www.archive-hr-2014.com » HR » Z » ZPD

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 114 . Archive date: 2014-05.

 • Title: ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: .. hrvatski.. english.. facebook.. rank-star.. RSS.. Početna stranica.. O nama.. Djelatnici i organizacija.. ESOP.. Povijest.. ISO 14001.. ISO 9001.. Uprava.. Novosti.. Misija i vizija poduzeća.. Građevinski biro.. Elektrotehnički biro.. Razvoj.. Projekti.. Kontakti.. Prometna tehnologija - Prometnice - Razvoj.. Željezničko Projektno Društvo d.. d.. Signalno sigurnosna tehnika.. Arhitektura - Geodezija.. O društvu.. 1.. Tvrtka Željezničko projektno društvo (ŽPD d.. ) osnovana je 01.. rujna 1960.. godine kao dio ŽTP-a (Željezničkog transportnog poduzeća) Zagreb pod nazivom Biro za projektiranje.. Opširnije.. Misija poduzeća.. 2.. ŽPD je nositelj aktivnosti stvaranja željezničke infrastrukture i stožer okupljanja domaćih potencijala, te spona prema suradnji s inozemnim tvrtkama u cilju zadovoljenja zahtjeva i narudžbi svojih klijenata.. Vizija poduzeća.. 3.. Vizija ŽPD-a je pružati usluge u projektiranju, praćenju razvitka i implementaciji suvremenih tehnologija, te pružanju konzultantskih usluga na području organizacije i tehnologije prometa.. Izdvojeni Projekti.. Projekti 2009.. Projekti 2008.. Projekti 2007.. Projekti 2006.. Projekti 2005.. Projekti 2004.. Projekti 2003.. Projekti 2002.. Međunarodno  ...   Zagreb GK.. Zagrebački Glavni kolodvor nalazi se u samom središtu glavnog grada Hrvatske, Zagreba i najveći je.. Pruga visoke učinkovitosti Zagreb Rijeka, dionica Hrvatski Leskovac Skradnik.. IDEJNI PROMETNO – TEHNOLOŠKI PROJEKT Duljina postojeće pruge na riječkom prometnom pravcu na području Hrvatske.. Stajalište KARLOVAC CENTAR.. May 29, 2013.. Stajalište KARLOVAC CENTAR predviđeno je u km 478 + 495 željezničke pruge Zagreb Rijeka.. ŽPD d.. Broj računa: HR2123600001101299289 Zagrebačka banka d.. OIB 18838398076.. Stručnost.. je član Hrvatske udruge konzultanata i ima 25 ovlaštenih inženjera arhitekture, građevine, elektrotehnike (SS, TK i KM) i geodezije pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu te Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.. Newsletter.. Upišite se na listu za primanje obavijesti:.. Leave Blank:.. Do Not Change:.. Your email:.. Get in Touch.. Trg kralja Tomislava 11/2,.. 10 000 Zagreb.. (01) 4841 414, (01) 378 2900.. (01) 6159 424.. zpd@zpd.. hr.. http://www.. zpd.. Scroll to Top.. Copyright 2013 ŽPD Statistika.. Stranice..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: Home.. About us.. Employees Organization.. History.. Managment.. News.. Strategy.. Civil engineering.. Electrical engineering.. Development.. Projects.. Contacts.. About Us.. The Company was established on September 1st, 1960, as a part of the company Željezničko transportno poduzeće Zagreb – ŽTP (Railway Transport Company).. Its original name was “Biro za projektiranje” (Project Office).. Read more.. Our Mission.. ŽPD should be the bearer of activities and the gathering focus of the domestic potential as well as the bond for cooperation with companies abroad in order to meet the demands of its customers  ...   in its efforts to create a market-oriented company and at the same time to become the biggest company in the field of railway technology in Croatia.. Last Projects.. Projects 2009.. Projects 2008.. Projects 2007.. Projects 2006.. Projects 2005.. Projects 2004.. Projects 2003.. Projects 2002.. International conference on relay devices and their future.. An international conference on future prospects of relay signalling and interlocking equipment in the light.. Read more.. Environmental management system certification.. On January 25th 2008 ŽPD has confirmed that environmental management system conforms with the requirements..

