www.archive-hr-2014.com » HR » Z » ZUC-KZZ

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 43 . Archive date: 2014-06.

 • Title: Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: .. Naslovnica.. O nama.. Lokacija.. Kontakti.. Uplata i povrat cestarine.. JANKA LESKOVARA 40/1, 49 218 PREGRADA.. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije.. 2165 LUG OREHOVEČKI.. 2151 VRHI PREGRADSKI.. Plan i program.. Financijski plan.. Plan radova.. Javna nabava.. Plan nabave.. Registar ugovora.. Sukob interesa.. Bagatelna nabava.. Zakoni i pravilnici.. Dokumenti.. Akti koje izdaje ŽUC.. Obrasci.. Pristup informacijama.. Upravno vijeće.. Sastav UV (Članovi UV).. Sjednice UV.. Karta javnih cesta.. Novosti.. Korisni linkovi.. Fotogalerija.. Prijava oštećenja.. Zakonom o javnim cestama (NN 100/96), Odlukom Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Sl.. glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) i Uredbom o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala temeljem Zakona o javnim cestama (NN 112/97).. započela je s radom 01.. 01.. 1998.. godine sa  ...   242,80 km lokalnih cesta.. Pročitajte više.. JAVNA NABAVA.. 26.. 05.. 2014.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC i LC po grupama predmet.. 30.. 04.. Poziv na nadmetanje: presvlačenje županijskih i lokalnih cesta novim habajućim slojem asfalta na podru.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija klizišta Klokovec 1 i 2 (faza 1) na ŽC2155.. BAGATELNA NABAVA.. 25.. Obavijest o bagatelnoj nabavi: izgradnja potpornog zida uz LC22053 Lovrečan-Zlatar.. 23.. Obavijest o bagatelnoj nabavi: postava odbojnih ograda uz županijske i lokalne ceste.. 15.. Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Pregrada na ŽC2151.. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Janka Leskovara 40/1, 49 218 Pregrada.. OIB:.. 43706413013,.. MB:.. 01286145,.. Žiroračun:.. 2340009-1100210745.. izrada web stranica.. pivot.. hr..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Lokacija - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Prikaži.. Županijsku upravu za ceste Krapinsko-zagorske županije.. na većoj karti.. Janka Leskovara 40/1.. 49218 Pregrada.. Tel: 049/ 377 580.. Fax: 049/ 377 -574.. Email:.. info@zuc-kzz..

  Original link path: /lokacija
  Open archive

 • Title: Kontakti - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Radno vrijeme: Radnim danom od 7 do 15 sati.. Ravnatelj: Željko Vincelj, dipl.. oec.. zeljko.. vincelj@zuc-kzz.. Poslovna tajnica.. Odjel za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta.. Voditelj odjela:Josip Kartelo, dipl.. inž.. prom.. j.. osip.. kartelo@zuc-kzz.. hr.. Viši stručni suradnik: Gordan Tramišak, dipl.. gordan.. tramisak@zuc-kzz.. Stručni suradnik: Vladimir Krasnik.. vladimir..  ...   cesta.. Voditelj odjela: Ante Martinolić, inž.. građ.. ante.. martinolic@zuc-kzz.. Stručni suradnik: Krunoslav Krklec, inž.. kruno.. krklec@zuc-kzz.. Referent: Mladen Burić, dipl.. inž.. građ.. mladen.. buric@zuc-kzz.. Odjel za financijske, pravne i opće poslove.. Voditelj odjela: Nevenka Dobrina, oec.. nevenka.. dobrina@zuc-kzz.. Stručni referent: Ivana Palčec, oec.. ivana.. palcec@zuc-kzz.. Referent: Zrinka Kajba.. zrinka.. kajba@zuc-kzz..

  Original link path: /kontakti
  Open archive
 •  

 • Title: Uplata i povrat cestarine - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Uplata godišnje naknade za ceste.. Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu.. Iznos cestarine utvrđen je.. Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,.. NN 35/11.. ,.. NN 53/11.. Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cestarinu) uplaćuje na žiro-račun broj.. 1001005-1721103203.. propisan “Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna…” sa pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: uplata cestarina za vozilo KR 555 A.. Ako uplaćujete cestarinu na gore navedeni način odnosno direktno na žiro-račun ,.. UŠTEDJET ĆE TE 20,37 kn.. Pravna, odnosno fizička osoba dužna je uplatiti naknadu za administrativne poslove oko naplate cestarine u iznosu od 20,37 kn ako cestarinu plaća u Stanici za tehnički pregled.. Isto vrijedi i za plaćanje obaveznog osiguranja, koje se može uplatiti direktno svakoj osiguravajućoj kući bez naknade.. Primjer popunjavanja naloga za plaćanje.. Povrat cestarine.. Izvod iz Pravilnika o.. naplati.. godišnje naknade (NN 130/12).. Članak 6.. Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat.. dijela plaćenog iznosa godišnje naknade.. iz članka 2.. stavka 3.. podstavka 1.. ovoga Pravilnika razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.. Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.. u roku od 15 dana podnijeti pisani zahtjev.. za povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2.. ovoga Pravilnika.. Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je dio godišnje naknade iz članka 2.. ovoga Pravilnika plaćen u skladu s odredbama  ...   razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 1.. Vlasnik motornog vozila koji traži povrat sredstava za svoje odjavljeno vozilo, uz.. zahtjev za povrat cestarine.. prilažu:.. Original potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta izdanu u Stanici za tehnički pregled.. Fotokopiju prometne i knjižice vozila za koje se traži povrat sredstava.. Fotokopiju kartice tekućeg računa , žiro-računa za povrat sredstava.. Presliku kupoprodajnog ugovora (ugovora o leasingu) ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom.. Pravo na oslobađanje plaćanja odnosno povrat godišnje naknade za ceste imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka.. Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste odnosno povrat ostvaruje se temeljem Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade, koje na zahtjev osobe s invaliditetom donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.. Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine.. NN 136/11.. ).. Invalidne osobe uz.. Rješenje o oslobađanju plaćanja godišnje naknade izdano od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.. Fotokopiju prometne dozvole i knjižice vozila za koje se traži povrat sredstava.. Fotokopiju kartice tekućeg računa ili štedne knjižice na koji će se izvršiti povrat sredstava.. Sve gore navedeno, uz zahtjev za povrat cestarine može se poslati poštom na adresu:.. Županijska uprava za ceste KZŽ, 49 218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1..

