi Društva:.. - Skupština.. - Nadzorni odbor.. - Uprava.. Skupština Društva.. Skupštinu društva čine svi članovi Društva -.. , te Općine Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan prema slijedećoj vlasničkoj strukturi:.. 1.. 54,40%.. 2.. 17,52%.. 3.. 16,50%.. 4.. Općina Sv.. Nedelja.. 8,68%.. 5.. Općina Pićan.. 2,90%.. Predsjednik Skupštine je g.. Tulio Demetlika, a ostali članovi su gđa.. Gloria Paliska Bolterstein , g.. Branko zuliani , g.. Silvan Juran i g.. Slavko Rabar.. Nadzorni odbor.. Nadzorni odbor čine pet člana.. Četiri člana izabrani su iz redova članova Društva, a peti član kao predstavnik radnika imenovan je od strane Radničkog vijeća.. Dolores Sorić - predsjednik.. Enio Bastijanić - zamjenik predsjednika.. Danije Fonović -  ...   vrši od 01.. rujna 2004.. godine.. Direktor vodi poslove Društva, organizira i upravlja procesom rada Društva na vlastitu odgovornost, te zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.. Unutrašnja organizacija Društva.. Svi poslovi i radni zadaci koji se obavljaju u Društvu sistematizirani su i grupirani na način da se obavljaju unutar pet užih organizacijskih dijelova - službi.. Radom pojedinih službi rukovode njihovi rukovoditelji.. Akti organa društva.. Klaudio Lazarić,.. [1] Godišnje izvješće za 2012.. [[1] Godišnje izvješće za 2012.. ].. 1521 Kb.. [2] Plan poslovanja za 2013.. [[2] Plan poslovanja za 2013].. 995 Kb.. [3] 1.. izmjene Plana za 2013.. [[3] 1.. 307 Kb.. [4] Plan nabave za 2013.. [[4] Plan nabave za 2013].. 388 Kb..

  Original link path: /o-nama/organi-drustva
  Open archive

 • Title: Povijest tvrtke
  Descriptive info: Poduzeće kroz povijest.. Tvrtka djeluje od 1937.. godine kao Ispostava Labin pod KP "Istarski vodovod" Opatija.. 1956.. godine kao Pogon Labin pripada KP "Istarski vodovod" Pazin.. godine pod nazivom KP "VODOVOD" LABIN.. godine tadašnja Općina Labin osniva KP "VODOVOD" d.. Labin (društvo s ograničenom odgovornošću).. godine Društvo je pod današnjim nazivom VODOVOD LABIN d.. Labin, te je u vlasništvu Grada Labina i Općina Raša, Sveta Nedelja, Kršan i Pićan koji su ujedno i članovi Skupštine Društva.. Vodoopskrba.. Voda se zahvaća sa tri izvora - izvora "Fonte Gaja - Kokoti", izvora "Kožljak" i izvora "Plomin", a po potrebi i sa izvora "Mutvica".. Vodovod Labin ima koncesiju i na izvor "Sv.. Anton" u dolini rijeke Raše koji za sada nije u eksploataciji.. Godišnje se sveukupno isporuči u sustav oko 2.. 500.. 000 m³ vode.. Izvor "Fonte Gaja - Kokoti".. Spada u sliv rijeke Raše.. Prihranjuje se iz krškog zaleđa.. Izvor "Fonte Gaja" nalazi se s lijeve strane rijeke Raše na 0,23 metara nadmorske visine udaljen od samog naselja Raša oko 1,3 km, a izvor "Kokoti" nalazi se na 0,50 metara nadmorske visine za oko 270 metara sjevernije od izvora "Fonte Gaja".. Izvor "Fonte Gaja" kaptiran je 1937.. godine, a u eksploataciji je od 1940.. godine, dok je izvor "Kokoti" kaptiran 1980.. godine i od tada je i u eksploataciji.. Kod pojave velikih kiša postoji mogućnost kratkotrajnih zamućenja vode na izvoru, a za vrijeme većeg sušnog razdoblja moguće je zaslanjenje vode.. Iz izvora se snabdijeva cijelo područje bivše općine Labin, osim Čepića, Kožljaka i Plomina.. Nema potrebe za pročišćavanjem vode već  ...   4,92 metara nadmorske visine.. Izvor je kaptiran 2005.. Snabdijeva, kao i izvor "Fonte Gaja - Kokoti", cijelo područje bivše općine Labin, osim Čepića, Kožljaka i Plomina.. Kod pojave velikih kiša postoji mogućnost kratkotrajnih zamućenja vode na izvoru.. Izvor „Bubić jama“.. Nalazi se u zaleđu Plominskog zaljeva udaljena 200 m od korita rijeke Boljunčice.. Jama je ljevkastog oblika, dimenzija na površini cca 60 x 40 m i ukupne dubine oko 25 m.. Dno je na koti od 15.. 3 m ispod razine mora, a razine vode u normalnim uvjetima eksploatacije osciliraju u rasponu 0.. 37 i 7.. 98 m n.. m.. , s prosjekom od 1.. 16 m n.. Od 1969.. g.. koristi se kao zahvat vode za TE Plomin 1, od 2000.. i za TE Plomin 2 s prosječnim godišnjim crpljenjem od oko 23 l/s, te najvećim srednjim mjesečnim crpljenjima od 31.. 3 l/s.. Od srpnja 2012.. godine je i u eksploataciji Vodovoda Labin d.. ima koncesiju na količinu od 30 l/s.. Pojavom intenzivnih oborina nakon dugotrajnijih sušnih razdoblja moguća su zaslanjenja vode.. Vodovod Labin d.. Vodoopskrbni sustav.. Vodoopskrbni sustav sastoji se od:.. približno 400 km vodovodne mreže raznog materijala i profila,.. 23 vodosprema,.. 14 prekidnih komora,.. 7 pumpnih stanica i.. 8 hidrostanica.. Sustavom je pokriveno 98% stanovništva Labinštine (Grad Labin i općine Raša, Sv.. Nedelja, Kršan i Pićan), te sveukupno ima oko 10.. 500 priključaka.. Od 1995.. godine uveden telemetrijski sustav (sustav daljinskog nadzora i upravljanja vodoopskrbnim sustavom) koji se stalno nadopunjuje, a trenutno se sastoji od:.. dispečerskog centra (uprava),.. podcentra (Fonte Gaja) i.. 7 perifernih stanica..