  Original link path: /?lang=en
  Open archive

 • Title: Djelatnici i organizacija | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: zapošljava 64 djelatnika.. član je Hrvatske udruge konzultanata – HUK, te ima 23 ovlaštena inženjera geodezije, građevine, arhitekture i elektrotehnike (SS, TK i KM) pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu.. Za opće poslove brine se 7 zaposlenika sa srednjom stručnom spremom.. Prosječna starost zaposlenika ŽPD-a je 36 godina..

  Original link path: /o-nama/djelatnici-i-organizacija/
  Open archive
 •  

 • Title: ESOP | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: Općenito.. Radničko dioničarstvo, ESOP (Employee Stock Ownership Plan) ustanovljeno u SAD-u 1974.. godine kao plan po kojem interesno utjecajne skupine utječu na upravljanje poduzeća.. Osim u SAD-u i nekim državama EU-a (V.. Britaniji i Francuskoj) Članovi ESOP-a mogu biti samo zaposlenici tvrtke.. Danas ESOP programima zovemo sve programe u kojima se prikupljena sredstva koriste isključivo za otkup dionica  ...   za rad i povećanje socijalne sigurnosti.. Primjenom instituta radničkog dioničarstva poslodavci uključuju radnike kao partnere u proces stvaranja vrijednosti i podjelu rizika i koristi poslovanja javnog poduzeća.. ESOP u ŽPD d.. U ESOP programu Željezničkog projektnog društva obuhvaćeno je 51,62 % dionica poduzeća otkupljenih od HŽ – Infrastrukture d.. ŽPD – ESOP osnovan je u srpnju mjesecu 2007.. godine..

  Original link path: /o-nama/esop/
  Open archive

 • Title: Povijest | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: Tvrtka Željezničko projektno društvo osnovana je 01.. godine kao dio ŽTP Željezničkog transportnog poduzeća Zagreb pod nazivom Biro za projektiranje.. Tvrtka je počela poslovati sa 24 djelatnika, tada je opseg poslovanja obuhvaćao projektiranje novih i rekonstrukciju postojećih pruga, arhitekturu i konstrukcije.. Djelatnost se proširivala ukorak sa modernizacijom željeznice pa se projektiranje proširilo i  ...   struje;.. 1973.. projektiranje objekata željezničke signalizacije i telekomunikacija;.. 1975.. projektiranje prometno-tehnoloških procesa u željezničkom i cestovnom prometu.. Kronološki slijed postanka današnjeg ŽPD d.. :.. 1960.. -1979.. Biro za projektiranje, dio ŽTP – Željezničkog transportnog poduzeća Zagreb.. 1979.. -1991.. ŽTP – Projekt (Željezničko transportno poduzeće).. 1991.. -1994.. Zagreb (Željezničko projektno društvo).. od 1994.. Zagreb..

  Original link path: /o-nama/povijest/
  Open archive

 • Title: ISO 14001 | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: Norma ISO 14001:2204 je danas najrašireniji međunarodni prihvaćeni standard za upravljanje okolišem.. On je primjenjiv na svaku organizaciju koja želi uvesti, održavati i neprekidno poboljšavati vlastiti sustav upravljanja okolišem.. Certifikacija prema zahtjevima norme ISO 14001:2004 omogućuje vanjskome svijetu (zainteresiranim subjektima) jasni dokaz o stvarnoj pouzdanosti primijenjenog sustava.. Sustav upravljanja okolišem je dio cjelokupnog sustava upravljanja organizacijom, a obuhvaća preventivno djelovanje i primjenu normi s ciljem smanjenja nepoželjnog utjecaja organizacije na okoliš.. Umanjenje negativnih utjecaja organizacije na okoliš povećava učinkovitost poslovanja organizacije.. Razlozi certificiranja naše tvrtke prema zahtjevima norme ISO 14001:2004:.. - smanjenje negativnih učinaka na okoliš.. - aktivnosti koje imaju utjecaj na okoliš svesti na najmanju moguću mjeru.. - kontinuirano poboljšanje i usavršavanje mjera zaštite okoliša.. - ušteda energije i materijalnih resursa.. - trajno zadovoljavanje zakona  ...   ŽPD uspostavio i da održava sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima Norme, čime se dokazala sposobnost sustava da sustavno postiže odgovorne zahtjeve za proizvode i usluge u skladu sa opsegom politike i ciljevima organizacije.. je prepoznao svoje aspekte okoliša, definirao ih, te ih kontinurano prati.. Kao projektantska firma, tvrtka ne proizvodi nikakav opasan otpad, ali svakodnevno proizvodi znatne količine otpadnog papira.. Taj otpad se prikuplja posebno, a ŽPD osigurava da se on adekvatno zbrine, odnosno tvrtka koristi usluge poduzeća koje su ovlaštene za zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada, i na taj način neposredno sudjeluje u procesu reciklaže papirnatog otpada.. Elektronički je otpad također adekvatno zbrinut, odnosno istog sakuplja tvrtka koja je dobila koncesiju za obavljanje djelatnosti prikupljanja elektroničkog otpada od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva..