  Original link path: /uplata-i-povrat-cestarine
  Open archive

 • Title: Financijski plan - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: PDF dokumenti.. Financijski plan za 2014.. godinu..

  Original link path: /financijski-plan
  Open archive

 • Title: Plan radova - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Plan redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2014.. godini na području Krapinsko-zagorske županije.. Izrada plana temelji se na:.. Zakonu o cestama (NN 84/11, NN 22/13 i NN 54/13).. Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN br.. 25/98 i NN 162/98).. Županijskim i lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava Županijska uprava za ceste, te u okviru svoje djelatnosti organizira odnosno obavlja poslove: programiranje i planiranje razvitka, projektiranje sa istražnim radovima, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova gradenja, organizacija  ...   zaštite, redovno i izvanredno održavanje, ustupanje radova održavanja, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti, uklanjanje oštećenih odnosno napuštenih vozila.. DUŽINA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA.. Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN br.. 66/13) utvrdeno je da na području Krapinsko-zagorske županije ima:.. 406,70 km županijskih cesta.. 242,80 km lokalnih cesta.. 649,50 km ukupno.. PLAN RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA.. Plan radova održavanja županijskih i lokalnih cesta podijeljen je u dvije razine:.. radovi na redovnom održavanju cesta.. radovi na izvanrednom održavanju cesta.. Plan radova 2014..

  Original link path: /plan-radova-2
  Open archive

 • Title: Plan nabave - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Plan nabave za 2014.. godinu.. Plan Nabave 2014.. godine I izmjene i dopune.. Plan nabave za 2013.. Plan Nabave za 2013.. godinu I izmjene i dopune.. Plan nabave za 2012.. godinu II izmjene i dopune..

  Original link path: /plan-nabave
  Open archive

 • Title: Registar ugovora - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.. Na osnovu Zaključka Vlade RH (N.. N.. br.. 32/11) koji se odnosi na provedbu članka 20.. stavka 1.. točke 4.. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje su Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012.. godini.. Sukladno članku 21.. stavak 2.. Zakona o javnoj nabavi (NN br.. 90/11), a u svezi  ...   br.. 172/03, 144/10, 33/11 i 77/11), objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012.. Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012.. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013.. 90/11 i 83/13), a u svezi s člankom 10.. stavkom 1.. točka 9.. 25/13) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013.. Registar sklopljenih ugovora i okvirnih sporazuma u 2013..