  Original link path: /o-nama/povijest-tvrtke
  Open archive

 • Title: Kakvoća vode
  Descriptive info: Vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin d.. koristi vodu iz.. 5 (pet) izvora.. koji su uključeni u nekoliko programa ispitivanja i to:.. prema.. nacionalnom programu praćenja prirodnih voda.. u primorsko – istarskim slivovima koje provode Hrvatske vode → izvori Kokoti i Mutvica.. prema programu istarske županije → izvori Kožljak, Plomin i Fonte Gaja.. prema ugovoru između Vodovoda Labin d.. i Zavoda za javno zdravstvo (ZZJZ) Istarske županije → svi navedeni izvori.. Kvaliteta izvora.. ispituje se u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije – Pula, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo – Zagreb kao i u vlastitom laboratoriju Vodovoda Labin d.. Osim prirodnih,izvorskih voda ispituju se i dezinficirane (klorirane) vode na mjernim postajama sustava javne vodoopskrbe koja su reprezentativna za određene dijelove distributivne mreže (vodospreme, mjesta do potrošača).. Uredbom o standardu kakvoće voda (NN 73/2013) propisuje se standard kakvoće voda za površinske vode, uključivo i priobalne vode i vode teritorijalnog mora te podzemne  ...   na temelju rezultata ocjene elemenata kakvoće u kategorije stanja: dobro stanje i loše stanje.. Monitoring stanja podzemnih voda provode Hrvatske vode.. ZZJZ Istarske županije – Pula, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša, provodi monitoring izvorišta Vodovoda Labin sukladno Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/08) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013 i NN 141/2013), na osnovu Plana programa monitoringa izvorišta vode, te daje ocjenu i mišljenje o kvaliteti vode izvorišta namijenjenoj javnoj vodoopskrbi.. Analize kvalitete sirove vode na svim izvorima pokazuju da voda zahtijeva obradu postupkom dezinfekcije prije puštanja u vodoopskrbni sustav, kako bi udovoljavala propisanim parametrima iz Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju.. Zahvaljujući mogućnosti preusmjeravanja vode iz sva četiri izvora uključena stalno u vodoopskrbu i uključivanjem izvora Mutvica omogućeno je poduzimanje mjera u slučaju povećanih mutnoća i smanjenih izdašnosti izvora..

  Original link path: /o-nama/kakvoa-vode
  Open archive •  


  Archived pages: 80