www.archive-hr-2014.com » HR » Z » ZSE

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 7 . Archive date: 2014-01.

 • Title: ZSE Monitor
  Descriptive info: ..

  Original link path: /desktop/
  Open archive

 • Title: ZSE Monitor Subscription
  Original link path: /subscription
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ZSE Monitor pretplatnički modeli
  Descriptive info: Broj papira.. (po grupi).. 20.. 40.. neograničeno.. Dubina.. knjige naloga.. (broj ponuda).. 1.. 10.. Broj grupa.. (korisničkih).. 3.. 6.. Naknada.. 2.. (mjesečna).. 37,50.. kn.. + PDV.. 300,00.. 500,00.. Značajke.. Grupiranje vrijednosnica po tržištu, segmentu ili režimu trgovanja.. Grupiranje transakcija po režimu trgovanja.. Opcija resortiranja tablice nakon svake promjene trgovinskih podataka.. Korisnički raspored vrijednosnica po svakoj grupi.. Brzo pretraživanje unutar svih tablica.. Izvoz podataka u CSV datoteku za sve tablice.. Izvoz odabranog prikaza grafa u grafičku datoteku.. Označavanje Specijalističkih i skrivenih naloga u knjizi ponuda.. Prikaz inicijalnih javnih ponuda i javnih dražbi.. Globalna upozorenja: vijesti, financijska izvješća i obustave trgovanja.. Upozorenja po pojedinoj vrijednosnici:.. Transakcija.. (uz mogućnost definiranja raspona cijene).. Ponuda na kupnju.. Ponuda  ...   događaji i vijesti.. Povijesni graf:.. zaključna cijene.. raspona između zaključne ponude na kupnju i prodaju.. -.. Mogućnost dodavanja indeksa: popis sastavnica indeksa i transakcije sastavnica.. OHLC graf.. candlestick graf.. Sumarni pregled trgovanja.. pregled broja transakcija, broja ponuda, količine i prometa po sektoru, tržištu i ploči.. zbog tehničkog ograničenja broj ponuda je ograničen na prikaz maksimalno 100 ponuda na kupnju i 100 ponuda na prodaju.. Naknada po korisničkom računu obračunava se razmjerno iznosu naknade za razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci određenom.. Cjenikom Burze.. Iznos naknade uplaćuje se unaprijed, a može biti plaćen jednokratno ili u ratama.. Cijene u Cjeniku Burzovnih usluga izražene su bez PDV-a.. Zagrebačka burza d.. d.. Opći uvjeti za korištenje usluge..

  Original link path: /subscription/models/
  Open archive
 •  

 • Title: ZSE Monitor subscription models
  Descriptive info: Number of securities.. (per group).. unlimited.. Orderbook.. depth.. (best bids/best offers).. Number of.. groups.. (user defined).. Price.. (monthly).. HRK.. + VAT.. Features.. Group securities by market, segment or trading regime.. Group trades by trading regime.. Option to resort table on each trading data update.. User sorting saved for each group.. Quick search in tables.. Data export to CSV file for all tables.. Export of current graph rendering to image file.. Markup of Market Maker orders and hidden order in orderbook.. Display of initial public offers and public auctions.. Global warnings: news, financial reports and trading suspensions.. Warnings per security:.. Trades.. (optional price spread).. Bid.. Ask.. Issuer news.. Start of volatility  ...   bid spread.. Ability to add indices: view index composition and trades from composition.. OHLC chart.. candlestick chart.. Trading summary.. view number of trades, number of orders, volume and turnover per sector, market and board.. due to technical limitation orderbook depth is limited to maximum of 100 best bid and 100 best ask orders.. Payment fee is determined in proportion to the subscription fee for 12 (twelve) months as specified in.. the Exchange price list.. Subscriber can choose to pay the full amount at once or in installments.. All payments are made in advance.. The prices in Exchange price list are listed without VAT.. Zagreb Stock Exchange d.. Terms of use..

  Original link path: /subscription/models/en/
  Open archive

 • Title: Novi zse monitor
  Descriptive info: Copyright © 2012.. Zagrebačka burza.. Sva prava pridržana.. Uvjeti korištenja..

  Original link path: /desktop/novo/
  Open archive

 • Title: ZSE monitor
  Original link path: /desktop/export/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: ZSE monitor
  Original link path: /desktop/alert/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage) •  


  Archived pages: 7