  Original link path: /o-nama/iso-14001/
  Open archive

 • Title: ISO 9001 | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: ISO 9001:2008 je međunarodna norma koja opisuje sustav upravljanja kvalitetom.. Navedena je norma generička, što znači da su svi njeni zahtjevi općeniti i da se mogu primijeniti na svaku organizaciju bez obzira na njenu vrstu, veličinu i ponuđeni proizvod ili uslugu.. Norma je primjenjiva na svaku organizaciju koja želi dokazati svoju sposobnost da dosljedno stvara usuglašeni proizvod i/ili uslugu.. Razlozi certificiranja naše tvrtke prema zahtjevima norme ISO 9001:2008:.. - povećanje vlastite djelotvornosti i učinkovitosti.. - što potpunije zadovoljiti zahtjeve i očekivanja korisnika naših usluga.. - povećanje konkurentnosti i profitabilnosti.. - poboljšani imidž na tržištu.. -  ...   se utvrdi da li je sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima norme ISO 9001:2008 (sustav upravljanja kvalitetom, zahtjevi).. Audit je proveden da se potvrdi da li je organizacija učinkovito primijenila planirani sustav upravljanja, te da li je taj sustav sposoban ostvariti politiku i ciljeve tvrtke.. Audit tim je zaključio da je ŽPD d.. uspješno uspostavio i da održava sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima Norme, čime je odobrena certifikacija.. Dobivenim je certifikatom bio stvoren preduvjet za usvajanje standarda ISO 14001:2004, što je Uprava na vrijeme prepoznala te u siječnju 2008.. podvrgnula certifikaciji svoj sustav upravljanja okolišem..

  Original link path: /o-nama/iso-9001/
  Open archive

 • Title: Uprava | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: DIREKTOR.. Vlatko Sušanj, dipl.. ing.. Predsjednik uprave, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.. ŽIVOTOPIS.. Ključne kvalifikacije.. Kao Šef Građevinske službe u HŽ Građevinskim poslovima radio sam na poslovima organiziranja i rukovođenja odjelima pružnih građevina i odjelima za zgrade.. Na funkciji Izvršnog direktora Građevinskih poslova u HŽ- Infrastrukturi radio sam na organizaciji, koordinaciji i rukovođenju radom Građevinskih poslova HŽ-a (Građevinska služba, Služba za nekretnine, Služba za investicije), kao i na koordinaciji rada s ostalim poslovima HŽ-a i izvan njega, te provodio odluke Uprave HŽ-a i obveze propisane zakonskom i tehničkom regulativom.. Funkcija Izvršnog direktora Djelatnog područja Infrastrukture je obuhvaćala poslovna područja graditeljstva, elektrotehnike i nekretnina.. U svom dosadašnjem radu, kroz navedene funkcije, obavljao sam i rukovodio poslovima tekućeg i investicijskog održavanja, investicijama, kao i poslovima vezanim za poslovanje nekretninama, uključujući i realizaciju međunarodnih projekata financiranih od strane međunarodnih financijskih institucija (IBRD, EBRD, USAID).. Nakon odgovarajuće edukacije sudjelovao sam u organizaciji i uvođenju sustava upravljanja kvalitetom na HŽ- Hrvatskim željeznicama.. Uz ove poslove, uvodio sam i ekonomski opravdane nove tehnologije u radu Hrvatskih željeznica u vidu suradnje sa ostalim europskim željezničkim upravama kao i europskim tvrtkama na izvođenju radova (Njemačka, Austrija i Francuska).. Ostvario sam suradnju s naučnim ustanovama (građevinski, elektrotehnički i prometni fakultet), te sudjelovao na  ...   9.. 1999.. - ovlašteni inženjer građevinarstva pri Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u građevinarstvu.. 12.. 09.. 1988.. - stručni ispit pred Republičkom komisijom za građevinarstvo, stambene i komunalne djelatnosti.. 1984.. - položen stručni ispit za rad na željeznici.. 1977.. - 1983.. - Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.. -1977.. - srednja Građevinska tehnička škola u zagrebu.. Radno iskustvo.. Srpanj 2008.. - danas Generalni direktor ŽPD d.. Ožujak 2007- Srpanj 2008.. Zamjenik generalnog direktora ŽPD-a.. 2001.. - Ožujak 2007.. Izvršni direktor Građevinskih poslova HŽ Infrastrukture.. Kolovoz 1999.. - 2001.. Izvršni direktor Djelatnog područja Infrastruktura.. Travanj 1996,- Kolovoz 1999.. Izvršni direktor Građevinskih poslova.. Rujan 1995.. - Travanj 1996.. Šef Građevinske službe u Građevinskim poslovima.. Siječanj 1991.. - Rujan 1995.. Šef Sekcije za održavanje pruga Zagreb.. Lipanj 1983.. - Prosinac 1990.. Željezničko transportno poduzeće, Sekcija za održavanje pruga Zagreb.. Close.. U nastavku pogledajte našu politiku kvalitete:.. politika_kvalitete.. NADZORNI ODBOR.. Rad i poslovanje kontrolira Nadzorni odbor od 3 člana:.. Milka Horvat – predsjednik Nadzornog odbora.. Branko Novoselec – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.. Goran Grubelić – član Nadzornog odbora.. OPĆENITO.. Datum utemeljenja tvrtke: 01.. 1960.. Datum prve registracije tvrtke: 04.. 03.. 1994.. Vlasnička struktura:.. ESOP – radnici ŽPD-a (51,62%).. ARCADIS, Nizozemska (24,98%).. mali dioničari ŽPD-a (23,40%).. Temeljni kapital: 5.. 042.. 600,00 kn..