  Original link path: /registar-ugovora
  Open archive

 • Title: Javna nabava - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC i LC po grupama predmeta nabave I.. Poziv na nadmetanje: presvlačenje županijskih i lokalnih cesta novim habajućim slojem asfalta na području Krapinsko-zagorske županije.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC i LC po grupama predmeta nabave I.. 10.. 03.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta Klokovec 1 i 2 (faza 1) na ŽC2155.. 04.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na vertikalnoj signalizaciji na ŽC i LC na području Županije.. 28.. 11.. 2013.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: radovi na strojnom krčenju granja i šiblja mlatilicom uz ŽC i LC na području Županije.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC po grupama predmeta nabave V.. 20.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta LC22039 Požarkovec.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija lokalnih oštećenja na ŽC i LC novim asfaltnim slojem.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta po grupama predmeta nabave III.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na uređenju oborinske odvodnje na ŽC i LC na području Županije.. 18.. 10.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na modernizaciji LC22091 Bušin-Bežanec, dionica Bušin Klenice.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na modernizaciji LC22091 Bušin-Bežanec, dionica Bušin - Klenice.. Poziv na nadmetanje: radovi na strojnom krčenju granja i šiblja mlatilicom uz ŽC i LC na području Županije.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC po grupama predmeta nabave V.. 09.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na vertikalnoj signalizaciji na ŽC i LC na području Županije.. 13.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta LC22039 Požarkovec.. 05.. Poziv na nadmetanje: sanacija lokalnih oštećenja na ŽC i LC novim asfaltnim slojem.. 12.. 08.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta po grupama predmeta nabave II.. 09.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC i LC po grupama predmeta nabave III.. 06.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC i LC po grupama predmeta nabave III.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: presvlačenje habajućim slojem asfalta na ŽC2160, dionica ŽCP Pustodol-Ž2161.. 07.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: održavanje otvorenog sustava oborinske odvodnje uz ŽC i LC na području Županije.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta po grupama predmeta nabave II.. 21.. 06.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova izvanrednog održavanja L22030- II faza, ul.. Lijepe Naše u Gradu Klanjcu.. 17.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija propusta po grupama predmeta nabave.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta po grupama predmeta nabave I.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na horizontalnoj signalizaciji na ŽC i LC na području Županije.. Poziv na nadmetanje: presvlačenje habajućim slojem asfalta na ŽC2160, dionica ŽCP Pustodol-ŽC2161.. 31.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: strojna košnja trave na bankinama  ...   G.. Brezno.. 03.. Poziv na nadmetanje: sanacija klizišta na LC22003, dionica Poredje-G.. Poziv na nadmetanje: rekonstrukcija ŽC2160 sa komunalnom infrastrukturom, dionica: ŽCP Pustodol-ŽC2161.. 01.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na postavi prometne signalizacije-radarski pokazivači brzine s led zaslonom na ŽC i LC na području Županije.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvanredno održavanje L22052, dionica Čubeki, d=655 m.. Poziv na nadmetanje: radovi na postavi zaštitnih odbojnih ograda uz ŽC i LC na području KZŽ.. 07.. Poziv na nadmetanje: radovi na postavi zaštitnih odbojnih ograda uz ŽC i LC na području KZŽ.. Poziv na nadmetanje: Investicijski ciklus – presvlačenje kolnika ŽC i LC novim asfaltnim slojem.. Poziv na nadmetanje: Investicijski ciklus – presvlačenje kolnika ŽC i LC novim asfaltnim slojem.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta ŽC i LC po grupama predmeta nabave.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta ŽC i LC po grupama predmeta nabave.. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku (poništenje): interventno održavanje i sanacija kolnika ŽC i LC na području Krapinsko-zagorske županije.. Poziv na nadmetanje.. Poziv na nadmetanje: interventno održavanje i sanacija kolnika ŽC i LC na području KZŽ.. Obavijest o sklopljenim ugovorima.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: povećanje hrapavosti kolnika ugradnjom mikroasfalta hladnim postupkom.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na postavi vertikalne signalizacije- znak A44 (divljač na cesti) na ŽC i LC na području Županije.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvanredno održavanje LC22030, ul.. Lijepe Naše u gradu Klanjcu.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: radovi na uređenju nogostupa uz ŽC i LC na području Županije.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvanredno održavanje ŽC2153, dionica Pristava - Zelenjak, stacionaža od 1+922,00 do 2+600,00 km.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvanredno održavanje ŽC2151, dionica Desinić - potok Osredek, stacionaza od 0+15 km do 0+350 km.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija klizišta na ŽC i LC po grupama predmeta nabave II.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: rekonstrukcija propusta Gornja Stubica na ŽC2224.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova izvanrednog održavanja L22052, dionica Čubeki d=655 m.. Poziv na nadmetanje: radovi na uređenju nogostupa uz ŽC i LC na području Županije.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova izvanrednog održavanja LC22030, ul.. Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na postavi vertikalne prometne signalizacije - znak A44 (divljač na cesti) na ŽC i LC na području Županije.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na strojnoj košnji trave na bankinama i bermama uz ŽC i LC na području Županije.. Rekonstrukcija propusta.. Poziv na nadmetanje: rekonstrukcija propusta Gornja Stubica na ŽC2224.. Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija opasnog mjesta Stubička Slatina na ŽC2217.. Izvanredno održavanje.. Poziv na nadmetanje: izvanredno održavanje Ž2151, dionica Desinić-potok Osredek, stacionaža od 0+150,00 km do 0+350,00 km.. Izvođenje radova izvanrednog održavanja ŽC2153, dionica Pristava-Zelenjak.. stacionaža od 1+922,02 km do 2+600,00 km.. Sanacija klizišta.. Poziv na nadmetanje: sanacija klizišta na ŽC i LC po grupama predmeta nabave II..

  Original link path: /kategorija/javna-nabava/javna-nabava2
  Open archive

 • Title: Sukob interesa - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Obavijest o sprječavanju sukoba interesa.. Temeljem članka 13.. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj: 90/2011) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju)..

  Original link path: /sukob-interesa
  Open archive

 • Title: Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi - Županijska uprava za ceste Krapinsko-Zagorske županije
  Descriptive info: Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.. Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Putkovec na ŽC2096.. Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Grešna Gorica 3 na ŽC2151.. Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Klanječko jezero 2 na ŽC2195.. 02..

  Original link path: /kategorija/javna-nabava/nabava-na-koju-se-ne-primjenjuje-zakon-o-javnoj-nabavi
  Open archive •  


  Archived pages: 43