  Original link path: /o-nama/uprava/
  Open archive

 • Title: Novosti | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: In.. iz Zagreba, te slovenske tvrtke Iskra sistemi d.. , u ožujku ove godine održano je međunarodno savjetovanje o daljnjim perspektivama relejnih signalno-sigurnosnih uređaja u svjetlu novih rješenja osiguranja kolodvora i pruga u elektroničkoj izvedbi.. Na savjetovanju su sudjelovali visoki predstavnici infrastrukture iz željezničkih uprava Bosne i Hercegovine [.. ].. Tweet.. uveden je Sustav upravljanja okolišem prema Normi ISO 14001:2004 kao nadogradnja Sustava upravljanja kvalitetom prema Normi ISO 9001:2000 iz 2006.. Certifikacijski audit je proveden od SGS Adriatica d.. , koja je jedna od vodećih svjetskih certifikacijskih kuća.. Zagrebački Glavni kolodvor nalazi se u samom središtu glavnog grada Hrvatske, Zagreba i najveći je i najprometniji željeznički kolodvor u  ...   – TEHNOLOŠKI PROJEKT Duljina postojeće pruge na riječkom prometnom pravcu na području Hrvatske iznosi 228,9 km.. Nakon realizacije investicija predviđenih ovim projektom, duljina pruge se smanjuje na 170,3 174,0 km (ovisno o varijanti trase nove pruge), te se na taj način ostvaruje skraćenje od 56,6 70,0 km.. Tom skraćenju treba dodati [.. Stajalište KARLOVAC CENTAR predviđeno je u km 478 + 495 željezničke pruge Zagreb Rijeka na dionici pruge Karlovac Mrzlo Polje.. Predviđena lokacija novog stajališta nalazi se nasuprot autobusnog kolodvora, između križanja ulice Kralja Tomislava i Tadije Smičiklasa.. Između Prilaza Većeslava Holjevca i pruge na predmetnoj lokaciji nalaze se pješačka i biciklistička staza te [.. Novi Postovi..

  Original link path: /o-nama/novosti/
  Open archive

 • Title: Misija i vizija poduzeća | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: MISIJA PODUZEĆA.. ŽPD je nositelj aktivnosti stvaranja željezničke infrastrukture i stožer okupljanja domaćih potencijala, te spona prema suradnji s inozemnim tvrtkama u cilju zadovoljenja zahtjeva i narudžbi svojih klijenata uslugom na visokoj stručnoj i profesionalnoj razini.. Sve to se ostvaruje u tržišnim uvjetima u kojima je cilj poslovanja ostvarenje kvalitetne i profitabilne usluge.. VIZIJA PODUZEĆA.. Vizija ŽPD-a je pružati usluge u projektiranju, praćenju razvitka i implementaciji suvremenih tehnologija, te pružanju konzultantskih  ...   na željeznički promet.. U procesu EU integracija želimo se jasno profilirati kao pouzdani kreator i nositelj usluga vezanih uz planiranje, transfer najsuvremenije tehnologije, znanja i vještina, projektiranje i izvedbu investicija na željezničkoj infrastrukturi, zaštiti okoliša i na području organizacije prometa s naglaskom na paneuropske prometne pravce koji prolaze Hrvatskom.. Želimo postati suradnik inozemnim partnerima koji će biti uključeni u te aktivnosti u cilju zajedničkog nastupa i realizacije postavljenih zadataka i ciljeva..

  Original link path: /o-nama/misija-i-vizija-poduzeca/
  Open archive

 • Title: Građevinski biro | ŽPD d.d. – Željezničko projektno društvo d.d.
  Descriptive info: Sastoji se od 4 odjela:.. Odjel za geodeziju.. Odjel za prometnice.. Odjel za arhitekturu.. Odjel za konstrukcije.. Odjel za geodeziju izrađuje projekte i obavlja nadzor.. Inženjersko – mjerne geodezije:.. - snimanje postojećih stanja kolosijeka, cesta, objekata, uređaja, vodova, podzemnih objekata itd.. - podloge na temelju snimaka postojećeg stanja (situacije, poprečni profili itd.. ).. - iskolčenja novo.. - projektiranih stanja.. - elaborate iskolčenja.. - skeniranje, digitalizacija karata.. - snimanje vodova i podzemnih objekata.. - obilježavanje željezničkih pruga, putova, kanala, plinovoda, naftovoda, dalekovoda; te obavlja poslove.. Imovinsko – pravne geodezije:.. - državni izmjeri i katastar nekretnina.. - imovinsko pravni poslovi /gruntovnice/.. - izrada i ovjera parcelacijskih elaborata /eksproprijacija/.. - premjer i kartiranje zemljišta.. - katastarsko klasiranje i boniranje zemljišta.. Odjel za prometnice izrađuje projekte i obavlja nadzor.. Trasiranja prometnica.. - trase željezničkih pruga javnog prometa.. - trase manjih servisnih cesta za željeznička područja.. - kapitalni remonti svih kategorija pruga.. - rekonstrukcija pruga.. -  ...   tehnička dokumentacija za željezničke pruge, kolodvore, skladišta, rampe, transportno.. - manipulativni prostor, industrijske kolosijeke, kontejnerske i Ro-La terminale i dr.. Odjel za arhitekturu izrađuje projekte i nadzor.. - novih zgrada i rekonstrukcija postojećih: kolodvorskih i stajališnih zgrada, upravno-poslovnih zgrada, ugostiteljsko-trgovačkih zgrada.. - industrijskih objekata: hale, radionice, depoi, remize, skladišta.. - objekata za skladištenje zapaljivih/eksplozivnih tvari.. - stambenih objekata.. - objekata za smještaj SS, TK uređaja, trafostanica, postavnica, elektrovučnih postrojenja.. - objekata prometne infrastrukture: peroni, nadstrešnice, pothodnici.. - interijera.. - urbanističkih rješenja: kompleksa stajališta, kolodvora (putničkih, ranžirnih), kolodvorskih trgova, okoliša.. - hortikulture.. Odjel za konstrukcije izrađuje projekte.. - novih željezničkih i cestovnih mostova.. - obnove oštećenih mostova.. - klasifikacija postojećih konstrukcija.. - sanacija i ojačanje postojećih konstrukcija mostova.. - montaže te dinamiku izvođenja radova.. - potpornih zidova, rampi, specijalnih kanala za pregled i popravak vozila.. - pješačkih pothodnika i nathodnika, nadstrešnica, portala i drugih specijalnih konstrukcija.. - konstrukcija svih objekata u visokogradnji..

  Original link path: /gradevinski-biro/
  Open archive •  


  Archived pages: 114